Sto a jedena duchařina

Když se dýně pokrývají námrazou a od úst jdou obláčky páry, co je lepšího než večer plný děsivých duchařských příběhů. Ať toto čtete pro zábavu nebo v naději, že dáte vaší skupince pár důvodů se třást hrůzou, tady je několik scénářů, které Vám mohou pomoci.
Článek vložil Alnag | napsala Anne Brown

Tyto náměty na dobrodružství lze aplikovat v kterékoliv hře a pro kteroukoliv úroveň. Jelikož je většina z nich inspirována "skutečnými" duchařskými příběhy, zapadnou stejně dobře do prostředí Ravenloftu – stejně jako s trochou změn jako záměnou člunu za raketoplán a ostrovu za asteroid do dobrodružství třeba vesmírného. Tyto příběhy mohou být opravdovými duchařskými příběhy, výmysly k vyděšení bázlivců nebo nevinným zásahem, který se vrhnul a přilákal skutečné duchy. Stejně tak mohou ale jen okořenit jinak nudnou debatu v hostinci či u táborového ohně. Ať už si zvolíte jakkoliv, doplňte své dobrodružství výmluvnými svědky a děsuplnými nálezy.

Napětí je základ. Jsou-li hráči zvyklí na opravdové duchy, podstrčte jim jeden či dva podvůdky, abyste obnovili jejich skepsi. Naopak postrádá-li vaše tažení nadpřirozeno, můžete přesto nějaké to strašidlo zahrnout, ale poskytnout dost stop, aby jej dokázali skeptičtí hrdinové racionalizovat nějakým vědeckým vysvětlením. Bez ohledu na to, je-li váš duch skutečným strašidelným úkazem nebo ne, nechte hrdiny věřit tomu nejhoršímu, dokud se neukáže pravda.

 

Strašidelné vody a osamělá pobřeží

1. Námořník, vinný zločinem spáchaným na palubě lodi, byl svými druhy zanechán opuštěný na osamělém ostrově. Po jeho smrti se jeho duch vrátil, aby na oné lodi strašil a každé noci, kdy je loď na moři zabije jednoho jejího námořníka.

2. Pasažér potápějící se lodi byl připraven o své místo v záchranném člunu. Utopil se ve vraku a později se vrátil jako duch, aby strašil cestujícího, který ve člunu zaujal jeho místo.

3. Loď proplouvající okolo malého ostrova je přilákána signálním ohněm trosečnice. Posádka lodi oběť zachrání a přivede na palubu. Příštího rána není ale žena nikde k nalezení. Když se loď vrátí k ostrovu, aby věc důkladněji prozkoumala, nalezne posádka kosti ženy a roztrhané oblečení, které připomíná to, co měla jejich cestující na sobě.

4. Blízko odlehlé a neobydlené zátoky narazí malý člun na starší a větší loď. Ta je jasně osvětlena a zdá se, že je na ní právě v plném proudu večírek. Posádka menšího člunu je pozvána na palubu. Ta druhého dne ráno shledá, že je loď opuštěná, že je téměř zcela ztrouchnivělá a že pasažéři a posádka jsou jen kostlivci rozesetí po celé lodi.

5. Obyvatelé majáku jsou ze spánku probuzení každé noci ve stejnou hodinu, pokud venku panuje mlžné počasí. Hlasité sténání děsí obyvatele až do morku kostí a místností létají předměty. Neklid je působen bývalým strážcem majáku, který jedné mlžné noci zaspal, neudržoval signální oheň a způsobil tak ztroskotání lodi a smrt jejích cestujících i posádky.

6. Jeskyně na odlehlém pásu pláže jsou oblíbeným místem výprav náctiletých a milenců. Jednoho odpoledne, když se rozpoutá bouřka, běží se do nich schovat jedna taková skupinka. Jak se blíží, spatří z nich vyběhnout postavu muže v černém kaftanu a v jeskyni pak objeví ženu v bílé říze obklopenou planoucími svícemi. Skupinka přivolá úřady, ale ty nikdy nenajdou ani stopu po muži či ženě. O jeskyních se ví, že je v minulosti užívali piráti stejně jako slety čarodějnic.

7. Žena zemře v důsledku toho, že byla tažena za lodí jako test, zda není čarodějnice. Po její smrti hlásí majitelé člunů, že v tomtéž místě se jim do člunů snaží vlézt ucouraná, plačtivá žena.

