Nákup a prodej magických předmětů (nejen) pro JaD

Přemýšlely vaše postavy někdy co dělat s magickým předmětem, který je sice pěkný, ale do hry se vám z nějakého důvodu nehodí? A chtěli jste někdy za těžce nashromážděné zlaťáky pořídit svému hrdinovi magický předmět odpovídající jeho zaměření? Tady je jeden z možných přístupů.
Napsal Evoker

Úvod: V JaD se magickým předmětům věnuje jedenáctá kapitola, která ponechává jejich přidělování a umísťování do hry v kompetencích Průvodce hrou (PH). V tomto článku jsem se pokusil zkombinovat to nejlepší jak z JaD, tak z 5E (včetně oficiálních doplňků) a vytvořit ucelený návodný systém, který pomocí scén mezidobí v kombinaci s vhodně zvolenými stupni obtížností v různých dovednostech umožní v mezidobí obchod s magickými předměty odehrát.

Toto v nemalé řadě závisí na změně způsobu vnímání nacenění magických předmětů v 5E, převzato i do JaD. Systém předpokládá, že předměty jsou ohodnoceny svou užitnou hodnotou a jejich vzácnost (dostupnost) tuto cenu modifikuje. Nikoli, že cena předmětu je dána pouze jeho vzácností, jak je tomu v pravidlech (tedy, že legendární číslo nesehnatelného výtisku Čtyřlístku nemá, i přes svou nespornou vzácnost, stejnou hodnotu jako běžně dostupná nová Škoda Octavia). Pokud s tímto předpokladem nejste ztotožněni, následující systém pro Vás možná nebude vhodný.Prodej magických předmětů


Prodávání kouzelných předmětů je v originálních 5E řešeno v Průvodci pána jeskyně (DMG) v 6. kapitole: Mezi dobrodružstvími / Činnosti v mezidobí / Další činnosti v mezidobí, v Xanatharově průvodci vším v 2. kapitole: Nástroje Pána jeskyně / Mezidobí znovu a lépe / Ukázkové činnosti v mezidobí.

Postava, která získá běžný, neobvyklý, vzácný či velmi vzácný kouzelný předmět, který chce prodat, může strávit mezidobí hledáním kupce. Tato činnost v mezidobí se dá dělat pouze ve velkoměstě či na jiném místě, kde se dají najít zámožní jedinci, kteří mají zájem o nákup kouzelných předmětů. Legendární kouzelné předměty a neocenitelné artefakty nelze prodat během mezidobí. Najít někoho, kdo koupí takový předmět, může být obsahem dobrodružství či úkolu. Prodávat kouzelné předměty není nic jednoduchého. Postava může snadno narazit na zloděje a podvodníky, kteří si brousí zuby na snadnou kořist, a i když najde skutečného zájemce, nijak to nezaručuje, že od něj dostane dobrou nabídku.

Náklady. Hledání kupce pro jeden kouzelný předmět je práce průměrně na 1 pracovní týden a šíření zprávy o prodeji stojí postavu 25 zl. za každý započatý týden. Postava může hledáním kupce strávit více týdnů. Za každý další týden (vyhodnocení proběhne na konci) a 25 zl. dostane postava bonus +1 k hodu, nejvýše však +10. Další postava může využít svoje mezidobí k pomoci s hledáním, čímž udělí výhodu k ověřením.

Postava se může pokusit najít kupce pro několik kouzelných předmětů najednou. Za každé hledání je pak potřeba zaplatit zvlášť. I když to vyžaduje několik ověření Inteligence (Pátrání), hledání se děje souběžně a výsledky několika neúspěchů nebo úspěchů se nesčítají. Pokud například postava najde kupce pro běžný kouzelný předmět za 2 dny a kupce pro neobvyklý kouzelný předmět za 5 dní, ale neuspěje v nalezení kupce pro vzácný předmět, celé hledání zabere 10 dní.

