Morální kompas: alternativa rysů postavy

Přesvědčení je součástí D&D už hodně dlouho a za ta léta se nashromáždilo mnoho různých výkladů toho, co konkrétně vlastně označuje. Pátá edice sice přidala ideály, pouta a vady korespondující s určitmi přesvědčeními, nicméně mnoho z nich je poměrně dost vágních a vlastně nijak zvlášť nemají na hru vliv. Někomu může eistující systém vyhovovat, a je to tak zcela v pořádku. Pro ty, kdo hledají alternativu, tu je morální kompas.
Napsal Maelik

Morální kompas

Když tvoříš osobnost postavy, zamysli se nad následujícími pěti klíčovými prvky tvé postavy. Tyto prvky zcela nahrazují Ideál, Pouto a Vadu, a nejlépe fungují pokud jsou formulované jako konkrétní příkazy ke konkrétnímu chování. Těchto pět prvků je:


Přísaha. (Zákonné) Přísaha je nějaké omezení, pro které se postava sama rozhodla, nebo jí bylo vštípeno tak hluboko, že ho považuje za součást sebe sama, ne za cizí příkaz. Příklady zahrnují:

 • "Vždy následuj zákony země, ve které se nacházíš!"
 • "Vždy poslechni rozkaz nadřízeného, i kdyby rozkaz byl nesmyslný!"
 • "Vždy říkej jen pravdu a nic jiného, než celou pravdu!"
 • "Slib jednou daný je nutné splnit nehledě na cokoliv jiného."
 • "Dlouhé váhání, nicnedělání a otálení je plýtvání darovaným životem a tudíž hřích."
 • "Raději zemřu, než bych někoho požádal o pomoc."

Rozmar. (Chaotické) Rozmar je impulsivní chování, ke kterému má postava přirozenou tendenci. Opět je nejlepší jej formulovat jako zvnitřené heslo či příkaz. Příklady zahrnují:

 • "Přičichni ke každému květu, na který narazíš."
 • "Pokud je to ze zlata, patří to do mé kapsy."
 • "K čemu je moc, pokud se s ní nemohu předvádět?"
 • "Zasvětil jsem svůj život konání dobra, ale nikdy, slyšíte, nikdy mě nepřistihnete při tom, že bych tak činil nudným, všedním způsobem!"
 • "Pokud to teče, vypiju to."
 • "Nejelpším lékem na blbost je pořádná rána pěstí."
 • "Zdarmas dostal, zdarma dávej. Mezi přáteli se dluhy nedělají, a všichni jsou mí přátelé."
 • "Svět se nezhroutí, když si dám jedno pivo... nebo možná dvě, tři..."

Svědomí. (Dobré) Svědomí je hláskem anděla sedícího na rameni a pokoušejícího se přesvědčit tvou postavu ke konání dobra. Příklady zahrnují:

 • "Dostal jsi peníze a moc, jiní takové štěstí neměli. Buď tedy jejich hlas a meč!"
 • "Peníze, sláva i moc se musí obětovat k pomoci chudým a zajištění spravedlnosti bezmocným."
 • "Každý si zaslouží důstojné zacházení a úctu. Pokud je to někomu upíráno, zjednám spravedlnost."
 • "V každém je alespoň jiskřička dobra. Rozfoukej ji."
 • "Nikdy neodmítni žádost o pomoc"
 • "Nikdy netas, pokud ten boj nejsi ochotný vést až do konce."

Pokušení. (Zlé) Pokušení je hláskem ďáblíka sedícího na druhém rameni, který se snaží přesvědčit tvou postavu ke konání zla. Příklady zahrnují:

 • "Pokud svou moc a bohatství používám k pomoci potřebným, zasloužím si více moci a bohatství, že?"
 • "Pokud to potřebuji víc, než druhý, tak to žádná krádež není."
 • "Každý odpor je třeba rozdrtit již v zárodku. Dnešní neúcta může být zítřejší dýkou v mých zádech."
 • "Nikdy nedělej víc, než je nezbytně potřeba. A pokud ti to projde, dělej ještě méně."
 • "Pokud pro tebe spravedlnost nic neznamená, neznamenáš ani ty nic pro mne."
 • "Všichni elfové jsou podrazáci a svině. Podraz je dřív, než oni podrazí tebe."
 • "Mučení je v pohodě, pokud si to zaslouží. Pokud zapírají, zaslouží si to určitě."