8. V odlehlé zátoce prý kotví loď duchů. Každé jaro prý vpluje do zátoky, spustí kotvu a zmizí. Tato povídačka je živena místními chlapci v naději, že nalákají své přítelkyně na nedaleké útesy.

 

Neklidné hrobky

9. Když se vykradači hrobek vloupou do staré krypty a ukradnou odtamtud šperky z těla mrtvé ženy, probudí jejího ducha. Od té doby hlásí místní, že okolo hrobky obchází noc co noc žena a hrozivě křičí.

10. Nešťastná duše byla pohřbena zaživa. Duch oběti lapá okolo procházející a snaží se upoutat jejich pozornost k hrobu, nechat jej vykopat a upozornit tak na chybu, která se stala. Jeden ze svědků, okolo dvacet let, zjistí, že do rána jeho vlasy zešedly.

11. Válečník, který zemřel, když bránil svou rodinu, nyní přehrává scénu své smrti, pokud do jeho hrobky vstoupí cizinci. Útočí na kohokoliv, kdo přijde blíž třímaje neviditelnou, ale přesto smrtící čepel. Na kamenných obkladech jsou vidět seknutí meče.

12. Na prastarém hřbitově, už dávno naplněném a nyní zarostlém plevelem prý straší zářící koule světla, které tancují hřbitovem v náhodných intervalech. Mstní tvrdí, že světla jsou duše dětí, které zde byly pohřbeny a které si po smrti hrají.

13. Kdysi mírumilovný hřbitov byl znenadání zamořen nevysvětlitelnými výkřiky a vandalismem. Náhrobní kameny byly převráceny, keře polámány. Duchové sami se rozhněvali na hrobníky, kteří, aby ušetřili čas a peníze, pohřbívali nuzáky na vrchu již do země spuštěných rakví.

14. Muž věří, že místní hřbitov je místem, kudy prochází žíla stříbra, zlata nebo jiné rudy. Zajde hodně daleko, aby to vypadalo, že na hřbitově straší v naději, že přesvědčí místní, aby hřbitov přemístili a on tak mohl půdu koupit a kutat tady rudu.

15. Místní, kteří projíždění kolem nedalekého hřbitova na koni hlásí, že při mnoha příležitostech naskočila na jejich koně osoba a uháněla s nimi po cestě nejméně míli. Když se vyděšení místní ohlédli, neviděli nikoho, ale přesto cítili ledové prsty svírající jejich ramena.

 

Předměty moci

16. Žena zemřela při požáru a polední věc, kterou spatřila, byla její tvář v zrcadle pokřiveném plameny. Ženin duch straší v domě, který byl na místě požáru postaven a způsobuje, že zrcadla černají nebo praskají a občas útočí na atraktivní ženy, které do domu vstoupí.

17. Mstivá mladá žena, stižená duševní chorobou zemřela při nehodě. Při své smrti se její duch přesunul do panenky. Ovládnutím dítěte, která panenku vlastní dokázala zosnovat smrt členů své rodiny, které vnímala jako nevraživé a kruté.

18. Zloděj slyšel legendu o ukrytém pokladu v prastaré chatě. Aby vyhnal její obyvatele a zahnal nevítané hosti, předstírá, že v chatě straší, čímž nechtě přiláká skutečného ducha, aby na něm vykonal pomstu.

19. Mladá žena zdědí po smrti své panovačné a manipulativní matky prsten. Po nasazení jej však již nelze sundat s prstu bez ohledu na všemožné pokusy. Žena cítí v ruce ochromující bolest v okamžicích, kdy se přiblíží k lidem, které její matka neměla ráda, nebo když provádí věci, které její matka neschvalovala.

20. O balíčku karet zesnulé cikánské vědomy se říká, že si žije svým vlastním životem. O kartách se říká, že se samy rozkládají a vykládají osud, vysílají varování nebo pronásledují ty, kteří páchají špatnosti. Pokusy karty spálit, zničit vodou nebo rozřezat na kousky selhaly.

21. Rozmazlená holčička se naučí pár eskamotérských triků a používá jich, aby přesvědčila rodinu, že v domě straší. Tvrdí, že dokáže ducha ovládat a že když budou všichni dělat, co jim přikáže, udrží ducha na uzdě a zabrání tomu, aby někdo z rodiny přišel k úhoně.

22. Paladin zemře v bitvě svíraje v ruce svou zbraň. Ačkoliv tato zbraň nebyla nikdy očarované, kdokoliv kdo ji použije, cítí, že poskytuje jakousi pomoc ze záhrobí, neboť její nositel zřídkakdy mine.

