Padouch týdne - Ermand Coldrunner

Ermand Coldrunner je priemerne vysoký muž pavúčich proporcií so stredne dlhými ryšavými vlasmi a chladnými čiernymi očami. Svojím výzorom nijak nepúta pozornosť, zapadá do ktorejkoľvek masy ľudí, aké stretnete v mestách. Nič nenaznačuje, že by tento človek nebol obyčajným človekom, avšak nie všetko je také, ako sa zdá. Táto bytosť je v skutočnosti bezcitným nájomným vrahom.

Keďže by som bol rád, aby každý rozprávač dodal Ermandovi posledné ťahy podľa svojich predstáv, zabrdnem iba do základnej kostry jeho charakteru.

Ermand je sirota. Jeho otca zabili pri prepade jeho obchodu len pár dní predtým, ako jeho žena porodila ich syna. Chlapcovi stihla dať meno po starom otcovi a odkázala všetok majetok sirotincu, ktorému mali chlapca zveriť, než ju opustili posledné sily. Ermandov život v sirotinci nebol práve najlepší, pretože si ho doberali staršie deti a neskôr ho týrali vždy, keď sa naskytla príležitosť. Utrpenie v ňom po celé tie roky živilo rastúcu nenávisť prakticky ku všetkým ostatným bytostiam. Preto aj ako pätnásťročný utiekol zo sirotinca a následne žil na uliciach rôznych miest asi pol tucta rokov. Spočiatku sa živil krádežami, neskôr, keď získal aké-také kontakty, nechal sa najímať ako nájomný vrah doslova pre hocikoho. Vďaka prirodzenej obratnosti a dobrému zraku preferoval strelné a vrhacie zbrane, najmä čo najmenšie, preto si obľúbil dýky a rôzne nože, no hlavne ručné kuše, do ktorých sa priam zamiloval.

Povahovo je Ermand skôr podobný stroju, je len málo vecí, ktoré v ňom dokážu prebudiť dlhé roky potlačované emócie. Z tých, ktoré mu zostali, je najzreteľnejšia túžba po pomste, kvôli ktorej je ochotný urobiť naozaj čokoľvek. Predsalen vlastnoručne zabil väčšinu z tých, ktorí boli kedysi deťmi-tyranmi v tom istom sirotinci. Preto ak z Ermanda hodláte spraviť neustále sa vracajúceho nepriateľa, máte o starosť menej. Takisto je to uvoľnený typ, pokiaľ mu niečo poriadne nelezie na nervy, správa sa ako obyčajný človek, dokonca s rešpektom, ale nikdy neviete, čo mu práve behá po rozume. Je možné, že si v hostinci sadne ku vedľajšiemu stolu, aby mohol v kľude pozorovať vaše správanie a pripraviť si plán, ako vás pripraviť o život, aby si mohol zväčšiť obsah mešca o ďalšiu tučnú odmenu.

Nasleduje Ermandov štatistický vývoj v štyroch stupňoch, tak ako si ho predstavujem ja, ale nie je problém si ho prípadne poupraviť.

Ermand Coldrunner CR 4

Male Human Rogue 3/Fighter 1
NE Medium humanoid(human)
Init +4 Senses Spot +6 Listen +6
Languages Common, Goblin, Orc
----
AC 17, touch 14, flat-footed 13; evasion
(+4 Dex, +3 armor)
hp 23 (4HD+4)
Fort +4, Ref +7, Will +2
Speed 30 ft. (6 squares)
Melee dagger +3 (1d4/19--20 x2)
Ranged dagger +7 (1d4/19--20 x2)
Ranged hand crossbow +8 (1d4+2/19--20 x2)
Base Atk +3; Grp +3
SA point blank shot, sneak attack +1d6 ----
Abilities Str 10, Dex 18, Con 12, Int 14, Wis 12, Cha 13
SQ Trap sense +1, Trapfinding
Skills Balance +11(5), Climb +3(3), Diplomacy +3, Escape Artist +6(2), Gather Information +8(7), Hide +11(7), Jump +7(5), Listen +6(5), Move Silently +11(7), Search +5(3), Sense Motive +6(5), Sleight of Hand +9(5), Spot +6(5), Tumble +11(5)
Feats Crossbow Sniper*, Point Blank Shot, Urban Tracking, Weapon Focus(hand crossbow)(B)
Possessions 20 bolts, dagger, hand crossbow, masterwork studded leather armor, traveller's outfit
(B) bonusové odbornosti bojovníka
* táto odbornosť je z príručky Player's Handbook II

Ermand Coldrunner CR 8

Male Human Rogue 5/Fighter 2/Assassin 1
NE Medium humanoid(human)
Init +4 Senses Spot +6 Listen +6
Languages Common, Goblin, Orc
----
AC 17, touch 14, flat-footed 18; evasion, uncanny dodge
(+4 Dex, +3 armor)
hp 47 (8HD+8)
Fort +5, Ref +11, Will +2
Speed 30 ft. (6 squares)
Melee mwk dagger +6 (1d4/19--20 x2)
Ranged mwk dagger +10 (1d4/19--20 x2)
Ranged mwk hand crossbow +11 (1d4+2/19--20 x2)
Base Atk +5; Grp +5
SA death attack(DC 13), point blank shot, sneak attack +4d6 ----
Assassin spells per day (CL 1): 1
Assassin spells known:
1 - Disguise Self, True Strike
----
Abilities Str 10, Dex 19, Con 12, Int 13, Wis 12, Cha 13
SQ Poison Use, Trap sense +1, Trapfinding, Uncanny Dodge
Skills Balance +11(5), Bluff +11(10), Climb +3(3), Diplomacy +5, Disguise +10(9)(+12 to act in character), Escape Artist +6(2), Gather Information +12(11), Hide +15(11), Jump +7(5), Listen +6(5), Move Silently +15(11), Search +5(3), Sense Motive +6(5), Sleight of Hand +11(5), Spot +6(5), Tumble +11(5)
Feats Crossbow Sniper*, Point Blank Shot, Precise Shot(B), Rapid Reload(hand crossbow), Urban Tracking, Weapon Focus(hand crossbow)(B)
Possessions 20 bolts, masterwork dagger, masterwork hand crossbow, masterwork studded leather armor, traveller's outfit
(B) bonusové odbornosti bojovníka
* táto odbornosť je z príručky Player's Handbook II

