Řeší True20 všechny problémy d20?

Systém True20 je jednou z vývojových větví d20 a řeší nejvíce kritizované aspekty d20.
Napsal Dalcor
True20 je společností Green Ronin vyvíjená aplikace d20 systému, který se poprvé ukázal v herním prostředí Modrá růže (Blue Rose), o které snad brzy předá nějaké informace můj bratr Jiron. Green Ronin v současnosti patří k velkým hráčům na trhu. Nejenže má několik řad úspěšných d20 (resp. True20) herních prostředí (Mutants and Masterminds, Freeport, Blue Rose), ale vyvíjely pro Black Industry, dcérenku Games Workshopu, Warhammer Fantasy Roleplay a v nedávné době od G.R.R. Martina dostaly licenci na prostředí ságy A Song of Ice and Fire, pro kterou chystají nový systém. Prý proto, že se d20 špatně prodává. Mimochodem True20 si lze za docela rozumné peníze licencovat.
Takže, co je na True 20 tak zajímavého...? Zdá se, že likviduje vše, na co si hráči a kritici DnD, potažmo d20, často stěžují. Je to nárůst životů, příliš vysokých čísel a příliš čísel všeobecně, systém povolání, slotová magie a množství dovedností. To všechno True20 určitým způsobem řeší. A pokud se nepletu, tak Alnagova a Sebova O Fortuna v době, kdy byla ještě úpravou d20, vycházela také z konceptu True20. Další adaptace d20 v našich krajích, Corvusova Warheart, se také inspirovala True20.
Na následujících řádcích představím True20 Pocket Player’s Guide, shrnující zásady True20. Závěrem si povíme o dalších True20 produktech a o možnosti licencování Vašich příruček na True20. Mimochodem možnost, která by se v Čechách dala zafinancovat.
Kapesní průvodce True20 je jen o něco větší, než je obal na DVD a je útlejší. Na klasické True20 obálce s logem (zelenočerná) je kresba čtyř postav z různých herních prostředí. Jak řekl bratr: „Výborná obálka, všechny tyhle postavy bych si chtěl zahrát“. Ukazuje to na to, že příručka je zcela generativní systém aplikovatelný na jakékoliv prostředí, počínaje dobou kamennou a hvězdnými válkami konče. Knížečka se skládá ze 160 hutně popsaných stránek, úhledného a graficky vzhledného černobílého provedení s fantastickými ilustracemi, například od Stephanie Pui-Mun Law (Such is the Way of the Faeries, Blue Rose).
Co je zásadního na True20? První změnou je počítání vlastností. Těch je stále 6 klasických. Místo rozsahu 1-18 se vlastnosti pohybují jen v modifikátorech –5/+5 s tím, že postavy si rozdělují 6 bodů k 0 průměrné hodnotě. Když si vyberou hodnotu do mínusu, mohou si přičíst bod k plusu. Vlastnosti se zvyšují po 6. úrovních.
Tedy:
STR +2 DEX – 1 CON +2 WIS +1 INT +1 CHA +1, nebo
STR 0 DEX +3 CON 0 WIS +1 INT 0 CHA +2

Rasové úpravy jsou přejmenovány na Rysy původu (Background Features), neexistují oblíbená povolání, místo nich mají jednotlivé rasy oblíbené odbornosti. Rasové schopnosti taktéž neexistují, veškeré zvláštní schopnosti jsou nahrazeny odbornostmi.
Elf:
Oprava vlastnosti: +1 CON, -1 STR
Bonusové odbornosti: Night vision, Talented (Notice and Search), Weapon Training
Oblíbené odbornosti: nadpřirozené odbornosti
True 20 ve svém základě nemá principy povolání, má pouze tři role: Adepta, Experta a Válečníka. Princip tří povolání je převzatý z DnD Unearthed Arcany. True20 nahrazuje povolání rolemi, které jsou balíky doporučených dovedností a odborností, postavených na třech rolích. Tyto role neboli Cesty však nenajdete v této základní příručce, ale v jednotlivých herních prostředích a možná v hlavní příručce, kterou ale v rukou nemám. Role určují klasické hodnoty záchranných hodů, počet dovedností a útok, navíc i reputaci a množství bodů přesvědčení (Conviction). Role jsou velmi volné a určují vlastně jenom to, co má postava do začátku za schopnost (odhodlanost, talent a odborná zdatnost) a doporučuje dovednosti. Nic nenakazují, jsou spíše jakousi kategorií pro obecné zařazení.
