Tvorba magických předmětů (nejen) pro JaD

Taky jste si říkali, že byste chtěli v rámci svých sezení stvořit magický předmět a marně jste v pravidlech hledali odpovídající oporu? Pak Vám nabízím své řešení, které v mnohém z těchto pravidel vychází, využívá navržené herní mechaniky a ucelenou formou Vás provede tvorbou magických předmětů a divů (nejen) v JaD.
Napsal Evoker

Úvod:

Po pročtení Průvodce pána jeskyně 5E (DMG), Xanatharova průvodce vším ani Jeskyní a draků jste stále nedostali konzistentní odpověď na otázku, jak máte vést magický výzkum? Protože JaD jsou systémovou mechanikou nejmoderněji zpracovaná, pak se primárně budu snažit připravit kapitoly podle nich, nicméně v poznámkách se budu vyjadřovat i k aplikaci pro klasické 5E mechaniky.

Pozn. autora: Tento článek v určitých ohledech navazuje na předchozí na d20.cz publikovaný článek Nákup a prodej magických předmětů (nejen) pro JaD.


Jak získat magickou formuli?


Původní pravidla 5E se omezují na konstatování, že získání magické formule je velmi obtížné. Pokud je však výroba v herním světě běžná, je možné si formule běžných a neobvyklých předmětů zakoupit za dvojnásobek běžné ceny předmětu. V Xanatharovi se o magických formulích nedozvíme nic nového, kromě skutečnosti, že postava, která by chtěla kouzelný předmět vyrobit, potřebuje postup výroby, kde se dozví potřebné suroviny a postup výroby. Xanathar pak jde dál cestou výčtu exotických surovin po jednotlivých stupních předmětů, nebezpečnosti jejich strážců. Nutí tak postavy absolvovat výpravy, zabíjet monstra různých obtížností a počtů a tím získávat dílčí předměty. Opět nic o tom, jak formuli objevit svépomocí. JaD konečně hráčům přinesly rámcová pravidla pro magický výzkum. Je zde nová (oproti klasickým 5E) tabulka Očarování a magického výzkumu (str. 312). K výrobě v mezidobí přistupují JaD formou koláže a scén mezidobí, kdy pro výrobu i výzkum platí, že podle vzácnosti předmětu je nutné strávit určitý čas a počet scén mezidobí samotnou výrobou. Pokud náhodou nemáte formuli, pak Vám JaD sdělí informaci, že Výzkum a tvorbu lze spojit do jedné činnosti. V takovém případě vyžaduje činnost o dvě Scény mezidobí více a může mít o polovinu vyšší náklady nebo trvat dvojnásobek uvedeného orientačního času (JaD str. 311). Hurá, máme informační základ, jdeme tvořit!


Nákup magické formule

K nákupu magické formule lze přistoupit stejně jako k nákupu jakéhokoli jiného magického předmětu. Původní PPJ (DMG) uvádějí, že Formuli můžeš udělit místo kouzelného předmětu. Obvykle je napsaná v knize či na svitku a je o jeden stupeň vzácnější než předmět, který umožňuje postavě vytvořit. Například formule pro běžný kouzelný předmět je neobvyklá. Formule pro legendární předměty neexistují. Je-li tvorba kouzelných předmětů ve tvém světě běžná, tak formule má stejnou vzácnost jako předmět, který umožňuje postavě vyrobit. Formule pro běžné a neobvyklé předměty mohou být dokonce na prodej, každá za dvojnásobnou cenu, než je cena jejího kouzelného předmětu (PPJ str.141).

Aby tato činnost mohla být herně zajímavá, využil bych pro nákup formulí již vytvořená pravidla pro nákup magických předmětů (viz pozn. od čarou č.1). Článek obsahuje i ceník magických předmětů převzatý z komunitní tvorby.

Díky těmto pravidlům je možné odehrát v mezidobí nákup magické formule podle následující tabulky (doporučuji prostudovat článek k nákupu, protože obsahuje rozšiřující pravidla, která by tento článek pouze kopíroval):Tabulka kouzelných formulí ke koupi
VzácnostSO - Hod na hledání prodejceCena formule oproti magickému předmětuOprava k hodu na nákup*
Běžný101xVýhoda
Neobvyklý152xBez modifikátoru
Vzácný203xNevýhoda
Velmi vzácný254xDvojitá nevýhoda*
*Hod třemi kostkami a výběr nejnižší z nich. Pokud Vám toto podle pravidel nevyhovuje (hrajete, že se Nevýhody nikdy nesčítají), ponechte pouze Nevýhodu.

