[Překlad] [D&D 5e povolání] Mlžný Chodec

Překlad neoficálního povolání pro D&D 5e.
Článek vložil shari | Cody C. Lewis
Obsah článku:

Mlžný chodec

Bojovník zaměří svou mysl na jasně barevnou zbroj, pronásleduje svůj cíl, proplétá se chaosem bojiště okolo něj. Zavře oči a cítí, jak jeho tělo splývá s mlhou. Během mrknutí oka zaútočí na nepřátelského velitele jako smrtící vír čepelí.


Elfka zhluboka vydechne, aby se připravila. Zmizí, jen aby se objevila za nic netušícím popravčím. Příkrov mlhy zahalí její pravé počínání a za několik vteřin ona i odsouzenec, jehož byla najata zachránit, běží po střechách směrem k úkrytu.


Mezi těmi, kdo ji přepadli, hledá tiefling původ toho útoku. Zahlédne půlorka zahaleného v róbě a držícího zářící hůl. Natáhne k němu ruku a rudá změť mlhy se objeví kolem obou z nich. Cítí, jak magická výměna tlumí bolest z jejích čerstvých popálenin a úsměv se jí rozlije po tváři, když půlork vykřikne utrpením.


Ať už je původ jejich spojení s mlhou jakýkoli, jedna věc je jistá, ti, kdo dokáží sáhnout do mlhy a ovládat schopnost skrz ni procházet, za sebou zanechávají jak zkázu tak zmatek.


Mazaní válečníci

Být uznáván mezi těmi, kdož procházejí mlhou není snadné, proto se mlžnými chodci stávají jen velmi odhodlaní válečníci. Zaměřují svou mysl na zachycení všeho ze svého okolí, stopují své nepřátele a útočí na ně oslepující rychostí – často zezadu. Mentální odolnost, kterou vyžaduje uchopení moci mlhy, a zároveň být v centru urputného boje, je obrovská. Mlžní chodci na své nejnebezpečnější nepřátele udeří rychle a tvrdě, a zmizí stejně náhle, jako se objevili – a už plánují svůj další útok. Rychlost a překvapení jsou největší výhodou mlžných chodců, což je pravděpodobně důvod, proč mnoho z nich používá dvojici kratších zbraní, i když někteří stále preferují boj se štítem, když se objeví za nepřátelskou linií.


Avšak někteří preferují útočit na své nepřátele z dálky, spojením jejich dovedností s lukem se schopností manipulovat mlhou ochromují své nepřátele a pomáhají spojencům.


Útočníci na bojišti

Díky podstatě jejich schopností a intelektuální pohotovosti mlžní chodci obzvláště vynikají ve dvou profesích: voják a vrah.


Proslýchá se, že mlžní chodci mají často zásluhu na tom, že se armády najednou ocitnou bez velitele – ať už během bitvy, nebo v noci před obléháním, kdy se zastřou rozdíly mezi vojákem a vrahem.


Přirozeně, organizace obchodující se smrtí přitahují mlžné chodce s ne‑zrovna‑čestnou morálkou, a nápodobně, mlžní chodci často zjišťují, že tyto organizace jsou více než ochotné dát jim příležitost prokázat svou hodnotu.


Tvorba Mlžného chodce

Procházení mlhou není vrozené, je to spíše dovednost, kterou je třeba studovat, trénovat a zdokonalovat. Nejenže se musí mlžní chodci naučit, jak uchopit surovou energii mlhy, musí také projít tvrdým bojovým tréninkem. Spojit tato dvě umění dohromady je i přesto slušný výkon. Proto většina mlžných chodců prochází nějakým formálním tréninkem – ať už ve službě v armádě, učňovstvím v cechu vrahů, nebo k tomu byli možná vychováváni od narození starobylými tradicemi v jejich zapadlé horské vesničce.


