Cesty čarodějné

Inspirován diskuzí v Ženy a D&D jsem se rozhodl zamyslet se nad tím, jak je to vlastně s těma čarodějkama a čarodějníkama. Kdy může kdo jak kouzlit, která cesta je komu přístupná a jak ho formuje? Ono se to moc neví, víte, ale ve skutečnosti to není tak, jak se nám snaží namluvit pravidla - vezmi si školu Věštění, k tomu suprová zaříkávání a pár drsných zaklínání! A budeš bůh. Ne ne, na to zapomeňte...
Napsal Rytíř
Na sesílání kouzel nestačí jen máchat rukama a drmolit tajuplně znějící fráze. Dokonce nestačí ani mít Moc. Aby se Moc plně projevila tak, jak si její vlastník přeje, je k tomu třeba ještě něco navíc. Někdo tomu říká naladění na šum všehomíra, někdo souznění s vlastní duší, jiný zas naslouchání Božskému hlasu. Označení není důležité, co je důležité je soulad. Soulad těla a vaší Moci. No ano, je to tak - tělo má význam! Formuje totiž duši, věřte si tomu nebo ne. A naopak, samozřejmě.
Můžete být sebemocnější a mít sebevětší znalosti - když vaše tělo a mysl není v souladu se základními principy toho typu magie, který chcete použít, ani si neškrtnete. Anebo budou výsledky takové, že vás buďto upálí na hranici nebo poženou z kraje svinským krokem. Právě ti čarodějové, kteří zkouší seslat kouzla, jež jsou jim svou povahou cizí nebo jsou příliš omezena jejich tělesnými vlastnostmi, končí opuštění v temných věžích nebo pokroucení a šílení v podzemních kobkách. Následující text má jediný účel - varovat vás! Neskončete jako oni.
PS: na závěr každé charakteristiky adeptů jednotlivých škol uvedu stručné, jasné a zřejmé požadavky, které musí každý z nich splňovat, aby vůbec mohl uvažovat o slibné kariéře v daném oboru.

Věštění

Mocné a tajuplné umění věštění a předvídání je opleteno snad největšími báchorkami, pověstmi, rituály a pravidly. Nahlédnete-li ovšem pod pokličku, zjistíte toto: všechny ty orákula, média, svatí poustevníci, pomazané kněžky apod. mají společnou jedinou, základní věc. Jsou to panny. Nebo panicové. Na těle a ti nejmocnější i na duchu. No nesmějte se, na tom přece není nic podivného ani nepřirozeného. Jistě, člověk je lituje.. ale tak někdo to dělat musí, že.
Schopnost oddat se vizím, přivolat je a usměrnit na požádání (a vyznat se v nich!) je z nějakého záhadného důvodu spjata s tím, že adept tohoto ošemetného umění nesmí být obeznámen se slastí a potěšením, které přináší pohlavní spojení svou sobě nakloněných jedinců. Je doloženo mnoha příklady, že dokud věštící osobě není ani známo, že takové potěšení existuje, její věštby jsou nejmocnější, nejpřesnější a sahají nejdále do budoucnosti. Nenechte se mýlit; je celkem jedno, jestli to daná osoba neví, protože se to ještě nedozvěděla (to jsou ony mladičké dívenky, média nejrůznějších chrámů), anebo proto, že už to zapomněla - typický příklad poustevníků a čarodějnic, živořících dlouhá léta v pustinách.
Požadavky: musí být panna/panic.

Zaříkání

Mocná schopnost proniknout do cizí mysli a manipulovat jí, je spojena s nutností znát všechny ty věci, které činí muže mužem a ženu ženou. Ano, jedná se vlastně o opačné předpoklady, než u Věštění - pouze zralá žena dokáže pochopit, proč a na co chlap myslí a dokáže jeho jednoduchým myšlenkám dát nový tvar i směr, který jí vyhovuje. Pouze mužný čaroděj, který již poznal potěšení z těla ženy, je schopen vycítit co žena chce a dát jí to takovým způsobem, aby byla spokojená a přitom udělala přesně to, co chce on sám.
Požadavky: nesmí být panna/panic.

Zaklínání

Divíte se, proč je tak málo žen, které sesílají blesky nebo proudy ohně na hlavy nebohých nepřátel? Nebo proč je každý čaroděj, který to umí, tak statný, mladý a činorodý mládenec? Dobře poslouchejte, vysvětlím vám to.
Ovládnout syrové, prazákladní magické síly vyžaduje nejen pevnou mysl, ale i cvičené tělo. Proudy moci se směřují slovy a myšlenkami jen v obecné rovině, přesný směr jim dávají pohyby rukou, případně prstů. Přitom kdo to nezkusil, neuvěří, jakou sílu je třeba vynaložit na to, aby vás chvění proudící magie neroztřáslo tak, že místo na věžičku na kupoli temného chrámu nakonec pošlete ohnivou kouli přímo do hlavního vchodu... kterým jako na potvoru právě vstupuje dovnitř skupinka vašich odvážných přátel.
Nadaný mág či mágyně snažící se ovládnout sesílání kouzel z této silové školy nesmí zanedbávat jak magická, tak ani tělesná cvičení. Zkušení praktici se zaměřují zejména na posilování paží a prstů na rukou; víc než hrubá síla je třeba výdrž, proto se cvičení obvykle zaměřují na opakované mačkání pružných věcí nebo držení nejrůznějších předmětů v nejrůznějších (obvykle už na pohled velmi nepohodlných) polohách. Opomenutí tohoto tréninku má za následek opravdu katastrofické výsledky v zaměření účinků magie - a protože to vědí, neduživí či příliš staří adepti se této škole vyhýbají a raději o ní šíří nejrůznější nepěkné pomluvy. Protože na to prostě a jednoduše nemají fyzičku, no.
Požadavky: Síla 12+.

