Test přesvědčení

Rozhodujete se, jaké bude mít Vaše postava přesvědčení? Stačí si odpovědět na otázky, jak by se vlastně zachovala. I když možná nakonec zjistíte ne přesvědčení postavy, ale Vaše vlastní...
Napsal Alnag
Vaše postava má jedinečný náhled na svět, na to, co je dobré a co špatné, na spravedlnost a přirozená práva. Následující sekce vás seznámí s tím, jak určovat, jak se vaše postava zachová tváří v tvář různým morálním a etickým dilematům, která vyvstanou v průběhu hry.

Co znamená přesvědčení

Přesvědčení je středobod osobnosti postavy v D&D. K jeho stanovení pravidla užívají dvě míry, určující etické a morální postoje a chování.
Morální osa má tři pozice: dobrou, neutrální a zlou. Dobré postavy mají, zjednodušeně řečeno, zájem na blahu svých bližních. Neutrální postavy mají, taktéž zjednodušeně řečeno, zájem jen o svůj vlastní prospěch a zlí lidé naopak spíše hledají způsob, jak ostatním uškodit.
Etická osa má také tři pozice: řád (nebo zákon), neutralitu a chaos. Lidé řádu jsou obvykle v souladu se sociálními pravidly, rozumějí jim a ctí je. Neutrální lidé shledávají postup podle těchto pravidel za vhodný či patrně nutný. Chaotičtí lidé se snaží nastolený sociální řád narušit a buď nastolit změny či vyvolat anarchii; nebo se ho prostě nedržet.
Níže naleznete krátký kvíz. Na otázky odpovídejte pokud možno tak, jak by na ně odpovídala vaše postava. Nezapomeňte si zaznamenávat skóre, kterého dosáhnete k následujícím šesti písmenům: (G, E, N, L, C a X), protože výsledky vám napoví, jakého přesvědčení je vaše postava.
Než začnete snažte se vštípit si tato doporučení. Nepochybně naleznete otázky u nichž by se vám lépe rozhodovalo s více informacemi či větší škálou možností. Jednoduše se pokuste vybrat nejvhodnější variantu a pokud jste úplně bezradní prostě otázku přeskočte.
Povšimněte si, že některé otázky mají jistý vztah k vašemu chování, byť se nezajímají o chování samo. Například: řádoví lidé mají tendenci vykonávat stálá zaměstnání, byť to neznamená, že vykonávání bezpečného zaměstnání z vás dělá řádového člověka.
Mějte na paměti, že určitá povolání mají svoje jisté zásady chování, které jdou za hranice přesvědčení. Například o paladinech se nepředpokládá, že budou pouze řádoví a dobří. Očekává se, že se budou chovat také pokorně, zbožně a rytířsky. Tento kvíz předpokládá typické prostředí D&D, což je kombinace prvků fantasy, středověkých idejí a hrdinských mýtů viděných očima moderního člověka. Pokud je vaše prostředí (nebo vaši hráči) diametrálně jiné můžete z tohoto kvízu získat také velmi odlišné odpovědi.