Při tvorbě mlžného chodce ber v úvahu jejich výchovu a jak se mohli dostat k tak unikátnímu tréninku. Prostředí, kde vyrůstali, stejně jako jejich instruktoři, mají zpravidla velký vliv na jejich osobnost a celkový pohled na svět.


Možná ti umění procházení mlhou nepředal formální instruktor, ale našel jsi je ve starobylém svazku – trávil jsi nespočetné hodiny nad textem a procvičováním nalezeného učení. Jak se tvůj mlžný chodec rozhodne využít své nové síly? Proč se rozhodl studovat toto smrtonosné bojové umění? Chce získat převahu nad rivalem? Nebo má možná specifický cíl, kde potřebuje možnost rychlého útěku?


Rychlá tvorba

Pomocí následujících doporučení si můžeš mlžného chodce vytvořit rychle. Za prvé, Obratnost by měla být tvá nejvyšší hodnota vlastnosti, pokud plánuješ používat dvě lehké zbraně, nebo Síla, pokud plánuješ používat jednu zbraň a štít. (Někteří mlžní chodci, kteří se soustředí na boj se dvěma zbraněmi, mají Sílu vyšší než Obratnost.) Tvá druhá nejvyšší hodnota vlastnosti by měla být Inteligence, nebo Odolnost, pokud se plánuješ upnout na Jistotu Čepele. Za druhé si zvol zázemí pro svou postavu.

Mlžný chodec

Úroveň

Zdatnostní bonus

Body Příkrovu

Vzdálenost Průchodu mlhou

Schopnosti

1.

+2

-

6 sáhů / 30 stop

Průchod mlhou, Obrana beze zbroje

2.

+2

2

6 sáhů / 30 stop

Bojový styl, Příkrov, Schopnosti Příkrovu

3.

+2

3

6 sáhů / 30 stop

Jistota, Metodický úder

4.

+2

4

8 sáhů / 40 stop

Zvýšení hodnot vlastností

5.

+3

5

8 sáhů / 40 stop

Útok navíc

6.

+3

6

8 sáhů / 40 stop

Obsáhlá mysl

7.

+3

7

8 sáhů / 40 stop

Schopnost Jistoty, Mlžný únik

8.

+3

8

10 sáhů / 50 stop

Zvýšení hodnot vlastností

9.

+4

9

10 sáhů / 50 stop

Taktická přesnost

10.

+4

10

10 sáhů / 50 stop

Vybroušená mysl

11.

+4

11

10 sáhů / 50 stop

Schopnost Jistoty

12.

+4

12

12 sáhů / 60 stop

Zvýšení hodnot vlastností

13.

+5

13

12 sáhů / 60 stop

Vidění v mlze

14.

+5

14

12 sáhů / 60 stop

-

15.

+5

15

12 sáhů / 60 stop

Schopnost Jistoty

16.

+5

16

14 sáhů / 70 stop

Zvýšení hodnot vlastností

17.

+6

17

14 sáhů / 70 stop

Mlžná forma

18.

+6

18

14 sáhů / 70 stop

Vylepšený Průchod mlhou

19.

+6

19

14 sáhů / 70 stop

Zvýšení hodnot vlastností

20.

+6

20

16 sáhů / 80 stop

Mlžný klon

Schopnosti povolání

Jako Mlžný chodec získáš následující schopnosti povolání.


Životy

Kostky životů: 1k10 za každou úroveň mlžného chodce
Životy na 1. úrovni: 10 + oprava Odolnosti
Životy na vyšších úrovních: 1k10 (nebo 6) + oprava Odolnosti za každou úroveň mlžného chodce po 1. úrovni


Zdatnosti

Zbroje: Lehké zbroje, štíty
Zbraně: Jednoduché zbraně, krátký meč, scimitar, rapír
Pomůcky: Travičská souprava
Záchranné hody: Obratnost a Inteligence
Dovednosti: Zvol si tři z těchto: Akrobacie, Čachry, Historie, Klamání, Nenápadnost, Pátrání, Přesvědčování, Vnímání, Zastrašování

