Rasy - dúnadani

Jsou to vysocí, silní a krásní lidé; snad díky požehnání Valar se mezi nimi nerodí slabí ani znetvoření jedinci a obyčejným lidem se zdá, že stojí vysoko nad nimi.
Napsal Rytíř
Obsah článku:

Po svržení Temné moci v obrovské bitvě, v níž byl Beleriand z velké části zatopen nebo roztříštěn, bylo Přátelům elfů za odměnu dopřáno, aby i oni jako Eldar mohli odjet na západ přes Moře. Protože jim však byla zapovězena Neumírající říše, byl jim vyhrazen veliký ostrov, nejzápadnější ze všech zemí smrtelníků. Jméno toho ostrova bylo Númenor (Západní říše). Většina Přátel elfů proto odjela a usídlila se na Númenoru a tam se stali velikými a mocnými, proslulými mořeplavci a pány mnoha lodí. Měli sličné tváře, byli vysocí a jejich věk byl trojnásobkem věku lidí ze Středozemě. To byli Númenorejci, Králové lidí, jež elfové nazývali Dúnadany.

Po pádu Númenoru dovedl Elendil přeživší Přátele elfů zpátky k severozápadním břehům Středozemě. Tam již bydleli mnozí, kdo byli zcela nebo částečně númenorské krve. Dúnadanů bylo od začátku mnohem méně než menších lidí, mezi nimiž žili a kterým vládli jako páni obdaření dlouhým životem, velikou mocí a moudrostí. Zejména díky útokům Nepřítele, který je nenávidí, však jejich říše postupně padly a krev Dúnadanů se smísila s menším lidem. Přesto jsou však dosud na zemi Dúnadani s čistým rodokmenem, ale musí se skrývat, protože Nepřítel po nich pátrá. Oni na oplátku zase neúnavně pracují proti němu.
Přestože jich je tak málo, stále cítí potřebu vést a ochraňovat lid, kterému kdysi vládli. Na severu žijí v anonymitě jako „obyčejní“, trochu samotářští lidé a touhu plnit své povinnosti uplatňují způsobem, který jim uspořádání dané společnosti umožňuje. Řada jich přebývá v Roklince a lidi z vesnic nebo roztroušených samot ochraňují neviděni jako jejich Strážci, jak je tam nazývají. Pouze v Gondoru žijí dosud jako dřív, v mocných domech, obklopeni lidmi vlastního rodu a vládnoucí lidem obyčejným.
Dúnadani věří v osud a jeho znamení a dodržují sliby své i svých předků. Jsou vznešení, protože všichni znají historii svého národa, jeho slavnou minulost a schopnosti. Uvědomují si svou nadřazenost nad obyčejnými lidmi, ale pokud jsou dobří, tak to u nich není důvod k pohrdání jimi; naopak, právě tento fakt považují za důkaz toho, že právě oni mají zodpovědnost a povinnost jim vládnout a ochraňovat je.
Protože vždy pocházejí z nějakého rodu, jsou hrdí na svůj původ a znají ho velmi dobře z legend a příběhů, které odmala slýchávali od svých rodičů a vychovatelů. Všichni se učí číst a psát a mají cit pro jednání s ostatními.
Praví Dúnadani nebývají zlí. Existují však tzv. Černí númenorejci, odpadlí Dúnadani, pro něž toto tvrzení v žádném případě neplatí.
< Historie a popis >
Schopnosti
Napsal Rytíř 10.03.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 0 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.10412383079529 secREMOTE_IP: 34.239.158.223