Ušlechtilí drakoniáni

Navzdory rozšířenému podvědomí, že drakoniáni jsou oddanými služebníky zla, vyskytují se na Krynnu i jejich ušlechtilejší příbuzní. Právě jim je věnováno následující představení.
Napsal Geralt
Ušlechtilí drakoniáni
Ušlechtilí drakoniáni se zrodili na sklonku Války kopí. Dokud byla v Sankci držena vejce dobrých draků, temným rituálem byla zkorumpována a rodili se z nich zlu oddaní drakoniáni. Avšak když byla vejce ze Sankce osvobozena, stál Pán Ariakas před otázkou jak doplnit své dračí armády o nové bojovníky. Rozhodl se tedy nařídit, aby byl rituál vykonán na vejcích patřících zlým drakům. Přitom však porušil princip rovnováhy, na němž svět Krynnu stojí. Dostavil se totiž přesně opačný efekt: z vajec barevných draků zrození drakoniáni odmítli sloužit zlu. Vznikli tak Ušlechtilí drakoniáni, jak se jim začalo přezdívat. Většina z nich byla záhy zničena původními drakoniány ve službách Pána Ariaka, avšak některým se podařilo ve zmatcích války uprchnout. Ačkoliv se později drželi v ústranní, jejich počet pozvolna klesal a během Války duší jich žila pouze hrstka.
Jako zplozenci temných sil si Ušlechtilí drakoniáni trpce uvědomují svůj původ a o to usilovněji bojují proti zlu. Společnosti se obvykle straní, dávaje přednost samotářskému životu. Většina z nich je však ochotna pomoci potřebným v nouzi a bojovat za vznešený cíl.
Podle toho z vajec kterého barevného draka se zrodili, dělí se ušlechtilí drakoniáni mezi následující druhy:
Drakoniáni mrazu vznikli z vajec bílých draků. Jsou zhruba pět stop vysocí, jejich bílé šupiny se zbarvují do šedého odstínu. Křídla mají složená na zádech. Nad bledě modrýma očima se rýsují dva rohy. Jejich postavu obklopuje mrazivá aura. Po svých předcích zdědili slabší inteligenci a v boji spoléhají spíše na hrubou sílu svých spárů, než důmyslnou taktiku. Pokud zahynou, jejich tělo okamžitě exploduje v drobné úlomky ledu, které zraní okolo stojící bytosti. Drakoniáni mrazu se nebrání společníkům, pokud jsou k nimi ochotni přistupovat bez předsudků. Mají sklon neusidlovat se trvale v jedné oblasti, ačkoliv obvykle bývají k nalezení ukryti nedaleko lidských či elfích společenství.
Drakoniáni jedu se zrodili z vajec černých draků. Jejich štíhlé, avšak svalnaté tělo pokrývají černě zbarvené šupiny. Dorůstají výšky pěti a půl stopy. Charakteristickým rysem jsou dva rohy, které se stáčí podél jejich plazí tváře. Od přírody jsou Drakoniáni jedu samotářští a společnost vyhledávají jen v nutných případech. Když už, bývají spatřeni v doprovodu jednoho či dvou jiných ušlechtilých drakoniánů. Samotářský způsob života ovlivnil i způsob jejich boje. S oblibou se plíží ve stopách svého nepřítele a udeří na něj v tom nejneočekávanějším momentě. Svým kousnutím navíc přivodí oběti otravu jedem. Pokud drakonián zemře, zahalí své bezprostřední okolí kyselinovými výpary.
Drakoniáni páry pocházejí z vajec odebraných zeleným drakům. Po nich tak zdědili smaragdově zelené šupiny. Jsou vysocí přibližně šest stop, přičemž jejich křídla o další stopu vyčnívají z ramen. Jejich tělo je obstoupeno nazelenalou mlhovinou. Drakoniáni páry nemají příliš v lásce civilizaci a útočiště s oblibou nacházejí v lesích. Vypěstovali si tak hluboký vztah k přírodě a rovnováze. Neváhají proto zakročit vůči těm, kdo by jí chtěli ohrozit, jakkoliv se jinak tito drakoniáni násilí vyhýbají. Díky své inteligenci a moudrosti ovšem představují nebezpečného protivníka. Kromě obvyklých zbraní ovládají také některá kněžská kouzla. Je třeba mít na paměti, že po smrti se z drakoniánova těla uvolní oblak zraňující páry.
Drakoniáni blesku jsou potomky modrých draků. Dorůstají výšky dobře přes sedm stop, jejich mohutnost znásobuje plná plátová zbroj. Navzdory ní dokáží létat, čímž častokráte smrtelně zaskočí své nepřátele nenadálým útokem z výšky. Tito drakoniáni zasvětili svůj život neústupnému boji na straně dobra, zvláště nemilosrdně pak bojují proti barevným drakům. Drakoniáni blesku uctívají bohy Dobra, zvláště Kiri-Jolitha. Jako oddaní služebníci se tak v boji mohou spolehnout nejen na sílu svých paží, ale zároveň i na podporu svého patrona. Drakoniáni blesku jsou obdařeni totožnými schopnostmi, jaké mají paladinové (Přiložení rukou, Rozdrť zlo, Aura odvahy, Boží přízeň, Božské zdraví, Odvrať nemrtvé, Vyléči nemoc), stejně jako dovedou sesílat kněžská kouzla. Mimo to ještě ovládají schopnost Šokující sevření, která je totožná se stejnojmenným kouzlem. Zemře-li drakonián, z jeho těla vyrazí elektrický výboj, jenže se chová stejně jako mágovo kouzlo Řetězový blesk.
Drakoniáni plamene mají svůj původ ve vejcích rudých draků. Po svých předcích tak zdědili temně červené šupiny, jako uhlíky zářící oči a mohutná křídla. Dosahují výšky přes sedm stop. Stejně jako další ušlechtilí drakoniáni i oni chrání Dobro. Avšak snad i proto, že se na Krynnu vyskytují jen velmi vzácně, uvykli si naslouchat vlastnímu kodexu chování. Někdy se tak může stát, že se tím dostanou do střetu s obecně uznávanými zákony. Věrni svému jménu, jsou také velmi vznětliví a lehce se dají vyprovokovat. Představují tak impulsivní a zuřivé bojovníky, kteří se spoléhají především na mohutné zbraně. Na svého protivníka dokáží ovšem seslat ohnivý dech nebo Ohnivou kouli. Zahyne-li drakonián, jeho tělo exploduje ohnivým žárem, jenž zachvátí své okolí.
Dle Bestiary of Krynn, tamtéž podrobnější, především herní, informace.
Napsal Geralt 27.05.2008
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 3 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.12643504142761 secREMOTE_IP: 44.200.194.255