Vybavení

Kromě vybavení daného tvým zázemím začínáš i s následujícím vybavením:

  • (a) rapír, nebo (b) krátký meč
  • (a) štít, nebo (b) krátký meč
  • (a) průzkumný balíček, nebo (b) jeskyňářský balíček

kožená zbroj, dvě dýky, travičská souprava


Počáteční bohatství (volitelné)

Pokud si chceš vybrat něco jiného než zmíněné počáteční vybavení, můžeš místo toho začít s 5k4x10 zl.


Průchod mlhou

Na první úrovni získáš schopnost průchodu mlhou, která ti dovoluje teleportovat se na krátkou vzdálenost. Během svého pohybu se můžeš teleportovat na jiné prázdné místo, které vidíš a nachází se ve vzdálenosti průchodu mlhou uvedené v tabulce Mlžného chodce. Vzdálenost, na kterou můžeš procházet mlhou se zvyšuje, jak postupuješ po úrovních. Použití průchodu mlhou neprovokuje k příležitostným útokům.


Místo toho si můžeš zvolit rozdělit svůj pohyb, a to pohnutím se o polovinu tvého pohybu a použitím schopnosti průchodu mlhou do poloviny tvé současné vzdálenosti průchodu mlhou. Tyto formy pohybu můžeš použít v jakémkoli pořadí a můžeš mezi nimi provádět akce jako obvykle. Během svého tahu můžeš použít průchod mlhou jako součást pohybu pouze jednou (s výjimkou použití schopností Příkrovu). Nemůžeš kombinovat průchod mlhou a akci Úprk.


Po dosažení 5. úrovně se můžeš jako bonusovou akci znovu teleportovat až do poloviny tvé současné vzdálenosti průchodu mlhou, pokud jsi již průchod mlhou použil, nebo plnou vzdálenost, pokud jsi průchod mlhou nepoužil.


Obrana beze zbroje

Když na sobě nemáš oblečenou žádnou zbroj, tvé Obranné číslo je rovno 10 + oprava Obratnosti + oprava Inteligence. Můžeš používat štít, aniž bys přišel o tento prospěch.


Bojový styl

Na druhé úrovni si jako svou specializaci osvojíš konkrétní bojový styl. Zvol jednu z následujících možností. Jednu možnost Bojového stylu si můžeš zvolit jen jednou, i kdyby sis později mohl volit znovu.


Boj se dvěma zbraněmi

Když zaútočíš dvěma zbraněmi, můžeš si přičíst svou opravu vlastnosti ke zranění druhého útoku.


Šerm

Když držíš zbraň na blízko v jedné ruce, a žádnou jinou zbraň, získáš bonus +2 k hodům na zranění s touto zbraní.


Příkrov

Na druhé úrovni dokážeš dále proniknout do tajemství mlhy, kterou nyní dokážeč přetvářet k obrazu svému pomocí schopnosti příkrov.

Body příkrovu

Máš 2 body příkrovu a na vyšších úrovních jich získáš ještě víc, jak ukazuje sloupec Body Příkrovu v Tabulce mlžného chodce. Body příkrovu můžeš utratit, abys aktivoval své schopnosti příkrovu. Když si důkladně odpočineš, obnovíš si všechny utracené body příkrovu.


Schopnosti Příkrovu

Halící mlha (schopnost příkrovu)

Jako akci můžeš utratit 1 bod příkrovu a vytvořit kouli temné mlhy o průměru 6 sáhů (30 stop) s tebou ve svém středu. Koule zasahuje i za rohy a oblast uvnitř je hustě zahalená. Vydrží 1 minutu, nebo dokud ji nerozfouká mírný či silnější vítr (o rychlosti aspoň 10 mil za hodinu).