Cíl. (Neutrální) Jak z názvu vyplývá, tohle by měl být nějaký dlouhodobý, či krátkodobý cíl postavy. Něco k čemu se upíná a k čemu směřuje. Příklady zahrnují:

 • "Nemusíš být nejlepší. Ale buď lepší, než tvé včerejší já."
 • "Narodil jsem se jako žebrák, ale zemřu jako majitel největšího pokladu na světě."
 • "Jednou si založím školu, na které budu všechny bez rozdílu vyučovat všechna kouzla a vědomosti, které jsem nastřádal."
 • "Jsem posledním ze svého kmene. Je mou poviností zajistit, aby kmen mou smrtí nezanikl docela."
 • "Vzkřísit mou ženu. A pomstít se těm, kdo mohou za její smrt."
 • "Bohové jsou právě tak prohnilí jako šlechta. Zajistím, aby obě tyto kategorie navždy zmizely."
 • "Oficiálně získat titul mistra mystických věd."

Jakmile máš všech těchto 5 bodů sepsaných, vyber si dva z nich jako ty nejvýznamější, které mají před ostatními vždy přednost. Tyto dva pak určují přesvědčení tvé postavy. Například, pokud u postavy jsou nejsilnějšími tendencemi Přísaha a Pokušení, do kolonky "přesvědčení" si zapíšeš "zákoné zlo". Zvláštním případem je Skutečně Neutrální postava, u které dominuje pouze Cíl.


K čemu to je dobré?

Zaprvé to pomáhá více propojit chování postavy na papíře s chováním postavy ve hře. Zákoně zlý elf pomůže bránit pevnost, protože jeho Přísaha jej zavazuje pomoci těm, kteří mu pomohli, nicméně díky svému Pokušení nebude pravděpodobně váhat zabít kohokoliv, koho podezírá ze zrady. Je tohle situace, která by bez tohoto systému nevznikla? Určitě ne! S takovými zápletkami se lze setkat v zásadě v jakékoliv hře, nehledě na systém. Co ovšem morální kompas dělá lépe, než třeba Ideály, Pouta a Vady, je, že dává uchopitelnější význam slovům jako "Zákonný" a "Zlý", čímž snižuje množství hádek u stolu o to, co se pod těmito slovíčky konkrétně skrývá a jak by se měly projevit na chování postavy.


Zadruhé, morální kompas umožňuje mnohem snadnější změnu přesvědčení. S jinými systémy není úplně jasné co se stane, když prokeltý artefakt změní přesvědčení postavy ze Zákoného Dobra na Chaotické Zlo. S morálním kompasem je to celkem prosté. Změní se priorita jednotlivých prvků, ale prvky jako takové se nezmění. Řekněme že máme paladina s těmito prvky:

 • Přísaha. "Dlouhé váhání, nicnedělání a otálení je plýtvání darovaným životem a tudíž hřích"
 • Rozmar. "Zasvětil jsem svůj život konání dobra, ale nikdy, slyšíte, nikdy mě nepřistihnete při tom, že bych tak činil nudným, všedním způsobem!"
 • Svědomí. "Peníze, sláva i moc se musí obětovat k pomoci chudým a zajištění spravedlnosti bezmocným."
 • Pokušení. "Pokud svou moc a bohatství používám k pomoci potřebným, zasloužím si více moci a bohatství, že?"
 • Cíl. "Nemusíš být nejlepší. Ale buď lepší než tvé včerejší já."

Přesunutí přiorit z přísahy a svědomí na rozmar a pokušení nijak neovlivní to, že na první pohled bude tento paladin stále pomáhat potřebným. Jen se u toho bude více předvádět a bude přitom šířit mezi lidi různé fámy a zvěsti takového rázu, aby jej lid podpořil, až svrhne současného vládce a posadí se na jeho trůn. Klíčové je to, že v tomto pojetí prokletý artefakt postavu nezničí. Jen otevře nové variace téže postavy.


Zatřetí, je to prostě o něco detailnější popis postavy, než Ideály, Pouta a Vady, což samozřejmě znamená širší možnosti vykreslení postavy.


Začtvrté, umožňuje to odstřihnout koncept přesvědčení od velkého kosmického zápasu Dobra a Zla, Chaosu a Řádu a konflikty smrtelníků vysvětlovat jimi samými místo zápasu prvotních sil.


Nehumanoidní postavy

Bytosti, které jsou přirozeně zlé, jako jsou Běsové, postrádají ve svém morálním kompasu svědomí. Ďáblové navíc postrádají rozmar a démoni naopak přísahu. Obdobně, bytosti přirozeně dobré (nebešťané) postrádají pokušení, bytosti Mechanu postrádají cokoliv jiného než cíl a tak dále.


Díky tomutp přístupu budou bytosti z jiných sfér jasně odlišitelné od normálních smrtelníků - I nejkrutější smrtelný dobyvatel má nějakou dobrou stránku na kterou je možné apelovat. Ďábel žádnou takovou nemá a naprosto nechápe chování smrtelníků, které není motivováno svým vlastním prospěchem.

Volný překlad článku "An Alternate Character Interpretation for Alignments" nalezeného na redditu.
Napsal Maelik 26.05.2020
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 20 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.11691093444824 secREMOTE_IP: 34.239.158.223