Rodinné vztahy

Rodinní starší s vámi vyjadřují nesouhlas zbytku rodiny. Co uděláte?
- Akceptujete jejich kritiku a změníte své chování. (C +2)
- Budete se snažit nalézt kompromisní řešení. (C +1)
- Pošpiníte pověst starších tím, že budete jejich opovržení ignorovat. (E +1)
- Umlčíte starší za jakoukoliv cenu. (E +2)
Vzdali byste se slibné kariéry abyste pomohli rodině v čase nouze?
- Okamžitě. (G +2)
- Ano, avšak neochotně. (G +1)
- Jenom pokud by bylo jisté, že se budu schopen se ke své kariéře brzy navrátit. (N +1)
- Ne. (N +2)
Zradili byste člena rodiny, abyste napomohli své kariéře?
- Ano a bez sebemenšího pocitu viny. (E +2)
- Ano, pokud by to šlo utajit. (E +1)
- Ne, ale museli by jste překonávat jisté pokušení. (N +1)
- Příčí se vám byť jen myšlenka na něco takového. (N +2)
Respektujete rodinné vůdce?
- Jejich slova jsou vašimi činy. (L +2)
- Jsou pro vás vzorem. (L +1)
- Často nemají ponětí o tom, jaký vlastně žijete život. (C +1)
- Jsou zcela mimo realitu. (C +2)
Pokud by vám vaše rodina smluvila sňatek s někým odpudivým:
- Přenesli byste se přes to a dál hrdě sloužili své rodině: (L +2)
- Souhlasili byste, skrývaje svoji neochotu. (L +1)
- Vychytrale byste pracovali na tom, aby ze spojení sešlo. (X +1)
- Vzali byste nohy na ramena. (X +2)
S jedním z členů rodiny jste se vzájemně odcizili. On nyní, Ležíc na smrtelném loži, hledá usmíření. Co uděláte?
- Promluvíte s ním, ale budete trvat na svém. (C +1)
- Odmítnete s ním mluvit. (C +2)
- Prodiskutujete vaše odcizení otevřeně a beze zloby. (X +1)
- Budete se též snažit usmířit a dbát jeho posledních slov. (X +2)

Vztahy k přátelům

Mocný, ale úplatný soudce vám nabídne menší jmění pokud budete svědčit proti svému příteli. Co uděláte?
- Zavrhnete přítele a shrábnete odměnu. (E +2)
- Vezmete si peníze a budete svědčit, ale budete se snažit učinit vaši výpověď neefektivní. (E +1)
- Odmítnete nabídku i svědectví. (G +1)
- Budete svědčit na přítelovou obhajobu, bez ohledu na následky. (G +2)
Máte hodně blízkých přátel nebo si lidí spíš držíte od těla?
- Máte hojnost blízkých přátel. (G +2)
- Máte nějaké blízké přátele. (G +1)
- Máte pár blízkých přátel (N +1)
- Snažíte se držet si lidi od těla. (N +2)
Už jste někdy zradil přítele?
- Ano, už jste to udělal a ne jednou a občas mi to i prošlo (E +2)
- Ano, jednou jste tak učinil. (E +1)
- Byl jste v pokušení to udělat, ale nikdy jste to skutečně neprovedl. (N +1)
- Nikdy jste na to ani nepomyslel. (N +2)
Jaký je váš názor na to, prožít život pouze s jedním sexuálním partnerem?
- Čekáte jen na to, až takového partnera najdu. (L +2)
- Takový vztah by byl ideální, za předpokladu, že je to možné. (L +1)
- Myslíte si, že by vám chybělo to, co vám mohou nabídnout ostatní. (C +1)
- Připoutat se jen k jedné osobě považujete za obrovskou chybu. (C +2)
Trváte na splacení, když půjčíte přátelům peníze?
- Ano a sepíšete s nimi v tom smyslu smlouvu, takže nedojde k žádným nedorozuměním. (L +2)
- Ano, ale budete se snažit být přizpůsobivý co se týče konkrétního termínu. (L +1)
- Ne, ačkoliv je jistě příjemné, dostat peníze zase zpět. (X +1)
- Ne, pouze vám budou dlužit laskavost. (X +2)
Jste stále v kontaktu se svými přáteli z dětství?
- Ano, pravidelně si píšete. (X +2)
- Ano, snažíte se zůstat v kontaktu. (X +1)
- Ne, neboť jste hodně stěhoval. (C +1)
- Ne, nemáte s nimi nic společného. (C +2)

