Rejstřík Středozemě

Abecední seznam a stručný popis známých míst Středozemě z pohledu r. 2730 Třetího věku.
Napsal Rytíř
Adorn: Přítok řeky Želíze, který s ní tvoří západní hranici Rohanu
Aglarond: "Třpytivé jeskyně" v Helmově žlebu
Almaren: ostrov na velkém jezeře uprostřed Středozemě
Alqualonde: "Labutí přístav", hlavní město a přístav na pobřeží Blažené říše
Aman: Blažená říše, země Valar na západě
Amon Hen: vrch Oka, Vrch vidění, na vrcholu stála rozhledna
Anduina: Velká řeka, do které spadl Jeden prsten (uťatý ze Sauronovy ruky) Isildurovi, jednomu z Aragornových předků, a následně se ztratil. Za dlouhý čas jej našel až Déagol, který byl zavražděn Sméagolem, jenž ukradl Prsten. Sméagol žil později pod Mlžnými horami, vstoupil ve známost jako Glum.
Angmar: dávná zlá říše na severu, vládl zde Černokněžný král, který zničil říše severních Dúnadanů.
Arda: "Říše", název země, kterou během Velké hudby stvořil Eru - stvořitel světa a Valar.
Arnor: Severní říše Númenorejců ve Středozemi
Barad-dur: Temná věž, Sauronova pevnost v zemi Mordor; nyní z ní zbyly jen základy, které však nejde zbořit, dokud existuje jeho Prsten.
Baranduina (Brandyvína): řeka v Kraji
Belegaer: "Velké moře" na Západě, odděluje Středozem a Blažené říše
Belegost: trpasličí město v Modrých horách
Beleriand: Země, jež ležela ve Starých časech na západ od Modrých hor
Belfalas: území na jihu Gondoru, při pobřeží Belfalaské zátoky
Bílé hory
(Ered Nimrais):
leží jižně od Mlžných hor, na jejich východním cípu leží Minas Tirith
Brána Morie: Kouzelná Durinova brána do Eregionu, opatřená nápisem "Nechť promluví přítel a vejde".
Bruinen (Bouřná): řeka v Kraji
Bruinenský brod: přechod řeky Bouřné v Kraji, je zde přívoz.
Caras Galadhom: město elfů v Lothlórienu.
Celebrant (Stříberka): řeka, jež protéká Lothlórienem a vlévá se do Anduiny.
Celebrantské pole: část starověkého bojiště mezi muži ze Západu a Východňany, oddanými Sauronovi.
Celduina
(Bystrá řeka):
řeka tekoucí z Ereboru do jezera Rhun.
Cerin Amroth: "Amrothův pahorek" v Lórienu.
Cuiviénen: jezero, u kterého poprvé procitli elfové.
Dagorland: "Bitevní pláň". Místo na sever od Mordoru, kde se na konci Druhého věku udála bitva mezi Sauronem a posledním spojenectvím lidí a elfů.
Dlouhé jezero: leží jižně od Ereboru, stojí u něj Esgaroth.
Dol Amroth: pobřežní pevnost, sídlo knížat z Lebenninu.
Dol Guldur: pevnost temného čaroděje, ležící v nejjižnějším cípu Temného hvozdu.
Doriath: Skrytá země v Melianině pásu. Dávné království ze starých časů, kde vládli Thingol a Melian.
Edoras: jediné město v Rohanu, sídlo jejich králů.
Emyn Beraid
(Věžové kopce):
kopce v západní části Kraje, na kterých stály Bílé věže
Emyn Duir
(Temné hory):
hory v Temném hvozdu
Emyn muil: skalnatá oblast obklopující jezero pod Rauroskými vodopády.
Erebor: Osamělá hora, místo blízko Dlouhého jezera, kde žijí Králové pod Horou.
