Sférický pěvec

Měl jsem náhlý příliv inspirace a napadl mě nový obor pro barda. Inspirován je Pythagorasem a také Matrixem, po přečtení snad pochopíte. Poprosil bych o zdrcující kritiku.
Článek vložil Lethrendis | Lethrendis

Sférický pěvec

Jeden dávný filozof jménem Pythagoras tvrdil, že vesmír je tvořen písní, nazýval ji Velkou hudbou sfér. Modernější mudrci zase mluví o teorii vibrujících strun. Ať tak či onak, ty na realitu a magii nazíráš přesně takto! Tam kde jiní vidí věci, tvory nebo kouzla, ty vnímáš strhující a inspirující symfonii sfér.


Bardové pomocí umění sesílají kouzla – určité tóny a pohyby jsou evidentně magické. Fascinovalo tě to. Nezůstal jsi však u pouhého povrchního využívání, snažil ses přijít na to, proč tomu tak je. A pak jsi v jistém transcendentálním okamžiku poprvé zaslechl první fragmenty Velké hudby sfér.


Nejsi jediný. Mnozí se však následně stali poustevníky, někde se usadili a jen se kochali nádherou melodie multivesmíru. Věz však, že lze jít mnohem dál. S přibývajícími zkušenostmi, až spatříš východ slunce nad ledovci, titána vrhajícího blesky nebo draka chrlícího plameny, tvůj náhled na podstatu vesmíru se bude stále rozšiřovat až do okamžiku, kdy snad odhalíš Velkou hudbu sfér v celé její kráse a komplexnosti.


3. Filozof tónů

stále


Kdo pohlédne do hloubi Tvých očí, může spatřit odraz symfonie multiverza.

 

Tvá sesílací vlastnost při kouzlení, stanovení SO záchran a bonus k útoku se mění z Charismatu na Moudrost. Jako ohniskové předměty můžeš nově využívat pouze mystické předměty.


Každopádně přestáváš být bavičem, stáváš se mudrcem. To má dopad na tvé chápání reality a magie, to i tvé původní bardské. Hrát pro publikum či zábavu tedy můžeš snad občas v žertu, většinu času se však nyní zabýváš odhalováním tajemství Velké hudby sfér. Tvůj repertoár se také mění – když hraješ, pak jsou to většinou melodie inspirované Velkou hudbou, která je sice úchvatná, pro laiky však též neuchopitelná.


Tvé vnímání Velké hudby sfér je okolím pozorovatelné. Kdykoliv se zabýváš kouzlením či čímkoliv kolem Velké hudby, mohou ostatní spatřit zvláštní barvu/lesk tvých očí či třeba drobné zlatavé záblesky not poletujících jako světlušky kolem tvé hlavy. Není to dost na to, aby to cokoliv osvítilo, ale stačí to k tomu, aby si o tobě začali šeptat.


3. Sférické Vnímání

stále


Tvůj pohled proniká samou podstatou reality.


Získáváš dovednost Sférické Vnímání s kvalifikací (pokud už Vnímání máš, pak si navíc zapiš nějakou jinou tematicky související dovednost, třeba Mystiku, Náboženství nebo Vhled). Toto tvé Sférické Vnímání je mimosmyslové, umožňuje ti vnímat tóny a takty Velké hudby sfér. Jeho používání se ti brzy stává druhou přirozeností, takže je možné jej využívat i pasivně. Většinou ani není třeba na nic házet, nicméně pokud tě o to GM požádá, pak se jedná o klasický hod na ověření dovednosti.


Při použití této schopnosti získáváš všechny informace, které bys získal normálně, byť naprosto jinou formou. K tomu můžeš získat efekt jednoho nebo i více z následujících kouzel (ty hvězdné melodie jsou stále pouhé fragmenty, takže záleží na tom, na jaký aspekt se soustředíš), jako bys je úspěšně seslal: Najdi jed a nemoc, Najdi magii, Najdi pasti, Najdi zlo a dobro, Poslyš mýty, Pravdivé vidění, Předtucha, Určení a Spatři neviditelné. Abys mohl efekty některého z těchto kouzel získat, za každý musíš zaplatit jednou kostkou Bardské inspirace a musíš příslušné kouzlo buď sám znát, anebo jej mít zapsané v Notovém grimoáru.


Poznámka pro GM: Při poskytování informací získaných Sférickým vnímáním bard získá všechny klasické informace získatelné pomocí normálního Vnímání, ale je důležité si uvědomit, že nevnímá světské tvary, barvy nebo pohyb, pohlíží za oponu reality. „Cítí“ Velkou hudbu. Jako GM by ses tudíž neměl omezovat jen na „obyčejné“ informace, ale můžeš přidat i metafyzické, kontextové, respektive obecně takové, které by světskými smysly nebylo možné získat.


6. Notový grimoár

kdykoliv


Velkou hudbu už dokážeš nejen vnímat, ale i zapsat její tóny.