Zde ponechám na každém Průvodci hrou (PH), zda bude posuzovat vzácnost magické formule podle původních 5E pravidel (tedy o stupeň vyšší), nebo v rámci svého světa ponechá vzácnost formulí na stejné úrovni a pouze znásobí cenu. Uvedené násobitele hodnoty formule dávají samozřejmě smysl hlavně s upraveným komunitním ceníkem.

Pozn. 5E: Pokud Vám nevyhovuje systém JaD se Snahami a příležitostmi pak můžete pouze spočítat cenu a prodej odehrát, jak jste zvyklí z klasických 5E.


Magický výzkum

Zde se dostáváme do oblasti zatím neprobádané, stejně nejisté, jako jsou výsledky magického bádání. Pokud bychom použili tabulku z JaD, pak bychom s drobnými modifikacemi mohli dostat následující:Tabulka magického výzkumu
Stupeň/VzácnostÚroveňNáklady na výzkum (násobitel ceny předmětu)Životní stylČasPočet ScénSO - Hod na výsledek výzkumu
0./Běžný1.0,5xChudý1 týden1 Scéna10
1.1.0,5xChudý1 týden1 Scéna10
2./Neobvyklý3.1xSkromný1 měsíc2 Scény15
3.5.1xSkromný1 měsíc2 Scény15
4./Vzácný7.1,5xPohodový3 měsíce3 Scény20
5.9.1,5xPohodový3 měsíce4 Scény20
6./Velmi vzácný11.2xZámožný6 měsíců4 scény25
7.13.2xZámožný6 měsíců4 Scény25
8./Legendární15.3x?Šlechtický1 rok5 Scén30
9./Artefakt17.5x?Šlechtický?10 let?6 scén?35?

Pozn. Uvedená SO vycházejí z Xanathara a PPJ, zejména z pravidel pro prodej a nákup magických předmětů. Pokud by SO ve vašem světě měla být jiná (vyšší pro málo magický svět, či nižší pro svět s dostupnou magií) nebojte se je vhodně upravit stejně jako vzácnost formulí / předmětů.

Pozn.5E: Pokud Vám nevyhovuje systém JaD, můžete opět jako u prodeje prostě nechat postavy zaplatit herním časem, tedy ve stylu 5E, tedy 25 zl/ den na výzkum a zaplacením požadované ceny surovin. Pozor, zde to není polovina zde uváděné, z té se již v tabulce vychází, ale prostě výzkumníka nechte zaplatit cenu (modifikátor x cena předmětu) z tabulky.Trvání a náklady:

Zde se dostaneme poněkud do rozporu s úspornou formulací z JaD, kdy by pak výzkum Běžného předmětu bylo výhodnější provozovat samostatně, protože by šlo pouze o dvakrát jeden týden / jedna scéna a nikoli podle formulace v textu, která by poněkud neúplně připouštěla buď dvě scény navíc nebo (a?) dvojnásobek času (bez scény navíc?) a navýšení nákladů na výrobu o polovinu (tedy celkem na 0,75 % celkové ceny?), což je, dle mého názoru, nekonzistentní s výkladem klasických 5E.
V rámci zjednodušení bych v rámci mezidobí a hraní scén postupoval tak, že bych výzkum a výrobu zahrál postupně a počet hodů a náklady na výzkum a samotnou výrobu bych platil zvlášť a odděleně bych posuzoval i úspěchy.


Jak výzkum probíhá?

Nejlepší rada je, nenechte se omezit fantazií. Ať každý hráč, který má zájem zkoumat, bádat, meditovat a tvořit něco nového dostane příležitost sám určit, jakým způsobem bude postupovat a na jakou stránku svojí postavy chce vsadit výsledek. Je přeci možné k výsledku dojít tolika různými cestami. SO dle tabulky je orientační hodnota, která by v sobě měla spojit znalosti a profesi povolání s citem a smyslem pro vcítění se do problému. Stejně tak náklady na výzkum mohou být suše podle pravidel tvořeny cenou ve zlaťácích (nic proti tomuto přístupu, pokud není výzkum nosnou součástí vaší hry), ale mohou být taky tvořeny počtem životů obětovaných tvorů na oltáři toho, jenž formuli za jejich duše slíbil předat. Následující pravidla berte spíše jako inspiraci, než jako normativ. Více se pokusím v průběhu vysvětlit a rozvést na příkladech a alternativních (volitelných) pravidlech.


Předpoklady pro výzkum

Stejně jako při výrobě magických předmětů platí podmínka, že postava, která chce podnikat výzkum v oblasti výroby nějakého předmětu, musí ovládat příslušné řemeslo potřebné k výrobě, případně si najmout řemeslníka ochotného s ní na výzkumu pracovat a dále pak, pokud předmět vyžaduje seslání nějakého kouzla, musí být schopná toto kouzlo každý den výroby seslat (včetně zaplacení případných surovin).


