[D&D Next] Otázky a odpovědi (25.4.)

Článek ze série otázek a odpovědí o D&D Next.
Článek vložil ShadoWWW | Rodney Thompson

Proč pro obtížnost nestvůry používat pojem Nebezpečnost (zkr. NB) místo jen úrovně?
Máme pro to několik důvodů, včetně toho, že chceme používat zlomky u spodního konce rozsahu (jak Mike zmínil v Legendách a znalostech). Navíc už ve hře používáme úroveň dvěma různými způsoby (úroveň postavy a úroveň kouzla, například) a přidat další úrovňovou stupnici se nezdálo jako dobrý nápad. Kromě toho jsme nechtěli používat úroveň, protože očekáváme, že nestvůry zůstanou ve hře platné mnohem déle než v předchozích edicích (použité ve větším množství) a pojem „úroveň“ by odrazoval Dějmistry od věcí, které jsou příliš nízko pod úrovní družiny. Tím, že jsme zvolili NB, můžeme Dějmistrovi ukázat, v jakém bodě by nestvůra měla vstoupit do jeho stáje nestvůr, kterou používá při vytváření dobrodružství, a zabráníme tomu, aby to vypadalo, že je z této stáje příliš rychle odstraněna.

Je také potřeba říct, že protože při výpočtu obtížnosti setkání a dobrodružství používáte hodnotu ZK nestvůr a ne jejich NB, skutečná hodnota NB má jen malý význam mimo to, že je relativní mírou moci mezi všemi nestvůrami.

Vzhledem k tomu, že koncept úrovní má velký význam v míře moci hráčských postav, nezdálo se být dobrý nápad použít stejný pojem pro dva koncepty, z nichž jeden byl nesmírně důležitý, a druhý mnohem méně.

Jak funguje NB pro nestvůry, jež by měly být velkými samostatnými („solo“) nestvůrami? Jak Dějmistr spočítá NB pro velké zloduchy, které sám vytvoří?
NB nestvůry je založena na úrovni, na které družina čtyř hráčských postav může s touto nestvůrou bojovat středně až hodně náročný souboj. Takže pro velké, samostatné nestvůry, se kterými bojujete, „čtyři na jednoho“ slouží jako základ NB systému a NB představuje zhruba úroveň, na které se nestvůra začne objevovat v dobrodružstvích (je v tom pochopitelně určitá rezerva; mohli byste bojovat s něčím s vyšší NB, ale bylo by to mnohem víc náročné). Bojujete-li se skupinou mnoha nestvůr, jejich NB je téměř jistě nižší než úroveň hráčských postav.

Co se týče výpočtu NB zloducha, uděláte to stejné, co byste udělali s jakoukoli jinou nestvůrou: vámi vytvořeného zloducha/nestvůru porovnáte s množinami základních hodnot pro určení NB, podobně jako tomu bylo při tvorbě nestvůry v 4. edici. Představíme sadu pokynů, které můžete použít při vyměřování NB nestvůry vytvořené jako hráčskou postavu nebo jako normální nestvůru. (Více o tom v další otázce.)

Budou mít postavy na určité úrovni NB rovnou jejich úrovni?
Ne, z několika důvodů. Za prvé, protože NB je založena na myšlence, že hráčské postavy bojují s nestvůrou v poměru čtyři na jednu, a čtyři hráčské postavy nenajdou jedinou hráčskou postavu na stejné úrovni, která by pro ně představovala významnou výzvu. Mimo to, ačkoliv jsou hráčské postavy navržené, aby měly zdroje, které se spotřebují v průběhu dobrodružného dne, cizí postavy zloduchů v dobrodružství tuto potřebu nemají: jsou na scéně omezenou dobu a mohou do útoků rychle spálit velké množství zdrojů, aniž by si je potřebovaly šetřit pro zbytek dobrodružství. I když kouzelník v družině může jednou za čas v případě potřeby spálit svá vysokoúrovňová kouzla, CP kouzelníka může sesílat tato vysokoúrovňová kouzla jedno za druhým, protože je to pro něj otázka života a smrti. To stejné platí pro jakékoliv povolání, včetně bojovníků a Akční vlny, paladinů a Přikládání rukou a tak dále. Ve výsledku to znevažuje, jak obtížný je souboj s touto CP. Abyste zjistili NB cizí postavy, musíte udělat ten stejný druh porovnávání se základními hodnotami nestvůr, jako byste to udělali při vytvoření nestvůry, která není založená na povoláních cizích postav, a získat tak přesnější NB.

Tato metoda by také měla dát přesnější měřítka výzvy, které hráčské postavy čelí, když se setkají s nestvůrou, které se DM rozhodl přidělit úrovně povolání; přidat několik úrovní kněze nestvůře na vysoké úrovní nemusí mít žádný reálný dopad na nebezpečnost této nestvůry, ale přidat několik těchto úrovní nestvůře na nízké úrovni může mít obrovský dopad. Vše, na čem záleží, je konečný výsledek: NB je určená tím, co nestvůra/CP může dělat v průběhu skutečného boje, ne jak se došlo k těmto výsledkům.

Článek vložil ShadoWWW | Rodney Thompson 25.04.2014
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 16 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.1189489364624 secREMOTE_IP: 3.239.11.178