[Mudrcovy rady] Červen 2016

Série článků, která objasňuje pravidla D&D 5e.
Článek vložil ShadoWWW | Jeremy Crawford

Schopnosti povolání

Funguje barbarův Smysl pro nebezpečí i proti dechům a zvláštním schopnostem nepřátel?
Barbarův Smysl pro nebezpečí zvýhodňuje každý záchranný hod na Obratnost proti jakémukoliv účinku, který barbar vidí.

Může druid s Kruhem měsíce mluvit jazyky, které umí, když je přeměněný na elementála?
Ano, protože elementálové uvedení v Živelné zvířecí podobě umí mluvit.

Jestliže druid v podobě elementála může mluvit, může také sesílat kouzla?
Druid umí sesílat kouzla ve Zvířecí podobě jen až po získání schopnosti Zvířecí kouzla na 18. úrovni.

Pokud si druid vezme odbornost Zasvěcenec magie a jako ono kouzlo si zvolí najdi magii, může ho sesílat jako rituál?
Druidovo Sesílání rituálů vyžaduje, aby byl rituál připravený. Kouzlo ze Zasvěcence magie je známé, ale ne připravené.

Slovo „když“ v Čaroknechtově schopnosti Válečná magie značí, že bonusová akce přichází po seslání triku, nebo může přijít před tím?
Smyslem je, že bonusový útok může přijít před anebo po triku. Vy sami si volíte, kdy provedete bonusovou akci během svého tahu, pokud bonusová akce výslovně neuvádí, kdy musí nastat (PH, str. 189).

V počátečním vybavení hraničáře není na výběr brašnička na suroviny. Hraničář ji nepotřebuje, nebo nepotřebuje žádný sesílací ohniskový předmět?
Hraničář se řídí pravidly pro sesílání kouzel v 10. kapitole Příručky hráče, včetně pravila pro složky. Pro surovinové složky kouzel hraničář obvykle používá brašničku na suroviny, ale nezačíná s ní, protože na 1. úrovni nemá kouzla.

Může tulák použít Vyváznutí, je-li překvapený?
Pravidlo říká, že „Jsi-li překvapený, nemůžeš se ve svém prvním tahu boje pohnout ani provést akci a nemůžeš reagovat, dokud tento tah neskončí.“ Překvapený tulák může použít Vyváznutí, protože tato schopnost nevyžaduje, aby tulák použil akci, pohyb nebo reakci.

Pravidla Metamagie říkají, že pro seslání jednoho kouzla lze použít jen jednu možnost Metamagie. Lze použít jednu možnost vícekrát?
Smyslem je, že čaroděj může použít jednu možnost Metamagie při sesílání kouzla pouze jednou, ne stejnou možnost více než jednou.

Ruší použití bonusové akce neviditelnost z černokněžníkova Splynutí se stíny?
Použití bonusové akce ruší neviditelnost z černokněžníkova Splynutí se stíny. Bonusová akce je akce.

Umožňuje iluzionistova schopnost ze 14. úrovně stvořit něco reálného každé kolo, nebo jen jednou?
Smyslem Iluzorní reality je udělat jeden iluzorní objekt reálným jednou za každé iluzorní kouzlo.

Vymítač získá na 14. úrovni odolání vůči zranění kouzel. Získá toto odolání vymítačova Mystická ochrana, když kouzlo zasáhne vymítače?
Odolání získává na 14. úrovni vymítač, ne Mystická ochrana.

 

Multipovolání

Zvýšení hodnot vlastností záleží na úrovni povolání, nebo spíš na celkové úrovni?
Zvýšení hodnot vlastností závisí na vaší úrovni v konkrétním povolání, ne na celkové úrovni, pokud použijete multipovolání. Tabulka vašeho povolání vám řekne, kdy získáte zvýšení.

Kouzelník použije multipovolání do čaroděje s Divokou magií. Spouští kouzla seslaná z jeho knihy kouzel Vlnu divoké magie, jsou-li na seznamu čarodějských kouzel, nebo ji spouští pouze kouzla získaná z povolání čaroděje?
Z pravidel pro multipovolání: „Každé kouzlo, které znáš a které si připravíš, je spojeno s jedním ze tvých povolání.“ (PH, str. 164) Toto pravidlo znamená, že pouze kouzla získaná z úrovní čaroděje spouští Vlnu divoké magie.

Když použiji multipovolání, získám triky ze všech svých povolání?
Pokud některá z vašich povolání vám dávají triky, získáte je všechny.