Pozn.: Původně je v Xanatharovi, že Postava může shánět kupce jen pro jeden konkrétní předmět, to nám přišlo zbytečně omezující. Naopak dáváme k využití tabulku k nahození dnů k nalezení kupce. Kdo házet nechce, muže dát jeden týden na scénu mezidobí fixně.

Vyhodnocení hledání: Pro každý předmět na prodej si postava hodí na ověření Inteligence (Pátrání) podle tabulky č. 1, zda najde kupce. (Původní pravidla v PPJ (DMG) udávala SO 20 na vše, my jsem se rozhodlo adaptovat Xanatharovy úrovně obtížnosti z Nakupování předmětů, čím jsme vybalancovali obě činnosti.) Při neúspěšném ověření se pro předmět nenajde žádný kupec během hledání, které trvá maximální počet, tedy až 10 dní (nebo vždy týden při použití fixního času). Při úspěšném ověření se kupec pro předmět najde po počtu dní, v závislosti na vzácnosti předmětu, jak ukazuje Tabulka kouzelných předmětů na prodej (Případně jeden týden / jednu scénu mezidobí fixně, případně může hledání Velmi vzácných předmětů muže volitelně fixně trvat týdny dva a stát dvě scény mezidobí.).
Tabulka kouzelných předmětů na prodej
VzácnostSO - Hod na hledání kupceDny k nalezení kupceOprava k hodu na prodej*
Běžný101k4Dvojitá nevýhoda**
Neobvyklý151k6Nevýhoda
Vzácný201k8Bez modifikátoru
Velmi vzácný251k10Výhoda
* Tuto opravu použij na hody dle Tabulky prodání kouzelného předmětu
** Hoď třemi kostkami a výběr nejnižší z nich. Pokud Vám toto podle pravidel nevyhovuje (hrajete, že se nevýhody nikdy nesčítají), ponechte pouze Nevýhodu.

Vyhodnocení obchodu: Když chce postava prodat kouzelný předmět, hodí si na Charisma (Přesvědčování) a podle toho se určí, jaké nabídky dostala. Když s nimi není spokojená, nemusí je přijmout. Týden (či více) práce byl k ničemu, ale nic jí nebrání zkusit to později znovu. Prodejní cenu určíš podle tabulek Základní cena kouzelných předmětů (základní cena je určená doplňkem Sane magical prices (Rozumné ceny magických předmětů) a Nabídky za kouzelné předměty.

Pozn.: Původní pravidla v PPJ (DMG) předpokládají hod % kostkou a Xanathar zase uvádí nesmyslně nízké pasti, naše tabulka je kombinací těchto přístupů.Tabulka prodání kouzelného předmětu
SO - Hod na prodejNabídka
5Kupec nabízí desetinu základní ceny
10Kupec nabízí čtvrtinu základní ceny a pochybný kupec nabízí polovinu základní cenu
15Kupec nabízí polovinu základní ceny a pochybný kupec nabízí plnou základní cenu
20Kupec nabízí plnou základní cenu
25Pochybný kupec nabízí jeden a půl násobek základní ceny, bez ptaní

PH (PJ, DM) určí kupcovu identitu. Kupci si občas obstarávají vzácné a velmi vzácné předměty skrz prostředníky, aby si zajistili, že jejich identita zůstane tajná. Je-li kupec pochybný, je na zváženou, jestli prodej později pro družinu vytvoří zákonné komplikace.