Přesvědčení – Conviction – nemá nic společného s Alignmentem. Jedná se o mechaniku podobnou bodům osudu či štěstí. Ztělesňují hrdinské štěstí – lze je použít k úpravě hodu, záchraně života a podobně. Postavy mají vždy jen několik bodů přesvědčení, jeden bod dostávají vždy na konci dne (což mi přijde trochu ťunťovské), dále pokud postava jedná dle své Přirozenosti, tedy podle principů ctnosti a neřesti. Vice and Virtue jsou součástí tvorby postavy, na samotnou hru ale nemají mechanický vliv. Nejedná se o mechaniku, ale popis psychického profilu hrdiny. Konečně body osudu, eh, přesvědčení, mohou být herní odměnou, podobně jako zkušenosti. Druhá, neobvyklá mechanika tvorby postav je Reputace, která určuje, zda NPC rozpozná v hráčské postavě hrdinu či ne. Prostě potkáte Jágra a Netíka, koho spíše poznáte?
Rozepisovat se o dovednostech – skillech – nemá moc cenu, podotknu jen, že True20 zeštíhluje počet dovedností na 28, a to prosím dovednosti pro Modern, Sci-Fi i Fantasy. Odbornosti jsou podobně jako Nezbraňové dovednosti v AdnD rozděleny do čtyř skupin. Obecné odbornosti, odbornosti Válečníka, Adepta a Experta. Nemyslím, že by mělo smysl si přesně rozebírat, které se změnily nebo které jsou nové – těch změn je spousta, a k lepšímu.
Kapitola Síly řeší různé nadpřirozené schopnosti postav, které jsou doménou adeptů. Jedná se o dovednostní magii, která ve hrách d20 není nic nového (Star Wars, Engel).
Vybavení postavy se neřeší pomocí startovacích peněz, ale podle hodnoty Úroveň bohatství, která se odvozuje od Charisma a některých odborností. Celkově tato kapitola přehledně řeší průřez různého vybavení pro různá herní prostředí a jeho cenu v reakci na Úroveň bohatství.
Hezké je, že v rámci hraní hry se autoři věnují i hraní sociálních mechanik. Ovšem největší složkou této kapitoly je řešení boje a jeho následků. Boj se příliš neliší od jiných d20 her. Tudíž se o něj starat moc nemusíme, přejděme rovnou k nejčastěji kritizované vlastnosti d20 systému, a tou je systém hitpointů. True20 k problematice zranění/poškození přistupuje opravdu zcela vlastním a originálním způsobem. Žádné wound pointy, stamina pointy, hitpointy, zpomalený a zrychlený nárůst.
Boj probíhá hlavně ve fázi Útok vs. Obranný bonus. Hra ovšem nerozlišuje defenzivní a ofenzivní hodnotu, pouze bojovou hodnotu, která se připočítává k útoku i obraně jako bonus.
Útok = d20 + útočný bonus. Útočný bonus se skládá z Bojového bonusu (dle rolí postavy) + obratnost + opravy za velikost + rozličné modifikátory - modifikátor dosahu/dostřelu
Obrana je rovna pevné hodnotě 10 + bojový bonus + dodge/parry + modifikátor velikosti + různé modifikátory. Štíty přidávají bonus k dodge, zbroje jsou započítány jinde. Pevná hodnota 10 reprezentuje vlastně Vezmi 10 a lze ji nahradit normálním hodem d20.
Konečné poškození se počítá z hodnoty záchranného hodu na houževnatost/toughness. Houževnatost je rovna vaší konstituci. Záchranný hod na houževnatost je d20 + konstituce, tedy houževnatost + odbornosti + zbroj (ale ne štít, který je zařazen v obraně) – opravy za předchozí zranění vs. DC 15 + hodnota poškození. Hodnota poškození je pak poškození zbraně + síla + případně kritický zásah. Jednoduše řečeno, houževnatost je jediným měřítkem výdrže Vaší postavy.
V případě neúspěchu se pak poškození řadí podle velikosti neúspěchu do kategorií stavů. Nesmrtící zásahy mají své kategorie a smrtící také, ovšem platí, že smrtící zásahy trpí postihy i za stavy vycházející z nesmrtících poškození.