Zastřený štít (schopnost příkrovu)

Když tě jiná bytost zasáhne útokem na blízko, můžeš jako reakci utratit 1 bod příkrovu a přidat si +2 k OČ pro tento útok, který tímto může minout. Tento bonus se zvyšuje na +3 na 10. úrovni a na +4 na 20. úrovni.


Odskok (schopnost příkrovu)

Kdykoli utržíš zranění, můžeš jako reakci utratit 1 bod příkrovu a použít schopnost průchodu mlhou až do poloviny vzdálenosti tvého průchodu mlhou. Tato schopnost neprovokuje k příležitostným útokům.


Metodický úder

Počínaje 3. úrovní dokážeš vycítit, jak mlha vede tvé útoky. Kdykoli použiješ schopnost průchodu mlhou, získáš bonus +1 ke tvému příštímu útoku na blízko. Tento bonus se zvýší na +2 na 11. úrovni a na +3 na 18. úrovni.


Jistota

Na 3. úrovni si zvolíš Jistotu, na kterou se upneš, abys co nejlépe porozuměl, jak využít proudění mlhy ke svému užitku.


Zvol si mezi Jistotou Čepele, Jistotou Mysli a Jistotou Příkrovu, všechny jsou popsané na konci tohoto popisu povolání.


Jistota, kterou si zvolíš, ti dává schopnosti na 3. úrovni a dále na 7., 11. a 15. úrovni.


Zvýšení hodnot vlastností

Když dosáhneš 4. úrovně, a pak opět na 8., 12., 16. a 19. úrovni si můžeš zvýšit jednu hodnotu vlastnosti dle své volby o 2, nebo dvě hodnoty vlastností dle své volby o 1. Jako obvykle, touto schopností si nemůžeš zvýšit hodnotu vlastnosti nad 20.


Útok navíc

Počínaje 5. úrovní můžeš zaútočit dvakrát, místo jednou, kdykoliv ve svém tahu provedeš akci Útok.


Obsáhlá mysl

Počínaje 6. úrovní, kdykoli provádíš ověření vlastnosti Inteligence, můžeš po provedení hodu, ale před jeho vyhodnocením, hodit znovu k20 a použít vyšší výsledek.


Po použítí této schopnosti ji nemůžeš použít znovu, dokud si alespoň krátce neodpočineš.


Mlžný únik

Počínaje 7. úrovní můžeš hbitě uskočit z určitých oblastí účinků, například před ohnivým dechem rudého draka nebo kouzlem ohnivá koule. Když jsi vystaven účinku, který ti umožňuje, abys pomocí záchranného hodu na Obratnost utržil pouze poloviční zranění, tak místo toho můžeš využít svou reakci k průchodu mlhou na nejbližší neobsazené místo do vzdálenosti poloviny tvého průchodu mlhou, a místo toho neutržíš žádné zranění.


Taktická přesnost

Počínaje 9. úrovní si můžeš přidat svou opravu Inteligence ke zranění tvých útoků zbraní.


Vybroušená mysl

Počínaje 10. úrovní se tvá mysl stává hodnotným přínosem k udržení tě naživu. Kdykoli si házíš záchranný hod na Moudrost nebo Charisma, můžeš si k tomuto hodu přidat svou opravu Inteligence.


Tuto schopnost můžeš použít tolikrát denně, kolik je polovina tvé opravy Inteligence.


Vidění v mlze

Na 13. úrovni ti boj v hustě zahalené oblasti nečiní problémy. Získáš mimozrakové vnímání do 3 sáhů (15 stop).


Mlžná forma

Počínaje 17. úrovní se pohybuješ mlhou tak plynule, že je pro tvé nepřátele obtížné tě sledovat. Když použiješ průchod mlhou jako součást své pohybové akce, můžeš seslat kouzlo Zrcadlový Obraz jako bonusovou akci bez složek kouzla. Tyto tvé kopie se s tebou pohybují, jak je u kouzla obvyklé, i když použiješ průchod mlhou.