Vztahy v rámci obce

Věnujete čas a peníze na rozvoj místní obce?
- Ano, potřeby obce jsou vaší nejvyšší prioritou. (G +2)
- Ano, dáváte kolik můžete jakmile uspokojíte své vlastní potřeby. (G +1)
- Ne nemáte dost času ani peněz na to, abyste je mohl rozdávat. (N +1)
- Ne vydávání peněž a času na místní obec by bylo nehorázné plýtvání. (N +2)
Vaší obci hrozí invaze. Co uděláte?
- Budete ji bránit do posledního dechu. (G +2)
- Budete budovat barikády stejně jako zbytek obce. (G +1)
- Utečete jen co to začně vypadat špatně. (E +1)
- Dohodnete se s útočníky, že budete sloužit jako špeh. (E +2)
Pokud jste zraněn a potřebujte lékařskou pomoc, pomůžou vám členové obce?
- Ano, protože vy byste pro ně udělal to samé. (N +2)
- Ano, protože jste všeobecně oblíben. (N +1)
- Pravděpodobně ne, protože vám nedůvěřují a obávají se vás. (E +1)
- Určitě ne, protože jste si tu nadělal spoustu nepřátel. (E +2)
Respektujete právo a vedení obce?
- Ano a bez jakýchkoliv pochyb. (L +2)
- Ano, jde bezpochyby o nejlepší způsob řízení. (L +1)
- Když vám to vyhovuje. Ale jsou některé zákony se kterými nesouhlasíte. (C +1)
- Na vedení obce vám ani za mák nezáleží. Nemají nad vámi žádnou moc. (C +2)
Vysmívají se vám členové obce či se vás dokonce straní a vyhýbají se kontaktu s vám?
- Ano, jejich malinkaté mozečky nejsou schopné přijmout nikoho kdo není jako oni. (C +2)
- Někteří ano, protože mezi ně zcela nezapadáte. (C +1)
- Ne, je na vás nahlíženo zcela normálně. (X +1)
- Ne, neboť to vy určujete co je v této obci normální. (X +2)
Postavil by jste se za úřady či se snažil zastupovat zájmy obce v nějaké veřejné záležitosti?
- Učinit tak by pro vás byla čest a radostně byste ji přijal. (L +2)
- Jistěže ano. Je to přece povinností každého z nás. (L +1)
- Jedině v případě, že by to nechtěl dělat nikdo jiný. (X +1)
- Ne, nechcete být zodpovědný za blaho obce. (X +2)

Vztahy ke králi a zemi

Vaše země se zmítá v hladomoru. Co uděláte?
- Podělíte se o jídlo s ostatními. (G +2)
- Budete jíst co nejméně a o zbytek se podělíte s ostatními. (G +1)
- Ukradnete dost jídla na to abyste přežili. (E +1)
- Nakradete kolik jen jídla bude možné a pak ho budete draze prodávat. (E +2)
Pokud by vám nabídli štědrou sumu peněz, byli byste ochotni vsypat vašemu králi do poháru jed?
- Ano, podobné věci už jste nejednou dělal. (E +2)
- Ano, pokud byste dokázal vyváznout. (E +1)
- Ne, ačkoliv by vás taková sumička uváděla v pokušení. (N +1)
- Ne, a varoval byste krále, že se proti němu chytá spiknutí. (N +2)
Zemí se šíří mor. Co uděláte?
- Vydáte se na nebezpečnou výpravu, abyste nalezli lék. (G +2)
- Budete pomáhat nemocným, jak nejlépe umíte. (G +1)
- Budete se vyhýbat kontaktu s nemocnými. (N +1)
- Utečete ze země. (N +2)
Respektujete právo vládců vaší země na trůn?
- Ano. "Ať žije král!" (L +2)
- Ano, naši vládci jsou obecně vzato spravedliví a čestní. (L +1)
- Ne, vládce není o nic lepší než kdokoliv jiný. (C +1)
- Ne, vláddci jsou neustále korumpováni mocí. (C +2)
Pokud by jste obdrželi dostatečně lukrativní nabídku, vyzvídali by jste ve prospěch nepřátelské mocnosti?
- Ano, protože tenhle národ už stejně sotva drží při životě. (C +2)
- Ano, protože tajemství tohoto národa pro vás mnoho neznamenají. (C +1)
- Ne, protože by vás mohli chytit. (X +1)
- Ne, protože byste nikdy neporušil důvěru, kterou ve vás váš národ vkládá. (X +2)
Spoléháte se na to, že vláda prosadí dodržování smluv a ochranu majetkových práv?
- Ano, protože udržování řádu je důležitější než zájmy jednotlivců. (L +2)
- Ano, protože soudy jsou připraveny na to se s takovými věcmi vypořádat. (L +1)
- Myslíte si, že z vás děláme legraci. Vždyť vaše vláda není schopna vůbec ničeho. (X +1)
- Rozhodně ne. Pokud se nedokážete ubránit sám, nezasluhujete si to vlastnit. (X +2)