Zjednodušeně:
Útok = d20 + útočný bonus
útočný bonus = bojový bonus + obratnost + velikost + rozličné bonusy - dostřel
Obrana = Obranný bonus
obranný bonus = 10 + bojový bonus + dodge/parry + velikost + rozličné bonusy
Určení poškození = záchranný hod na houževnatost
záchranný hod na houževnatost = d20 + konstituce + odbornost + zbroj - oprava za zranění proti DC 15 + hodnota poškození
Hodnota poškození = velikost poškození zbraně + síla + případný kritický zásah
Kategorie nesmrtících poškození –
  1. modřina
  2. omráčení
  3. ohromení
  4. bezvědomí
Kategorie smrtících poškození –
  1. poranění + modřina
  2. zranění + omráčení
  3. vyřazení+ohromení
  4. umírání + bezvědomí
  5. smrt
Zatím jsem neokusil tento přístup tak říkajíc „na ostro“ při hře, ale bratr se chystá na kampaň Blue Rose, tak snad poté budu mít nějaké reference.

Co říct závěrem?

True20 Pocket Player’s Guide opravdu nabízí to, co slibuje. Tedy kompletní pravidla pro to, abyste si mohli rozehrát True20 hru v jakémkoliv prostředí. Jedná se o obecný herní systém, reálně likvidující tak často kritizované chyby d20 systému (tedy těmi, kdo je za chyby považují). Green Ronin si také mohl dovolit zrušit zlaté krávy DnD, což není na škodu věci. Na 128 stranách za čtrnáct dolarů a devadesát pět centů dostanete do rukou herní prostředí, na které byste normálně potřebovali tři až čtyři dvaceti – třiceti dolarové příručky. Samozřejmostí je, že pokud chcete opravdu detailně zpracovaná herní prostředí, musíte si je koupit či na základě kapesního průvodce dotvořit. Ale mít je nemusíte, True20 Pocket Player’s Guide Vám musí stačit. Dokonce jsem viděl počátek prvních konverzí Dragonlance do True20.
Chcete-li s True20 dojít do detailu, pak můžete investovat do dalších příruček:
True20 Companion – nástroj na optimalizaci True20 přímo Vašemu hernímu prostředí
True20 Adveture Roleplaying – základní příručka obsahující plný True20 a 4 herní prostředí
True20 Worlds of Adventure – 5 herních prostředí
True20 Bestiary – bestiář (jak překvapivé)
True Sorcery – magie, nadpřirozené dovednosti pro d20 a True20
True20 Fantasy Paths – předpřipravené NPC
A samozřejmě herní prostředí, které naleznete na www.true20.com, včetně volně šířeného dobrodružství Death in Freeport.
Na přání mnohých příklad boje
Dalcor má Combat Bonus +3, meč s poškozením +2 a štít s ochranou +1 a zbroj s ochranou +3, Obratnost +1, Sílu +2
Bojuje s Jironem, ten má Combat Bonus +4, palcát s poškozením +3 a zbroj s ochranou +5, Odolnost +2
Dalcor vyhrál iniciativu a útočí podle vzorce:
Útok = d20 (padlo 16) + 4 = 20
- útočný bonus je +4, protože má +3 (bojový bonus) +1 (obratnost)
Útok probíhá proti Jironově obraně 14
obranný bonus = 10 (Take 10 na obranu) + 4 (bojový bonus)
Dalcor 20 vs Jiron 14, Dalcor zasáhl
Jiron si nyní musí hodit záchranný hod na houževnatost.
d20 (padlo 6) + 4 (bojový bonus) +5 (zbroj) vs. DC 15 + 2 (meč) +2 (Síla) = 10 vs. DC 19
Tímto nepřehodil požadované DC a došlo ke zranění.
Rozdíl mezi požadovaným hodem je 9, jednalo se o zásah mečem naostro, tedy se udílí smrtící (lethal) a ne nesmrtící (non-lethal) zranění. Podle tabulky si najdeme, jaké zranění bylo uděleno a zjistíme, že postava je zraněná a omráčená (nemám tu True20 takže to je jen odhad, pro potřebu příkladu).
Napsal Dalcor 23.05.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 53 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.13174486160278 secREMOTE_IP: 3.238.71.155