23. Muž či žena byli falešně obviněni ze zločinu a oběšeni na šibenici a ponecháni houpat se po celou noc. Lano použité k popravě však dostalo vlastní vůli a jako had vklouzává do domů těch, kteří měli s popravou co do činění. Místní šerif se pokusil lano zapálit, ale spálit jej nelze. Lano bylo pohřbeno pod zemí, ale zmizelo.

24. Stará žena zemřela spíc v houpacím křesle. Noví vlastníci křesla tvrdí, že když v něm sedí, občas cítí, jako by seděli na někom, kdo je ledově studený. Jindy, když v křesle sedí, jakoby se okolo nich obemkly studené paže a pevně stiskly.

25. Na tiché farmě byl postarší pár zavražděn chlapcem na výpomoc, který jim ukradl všechny peníze. Poté, co byl pár pohřben, a zločin se nepodařilo vyšetřit, začíná se tvář chlapce na výpomoc pomalu zjevovat v jejich náhrobním kameni, den ode dne zřetelněji.

26. Ženina sbírka keramických figurek je po její smrti rozdána mezi její příbuzné. Během týden se v každém domě, který obdržel figurku, dojde k řádění duchů a figurky samy se zdají kroutit a tančit. Figurky si přejí se znovu spojit a pokračují ve své aktivitě, dokud k tomu nedojde.

 

Vražda a krveprolití

27. Muž či žena se vydali doručit cennou zásilku milované osobě, či možná strádajícímu příbuznému či charitě. Cestou jsou přepadeni a zavražděni. Nicméně zločince okamžitě pronásleduje duch oběti, straší a souží jej, dokud ten nedoručí zásilku (či její finanční ekvivalent) zamýšlenému příjemci.

28. V obavách z nějakého vandráka muž v nehodě bodne svou ženu, když se vydá prozkoumat podivné zvuky, které zaslechne uprostřed noci. Duch ženy se vrátí, aby s manželem žil, nechápaje, proč byla zabita. Manžel může pokračovat v životě se svou ženou, jako by se nic nestalo.

29. V záchvatu zuřivosti muž zabije svou ženu. V obavách z úřadu zazdí její tělo do zdi domu. O pár měsíců později muž tajemně zemře. Rodiny, které se v domě pokoušejí žít, hlásí vzdálené hlasy, pohybující se předměty a závany chladu, výsledek snahu ducha mrtvé ženy o to, aby byla řádně pohřbena.

30. Postarší pár je ve svém domě zabit útočníku a jejich těla jsou pohřbena v neoznačených hrobech na jejich pozemku. Různé rodiny a jednotlivci se v domě snaží žít, aniž by si byly vědomi jeho minulosti. Duchové zemřelého páru děsí ty, které nemají rádi a čekají na vhodnou rodinu, kterou by zavedli k bohatství ukrytému v domě výměnou za řádný pohřeb.

31. Rodina je zabit uvnitř domu okolo projíždějícími nájezdníky. Na každém místě, kde leželo tělo, zůstává krvavá skvrna na podlaze, odolná vůči opakovanému drhnutí. Každoročně v den jejich smrti se na místě krvavé skvrny objevují obrazy zemřelých, asi hodinu se mihotají, pak mizí.

32. Muž stavící si kabinu v lesích byl zabit a rozčtvrcen vlastní sekyrou bez zjevné příčiny. Každou noc při západu slunce útočí mužův duch na kohokoliv do sto metrů od chaty, máchaje svou přízračnou sekyrou. Jediný spolehlivý svědek těchto aktivit je poustevník známý jako Gustav.

33. Naštván na ostatní měšťany finguje muž svou smrt a pak se obléká a zjevuje se jako duch. Terorizuje město, zakládá ohně a civí do oken. Tento "duch" tvrdí, že jej uklidní jedině, pokud na jeho hrob umístí měšťané velkou sumu peněz.

34. Psychiatrická léčebna aplikuje na vzpurné pacienty barbarskou praxi jejich sprchování ledovou vodou. Poté, co několik pacientů při provádění procedury v zimě zemře, shledá osazenstvo léčebny, že je pronásledováno přízračnou hadicí, která stříká buď skutečnou, nebo přízračnou ledovou vodu.

35. Malý kmen barbarů žijících blízko jezírka je ze své země vyhnán teritoriálními osadníky; mnoho barbarů je přitom povražděno. Jak osadníci budují své město, zjišťují, že jsou cílem náhodných vzplanutí, útoků neviditelných útočníků a ničení majetku.