Získám zdatnost ve více záchranných hodech při multipovolání?
Povolání nabízí různé počáteční zdatnosti, které získáte, je-li to vaše první povolání. Není-li to vaše první povolání, získáte jen počáteční zdatnosti uvedené pro dané povolání v Tabulce zdatností multipovolání (PH, str. 164). V této tabulce nejsou žádné zdatnosti v záchranných hodech.

Pokud dané povolání uděluje zdatnosti pomocí schopností povolání, získáte je bez ohledu na to, jestli jde o vaše první povolání. Pokud například získáte úroveň klerika a zvolíte si doménu Válka, získáte prospěch ze schopnosti Bonusová zdatnost, přestože klerik není vaše první povolání.

Mohu použít multipovolání pro stejné povolání, abych si zvolil víc než jeden obor?
Multipovolání je navrženo výhradně pro získávání odlišných povolání. Můžete být například bojovník/tulák, ale ne tulák/tulák.

 

Boj

Může létající tvor bez rysu „vznášení se“ zůstat ve vzduchu na jednom místě, nebo se musí každé kolo pohnout?
Letec bez rysu „vznášení se“ může zůstat ve vzduchu, aniž by se pohnul každé kolo.

Lze se pohybovat skrz sražené nepřátele?
Stav sražený nepotlačuje pravidlo, které vám brání v pohybu přes místo nepřítele, pokud daný nepřítel není aspoň o dvě třídy velikosti větší či menší než vy. Pokud se pohybujete skrz místo jiného tvora – přátelského nebo nepřátelského – dané místo je pro vás těžkým terénem a nemůžete na něm dobrovolně skončit svůj pohyb. Více o pohybu během boje najdete v Příručce hráče, strana 190-192.

Platí cestovní tempo i pro pohyb v boji, nebo jen během cestování?
Pravidlo pro cestovní tempo (PH, str 181-182) v boji neplatí.

Může slepý tvor zaútočit příležitostným útokem?
Příležitostný útok vyvolává „nepřátelský tvor, kterého vidíš“ (PH, str. 195). Pokud nepřítele nevidíte, nemůžete na něj zaútočit příležitostným útokem.

Dá se příležitostný útok použít k chvatu nebo strčení?
Chvat/strčení jsou součástí akce Útok (PH, str 195), ne příležitostného útoku. Chcete-li použít chvat/strčení mimo svůj tah, použijte akci Příprava.

Dá se snížit zranění na 0 pomocí odolání či jiné formy snížení stranění?
V pravidlech není definováno žádné minimální zranění, takže je možné utrpět zranění 0 z útoku, kouzla či jiného účinku.

Má vzdálený cíl v boji na blízko nějaký druh krytu, nebo mám nevýhodu?
Je-li mezi vámi a cílem nějaký tvor, váš cíl získá poloviční kryt (PH, str. 196).

 

Sesílání kouzel

Musí být cíl v dosahu (dostřelu) při připravování kouzla či jiné akce?
Váš cíl musí být v dosahu (dostřelu), když provádíte připravenou akci, ne když si ji nejprve připravujete.

Jak funguje připravování kouzla? Vyplýtvá se pozice kouzla, pokud spouštěč nenastane?
Pokud nesešlete kouzlo, které jste si nachystali pomocí akce Příprava, do začátku svého příštího tahu, pozice připraveného kouzla se vyplýtvá.

 

Útoky kouzlem

Některá kouzla (jako tajemný výšleh) cílí na tvora. Některá jiná (jako ohnivá střela) cílí i na předměty. Znamená to, že nemůžu útočit na dveře tajemným výšlehem?
Specifikace cíle (tvor, předmět, nebo něco jiného) v kouzlech jsou záměrné.

Počítá se „útok na blízko kouzlem“ jako „útok na blízko“ pro Dotek smrti?
Útok na blízko kouzlem je rozhodně útok na blízko a počítá se pro schopnost Dotek smrti klerika domény Smrt.

 

Vyvolání

Má-li kouzlo delší dobu vyvolání, je nutné ji dokončit pro úspěšné seslání kouzla?
Viz oddíl Delší doby vyvolání v Příručce hráče (str. 202), kde je uvedeno, jak takové doby vyvolání fungují.

 

Konkrétní kouzla

Projeví se účinky nákazy okamžitě, nebo až cíl selže v třetím záchranném hodu?
Účinky nemoci kouzla nákaza jsou zamýšleny tak, že se projeví až po třetím neúspěšném záchranném hodu. (Pozn. překl.: V překladu Příručky hráče jsem tuto skutečnost reflektoval již dříve, protože tato odpověď se objevila na twitteru již dříve.)

