[McWoD] Prometheans - Prométeané

napsal Omegatron - rpg.net
Napsal Alnag
Prométeané jsou lidské těla bez duše, znovuoživená k bezbožnému umělému položivotu nasměrováním Božského ohně dle Alchymistických princům, jak bylo Probuzeným demiurgům zjeveno Qašmallim - extrasférickými bytosmi psionického ohně.
Říká se, že první (současná) generace Vytvořených byla vyrobena Probuzenými (ne mágy, jak by člověk čekal) Demiurgy, kteří (jak říkají) byli instruováni k užití Božské alchymie Qašmallim - spirituálními tvory, kteří existují na škále mezi lidstvem a Iconnu. (například kdyby Iconnu byli lidé a lidé bakterie, pak Qašmallim by byli... žáby nebo možná nějaký chytřejší druh pavouků). Zdá se, že se propůjčili zájmu vzdorovat Iconnu, ale není známo jak moc dobré tyto údiv-vzbuzující bytosti jsou. A nebo zda Qašmallim vůbec hledají "dobro". Nicméně Probuzení Demiurgové jsou nyní na nejvyšších místech seznamu hledaných Iconnu a Prométeané jsou mnohými vnímání jako noví vojáci proti Iconnu - jsou cíly většiny loajálních nadpřirozených bytostí.
Probuzení Demiurgové však nejsou univerzálními spojenci a mohou mít své vlastní cíle, které jsou vše jen ne altruistické. Motivy Qašmallim, jakkoliv jsou přístupnější než Iconnu jsou stále nevyzpytatelné a často se zdají být protikladné. Některé kulty vyznávají Qašmallim jako andělské zachránce od démonů, které přivolali Iconnu, některé jsou dokonce vedeny Demiurgy, častěji však nikoliv. Někteří Demiurgové si Vytvořené nechávají jako své otroky, jiní nemají zájem vytvářet život a podporují nebo se vyhýbají těmto tvorům. A mezitím mají Bezduší, Prométeané svou vlastní svobodnou vůli a sledují opět své vlvastní cíle, dobré či zlé.
I když IDA a další mohou do Vzestupu Prométeanů vkládat naděje, je to obtížné kvůli drobnosti zvané Nepokoj. Jelikož je Prométeanská existence uměle znovuoživeným lidským tělem, vyzařuje energii děsivě podobnou Vlně noční můry a pustoší přírodu a srdce lidí okolo něj. Prométeanská přítomnost podrývá základ všeho živého stejně jako inpsiruje nenávistné a paranoidní pocity v srdcích lidí. Ukázalo se, že mocní Prométeané dokáží zemi dokonce proměnit v Místo noční můry jen svou dlouhodobou přítomností. Tato nešťastná tendence otravovat již tak umírající planetu získala Prométeanům jen málo přátel a mnohé skupiny vědomé si nadpřirozeného běhu věcí má příkazy zabít Prométana při prvním spatření. Někteří zlomyslní a záludní Démoni však vskrytu Vytvořeným pomáhají ve snaze rozsívat nová Místa noční můry a nový děs pro lidstvo.
Prométeané jsou méně jak rok staří a je jen málo důkazů toho, zda mohou sami povolat Božský oheň a vytvořit Prométeany (či Pandořany) ke svému obrazu nebo nikoliv.
Události Prométeanského života jsou známy jako Pouť, neboť i když mučivý příslib lidské duše ze strany Qašmallim může být falšený, Prométeané jsou na cestě najít své místo na tomto světě. Způsob jímž Vytvoření kráčí svou Poutí je zván Rafinace, odraz Alchymistického dědictví. Prométeané loajální Probuzeným Demiurgům jsou nazýváni "Falanga" zatímco osamělý poutníci "Roninové".
Čtyři tělesné tekutiny - zvolte jednu na 1. úrovni
Cholerik - žlutá žluč, žlučník, blesky, suchý/horký
+6 Síla, -4 MOudrost, Elektrická odolnost 5 + 1 za každé 4 úrovně
Flegmatik - hlen, plíce, voda, vlhký/studený
+3 Moudrost, +3 Inteligence, -4 Síla, odolnost vůči vodě/chladu 5 + 1 za každé 4 úrovně
Sangvinik - krev, srdce, vzduch, vlhké/horké
+3 Charisma, +3 Obratnost, -4 Odolnost, odolnost vůči vzduchu/zvuku 5 + 1 za každé 4 úrovně
Melancholik - černá žluč, slezina, země, suché/chladné
+6 Odolnost, -4 Charisma, odolnost vůči kyselině/zemi 5 + 1 za každé 4 úrovně
Deset Rafinací (mohou se měnit jako Focus)
Dostáváte bonus +1 k dovednostem Rafinace za každých 5 úrovní a bonusy transmutacím
Aes: Bronz, Pomoc, Gaia, hlídka - řízení, léčení, všímání
Aurum: Zlato, Smrtelnost, Slunce, Mimikové/Adamité - bluffování, diplomacie, profese
Argentum: Stříbro, Tajemství, Luna, Mystika - získávání informací, znalost (okultno), čarozpyt
Cobalus: Kobalt, Nečistota, Neptun, Kataři - převleky, prohledávání, odhad úmyslu
Cuprum: Měď, Já, Venuše, Páriové/Eremité - plavání, přežití, ovládání zvířat
Ferrum: Železo, Tělo, Mars, Titáni - šplhání, skákání, akrobacie
Stannum: Cín, Muka, Jupiter, Fúrie - užití počítače, tichý pohyb, oprava
Hydrargyrum Rtuť, Oheň, Merkur, Ofidiané - Řemeslo (chemie), Znalost (fyzika), Výzkum
Plumbum: Olovo, Zdroj, Saturn, Originisté - naslouchání, znalost (místních poměrů), Znalost (teologie a filosofie)
Uranium: Uran, Chaos, Uran, Fanatici - Skrývání, Zastrašování, Znalost (vědy o Zemi a životě)
Kostka životů: k10
ZÚB: střední (Jako démoni či probuzení)
Obrana: střední (jako démoni)
Dovednosti: 2 + Int za úroveň
Záchrany: Vysoká výdrž, nízká vůle a reflexy
Energie: Pyros
Síla: Transmutace
Schopnost při postupu o úroveň: Azoth
Slabina: Zranitelnost ohněm, Nepokoj, Muka, Pustiny
Klíčová schopnost Uzdravení Pyrem, Fyzická vylepšení, houževnatost, Netrpí postihy zranění, Vzkříšení (ztrácí dvě úrovně typu, při každém)
Napsal Alnag 14.12.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 0 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.13319802284241 secREMOTE_IP: 44.212.99.208