Vyvolání

Zdánlivě prosté - stačí se naučit správný postup zaříkání, sehnat správné ignredience, vyhledat správná jména.. a pak už jen pevnou rukou nakreslit pentagram a bez přeříkání vyslovit tu dlouho litanii. Ano, zdánlivě a jen. Už jste ale někdy zkoušeli nakreslit od ruky čáru přes celou místnost tak, aby byla vážně rovně? Nebo snad dokonce udělat kruh, aby byl fakt kruhový? Mistři v oboru vyvolání se to učí dlouhé hodiny a dny. Jediná odchylka, jediné slabé přitlačení - a démon místo aby poslouchal si pochutná na vašem mozku. Obrazně, někdy i doslova. Drsná škola. Chyby se nepromíjejí. Jak říkávají s oblibou staří profesoři: pentagram nakreslíš špatně jenom jednou!
A kdo má dostatečně silnou ruku a vytrénované oko, narazí na druhý zádrhel. Bezchybná výslovnost. Vyslovit správnou kadencí bez zádrhů např. "badlmerkchtjakuz bodzjkomi ajmisuaterp!" vypadá snadně. Ale jen dokud si nestoupnete doprostřed (snad) dobře nakresleného obrazce a v mizerném světle svíček se to nepokusíte vyslovit. Zvukové efekty ve stylu svištění větru a burácení bouře, které se dostaví v půlce zaklínání, vás nesmí rozkolísat - teď už se nedá přestat! A to jsou jen finální slova na přivolání obyčejného vzdušného elementála. Co teprve řádně silný démon či dokonce ďábel. To je pošušňáníčko pro hlasivky.
Když vám nějaký vyvolávač tvrdí, že jeho mistrovská kouzla jsou tak náročná, že je zvládne provést jen jednou za týden - tak mu věřte. Ovšem nevěřte mu, když vám bude tvrdit, že ho vyčerpala nutnost zajistit tu obří dávku magie! Ne, prostě tři dny nepromluví slova a další dva dny jen sípe, protože se čtyři hodiny pokoušel vyslovit věci, na které náš jazyk ani hlasivky prostě není stavěný.
Požadavky: alespoň 1 bod v dovednosti Znalosti (mystika). Nesmí koktat.

Iluze

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč jsou všichni iluzionisté distingovaní, jemní lidé s mírnými, elegantními pohyby a uhlazenou mluvou? Ne? Nemusíte, řeknu vám to.
Stačí se podívat na jediné jejich představení a je vám jasné, že kouzlo a magie tady spočívá v něčem úplně jiném, než v suchopárném drcení nesrozumitelných formulek při mizerném světle poslední lojové svíčky. Iluzionista je kouzelník publika, manipulátor davů. Když nemá posluchače, nekouzlí. Musí jim umět naslouchat a vcítit se do jejich potřeby; a pak jim to dát. Po kouscích a po svém, ale tak, aby to diváky uspokojilo.
Jestliže se většina kouzelníků drží stranou společnosti, mistři iluzí jsou čestnou výjimkou; oni společnost milují. A společnost miluje je! Tančí, zpívají, flirtují a intrikují s takovou vervou a tak dovedně, že většina jejich publika záhy zapomene, že je pouhé jejich publikum. Ano. Iluzionista se nikdy nenachází ve společnosti někoho - vždy je jen a pouze před svým publikem. Vždy ve střehu, vždy nad situací. Je to náročná řehole, přetěžký úděl. Na druhou stranu, jsou horší věci, než prožít život na večírcích, dostaveníčky v budoárech a manipulací tupých příslušníků ostatních magických škol tak, aby dělali právě to, co vám vyhovuje...
Já vím, žádné pomlouvání. Už mlčím.
Požadavky: alespoň 1 bod v dovednosti Diplomacie.