 

Smůla a nedokončené úkoly

36. Muž zemře nešťastnou náhodou při stavbě mostu. Zdá se, že si své smrti není vědom, neboť se každý den zjevuje na stavbě, dokud není most dokončen. I po dokončení stále dochází do práce; jeho přízračná podoba je spatřována, kterak leze po stavbě a z mostu se ozývá ozvěna ran kladivem. Místní tvrdí, že během špatného počasí se muž zjevuje, aby varoval poutníky před překročením mostu. Ve všech takových případech se o chvíli později přežene po mostě povoz nebo splašený kůň. Cizincovo varování je tak zachrání před jistou smrtí.

37. Někdo je najat, aby strhl poškozenou budovu (stodolu, dům, most nebo něco jiného) a přitom nešťastnou náhodou zemře. Demolice je dokončena a nová budova nakonec postavena. Oběť se však noc co noc vrací, aby dokončila svůj úkol, a pokračuje v demolici nové budovy.

38. O pradávném bojišti se říká, že na něm straší duchové celé jednotky vojáků možná celé armády. Její velitel neuposlechl rozkaz a vedl své jednotky na špatnou stranu, což vyústilo v jejich smrt. Jednotky lze přimět ke službě v reálné nebo předstírané bitvě, což jim umožní naplnit jejich "misi" a konečně v poklidu spočinou.

39. Kriminálník je držen ve speciálním vězení. Když je město znenadání zaplaveno, je tam ponechán i přes křik o pomoc a utone. Jeho duch se pokouší zabít místní úředníky, zakládat ohně a jinak páchat škody.

40. Žena přebývající v odlehlém zájezdním hostinci spadne do studny a utone. Od té doby hlásí místní, že v pokoji, v němž žena přebývala, je ledově chladno bez ohledu na roční období. Štolba později tvrdí, že viděl jedné mlžné noci vylézt ze studně ženu.

41. Opilý vozka kočáru způsobí, že jeho kočár na mostě havaruje a spadne do řeky. Přežije sice, ale brzy nato je pronásledován duchy jednoho či více pasažérů, kteří při havárii zemřeli.

42. Muž se ženou spí, když jejich dům vzplane. Jsou odděleni, když muž vynese dvě jejich děti ven předními dveřmi. Žena unikne zadními dveřmi s jejich kojeňátkem, ale muž zahyne, když se pro ně vrací do domu. Od té doby se v tutéž dobu každý večer jeho duch toulá domem hledaje ztracenou ženu s dítětem.

43. Zlodějka se zabije, když spadne při šplhání přes vysokou hradbu. Každý večer v čas její smrti jsou na vnější straně hradby slyšet její kročeje, jak se zlodějka snaží dokončit svou misi.

44. Muž spadne z vozu a zabije se, když pospíchá na pomoc svému příteli. Od té doby jsou prý vozkové na stejném úseku cesty shazování z kozlíku a jejich povozy hnány dál, přestože za opratěmi nikdo nesedí.

45. Člen městské hlídky usne na strážním stanovišti a nezvládne tak varovat vesnici před blížícími se bandity. Několik měšťanů je zabito a člen hlídky je udupán koňmi banditů. Od té doby utíká duch strážníka noc co noc městem a křičí opožděná varování.

46. Muž se ženou šíří zvěsti, že nemají peníze a pak zinscenují svou smrt pádem z mostu. Pak se vrátí, aby "strašili" pocestné překračující most a hrozili jim smrtí, pokud si své bezpečí nevykoupí.

47. Dvě náctileté dívky jsou při nehodě takřka zabity. Následně dlí mezi životem a smrtí, zatímco léčitelé se je pokoušejí zachránit. Obě dívky zdánlivě zemřou, ale pak se jedna z nich vzbudí. Naneštěstí si dívky vyměnily těla a duch špatné dívky teď obývá tělo její kamarádky.

48. Pištec vedoucí pohřební procesí je zabit, když se koně táhnoucí máry splaší a udupou jej. Na každém dalším pohřebním procesí, které jde tou samou cestou, se objeví duch pištce hrajícího žalozpěvy.

49. Těhotná žena obdrží zprávy, že její manžel byl zabit ve válce či při nehodě. Žena později při porodu zemře. Zrak dítěte jen krátce padne na tělo jeho mrtvé matky. Jen pár minut po matčině smrti, zemře i dítě. Po prvním výročí smrti dítěte začne být pohřbené dítko neklidné. První žena, která projde okolo dětského hrozbu po tomto výročí je sledována duchem dítěte, které se rozhodne, že tato žena je jeho ztracená matka.