Komplikace: Problémy s prodejem kouzelných předmětů způsobuje hlavně skutečnost, že přitahují zloděje a podobné živly, kteří by předmět chtěli, ale nehodlají za něj zaplatit. A někdo může chtít transakci narušit proto, že tím pomůže svým vlastním obchodům, anebo může chtít pošpinit pověst postavy jako spolehlivého prodejce. Každý týden strávený prodejem předmětu znamená 10% riziko komplikace z tabulky Komplikace při prodeji kouzelných předmětů. Totéž automaticky nastane při hodu 1 na SO při hledání kupce.Komplikace při prodeji kouzelných předmětů
k6Komplikace
1Předmět přes prostředníka koupí nepřítel postavy a použije ho proti ní.*
2Oprodeji se dozvěděl cech zlodějů a pokusí se předmět ukrást.*
3Nepřítel postavy rozšíří fámy, že předmět je falzifikát.*
4Nějaký čaroděj tvrdí, že předmět je jeho dědictvím, a žádá jeho vrácení.
5Původní majitel předmětu nebo jeho přeživší spojenci přísahají, že ho za každou cenu získají zpátky.
6Kupec je před dokončením obchodu zavražděn.*
*V komplikaci může vystupovat soupeř postavy

Nákup magických předmětů


JaD obdobně jako původní PPJ (DMG) nákup neřeší, úprava se objevila až v Xanatharově průvodci vším v 2. kapitole: Nástroje Pána jeskyně / Mezidobí znovu a lépe / Ukázkové činnosti v mezidobí.

Postava, která chce získat běžný, neobvyklý, vzácný či velmi vzácný kouzelný předmět, může strávit mezidobí hledáním kupce. Tato činnost v mezidobí se dá dělat pouze ve velkoměstě či na jiném místě, kde se dají najít zámožní jedinci, kteří mají zájem o prodej kouzelných předmětů. Legendární kouzelné předměty a neocenitelné artefakty nelze koupit během mezidobí. Nakupování kouzelných předmětů vyžaduje peníze a čas, které postava věnuje hledání osob, ochotných takové věci prodat, a seznamování s nimi. Peněžní výdaje zahrnují zámožný životní styl, protože jako případný kupec musí na své budoucí obchodní partnery udělat dojem. Ani potom nemá žádnou záruku, že prodejce bude mít přesně to, co hledá.

Náklady: Když chce postava koupit kouzelné předměty, jejich hledání trvá aspoň týden a stojí 100 zl. Když hledání věnuje víc času nebo peněz, má lepší šanci najít kvalitnější předmět (Hledání Velmi vzácných předmětů muže volitelně fixně trvat týdny dva a stát dvě scény mezidobí.). Za každý týden nebo 100 zl., které postava hledání věnuje navíc, má k hodu bonus +1, nejvýše ale +10. Další postava může využít svoje mezidobí k pomoci s hledáním, čímž udělí výhodu k ověřením, musí ovšem taktéž zaplatit shodné náklady.

Vyhodnocení hledání: V Xanatharovi je nejprve vysvětleno hledání náhodných předmětů. My předpokládáme, že postavy rámcově vědí, co hledají a proto popisujeme cílené hledání. Pokud bys chtěl umožnit / provést náhodné hledání, najdeš vše potřebné tam.

Když postavy hledají konkrétní kouzelný předmět, je pouze na PH, zda předmět povolí. Pokud s jeho výskytem souhlasí, pak je nutné, aby si pro každý předmět ke koupi postava hodila na ověření Inteligence (Pátrání) podle tabulky č. 4, zda najde prodejce.

Pozn.: Původní pravidla v Xanatharovi předpokládala automatický úspěch v hledání po zaplacení poplatku, hod pouze řešil výši ceny. Nám to takto přijde zábavnější a realističtější. Tabulky jsou oproti Xanatharovi předělané, aby došlo k vybalancování činností nákup / prodej.Tabulka kouzelných předmětů ke koupi
VzácnostSO - Hod na hledání prodejceDny k nalezení prodejceOprava k hodu na nákup*
Běžný101k4Výhoda
Neobvyklý151k6Bez modifikátoru
Vzácný201k8Nevýhoda
Velmi vzácný251k10Dvojitá nevýhoda**
* Tuto opravu použij na hody dle Tabulky kouzelných předmětů ke koupi
** Hoď třemi kostkami a výběr nejnižší z nich. Pokud Vám toto podle pravidel nevyhovuje (hrajete, že se nevýhody nikdy nesčítají), ponechte pouze Nevýhodu.

