Amaunator

Amaunatentononc, sluneční božstvo Forgotten Realms.
Napsal Sethi
Nejen sluneční bůh

Amaunator, prastarý Nethereský bůh řádu a slunce, zastává patronát i nad doménami práva a času. Soudy, které vynáší, mohou být tvrdé, ale bezesporu jsou spravedlivé. Mezi jeho uctívače patří mnozí vládci či mocní mágové, ale i prostí vojáci.

Jeho symbol představuje sluneční disk s tváří, vyvolenou zbraní Amaunatora je Žezlo Věčného Slunce a i jeho kněží většinou užívají žezla a palcáty jako vypodobnění zbraně svého božstva.

Amaunator se zjevuje v podobě vytáhlého muže se stříbrobílými vlasy, týdenním strništěm a jeho pleť vydává klidnou zlatavou záři. V jedné ruce třímá Žezlo Věčného Slunce a zákoník v ruce druhé, oděn je v rouchu soudce: dlouhá fialová nebo černá róba se stříbrným či zlatým lemováním. V jeho přítomnosti lze cítit úctyhodnou sílu pravého zákona.


Ve své opatrnosti se puntičkářský Amaunator ujišťuje, že je každá dohoda zaznamenána, podepsána, zpečetěna a ověřena. Je to bůh, který neobyčejně dbá zákona, řídí se jeho písmem, ale ne nezbytně jeho duchem - pokud ovšem nemá dobrý důvod, aby se mu duch zákona zamlouval víc. Od svých následovníků očekává tentýž přístup.

Amaunator je také příležitostně zmiňován jako strážce času. Tento umělý "dodatek" do jeho úřadu zavinil překlep ve smlouvě mezi jím a jiným božstvem - přehlédnutý motanec čárek a teček vedl k tomu, že se Amaunator považuje za osobu zodpovědnou za vedení "všeho času". Naštěstí se nikdy oficiálně nepokusil o převzetí této domény, jelikož nechtěl šlapat na paty Mystryl (bohyně magie), neoficiální strážkyni času Faerûnu.


Historie

Z Amaunatorových uctívačů přežili pád Netherilu většinou jen běžní lidé, takoví, kteří nezemřeli při pádu enkláv - velká část z nich pak své božstvo opustila. Věřili, že neudělal nic, aby katastrofě zabránil. Jeho následovníci měli sice pravdu, ale Amaunatorovy ruce byly v této záležitosti zcela spoutány. Magie ve všech formách byla výlučně v moci Mystryl a on neměl žádné zákonné právo jakýmkoli způsobem zasahovat, a to ani když se schylovalo k takové magické katastrofě, jako by pád Netherilu.

Mezi teology vyvstalo během staletí mnoho teorií o Amaunatorově konečném osudu. Někteří trvají na tom, že zemřel, jiní - především mistři Bratrstva Slavného Slunce - namísto toho tvrdí, že se znovu zrodil v podobě Lathandera. Další stále věří, že přežívá v podobě mstivého Bedinského božstva známého jako At'ar Nemilosrdný, jiní zase míní, že se k Faerûnu otočil zády a vstoupil do pantheonu zemí Kara-Tur, nebo se prostě přesunul do jiných světů (jako je Oerth). Pravda je taková, že se ztrátou skoro všech svých následovníků po pádu Netherilu začal Amaunator dlouho a bolestivě umírat, jak byl postupně zapomínán. Přibližně po tisíciletí neměl už dost síly, aby udržel základnu své moci ve vnějších sférách, a byl tak nemilosrdně vyhoštěn do astrální sféry. Jeho mrtvola teď pluje s nekonečnými astrálními proudy v očekávání dne, kdy by mu někdo ambiciózní mohl dopomoci ke znovuzískání jeho kdysi slavného dědictví.


Církev

V době vrcholné vlády Netherilu zastávali členové Amaunatorovy církve mocné politické pozice. Kněží byli extrémně svázáni hierarchií a pravidly. Každý Spravedlivý Pán - velekněz Soudu - dohlížel na všechny aspekty církevních funkcí. Bez vědomí Spravedlivého Pána či jeho sedmi Opatů nemohl nikdo ani vykonávat své povinnosti, natož být od nich uvolněn. Pod každým ze sedmi Opatů sloužilo dalších sedm Vyšších Právotvůrců vytrvale vykonávajících všechny povinnosti, které jim byly přidělené.

Pod hodností Vyšších Právotvůrců následovaly nižší pozice, v sestupném pořádku známé jako Právotvůrci, Velesoudci, Soudci, Obránci Zákona, Lvi Pořádku, Zářiví Služebníci a Písaři. Součást Amaunatorovy církve tvořila elitní sekta kněží a svatých bojovníků zvaných Sluneční Mistři - v Lathanderově církvi reprezentovali větev známou jako Bratrstvo Slavného Slunce.