50. Zvoník velké katedrály zemře pádem ze zvonice. Poté zvoní zvony katedrály v hodinu jeho smrti, byť nikdo ve zvonici není a nezdá se, že by se zvony hýbaly.

 

Nevychovaná strašidla

51. Manžel s manželkou navštěvují každý pátek místní hostinec, aby pojedli a zahráli si karty s přáteli. Ačkoliv je o tomto páru známo, že se vzájemně milují, během karetních her zuřivě bojují a častují se nadávkami k pobavení a pohoršení přihlížejících. Poté, co jsou jednoho dne zabiti na cestě domů, objevují se jejich duchové v hospodě každý pátek a nadále udržují tradici večeře a hry v karty, kterou praktikovali po mnoho let, za přihlížení všech hostů.

52. Muž se zabije poté, co není schopen splatit dluhy z hazardu. Od té doby jej skupiny, hrající v karty v hospodě, do níž chodil, slyší křičet příkazy hráčům, výsměch těm, kteří hrají chybně a čas od času se duch dokonce pokusí někomu vyškubnout karty z ruky.

53. Postarší žena pracovala pro bohatou rodinu jako kuchařka téměř celý svůj život. Po její smrti straší v téže kuchyni, koření jídla, přesouvá zásoby a ukrývá před personálem věci. Mladá kuchtička tvrdí, že ji něco pláclo přes ruku, když přidávala do jídla příliš soli.

54. Mladá herečka, rozrušená tím, že nedostala roli, po které toužila, se zabije tím, že se vrhne z balkónu. Od té doby jsou herečky v hlavní roli předmětem jejích šprýmů, během zkoušek a představení jim rozpustí vlasy, strká je, šťouchá do žeber, shazuje na zem a tak dále.

55. Muž se zadusí soustem v hostinci, kam chodí. Od té doby, se každý večer toulá po hospodě a vypije džbán některému ze štamgastů. Džbán se vznese do vzduchu a obrátí se jako by z něj někdo pil, jeho obsah se přitom vylije.

56. Místní kupec chová extrémní předsudky vůči čarodějům a vždycky jim účtuje výrazně nad cenou. Když skupina mágů odhalí jeho šalbu, spojí se, aby jej soužila drobnými kouzly, které jej přimějí věřit, že je pronásledován duchem zesnulého čaroděje.

 

Romance a posedlost

57. Postarší muž se stane posedlým mladou ženou, která se má zakrátko vdávat Unese ji a a ona v jeho zajetí zemře. Její snoubenec je tak rozrušený, že spáchá sebevraždu a brzy poté začne strašit v domě a obchodě postaršího muže.

58. Nevěsta a ženich se chystají vyslovit své svatební sliby v kostele, když tu je náhle ženich probodnut žárlivým nápadníkem. Od té doby během svateb hlásí nevěsty, že je políbily ledové rty, zatímco ženichy od nevěsty drží neviditelná a neproniknutelná zeď.

59. Žena je zadušena svým ženatým milencem, zatímco leží v posteli, když se ten začne obávat odhalení. Ženin duch od té doby útočí na všechny ženy, které si do téže postele lehnou.

60. Zatímco jedou pozdě v noci po klidné cestě, hlásí vozkové kočárů, že nabídli svezení mladé ženě, kráčející podél cesty. Říkala, že se jmenuje Marie a byla oblečena v plesových šatech. Udala směr, ale jinak více nemluvila. Vozkové si všimli, že vždy zmizela z vozu krátce poté, co minuli malý hřbitov.

61. Rodiče mladé ženy trvají na tom, že si proklepnou tucty nápadníků, kteří usilují o to, se jejich dceři dvořit. Nikdo není považován pro dívku za vhodného, byť ta se zamilovala do mladého muže. Dívka chřadne a zemře, čekajíc na svolení rodičů a pak začne ve svém domově strašit, hledajíc ztracenou lásku.

62. Nepříliš počestný mladý muž zamýšlí vzít si mladou ženu. Když jej ta odmítne, zavraždí její matku a pak zinscenuje zjevení ducha její matky. Děsivá a násilná zpráva ducha její matky zní, vzít si mladého nápadníka.

63. Po cestě na svou svatbu je žena přejeta vozem. Od té doby každou neděli ráno proplouvá její duch vraty kostela, bloudí mezi lavicemi a pak zmizí.