Názory na zločin a trest

Jste uvězněn. Zraníte či zabijte aby jste unikl?
- Ano. Dobře jim tak, když si vás dovolili zavřít. (E +2)
- Ano, Věděli dobře jak je to povolání nebezpečné, když do něho nastoupili. (E +1)
- Ne, kromě drobných zranění, jež se rychle zhojí. (N +1)
- Ne. Ty stráže jen dělají svou práci. (N +2)
Souhlasíte s právem šlechty aby se svými nevolníky špatně zacházeli?
- Ano. Můžou být ostatně rádi, že nejsou otroky. (N +2)
- Ano, protože občas jen strach je může dostatečně motivovat. (N +1)
- Ne. Šlechtici by měli vládnout tak mírně jak jen je to možné. (G +1)
- Nikdo nemá "žádné" právo nakládat s jiným špatně. Tečka. (G +2)
Náhodou jste se dopustil zločinu. Co uděláte?
- Přiznáte se a pokusíte se a odškodníte postiženého. (G +2)
- Přiznáte se spoléhaje na milosrdnost soudu. (G +1)
- Budete se snažit skrýt svou účast a budete lhát, pokud to bude ku prospěchu věci. (E +1)
- Pokusíte se svalit odpovědnost na jiného. (E +2)
Pokud jste vinen, přiznáte se ke zločinu?
- Ano, protože je vaší povinností to udělat. (L +2)
- Ano, protože vám to může vynést mírnější rozsudek. (L +1)
- Ne, nechť soud prokáže vaši vinu. (X +1)
- Ne a budete se snažit "prokázat" svoji nevinu. (X +2)
Vyjádříte revoluční politický názor i když vám bude hrozit trest?
- Ano, raději budete mučen, než zůstat sticha. "Ať zvítězí revoluce!" (C +2)
- Ano. Někdo už musí konečně říci pravdu. (C +1)
- Ne, ačkoliv jste ochoten přiznat svůj názor v soukromí svým přátelům. (X +1)
- Ne, politika nestojí za to, aby jste se s ní zabýval. (X +2)
Během cesty jste svědkem přepadení. Jste předvolán k soudu jako svědek což vaši cestu značně zpozdí. Co uděláte?
- V noci se vykradete z města, abyste se vyhnuli svědectví. (C +2)
- Popřete, že byste cokoliv viděli. (C +1)
- Neochotně zůstanete, podáte svědectví a odjedete. (L +1)
- Zůstanete až do skončení soudního procesu pro případ, že by bylo třeba dalších vašich svědectví. (L +2)