Pokud rozptyl magii zacílí magický účinek požehnání seslaného klerikem, sejme to účinek ze všech cílů?
Rozptyl magii ukončí kouzlo pro jeden cíl. Neukončí stejné kouzlo pro ostatní cíle.

Dá se extra akce, kterou poskytuje rychlost, použít k aktivaci kouzelného předmětu?
Ne. Aktivace kouzelného předmětu není funkcí akce Použití předmětu (PPJ, str. 141).

Stačí k dodatečnému zranění z kletby jen hod na útok?
Dodatečné zranění v kouzle kletba vyžaduje útok, který zasáhne.

Může se předmět stvořený drobnou iluzí pohybovat? Například zeď, která zavaluje chodbu?
Iluzorní předmět stvořený drobnou magií se nehýbá. Srovnejte to s kouzly jako dvojník, které mluví o pohybu.

Může kouzlo jako ohnivá koule překročit svůj poloměr 4 sáhy, pokud se výchozí bod nastaví na přilehlém místě?
Oheň ohnivé koule se může rozšiřovat kolem rohů, ale je omezen poloměrem kouzla 4 sáhy.

Musí přátelský tvor, na něhož účinkuje proměň, převzít mentální statistiky nové podoby?
Ano, to je záměr.

 

Nestvůry

Má-li nestvůra schopnost libovolně sesílat kouzla, znamená to, že může seslat kouzlo jako akci nebo bonusovou akci?
Pokud nestvůra může seslat kouzlo libovolně, dané kouzlo se sešle pomocí normální doby vyvolání.

Bestiář uvádí, že gnolové mluví gnolštinou, ale v Příručce hráče se tento jazyk nezmiňuje. Co platí?
Tabulka jazyků v Příručce hráče neuvádí všechny jazyky v multivesmíru D&D. Bestiář obsahuje další jazyky, včetně sahuaginštiny a gnolštiny.

Vyvolává pohyb z drakovy legendární akce Útok křídlem příležitostné útoky, pokud se drak pohne mimo dosah?
Nic v Útoku křídlem nechrání draka před příležitostnými útoky.

Nestvůra je imunní vůči drtivému zranění z nemagických útoků. Utrpí přesto zranění z pádu z výšky?
Ano, nestvůra stále cítí bolest z pádu.

Zaútočí-li nestvůra útokem na blízko, který používá její opravu Obratnosti, má se za to, že používá vytříbenou zbraň?
Zbraň nemá vytříbenou vlastnost, pokud se to neuvádí v jejím popisu, a použití Obratnosti k útoku nepropůjčuje vytříbenou vlastnost. Pokud zbraň má tuto vlastnost, můžete s ní použít Sílu nebo Obratnost.

Jak funguje schopnost nestvůry Vůdcovství? Je to jednorázové, nebo 1/kolo pro všechny akce spojenců po 1 minutu?
Tvor zapne Vůdcovství jako akci. Dokud tento prospěch neskončí, tvor může udělit kostku, kdykoliv si jeho spojenec, kterého vidí a který je v daném dosahu, hází na útok nebo záchranný hod.

Působí na upíra znehybni osobu nebo uklidni emoce?
Upír je typ nemrtvý tvor, ne typ humanoid, takže na něj nepůsobí žádné z těchto kouzel.

 

Kouzelné předměty

Dá se jako akce podat lektvar postavám v bezvědomí?
Ano, můžete podat lektvar někomu jinému jako akci (PPJ, str. 139).

Vrací se magické zbraně s vrhací vlastností (oštěpy a podobně) po vrhnutí zpět jejich vlastníkovi automaticky?
Pokud se vám magická zbraň vrátí do ruky po jejím vrhnutí, je to uvedeno v jejím popisu, jako například u trpasličího vrhače (PPJ, str. 206).

Může si elf hodit záchranný hod proti nápoji lásky, když jde o zmámení? Z popisu se zdá, že žádný záchranný hod se nehází.
V nápoji lásky není žádný záchranný hod. Láska je zkrátka tak silná čarodějka.

Pokud lektvar neduplikuje kouzlo, vyžaduje soustředění?
Účinek lektvaru vyžaduje soustředění jen tehdy, když to říká jeho popis, nebo když duplikuje kouzlo, které vyžaduje soustředění.
 

Původní článek zde.
Článek vložil ShadoWWW | Jeremy Crawford 04.07.2016
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 11 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.10459089279175 secREMOTE_IP: 3.230.173.188