Hrdinové týdne - Iäduen Arethil & Urias Lorman

Dvojica, ktorú by ste si určite necheli pohnevať.
Napsal Aeris
Obsah článku:
Iäduen pochádza z elfského rodu Arethil. Jeho otec bol lovec a matka veštkyňa. Iäduen sa odmalička zaujímal o mágiu, ktorej bolo v rodnom hvozde požehnane, či už to bola mágia prírody, rôznych bohov, alebo čarodejov. Jeho otec vždy tajne dúfal, že sa jeho syn nakoniec vydá po jeho stopách, pretože bol aj veľmi obratný, nielen inteligentý. Avšak mladý elf sa rozhodol odísť, aby sa mohol stať kúzelníkom. Študoval istý čas na elfskej akadémii mágie v ich hlavnom meste a potom ho opustil, aby sa stal učeníkom a pomocníkom váženej elfskej kúzelníčky Faedrin. U nej zostal ešte niekoľko rokov, dokým ho Faedrin doslova vyhnala, pretože najlepší učiteľ je život a jeho skúsenosti. Precestoval niekoľko rôznych zemí, zhromažďoval nové poznatky o mágii, naučil sa mnoho nových kúziel a sem-tam chvíľu poslúžil niektorým vysokopostaveným pánom a paniam. Napokon sa vrátil do rodnej domoviny, kde ukázal svoje nadobudnuté znalosti a schopnosti. Ukázalo sa, že Iäduen sa okrem kúzelníctva venoval aj šermu, konkrétne starému elfskému štýlu dvoch čepelí, ktorý sa mu zapáčil. Ale keďže sa mu nechcelo stať sa učiteľom, alebo vstúpiť k niekomu do služieb, vrátil sa teda do sveta.
O pár mesiacov stretol upíra Uriasa, ktorý sa k nemu pridal. Ani jeden z nich vtedy netušil, že tým sa zrodí jedna z najnebezpečnejších dvojíc na svete. Spoločne dokážu vyhladiť skoro čokoľvek. Práve preto si ich najímajú hlavne ľudia a trpaslíci, ktorí často bojujú s okolitými nepriateľmi. Iäduen s Uriasom sú častokrát schopní bez pomoci zlikvidovať malé armády orkov a podobných nepriateľov. Oni sami uprednostňujú keď môžu vyraziť na čele, pretože vtedy je najvhodnejšie použiť Iäduenove útočné zaklínadlá. Avšak aj bez použitia čarov sú veľmi nebezpeční, hlavne Urias, ktorý je doslova vraždiacim monštrom.
Iäduen je päť a štvrť stopy vysoký, váži zhruba stodesať libier. Má po plecia dlhé tmavohnedé vlasy, snedú pleť, žiarivo modré oči a šlachovité štíhle telo. Nosí magicky upravenú elfskú krúžkovú zbroj, kožené nohavice a nízke cestovateľské čižmy. Na rukách má čarovné náramenníky a za opaskom sa mu v pošvách ukrývajú dva meče. Iäduen je povahovo zdvorilý a pokojný, s ukľudňujúcim hlasom. Málokedy zvyšuje tón a nerád sa háda, no väčšinou si aj tak stojí za svojim názorom, nech si vraví kto chce, čo chce. Uvedomuje si rozsah svojich magických schopností a práve preto je v ich používaní opatrný, málokedy ich použije zbrklo. V bojových schopnostiach o troch zaostáva za svojím priateľom, vynahrádza si to niekoľkými podpornými kúzlami a hlavne svojim potenciálom deštrukčných i pomocných zaklínadiel. Často nosí v rakve spiaceho Uriasa v jeho vaku, pokiaľ cestujú počas dňa.