Erech: kámen,u kterého kdysi přísahali mrtví Isildurovi pomoc ve válce proti Sauronovi. Nepřišli na výzvu a tak je Isildur proklel - nikdy nespočinout.
Ered Lithui
(Popelavé hory):
přirozená severní hranice Mordoru
Ered Luin: Modré hory, které tvořily severozápadní pobřeží Středozemě a odedávna jsou sídlem trpaslíků.
Eregion (Cesmínie): Říše Noldor (ve Druhém věku) na západ od Mlžných hor, kde vznikly elfské prsteny moci.
Eriador: Země mezi Mlžnými a Modrými horami, kde se nacházel taky Kraj.
Esgaroth: Jezerní město, postavené na břehu Dlouhého jezera.
Fangorn (Entí les): starobylý les na severních hranicích Rohanu, domov posledních entů.
Gondolin
(Skryté království):
skryté elfí město krále Turgona, které za Starých časů zničil Morgoth
Gondor: Poslední království Věrných Númenorejců, bašta lidské slávy a civilizace
Harad: "Jižní země", země daleko na jih od Gondoru a Mordoru, které ovládají lidé nepřátelští Gondoru
Hildórien: místo na východě Středozemě, kde se poprvé probudili lidé
Hobitín: hobití vesnice v Kraji. V hobitínském kopci se nacházelo Dno pytle, přepychová hobití nora, kde přebývali Bilbo a Frodo Pytlíkovi, a kde se zrodilo celé dobrodružství okolo Prstenu.
Hůrka: místo, kde Frodo a jeho společníci zastavili U skákavého poníka, Frodo poprvé použil prsten, hospodský Ječmínek předal Frodovi zprávu od Gandalfa a skupina potkala Chodce.
Imladris/Roklinka: poslední domácké sídlo na jih od moře, dům Elronda Půlelfa. Toto místo navštívil Bilbo v Hobitovi (později zde i žil) i Frodo, který předstoupil před Bílou radu a uvolil se nést Prsten do Mordoru. Zde také vzniklo Společenstvo Prstenu.
Ithilien: země mezi Anduinou a horami Mordoru. Zde Frodo a Sam potkali Faramira, bratra Boromira, který je vzal na tajné místo za vodopády Henneth Annun, "okno zapadajícího Slunce".
Kosatcová pole: místo u Anduiny, kde byl zabit Aragornův předek Isildur, a kde byl ztracen Prsten.
Kraj: část Eriadoru, obývaná hobity. Kraj se dále členil na čtvrtky, jejichž hlavní město se nazývalo Velké Kopaniny.
Lórien: valinorské sídlo Valy Irma
Lothlórien Zlatý les Paní Galadriel, lesní říše elfů mezi Anduinou a Mlžnými horami
Marka: Název Rohirů pro jejich vlastní zemi
Menegoroth: "Tisíc jeskyní", skryté síně Thingola a Melian v Doriathu
Minas Morgul: "Černokněžnická věž", dříve Minas Ithil (věž vycházejícího měsíce), místo, kde se nacházel jeden z palantírů, vidoucích kamenů, později používaná Sauronem.
Minas Tirith: Strážní věž, původně Minas Anor (věž zapadajícího Slunce), nynější hlavní město Gondoru. Sedm uzavřených zdí, obklopující pevnost s domem krále a Bílou věží.
Mindolluina: součást horského masivu Bílých hor, táhnoucích se podél cesty do Minas Tirith. Na severu byl Druidský les.
Mithlond/Šedé přístavy: přístav na řece Luně, odkud poslední vlastníci Prstenů (Frodo, Bilbo, Gandalf, Elrond a Galadriel) odpluli na svou poslední cestu do nesmrtelné říše.
Mlžné hory: které navštívil Bilbo v Hobitovi. Pod horami se sbíhala spleť skřetích chodeb, kde Bilbo potkal Gluma a docela zvláštním způsobem získal Prsten.