Pomoc ze záhrobí

64. Rodina žijící na farmě je zabita tornádem. Zpočátku si přátelé a návštěvnici neuvědomují, že je rodina mrtvá; vše se zdá normální. Obilné lány jsou dál obdělávány a zvířata jsou zdravá, byť trochu plachá. Nakonec přátelé zjistí, že rodina dál pečuje o farmu a úrodu.

65. U dvanáctiletého dítěte se projeví nadpřirozené schopnosti léčitelství. Dítě, které zřídkakdy mluví a často se zdá být v transu, zemře krátce po svých osmnáctinách. Na místě hrobu vyrazí keř bílých růží, byť jej tam nikdo nezasadil a návštěvníci tvrdí, že je uzdravila pouhá návštěva hrobu a dotknutí se náhrobního kamene.

66. Muž zemře, zatímco se snaží zachránit svůj dům před požárem. Dům je zničen, ale sousedé přiloží ruku k dílu, aby pro přeživší rodinu postavili nový. Od té doby někdo každé noci chrstne vědro vody na jednu stěnu domu, byť nikdy není nikdy spatřen, ani se nenajdou žádné stopy. Rodina věří, že se jejich otec stále snaží zachránit.

67. Intelektuální mladík je často soužen městskými rváči. Aby je odradil, umístí mladík na okna a dveře ochranné symboly a pořídí si magické vybavení. Tvrdí, že je schopen přivolávat duchy a tak odstrašuje své mučitele. Jeho falešná tvrzení po čase připoutají pozornost opravdového ducha.

68. Na vzdálené lesní mýtině, obývá poustevník po vlastnoručně zbudovanou chatu. Po jeho smrti z přirozených příčin hlásí místní, že chata změnila pozici a že se z ní ozývají nelidské vzdechy. Místní mudrc se domnívám, že se tak poustevník snaží chránit svůj les.

69. Když zemře starcova žena, začne dostávat na práh dveří balíčky s jídlem. Protože není důvod je vyhodit, jí jídlo, které takto dostává. O mnoho let později je spatřena přízračná postava, která balíčky doručuje. Přízračná je nejen ona, ale i jídlo samotné.

70. Muž si půjčí knihu od přítele a zapomene ji vrátit. O mnoho let později přítel zemře a vrátí se, aby strašil vypůjčovatele, prosí o navrácení knihy, ale muž ji nemůže najít. Poté, co zemře i on, pokračuje duch ve strašení jeho potomků, kteří jsou vyděšení a nevědí, co si počít.

71. Ve špitále, který provozuje drobný řád mnichů, hlásí obyvatelé určitého pokoje objevení se příjemné, usmívající se ženy, ačkoliv nikdo odpovídající popisu tu nikdy nepracoval. Všichni ti pacienti se zotaví navzdory víře mnichů, že na svá zranění zemřou.

72. Náctiletý mladík zemře ve spánku z neznámých příčin. Děti, které později v tomto domě žijí, mluví o "příteli", který odpovídá jeho popisu. Dokonce se říká, že zahání násilníky, kteří by se dětem posmívali nebo je šikanovali.

73. Pracovníci v dole tvrdí, že jsou občas vyhnáni z dolu hrozivými bublavými zvuky a příšerným smradem. Věří, že je to duch muže, který zde před lety zemřel na zadušení a který je vyhání pryč, kdy se zde kazí vzduch.

 

Krutost a odplata

74. Pomýlený kněz se domnívá, že znamení naznačují konec světa. Vybičuje svou kongregaci k šílenství a odvede je do jeskyně, opuštěné stodoly nebo na jiné vzdálené místo. Ačkoliv konec světa nenastane, kněz odmítne nechat lidi jít a všichni pomřou. Jejich neklidní duchové se toulají krajinou a vybíjejí si zlost na osobách, které mají svatý symbol jejich kněze.

75. Bohatý muž si vezme na základě dohody s její rodinou mladou ženu. Zachází s ní však špatně a jí se podaří přesvědčit svou rodinu o tomto osudu, takže ta ji zachrání a odvede domů. Manžel hněvy bez sebe se objeví v rodném domě své manželky a křičí hrozby. V momentě, kdy se chystá dům zapálit je zabit ženiným bratrem. Manžel později straší ve svém vlastním domě i v domě rodin své ženy, fackuje ženy a snaží se zardousit muže.