IÄDUEN ARETHIL CR 17

Male Elf Wizard 11/Fighter 6
CG Medium humanoid(elf)
Init +5 Senses Spot +17 Listen +17
Languages Common, Elven, Draconic, Sylvan
----
AC 24, touch 15, flat-footed 19
hp 83 (17HD) DR 5/adamantine
Fort +12, Ref +11, Will +11
Speed 20 ft. (4 squares)
Melee Iaduen's Wolf +15/+10 (1d8+7 +1d6 cold /19--20 x2) and Breeze Blade +13/+8/+3 (1d8+4/18--20 x2) or
Melee Iaduen's Wolf +13 (1d8+7 +1d6 cold /19--20 x2) and Breeze Blade +13 (1d8+4/18--20 x2)
Base Atk +11; Grp +13
----
Wizard spells prepared (CL 15):
6 - Chain Lightning(2), Disintegrate(2), Greater Heroism
5 - Break Enchantment(2), Hold Monster, Telepathic Bond, Teleport, Wall of Force
4 - Detect Scrying, Dimension Door, Fire Shield, Ice Storm(2), Stoneskin, Wall of Ice
3 - Dispel Magic, Displacement, Fireball, Haste, Nondetection, Slow, Water Breathing, Wind Wall
2 - Alter Self, Glitterdust, Mirror Image, Protection from Arrows(2), Scorching Ray(2), Spider Climb
1 - Detect Secret Doors, Endure Elements, Expeditious Retreat, Feather Fall(2), Identify, Shield, True Strike
0 - Arcane Mark(2), Detect Poison(2), Light, Mage Hand, Mending, Prestidigitation(2)
----
Abilities Str 14, Dex 20, Con 16, Int 18, Wis 13, Cha 15
SQ Elf traits, Scribe Scroll, Summon Familiar
Skills Concentration 18(15), Climb 7(5), Handle Animal 12(10), Jump 16(15), Knowledge(arcana) 19(15), Listen 17(15), Ride 10(5), Spot 17(15), Swim 12(10)
Feats Combat Expertise, Combat Reflexes, Dual Strike*, Improved Two-Weapon fighting, Practised Spellcaster**, Silent Spell, Still Spell, Two-Weapon Defense, Two-Weapon Fighting, Weapon Focus(longsword), Weapon Specialization(longsword)
Possessions Blessed Book, Bracers of Defense +2, Breeze Blade, Iäduen's Elven Chainmail +1, Iäduen's Wolf, Traveller's Outfit
----
FAMILIAR: Iusus
Male Weasel
N Tiny Magical Beast
Init +2 Senses Spot +18 Listen +18
----
AC 20, touch 14, flat-footed 18
hp 41 (1/2 HD)
Fort +9, Ref +8, Will +11
Speed 20 ft. (4 squares), climb 20 ft.
Melee Bite +16 melee (1d3–1)***
Base Atk +11; Grp -1
----
Abilities Str 3, Dex 15, Con 10, Int 11, Wis 12, Cha 5
SA Attach
SQ Deliver touch spells, Empathic Link, Low-light Vision, Scent, Share Spells, Speak with master, Speak with animals of its kind, spell resistance 16
Skills Balance +12, Climb +10, Hide +11, Move Silently +8, Spot +18
Feats Agile, Improved Evasion, Weapon Finesse
*tento feat je z príručky Complete Adventurer
**tento feat je z príručky Complete Divine
***Iusus je permanentne očarovaný kúzlom Greater Magic Fang
Breeze Blade keen silvered longsword +1
Čepeľami vánku sa nazývajú meče, ktoré boli vykované z alchymického striebra za pomoci vzdušného elementála. Vyzerajú krehko, ale napriek tomu smrtiace. Ich čepele sú bledé a nelesknú sa, ale keď niekto meč podrží proti slnku, alebo jasnému a silnému zdroju svetla, čepeľ je priesvitná s matne rozpoznateľným obrysom. Iaduen získal svoju čepeľ ako dar od jedného elfského princa.
Iäduen's Elven Chainmail +1 AC 5, Max DEX bonus +7, AC Penalty 0, Arcane Spell Failure 10%; Damage Reduction 5/adamantite
Pri návšteve elfského dvora mal Iäduen možnosť spoznať elfského zbrojára, špecialistu na mitrilové zbroje elfov. Spoločne sa im podarilo vytvoriť tento vzácnejší kúsok. Vďaka Iäduenovej mágii je zbroj volnejšia, pričom jej tvrdosť dosiahla veľmi vysokej úrovne, zbroj spoľahlivo prerazí jedine adamantitová zbraň. Jej jedinou nevýhodou je, že zaťažuje pohyb rovnako ako obyčajná krúžková zbroj.
Iäduen's Wolf frost brand longsword +3
Tento meč stvorili spoločnými silami najvyšší majster kováč trpaslíkov z Medenej hory a Iäduen, na elfovu žiadosť (a samozrejme za tučnú odmenu cenných predmetov, čítajúcu v prepočte 30000 zlatých). Meč má rukoväť z mitrilu, ktorej dominuje nádherná rytina hlavy snežného vlka a čepeľ zo zliatiny mitrilu s diamantovým prachom, ktorá v chladnom prostredí (pod nulou) matne žiari (nie je možné žiaru zrušiť), chráni majiteľa pred ohňom (pohlcuje prvých 10 bodov ohnivého zranenia) a uhasí nemagický oheň v okolí. Môže dokonca zrušiť dlhotrvajúce ohnivé kúzla (dispel check 1d20 +14 proti kúzlu), ale nie okamžité. Na povel "Mesiac žiari!" sa čepeľ zahalí rúchom chladu (ktoré neubližuje majiteľovi) a pôsobí dodatočné zranenie chladom. Nakoniec môže zbraň na povel "Zavy!" dvakrát denne na cieľ do vzdialenosti 30 stôp vystreliť ľadový paprsok (ranged touch attack), ktorá pri úspešnom zásahu udelí 4d6 chladného zranenia.
< Iäduen Arethil >
Urias Lorman
Napsal Aeris 02.02.2007
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.39431095123291 secREMOTE_IP: 54.160.19.155