Dogma

Amaunatoriáni byli vyučováni, co je zákon. Zákon udržoval řád ve společnosti, bez zákona by se civilizace roztříštila a zavládl by chaos. Amaunator představoval jistotu práva, stejně tak jako že slunce ráno vyjde, zákon se dokázal vypořádat s jakýmkoli zločinem či sporem.
Amanautorovi novici byli pověřeni následujícím: "Nauč se zákon a žij jím; uposlechni každé jeho slovo, protože ve znalosti složitosti zákona leží svoboda jednat se spravedlivou beztrestností. Následuj rozhodnutí svých nadřízených, aby tradice žila a jednota smyslu rozhodnutí Amaunatora byla ukázána všem. Služ svým nadřízeným věrně, oni tě věrně odmění; vyhýbej se povinnosti a najdeš nelítostnou ruku kárání."


Denní činnosti

Všichni členové církve měli za úkol naučit se zákony země, města a provincie, ve kterých žili, porozumět jim a vědět, jak z nich sklízet prospěch. Kněží neustále jeden druhého zkoušeli, aby zcela porozuměli jemným odstínům zákona a práva, procvičovali právo u soudního dvora, kdykoli to bylo možné, a zkoušeli jeho užití ve cvičných soudních síních. Pokud se naskytla možnost vyšetřit místo činu nebo se zúčastnit tvorby nových zákonů v místě jejich působení, nedokázali odolat a podíleli se na jakékoli činnosti s velkou náruživostí a zápalem.

Amaunatoriáni často zastávali funkci soudců, předkládali případy a naslouchali právním sporům a rozepřím. Za urovnání obchodnických sporů o smlouvy, dohody a obchodní praxi byli dobře placeni. Jako sudí všech druhů obchodních a osobních nároků, které nebyly hodné pozornosti nejvyšších postů, se dokázali postarat o pohodlné živobytí pro sebe i svou církev.


Přidružené řády

Bratrstvo Slunce sdružovalo putující Amaunatorovy mnichy. Sloužili věrným na bitevním poli, přinášeli Amaunatorova slova útěchy rolníkům a běžnému lidu, zachovávali pořádek v zemi. Bratrstvo sice přežilo pád Netherilu a smrt Amaunatora, nikdy se ale nesjednotilo k uctívání jednoho řádného nástupce. Namísto toho si každý klášter vybral vlastní božstvo, kterému sloužil. Většina nakonec přitíhla k Lathanderovi nebo Selûne, několik zvolilo Sune Ohňovlasou. Dnes je Bratrstvo Slunce známé jako Řád Sluneční Duše a jeho původní propojení s církví Amaunatora bylo většinou zapomenuto. Řád teď přijímá muže i ženy, ale zachovává dědictví poutnického řádu a soustředí se na službu běžnému lidu Říší.


Kacířstva

Nelze pominout kacířstva v Lathanderově církvi, jako je kacířstvo Povstalého Slunce nebo kacířstvo Slunce Tří Tváří - jejich ústředním tématem je víra v Amaunatorův návrat.


Bratrstvo Slavného Slunce existovalo dlouho jako součást Lathanderovy církce, tolerované ostatními následovníky Jitřního Pána. Jeho členové věří, že je Lathander Amaunatorovou reinkarnací. Kacíři Povstalého Slunce berou víru bratrstva ještě o krok dál - káží, že čas Lathanderovy transformace se blíží a Amaunator se navrátí.

Vůdce Bratrstva Slavného Slunce, Sluneční pán Daelegoth Orndeir, přijal učení Povstalého Slunce a teď usiluje o to, aby bylo zavedeno jako ortodoxní sekta Lathanderovy církve. V roce Bouří (1374 DR) už Daelegoth skrze kázání a vykonávání zázraků začal rozšiřovat řady stoupenců.


Kacířstvo Slunce Tří Tváří věří, že slunce je nadbožstvo se třemi aspekty, aspektem úsvitu, poledne a soumraku. Tak jako když ze strany pozorujete točící se trojstěn, věřící tohoto kacířstva učí, že v jeden okamžik můžete "vidět" jen dva ze tří aspektů.

Podle tohoto učení zastupoval Amaunator v Netherilské době aspekt poledne, zatímco Jergal (božstvo smrti) držel úřad soumraku. Po Amaunatorově zmizení, se objevil Lathander jako aspekt úsvitu a Myrkul zdědil aspekt soumraku. Čas Útrap znamenal pád Myrkula a tím i Lathanderův krátký okamžik dominance bez vyzyvatele (okamžik, kdy na trojhranu vidíme jen jednu stranu). Následovníci Slunce Tří Tváří nyní ohlašují vzestup Amaunatora. Někteří věřící tohoto kacířstva míní, že se Lathander stane novým aspektem poledne a jiný nastoupí na jeho místo aspektu úsvitu, jiní hlásají vzestup nového božstva, které by převzalo aspekt poledne.
Oprskle převzaté z Wiki, bez těch nudných kousků. Překladatelka není seznámená s jinými překlady FR ani se základní kosmologií, takže to může místy pokulhávat =)
Napsal Sethi 29.10.2009
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.13929796218872 secREMOTE_IP: 34.239.170.244