Proměny

Mistrovská disciplína mnoha univerzit, doména starých i mladých, mužů i žen... Říkáte, že tady padla kosa na kámen, vidíme klasický důkaz toho, že ne vždy platí, co jsem tvrdil o tělesných předpokladech? Omyl. Je vidět, že jste nikdy nezkusili proměnit něco, co pořádně nevidíte - v něco, co jste také pořádně nikdy neviděli.
Ano, je to tak. Mladí i staří, mistři a mistryně této školy mají společnou jednu věc: výborný zrak. Můžete mi mlít kolem dokola nesmysly o trénované představivosti, nebo snad dokonce imaginaci! Já prostě vím, jak to dopadá, když se slabozraký čaroděj (byť jinak velmi zdatný a zkušený), pokusí proměnit koně v kočku. Respektive v to, co si MYSLÍ, že kočka je! Řeknu vám, byl to hnus se na to krátkonohé, divnooké stvoření s doslova a do písmene rozplizlým kožíškem dívat. A jak žalostně mňoukalo... Rána do hlavy, kterou jsem mu uštědřil, jen co jsem se vzpamatoval, byla pro něj vážně vysvobozením.
Je také zvláštní, že lidské oči (a nejen lidské, obecně jakéhokoliv tvora), je tak těžké očarovat, přesněji magicky vyléčit. Co se tak ještě běžně dělá je odstranit následky cizího kouzla nebo úrazu. Ale už jste slyšeli o knězi, který by vyléčil krátkozrakost? Já tedy ne. Přitom by mu ruce utrhali. Zejména právě ti, kdo mžourají do učených knih, osahávají nejrůznější tvory a potvory a pokouší se si představit do detailu to, co nikdy neviděli, by něco takového uvítali. Jenže to by bylo moc snadné.
Doporučuji všem mladým magikům, aby nejprve kriticky posoudili stav svého zraku. A teprve shledají-li ho výborným i nepřející závistivci, kteří propadli u zkoušek ze Základních rituálů a trigonometrie, aby začali uvažovat o náročné, fascinující a zapeklité cestě magických Proměn.
Požadavky: dobrý zrak - alespoň 1 bod v dovednosti Všímání.

Nekromancie

Je mi jasné, na co všichni myslíte. Ne, musím vás zklamat. TUHLE tělesnou žádostivost k úspěšnému provozování nekromantických kouzel nepotřebujete! Potřebujete něco úplně jiného. Prozaického, logického... a vážně nezbytného. Dobrý žaludek. A když říkám dobrý, tak myslím Dobrý!
Studenti základního stupně nekromantických kouzel přicházejí do styku s mrtvolami hned na druhé hodině. Každý, kdo omdlí už při pohledu na ni, je z dalšího studia ihned vyloučen. Během studia prochází zbytek žáků neustále tvrdšími a tvrdšími testy, až nakonec těch několik premiantů, kteří získají titul Nekromistr, je schopno jednou rukou párat tři týdny staré mrtvoly, druhou si připravovat snídani - zatímco vám se zaujetím vypravují, jak se měli na včerejším koncertě nepřekonatelné upírky Denisy. Samozřejmě tím nechci říct, že Nekromancie je špinavá a hnusná práce s mrtvolami, že to je vlastně taková hrobařina... to rozhodně ne! Málokterý hrobník se setká s tím, že by mu mrtvolu oživilo v rakvi něco jiného než červi a žádný se zcela určitě nepokusí sníst kousek mozku tři dny starého nemluvněte jen proto, aby... no tak, no tak. Nešklebte se. Neříkal jsem, že potřebujete skutečně dobrý žaludek?
Požadavky: alespoň 1 bod v dovednosti Léčení.

Vymítání

"Tak, a je to," říkáte si. Konečně má dost, tady je to jasný jako facka - jaké asi tak může mít fyzické požadavky mág, který po zaslechnutí jediného slova smrtícího zaklínadla směrujícího na jeho osobu prostě jen mávne rukou a nacpe ho tomu amatérovi zpátky do chřtánu?
Hahaha. Poslouchejte se, co říkáte: "Zaslechne..." Ano ano, přátelé, to je klíč. Skutečně dobrý vymítač se pozná podle toho, že opravdu zaslechne, co říká čaroděj, který stojí deset kroků od něj a mumlá si: Aenearis murto perte. Jestliže totiž místo aenearis, uslyší aeneris, neštěstí je hotovo. I to jsem jednou viděl. Ten vymítač byl vážně rychlý - ještě než jeho nepřítel stihl dokončit své zaklínadlo, už mával kolem sebe rukama a chrlil ze sebe kouzlo na ochranu prostoru před magickým uvězněním. Smůla byla, že jeho protivník se s ním nehodlal babrat a prostě ho jediným paprskem rozložil na hrst prachu... Patřilo mu to. Co taky s ním, s hluchým vymítačem?
Požadavky: dobrý sluch - alespoň 1 bod v dovednosti Naslouchání.

Sepsal Corvurius řečený Zvídavý,
2 dny po 532. úplňku od Klimaxu

Poznámka závěrem: podobně jako tento případ nikdo ještě nepopsal třeba ani vliv ženského cyklu na aktuální úroveň magické Moci čarodějky či kněžky. Stejně jako to, jak používání magie ovlivní její schopnost počít potomka. Normálního, myslím. A našlo by se toho víc, o čem se raději mlčí.
Je s podivem, kolik zásadních a ryze praktických témat je veřejným tabu. :)
Napsal Rytíř 20.06.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 31 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.16251993179321 secREMOTE_IP: 44.220.44.148