Ermand Coldrunner CR 12

Male Human Rogue 5/Fighter 2/Assassin 5
NE Medium humanoid(human)
Init +5 Senses Spot +8 Listen +8
Languages Common, Goblin, Orc
----
AC 20, touch 15, flat-footed 20; evasion, improved uncanny dodge
(+5 Dex, +5 armor)
hp 67 (12HD+12)
Fort +6, Ref +14, Will +3; +2 against poison
Speed 30 ft. (6 squares)
Melee +1 dagger +10/+5 (1d4+1/19--20 x2)
Ranged +1 dagger +14/+9 (1d4+1/19--20 x2)
Ranged +1 hand crossbow +15/+10 (1d4+3/19--20 x2) or
Ranged +1 hand crossbow +13/+8 (1d4+3/19--20 x2) and +1 hand crossbow +13/+8 (1d4+3/19--20 x2)
Base Atk +8; Grp +8
SA death attack(DC 17), point blank shot, sneak attack +6d6 ----
Assassin spells per day (CL 5): 4/3/1
Assassin spells known:
3 - Misdirection, Nondetection
2 - Alter Self, Invisibility, Spider Climb
1 - Disguise Self, Feather Fall, Ghost Sound, True Strike
----
Abilities Str 10, Dex 21, Con 12, Int 13, Wis 12, Cha 13
SQ Poison Use, Trap sense +1, Trapfinding, Uncanny Dodge
Skills Balance +12(5), Bluff +11(10), Climb +3(3), Diplomacy +5, Disguise +10(9)(+12 to act in character), Escape Artist +7(2), Gather Information +16(15), Hide +16(11), Jump +7(5), Listen +8(7), Move Silently +16(11), Search +11(9), Sense Motive +6(5), Sleight of Hand +12(5), Spot +8(7), Survival +10(9), Tumble +12(5)
Feats Crossbow Sniper*, Point Blank Shot, Precise Shot(B), Rapid Reload(hand crossbow), Track, Two-Weapon Fighting, Urban Tracking, Weapon Focus(hand crossbow)(B)
Possessions 20 bolts, +1 dagger, 2x +1 hand crossbow, +2 studded leather armor, traveller's outfit
(B) bonusové odbornosti bojovníka
* táto odbornosť je z príručky Player's Handbook II

Ermand Coldrunner CR 17

Male Human Rogue 5/Fighter 2/Assassin 10
NE Medium humanoid(human)
Init +10 Senses Spot +10 Listen +10
Languages Common, Goblin, Orc
----
AC 22, touch 16, flat-footed 22; evasion, improved uncanny dodge
(+6 Dex, +6 armor)
hp 92 (17HD+17)
Fort +8, Ref +18, Will +5; +5 against poison
Speed 30 ft. (6 squares)
Melee +3 dagger +16/+11 (1d4+3/19--20 x2)
Ranged +3 dagger +20/+15 (1d4+3/19--20 x2)
Ranged +2 hand crossbow +20/+15 (1d4+5/19--20 x2) or
Ranged +2 hand crossbow +18/+13 (1d4+5/19--20 x2) and +2 hand crossbow +18/+13 (1d4+5/19--20 x2)
Base Atk +12; Grp +12
SA death attack(DC 22), point blank shot, sneak attack +8d6 ----
Assassin spells per day (CL 10): 4/4/3/3
Assassin spells known:
4 - Clairaudience/Clairvoyance, Dimension Door, Freedom of Movement, Greater Invisibility
3 - Deep Slumber, Deeper Darkness, Misdirection, Nondetection
2 - Alter Self, Invisibility, Pass Without Trace, Spider Climb
1 - Disguise Self, Feather Fall, Ghost Sound, True Strike
----
Abilities Str 10, Dex 22, Con 12, Int 13, Wis 12, Cha 13
SQ Hide in Plain Sight, Poison Use, Trap sense +1, Trapfinding, Uncanny Dodge
Skills Balance +13(5), Bluff +14(13), Climb +3(3), Diplomacy +5, Disguise +15(14)(+12 to act in character), Escape Artist +8(2), Gather Information +21(20), Hide +20(14), Jump +7(5), Listen +10(9), Move Silently +20(14), Search +11(9), Sense Motive +6(5), Sleight of Hand +13(5), Spot +10(9), Survival +15(14), Tumble +13(5)
Feats Crossbow Sniper*, Improved Initiative, Point Blank Shot, Precise Shot(B), Rapid Reload(hand crossbow), Track, Two-Weapon Fighting, Urban Tracking, Weapon Focus(hand crossbow)(B)
Possessions 20 bolts, +3 dagger, 2x +2 hand crossbow, +2 mithral shirt, traveller's outfit
(B) bonusové odbornosti bojovníka
* táto odbornosť je z príručky Player's Handbook II
Napsal Aeris 18.05.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 0 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.10943698883057 secREMOTE_IP: 3.238.117.130