76. Na chrám zlého kultu dojde při ceremonii, již se účastní všichni členové k útoku. Kostel je spálen a všichni členové zabiti. Okamžitě v okruhu dvaceti mil zkysne mlého, ze stromů opadá nezrané ovoce, úroda zajde a zvířata chřadnou.

77. Místní muž je znám jako postrach. Vždy je nahněvaný, drzý a panovačný. Kope do zvířat a vrčí na děti. Po jeho smrti nepřijde na jeho pohřeb vůbec nikdo. Poté je město zaplaveno obrazy přízračných ohňů, smečkami zvířat běhajícími za nocí ulicemi a různých jiných fantómů a zjevení. Nikdo není zraněn, žádný majetek není poškozen, ale obyvatelé jsou zděšeni.

78. Dům bohatého muže je považován za neobyvatelný, kvůli množství duchů, kteří údajně na tomto místě straší. O původním majiteli, nyní zesnulém, se zjistilo, že ilegálně ukrýval v tajné podkrovní místnosti otroky. Během zvláště horkého léta mnoho z otroků zemřelo a jejich rozzlobení duchové nyní v domě straší, útočíce na kohokoliv, kdo se namane.

79. Mrtvý nekromant věří, že pokud zabije dost obětí, může být přiveden znovu k životu. Jeho duch zlovolně útočí na kohokoliv, kdo se přiblíží k jeho domu či hrobu.

80. Zlý čaroděj je zabit, když se snaží vloupat do domu a unést dítě. Na místě, kde čaroděj zemřel, začnou stěny a podlaha domu černat a šíří se to. Černá barva nejde nijak umýt nebo odstranit.

81. Hrabivý muž bez skrupulí se rozhodne zbohatnout. V domech bohatých zinscenuje řádění strašidel, pak se nabídne jako krotitel duchů a shrábne tučnou odměnu.

82. Dítě v sobě projeví obzvláště silný sklon ke zlu; zjistí se, že je zodpovědné za smrt několika sourozenců a kamarádů. Dítě je nešťastnou náhodou zabito při krutém trestání. Duch dítěte se vrátí, aby strašil ve svém domě či vesnici, rozbíjí hračky, vrhá nábytkem a útočí na jiné děti.

83. Rodina podlehne smůle, šílenství a duševním nemocem. Čtyři nebo pět členů rodiny zemře v jediném roce; zbytek se odstěhuje kvůli ošklivým vzpomínkám. Poté jakoby dům začal žít vlastním životem, jeho pokoje se zvětšují a zmenšují, dveře zůstávají pevně zabouchnuté, okna bouchají a na stěnách se objevují děsivé obrazy, jen aby byly druhého dne pryč.

84. Lakotný obchodník je nešťastnou náhodou zabit pádem, když mu vyhrožují jeho společníci, které okradl. Ti, kteří byli přítomni, později hlásí, že uvnitř jejich domů se přímo ve vzduchu zhmotňují mince staré ražby a s řinčením padají na podlahu.

85. Velký panský dům kdysi zaměstnával přísnou, neústupnou guvernantku jménem Hepziba, která zacházela s dětmi jako s kriminálníky. Po jejím propuštění a nenadálé smrti, jsou děti v domě terorizovány. Jsou zamykány ve svých pokojích, je jim bráno jídlo, jsou před nimi ukrývány jejich hračky a neviditelné ruce jim dávají přísný výprask.

86. Vdova, která utopila dvě své děti a byla později oběšena místními úřady, se prý toulá vesnicí a lká po svém synovi a dceři. Za bezměsíčných nocí se děti občas probouzejí s křikem, s tím, že na ně ve spánku sáhly ledové prsty.

87. Říční piráti, lapení a uvěznění díky majiteli domu, který měl výhled na řeku, přísahají mužově rodině odplatu. O tucet let později se jeden z pirátů vrátí, vloupe se do domu a je jeho obyvatelem zabit. Pirátova zapálená svíce prý stále za nocí prochází domem a občas jsou na podlaze vidět vlhké otisky.

 

Nevysvětlitelné události

88. Na slovo vzatý léčitel je ve skutečnosti podvodníkem, který obírá "pacienty" o peníze. Když jedna žena v důsledku jeho pochybných léčebných metod zemře, je léčitel usvědčen ze zločinu. Trestem je amputace léčitelovy ruky. V místnosti v patře zájezdního hostince, kde míval léčitel svou praxi, prý hosté občas spatří v zápěstí oddělenou ruku, která se plazí po podlaze a občas na ně v noci útočí.