Tuto schopnost můžeš použít tolikrát za den, kolik je tvá oprava Inteligence.


Vylepšený Průchod mlhou

Počínaje 18. úrovní, můžeš jako akci použít kouzlo Teleport, jako bys ho seslal, ovšem nepotřebuješ žádné složky kouzla. Pokud jsi cílem kouzla pouze ty, získáš další použití této schopnosti po důkladném odpočinku. Pokud toto kouzlo sešleš na dvě či více bytostí, získáš další použití této schopnosti po 1k6 dnech.


Mlžný klon

Na 20. úrovni dokážeš tvarovat mlhu kolem sebe tak, abys vytvořil hmotnou kopii sebe sama, která ti pomůže v souboji. Jako akci si zvol neobsazené místo v dosahu tvého průchodu mlhou. Na tomto místě se objeví tvůj klon, který je s tebou fyzicky totožný, včetně neseného vybavení - s tou výjimkou, že vybavení klona nemá žádné magické vlastnosti. Tato schopnost trvá 1 minutu a nemůže být použita znovu, dokud si důkladně neodpočineš.


Klonovy hodnoty vlastností, životy, zdatnostní bonus a OČ jsou shodné s tvými hodnotamy v momentě aktivace této schopnosti, kromě přidaných magických bonusů, které můžeš mít aktivní. Zranění způsobené klonem se považují za magické pro účely překonání odolání a imunity na nemagické útoky a zranění.


Klon používá tvou opravu Inteligence pro všechny své hody na útok a zranění a všechny útoky, které klon provede, používají pouze základní zranění zbraně, kterou drží, bez ohledu na to, zda tvá původní zbraň má nebo nemá nějaké magické vlastnosti.


Například pokud máš krátký meč +2, když aktivuješ tuto schopnost, klonův krátký meč bude vypadat stejně jako ten tvůj, ale udělí pouze 1k6 magického zranění.


Pokud je potřeba pro klon hodit záchranný hod, hoď k20 a přidej svou opravu Inteligence, abys určil, jestli uspěje nebo selže.


Jelikož je klon vytvořen díky tvému pevnému spojení s mlhou, může bojovat po tvém boku bez vyžadování akcí pro udílení příkazů. Jedná během tvého tahu a může provést pohybovou akci a jednu z následujících akcí:


  • Klon může provést akci útok, včetně útoku navíc a může provést bonusovou akci k útoku, pokud jsi držel dvě zbraně v momentě vytvoření kopie.
  • Klon může použít předmět.
  • Klon může projít mlhou až do vzdálenosti poloviny tvého průchodu mlhou jako součást akce.
  • Klon může použít akci Pomoc.

Klon nemůže mluvit ani použít jakékoli další akce, reakce nebo bonusové akce, které nejsou uvedené v seznamu, s výjimkou akcí pokusit se vymanit z kouzla či stavu - například únik z uchvácení nebo pokus osvobodit se z kouzla Pavučina.


Pokud klonovy životy klesnou na 0 nebo pokud by kouzlo či efekt způsobily, že by se nenacházel na stejné sféře existence jako ty, klon je zničen. Klon je imunní vůči zmámení, strachu, zkamenění, otravě a paralýze.


Mlžný chodec a multipovolání

Aby ses kvalifikoval v povolání mlžného chodce, musíš mít buď hodnotu Síly nebo Obratnosti alespoň 13 a musíš mít hodnotu Inteligence alespoň 13.


Pokud si mlžného chodce zvolíš jako další povolání, získáš zdatnost s krátkými meči, scimitary, rapíry a travičskou soupravou.


< Mlžný chodec >
Jistoty Mlžného chodce
Článek vložil shari | Cody C. Lewis 01.02.2019
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 51 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.1091251373291 secREMOTE_IP: 3.239.11.178