Morannon: Černá brána, postavenamuži z Gondoru proto, aby mohli dohlížet na dění v Mordoru na počátku Třetího věku, po porážce Saurona.
Mordor: Černá země teroru, pojmenována po zkáze, která byla zaviněna přítomností Temného pána Saurona. Byla plná ostrých hor, skal a popraskané země.
Moria: "Černá jáma", pozdější název Khazad-dum
Mrtvé močály: močály na západní straně Dagorlandu (Bitevních plání), ležící u hranic s Mordorem. Přes toto zrádné území převedl Froda a Sama Glum.
Nargothrond: podzemní pevnost založená Finrodem Felagundem, zničena drakem Glaurungem
Nimrodel: říčka, vlévající se do Celebrantu
Númenor
(elf. Andor-Darovaná země):
"Západní říše", zaniklá říše Dúnedain
Obroviště: Místo, kde v Hobitovi Bilbo a trpaslíci upadli do zajetí zlobrů, kteří se za pomocí Gandalfa a východu Slunce proměnili v kámen. Kamenní zlobři byli o pár let později znovu objeveni Frodem a jeho přáteli.
Orodruina/Hora osudu
(elf. Amon Amarath):
Ohnivá hora, masa lávy a vřelých kamenů na Pláni Gorgoroth v Mordoru. Zde v ohnivých pecích Sauron stvořil Jeden prsten. V puklinách osudu, kam byl Prsten Frodem (a Glumem) vhozen, se roztavil.   S koncem života Prstenu přišel i pád Mordoru, Frodo a Sam byli vysvobozeni Gwaihirem a jeho orly.
Orthank: věž v Železném pasu, sídlil zde Saruman
Osgiliath: pevnost hvězd, město Gondoru postavené ve Druhém věku. Zničeno nepřáteli.
Pelargir: přístav na Anduině, kde Aragorn a "armáda mrtvých" obsadili lodě korzárů z Umbaru. Když se potom armáda mrtvých odebrala na odpočinek, vzal Aragorn své muže na těchto lodích do Minas Tirith.
Rauroské vodopády: na jižním konci jezera Nen Hithoel. Na jihozápadním břehu stála hora Amon Hen (Hora Oka), kde Frodo usedl do "Sedla vidění" a viděl napříč Středozemí na Temnou věž Saurona.
Rmutný dol: údolí u Morie. Ze Zrcadlového jezera (Kheled-zâram) stékala řeka Stříbřenka rovnou do Lothlórienu.[/font]
Rohan: rovná travnatá země patřící Rohirům, Pánům koní, přátelům Gondoru.
Sirion: Velká řeka v Beleriandu
Soumračná jezera
(Aelin-uial):
bažinatá oblast, kde se řeka Aros vlévá do Sirionu
Starý hvozd: Frodo a jeho přátelé upadli do zajetí starého Vrbáka a byli osvobozeni Tomem Bombadilem, který je společně se svou ženou Zlatěnkou uvítal ve svém domě.
Stromovousův kopec: místo, kde se Aragorn, Gimli a Legolas znovu setkali s Gandalfem bílým.
Temný hvozd: ponurý les plný starých stromů potažených břečťanem a také netvorů a Stínu, který se jím šíří od jihozápadu, kde stojí Dol Guldur.
Větrov
(Amon Sul):
Ruina dávné věže na kopci, pozůstatek po Velkých králích Fornostu.
Železná tlama: Hlavní brána do Mordoru.
Železný pas/Angrenost: velký prstenec skal obklopující černou kamennou věž Orthank, gondorskou pevnost na severu Rohanu, pod Mlžnými horami
Tenhle rejstřík jsem odkudsi převzal a velmi upravil, někde však ještě mohou být chyby, zejména z hlediska zv. interpunkce některých starých názvů.. klidně na ně upozorňujte.
Napsal Rytíř 21.03.2007
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.15294599533081 secREMOTE_IP: 44.192.44.30