89. Hrobník postrádající zábrany tajně krade oblečení a šperky z těl, která jsou mu svěřena. Žena jménem Brynna zemře a má být pohřbena s novým párem bot, na jejichž nákup si šetřila peníze. Hrobník si boty nechá, plánuje je prodat. Brynnin duch muže straší, procházeje bez bot jeho domem a pátraje po ztracených botách.

90. Stará žena byla celý život pěkná držgrešle. Po své smrti se zjistí, že měla pytle plné zlata a ty připadnou jejím dětem. Hrobník špatně spočítá výdaje na pohřeb a žádá o pár stříbrňáků víc, než by měl. Žena jej straší tak dlouho, dokud na svou chybu nepřijde a nevrátí přebytek jejím dětem.

91. Postarší vyvolavačka duchů zemře, zatímco komunikuje s duchem ze záhrobí. Od toho momentu stůl u něj seděla, vydává zvuky klepání, jako by se snažil komunikovat. Duch si přeje být propuštěn, aby mohl odpočívat v pokoji.

92. Přízračný dům prý leží u opuštěného kusu cesty. Ztracení cestovatelé tvrdí, že na dům narazili v bouři, že v krbu hořel oheň a čekala na ně čerstvá voda a chléb. Podlí lidé (z těch, kteří přežili), tvrdí, že byli v domě zamčeni a souženi kvílivými hlasy a hrozivými stíny.

93. Dvě ženy, vysedávající pozdě do noci na verandě zahlédnou projet kolem koně s jezdcem. Jezdec má černý plášť a není k poznání a kůň nevydává, když kolem nich projíždí žádný zvuk. Druhého dne se ženy dozví, že jejich soused na farmě ve směru cesty jezdce zemřel. Ženy spatří jezdce ještě několikrát, vždy je dalšího dne hlášena něčí smrt.

94. Muž je upálen na hranici města za spáchání vraždy. Každý večer po jeho smrti se vznítí jeden ze svědků v jeho případu v plamenech. Oběti sice nejsou reálně raněny, ale dvě z nich zemřou hrůzou ze samého zážitku.

95. Pár ve středních letech zinscenuje řádění strašidel na vlastní farmě. Pozdě v noci vběhnou do polí a vydupou tam zprávu nebo obrazec. Pár vybírá vysoké vstupné za možnost spatřit tyto tajemné obrazce v obilí.

96. Nemocná žena v horečnatém deliriu vyskočí z okna. Poté, co je donesena zpět domů se vzbudí a zdá se, že je zcela zdráva. Ale od tohoto momentu má jen málo ze své původní osobnosti a namísto toho mluví v jazycích a hlasech osob dávno minulých.

97. Poté, co byl zabit bleskem, se duch mladého muže vrací, aby strašil na farmě, kde žil. Blesk ducha silně magnetizoval a jak prochází farmou, vidle, podkovy, hřebíky a různé náčiní je k němu velkou silnou přitahováno. Zdá se, že si tohoto účinku nikdy nevšimne, ale pohled je to škokující.

98. Muž spadne při stavbě z vysokého mostu. Protože je propast nesmírně hluboká, nepodaří se jeho tělo vytáhnout. Poté, co je most dokončen, objevují se na místě, odkud muž spadl krůpěje krve.

99. Když řídí domů v dešti vůz, ztratí žena vládu nad povozem a sjede do potoka. Ženino tělo se najde, ale tělo jejího dítěte nikoliv. Návštěvníci této oblasti tvrdí, že zaslechli nářek ženy, která volá po svém ztraceném dítěti nebo tichou ukolébavku.

100. Žena zasáhne blesk a je považována za mrtvou, byť její tělo není nikdy nalezeno. Zářící a žhnoucí koule později zamíří za její rodinou a přáteli, nechává je hrát se v jejím teplém žáru a zároveň nebezpečně spaluje ty, které žena neměla ráda.

101. Dítě, které šlo ke studni na statku své rodiny pro vodu znenadání zaječí a zmizí. Jeho otisky koní náhle ve sněhu bez jakýchkoliv dalších značek. Jeho křik doléhá z větší a větší dálky jakoby z oblohy. O mnoho hodin později chlapec dopadne na zem, nezraněn, ale vyděšený a tvrdí, že byl odnesen pryč duchy.

Článek vložil Alnag | napsala Anne Brown 02.01.2014
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 2 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.12896704673767 secREMOTE_IP: 3.239.9.151