Názory na obchod a podnikání

Jaké je nejlepší využití bohatství?
- Pomoci méně šťastným a potřebným. (G +2)
- Zajištění potřeb svých přátel a rodiny. (G +1)
- Udržení se navrcholu. (E +1)
- Ani ne tak udržení se na vrcholu, ale zabránění tomu, aby se ostatní dostali na vaši úroveň. (E +2)
Když se setkáte s žebráky co uděláte?
- Štědře je podarujete. (G +2)
- Přiměřeně je podarujete. (G +1)
- Dáte jim jen to co by jste sami stejně nepostrádali - mědák nebo dva. (N +1)
- Budete je ignorovat a projdete kolem nich. (N +2)
Za použití magie dokážete napálit vesnické kupce aby si mysleli, že vaše měďáky jsou ze zlata. Uděláte to?
- Ano, a nakoupím co nejvíc. (E +2)
- Ano, ale budu podvádět jenom bohaté kupce. (E +1)
- Ne, je to příliš riskantní. (N +1)
- Ne, ti kupci mají rodiny, které musí živit. (N +2)
Máte dvě nabídky zaměstnání. Jedna je lépe placená ale ta druhá je stálá a stabilní. Kterou si vyberete?
- Rozhodně to lukrativnější zaměstnání. Stálá práce zní jak otročina. (X +2)
- Asi to lukrativnější zaměstnání, ačkoliv byste rád blíže prozkoumal i to stálé. (X +1)
- Stálé zaměstnání, pokud by ta druhá práce nebyla opravdu o hodně lépe placená. (L +1)
- Rozhodně stálé zaměstnání. Plánujete daleko do budoucna. (L +2)
Jak se podle vás dá nejlépe přijít k penězům?
- Je to hlavně otázka štěstí a pak je také třeba být ve správnou chvíli na správném místě. (C +2)
- Přizpůsobivostí a využitím výhod všech dobrých příležitostí, které se nabídnou. (C +1)
- Následováním dlouhodobého plánu, který pracuje s nízkou mírou rizika. (L +1)
- Těžkou prácí a vytrvalostí. (L +2)
Pokud přijmete práci či se zavážete smlouvu, pokusíte se dokončit úkol i když se to ukáže být mnohem nebezpečnější?
- Ano, neboť vaše slovo je závazek. (X +2)
- Ano, protože je výhodné mít spolehlivou reputaci. (X +1)
- Pokusíte se znovu dohodnout podmínky. (C +1)
- Jestli to už není dobrý ochod, tak to pro vás není žádný obchod. (C +2)

Hodnocení testu

Nejprve se podívejte kolik bodů máte u svých L, X a C skóre. Jak jste asi uhádli L, X, a C představují Řád (Law), Neutralitu (vzhledem k Řádu a Chaosu) a Chaos. To skóre, které je nejvyšší je nejpravděpodobněji vaše přesvědčení. Podobně G je pro dobro (Good), N pro neutralitu (ve vztahu k dobru a zlu) a E pro zlo (Evil). Vaše nejpravděpodobnější přesvědčení je to u kterého máte nejvyšší hodnocení z daných tří. Například pokud máte G skóre 11, N skóre 4 a E skóre 3 jste pravděpodobně dobrý. Pokud je vaše L skóre 5, X skóre 10 a C skóre 3 nejste ani řádový ani chaotický, ale neutrální. No a celkově bude vaše postava neutrálně dobrá. Nezapomeňte však, že přesvědčení doporučené kvízem je právě jen doporučením. Nepopisuje vaši postavu o nic lépe než to může udělat šestatřiceti otázkový test. Ale je to dobrý způsob jak začít přemýšlet o tom, jak vaše postava jedná když je konfrontována s otázkou svého přesvědčení.
Nyní, když vaše postava prošla tímto testem si udělejte poznámku u těch otázek u nichž jste odpovídali proti směřování vašeho všeobecného přesvědčení. Tyto výjimky vám mohou hodně prozradit o tom, jaká je vaše postava. Jste dobrá postava s rysy lakomce? Nebo řádová postava který nemůže vystát vesnické starší? Nehrajte pouze svoje přesvědčení, ale i odchylky od tohoto přesvědčení. Jen velmi málo postav perfektně ztělesňuje svůj výběr přesvědčení.
Napsal Alnag 01.12.2005
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 55 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.15522217750549 secREMOTE_IP: 44.192.94.177