Natolik ses zdokonalil pochopení Velké hudby sfér, že dokážeš její melodie dokonce zapsat ve formě not. To se týká zejména kouzel, jejichž tóny jsou obzvláště čisté a povznášejíci.


Můžeš si tak začít vytvářet Notový grimoár, jakousi obdobu kouzelnické Knihy kouzel. Ten může mít podobu pár počmáraných ubrousků, notového sešitku i zlatem zdobeného grimoáru. Každopádně když soustředěně Sféricky Vnímáš seslání nějakého kouzla (ne triku) libovolného povolání, jehož stupeň bys dokázal seslat a jehož nejsi cílem (pokud bys byl, efekty kouzla by pokřivily tvé vnímání), můžeš utratit kostku Bardské inspirace a do maximálně deseti minut ho zapsat (jeho noty) do svého Notového grimoáru. Zápis nebo opis vyžadují hodinu času a 5 zl za každý stupeň kouzla kvůli ceně zvláštních inkoustů atp.


Tato kouzla se pro tebe stávají bardská a můžeš je sesílat. Je však nutné zapisovat je odděleně od tvých vlastních kouzel, která znáš, protože abys je mohl sesílat, musíš si je nejprve připravit. Počet připravených kouzel z Notového grimoáru získáš, když sečteš opravu Moudrosti a Zdatnostní bonus a výsledek vydělíš třemi (zaokrouhluje je dolů, minimum je však 1). Zápisy v Notovém grimoáru jsou nesrozumitelné (i magicky) všem kromě tebe. Když však o své noty přijdeš, všechna kouzla v tomto grimoáru zapsaná ztrácíš. Proto se vyplácí opisovat kopie.


14. Malý pištec Velké hudby

Oprava Moudrosti x mezi Dlouhými odpočinky


Nejsi bůh, abys činil zázraky, přesto však vládneš mocí daleko převyšující jiné smrtelníky.


Tvé porozumění Velké hudbě sfér se prohlubuje do té míry, že jsi schopen do ní i vstupovat. Do jednotlivých taktů vkládat své vlastní hudební motivy.


Pomocí této schopnosti tedy dokážeš pozměňovat realitu, respektive její drobné nuance. Jsi schopen za cenu jedné kostky Bardské inspirace změnit jeden drobný detail reality podle svého. „Drobný detail“ je něco, co je možné (nebo alespoň ne vyloučené) a čeho by si nikdo na první pohled nevšiml, ani by mu to nepřišlo divné. Nějaká řekla by se maličkost, i když… víš, co se říká o tom malém kamínku, co spouští lavinu?


Pozoruhodné je, že tato změna není žádná magie, je to reálná změna a spolu s ní se tedy přepisuje i historie. Tu si všichni dotčení mohou pamatovat, prostě to tak bylo. Na druhou stranu, díky tomu jsou tyto změny do určité míry nepředvídatelné, mohou se projevit i jiným způsobem, než jsi zamýšlel.


Jednoduchý příklad ztraceného zlaťáku


Bard si přeje v blátě ulice najít zatoulanou minci, zlaťák. To je jistě možné, nikoliv vyloučené. Staniž se. Touto změnou reality však nevznikl nový zlaťák. Bard najde zlaťák, který někdo před nějakou dobou ztratil a možná mu nyní chybí?


A komplexnější příklad Poslední večeře


Řekněme, že před stovkami let nějaký věštec zachytil své proroctví formou obrovské nástěnné fresky. Od té doby dílo studovaly spousty učenců a mudrců, interpretace proroctví je správná a všeobecně uznávaná. Těžko ji lze jen tak změnit. Co ale jde, je pozměnit nějaký nepatrný vedlejší detail malby, třeba výraz tváře nebo pozici prstů jedné z mnoha vedlejších postav. Dejme tomu, staniž se. Všeobecně známá interpretace proroctví se v žádném případě nezměnila, možná však nyní existuje sekta, co si už stovky let předává apokryfní či neznámou verzi proroctví, která jej nějak doplňuje či případně staví do nového světla? Anebo také ne, možná změna detailu malby nedoplnila proroctví ničím skutečně podstatným (byl to jen malý detail, že?), to jen autor z rozmaru přidal do díla hádanku, která ukazuje cestu k pokladu.


Abys mohl změnu reality provést, musíš Sféricky Vnímat to, co hodláš změnit, a musíš také být schopen alespoň zašeptat několik tónů změny. Následně musíš GM stručně popsat, co měníš a co zhruba má být výsledkem změny. GM posoudí, zda byly splněny podmínky a uváží, zda vlivem řetězení důsledků nedošlo i k něčemu nečekanému. Je přitom u obou obecně lepší být kreativní a snažit se vymyslet takové důsledky, které hru obohatí něčím novým. Síla této schopnosti tedy do značné míry závisí na tvé shodě s GM, co je „drobný“ detail, a také vaší schopnosti vymýšlet řetězení následků změn reality, včetně těch nečekaných.


Článek vložil Lethrendis | Lethrendis 22.09.2022
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 13 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.11011695861816 secREMOTE_IP: 3.239.9.151