Přepříliš silné povolání kněze...

Někteří tvrdí že kněz (cleric) je dokonce silnější než válečník na vrcholu svých sil ... je tomu skutečně tak? Nebo je to jen cápek co máchá s palicí a sem tam někoho vyléčí.
Napsal andtom
Kněz je spolu s bojovníkem (fighter), tulákem (rogue) a kouzelníkem (wizard) jedno ze čtyř pilířových povolání D&D. Zdálo by se, že kněz musí být už jenom z tohoto důvodu tvůrci dobře a zkušeně navržen. Jenomže napříč netem se objevují názory, že toto povolání je příliš silné - nevybalancované tak, že bez ohledu na další nebojové kvality kněze v boji nejenom konkuruje specialistovi na boj bojovníkovi, ale dokonce ho přímo převyšuje. To vše je dokládáno možnostmi kněze vyplývajícími z kombování jeho defenzivních nebo ofenzivních kouzel - a že jich kněz má. Navíc ve třetí edici tvůrci umožnili knězovi spontánní sesílání s cílem povzbudit hráče k výběru jiných kouzel, než "povinných" léčivých, což je rozhodně krok správným směrem. Dnes už tak pro běžného hráče kněze (mám na mysli kněze s odvracením nemrtvých (turn undead), ne s jejich ovládáním (rebuke undead)) není dilema jako ve druhé edici, kolik si může troufnout obětovat pozic pro neléčivá kouzla, spontánní sesílání mu to jistí. Kněz tím pádem nehraje tolik "dozadu" a používáním defenzivních a/nebo ofenzivních kouzel může zastiňovat bojovníka. Je tedy skutečně kněz postrachem DM, povoláním, které narušuje herní rovnováhu? Mám za to, že ne, a vysvětlím proč.
Kněz edice 3/3.5 potřebuje od DM správný přístup a jeho DMování vyžaduje více přemýšlení než ve druhé edici. Kněze nelze při hraní přehlížet na úkor jiných postav se zdánlivě většími potížovými možnostmi pro DM (např. kouzelník) - na to má kněz příliš velký potenciál, se kterým musí DM počítat. Je důležité mu věnovat náležitou pozornost od již první úrovně, což je vždy lepší, než nechat věci dojít do pokročilého stadia a dělat pak pro hráče okaté in-game zásahy.
Každá mince má dvě strany, proto se nyní podíváme, čím že je herně vykoupen knězův potenciál. Dá se jednoduše říct, že to, co přináší knězovi schopnosti (kouzla, doménové schopnosti), mu zároveň přináší povinnosti a omezení. To něco je jeho bůh.
Kněz je vázán na své božství a bohy ve hře zastupuje DM. To dává DM do rukou široké možnosti. Velmi dobře jsou mezi hráči známé obtíže s hraním paladina, kdy ve hře zřetelně, někdy až bolestně, vystupuje paladinova vázanost na přesvědčení zákonné dobro a potažmo na jeho božstvo. DM nesmí zapomínat, že kněz je stejně silně připoután ke svému božstvu a přesvědčení a všechno své jednání musí podřizovat víře.
Kněz je v jiné pozici než třeba kouzelník, který ke štěstí potřebuje jen knihu kouzel, nerušený odpočinek a čas na přípravu svých kouzel - kněz se k bohu modlí, vzývá ho, medituje, aby vůbec nějaké kouzla dostal. A knězův bůh soudí jeho skutky, žádné "automatické" meditování se nekoná. Pokud se kněz dostal do božské nepřízně nebo nenaplňuje formální či duchovní kodex svého boha, má problém, příprava se mu nemusí podařit nebo se mu nemusí podařit připravit každé kouzlo dle jeho výběru, pokud to není božským záměrem. Dokonce ani úspěšné nameditování neznamená nevratné darování kouzel od boha a, děj se co děj, kněz tyto kouzla má, dokud je nesešle nebo se jich dobrovolně nevzdá - takhle jednoduše by to nemělo fungovat. Nameditování lze spíš vidět jako příslib boží přízně knězovi, že seslání jistých kouzel bůh podpoří, pokud v okamžiku sesílání bude trvat božská přízeň.
Tady je důležité, aby kněz od začátku hry jasně věděl, co od něho obecně víra v jeho božstvo očekává (samozřejmě lze k němu promlouvat i později třeba při meditacích nebo při setkáních s cizími postavami a "uvázat mu na nohu kouli" úměrnou jeho zvyšujícím se schopnostem, testovat jeho víru, ukládat mu povinnosti vůči světu kolem sebe, atd.). Tímto stylem se dá určitým způsobem ovlivňovat také portfolio připravovaných kouzel, knězova agresivita a chování v boji, atd.
Velmi zajímavé je rozvinutí myšlenky o božské přízni jako podmínky pro seslání kouzla, kdy je i trvání kouzla limitováno touto přízní - v případě náhlé nepřízně boha nebo třeba jeho pouhé zaneprázdněnosti dojde k okamžitému skončení kouzla. Kdo četl první díl Dragonlance (Kroniky) Draci podzimního soumraku, určitě si vzpomene na souboj na konci knihy kněze Verminaarda vs. Tanis a spol., kdy se pro zaneprázdněnost (náhlé nebezpečí hrozící od jiného boha) odvrátí Královna Temnot od svého kněze Verminaarda. Podobným prvkem (samozřejmě ne s fatálními důsledky pro kněze, jak se to stalo osudným Verminaardovi) lze hru velmi dobře oživit a kněz začne mít skutečný pocit závislosti na přízni svého boha a pocit potenciální zranitelnosti. Nic nebude moci považovat za jisté.
S knězovou vírou a oddaností bohu souvisí také možnost pro DM tzv. danajských darů. Pokud např. kněz díky nějaké výpravě, darem svého řádu, apod. získá řádovou koženou zbroj s insigniemi svého boha, těžko se jí může jen tak zbavit a navléct na sebe kyrys z poraženého nepřítele nebo od obchodníka. Pokud kněz s železnou pravidelností vylepšuje svou TZ (AC) pomocí magického roucha (Magic Vestment), štítu víry (Shield of Faith), alespoň částečně to pomůže.
Kněz je pro hráče vítané povolání do družinky a bývá docela často hraný. Samozřejmě záleží na typu hráče, který ho hraje, ale ze strany DM vyžaduje míru pozornosti úměrnou jeho schopnostem. Cílem je jako vždy jediné: stejná porce zábavy pro všechny zúčastněné hráče a tím pádem i jejich DMa.
Napsal andtom 01.12.2005
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 101 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.12305998802185 secREMOTE_IP: 44.220.44.148