Vyhodnocení ochodu. Při úspěšném vyhledání kouzelného předmětu ke koupi si postava hodí na Charisma (Přesvědčování) podle tabulky č. 5 a podle toho se určí, jak dobrého prodejce našla.Tabulka koupě kouzelného předmětu
SO - Hod na nákupNabídka
5Pochybný prodejce nabízí předmět za jeden a půl násobek základní ceny
10Prodejce nabízí základní cenu zvýšenou o čtvrtinu a pochybný prodejce nabízí základní cenu
15Prodejce nabízí základní cenu
20Pochybný prodejce nabízí základní cenu sníženou o čtvrtinu
25Prodejce nabízí základní cenu sníženou o čtvrtinu

PH určí prodejcovu identitu. Prodejci občas nabízejí vzácné a velmi vzácné předměty skrz prostředníky, aby si zajistili, že jejich identita zůstane tajná. Je-li prodejce pochybný, je na zváženou, jestli nákup později pro družinu nevytvoří zákonné komplikace.

Komplikace: Obchodování s kouzelnými předměty je plné rizika. Protože se v něm točí hodně peněz a předměty můžou majiteli přinést velkou moc, přitahuje zloděje, podvodníky a další podlé existence. Každý týden strávený hledáním předmětu znamená 10% riziko komplikace z tabulky Komplikace při nákupu kouzelných předmětů. Totéž automaticky nastane při hodu 1 na SO při hledání prodejce.

Pozn.: Toto pravidlo bylo oproti Xanatharovi analogicky doplněno, aby se nákup choval podobně jako prodej. V původních pravidlech je čistě volitelné.Komplikace při nákupu kouzelných předmětů
k12Komplikace
1Předmět je falzifikát nastražený nepřítelem.*
2Předmět ukradnou nepřátelé postav.*
3Předmět proklel některý z bohů.
4Původní majitel předmětu se ho bude snažit získat zpět i za cenu násilí a nepřátelé postav rozšíří zprávy o tom, že ho zakoupily.*
5Předmět hraje ústřední roli v temném proroctví.
6Prodejce je těsně před prodejem zavražděn.*
7Prodejce je ďábel, který si chce postavu zavázat smlouvou.
8Předmět je klíčem k osvobození zlé bytosti.
9O předmět má zájem ještě někdo a nabídne dvojnásobnou cenu.*
10Předmět je zotročená inteligentní bytost.
11Předmět souvisí s nějakým kultem.
12Nepřátelé postav začnou šířit zvěsti, že předmět je zhmotněné zlo.*
*V komplikaci může vystupovat soupeř postavy

Zavěr: Uvedené mechaniky mají reprezentovat možné řešení scén mezidobí, aby byl obchod s magickými předměty realizovatelný. Výše SO si můžete volitelně upravit na základě dostupnosti magických předmětů ve Vašem světě. Stejně tak nemusíte přístup k některým kategoriím povolit vůbec (například velmi vzácné), nebo zvýšit rizika při obchodování tím, že komplikace nastanou častěji (šance 20%, nebo hod na SO 1-2 apod.). Můžete také upravit hledání předmětů ke koupi na celé kategorie (ne konkrétní předmět, ale zbraně, prsteny atd.) a podle výsledku hodu nabídnout předměty do určitého stupně vzácnosti. Důležitá je mechanika obchodu vycházející z 5E, ne samotná čísla.Ke stažení:
Nákup a prodej magických předmětů 1.3 v pdf
Rozumné ceny magických předmětů 1.0 v pdf
Sane-Magical-Prices v pdf

Napsal Evoker 11.08.2022
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14400100708008 secREMOTE_IP: 3.92.91.54