Náklady a čas na výzkum

Pokud chce postava podniknout výzkum při tvorbě magického předmětu, pak musí podle tabulky magického výzkumu zaplatit požadovanou cenu. Tato cena v sobě zahrnuje jak náklady na potřebné suroviny a materiály potřebné k pokusům, tak k zabezpečení základní životní úrovně (skromné) po dobu výzkumu. Pohodový životní styl pak stojí pouze polovinu (tedy rozdíl mezi skromným a tímto životním stylem) po požadované období. Vyšší životní styly se dají dopočítat obdobným způsobem. Je potřeba vzít v potaz, že tyto životní styly jsou při výrobě pouze doporučeny pro standartní výzkum v laboratoři a přísun surovin, nicméně nemusí vždy odrážet potřebné podmínky pro všechny herní přístupy. Lze je nicméně i u jiných než alchymistických surovin pojmout jako výdaje ve srovnatelné výši pro obětiny v chrámu jinak asketických mnichů, či jako vzácné opiáty provázející tajemné druidské rituální obřady.
Časové trvání výzkumu označují sami tvůrci JaD jako orientační a je potřeba mít na paměti, že je možné výzkum i rozdělit do více mezidobí s možnými komplikacemi. Případně lze zbylou scénu mezidobí kombinovat s dobrodružstvími (třeba nalezení potřebného předmětu u konkrétní nestvůry ve stylu Xnatahara apod.). Ve výsledku jde především o zábavnost hry.


Vyhodnocení výzkumu

Pokud bychom brali v úvahu standartní způsob výzkumu, pak bude SO nutné podle tabulky vyžadovat hod na znalostní dovednost příslušející bádajícímu povolání, zpravidla tedy Mystiku. Bádání vyžaduje značnou disciplínu a systematičnost, proto by primární vlastností měla být Inteligence. Jak jsem psal v úvodu, je vhodné přistupovat k věci kreativně, takže stejně jako hod na Mystiku bude pro klerika vhodný hod na Náboženství a pro Druida hod na Přírodu. Důležité je nenechat se svazovat formalismem, takže pokud bude chtít hráč Černokněžníka házet na Přesvědčování spolu s Charismou a bude svému patronovi nabízet odpovídající oběť (a teď nemyslím zlato) a bude schopen navrhnout a popsat využití této vlastnosti, pak není důvod nezahrát scénu včetně vyhodnocení dle jeho návrhu.

Při opakovaných hodech, kdy výzkum vyžaduje více scén mezidobí, je možné buď použít vlastnost stejnou a postupně odehrát jednotlivé scény s hody, případně je možné zapojit i více dovedností. Příkladem může být alchymista, který nejprve použije znalost Mystiky ve spojitosti s Inteligencí pro tvorbu výzkumného postupu a v druhé scéně si hodí na SO pomocí své zdatnosti s Alchymistickou soupravou (surovinami) ve spojitosti s Obratností, což bude reprezentovat jeho snahu pomocí experimentů dojít k požadovanému výsledku.Tabulka výsledku magického výzkumu
SO - Hod na výzkumVýsledek výzkumu
Hůře jak -6 (včetně)Magický výzkum se ubírá slepou cestou. Je potřeba začít od začátku s novými surovinami a novými scénami. Pokud začneš znovu stejný výzkum, získáš do začátku Výhodu v hodu na první Scénu.
Do -5 (včetně)Při magickém výzkumu se hodně nezdařila procedura a formule bude vyžadovat o třetinu vyšší cenu a o třetinu více času. Vyrobený předmět bude mít jednu výstřednost (dle tabulky v pravidlech pro PPJ str. 143).
Do -3 (včetně)Při magickém výzkumu se dílčím způsobem nezdařila procedura a formule bude vyžadovat buď o čtvrtinu vyšší cenu, nebo o čtvrtinu více času (volba výzkumníka). Je 25 % šance, že vyrobený předmět bude mít jednu výstřednost (dle tabulky v pravidlech pro PPJ str. 143).
Od 0 do +4Magický výzkum se zdařil v daném čase a za standartní cenu.
Více jak +5 (včetně)Při magickém výzkumu se výtečně zdařila procedura a formule bude vyžadovat buď o čtvrtinu nižší cenu, nebo o čtvrtinu méně času (volba výzkumníka). Je 25 % šance, že vyrobený předmět bude mít jednu vedlejší vlastnost (dle tabulky v pravidlech pro PPJ str. 143).
Více jak +10 (včetně)Heureka! Magický výzkumu vyvrcholil v dokonalý výrobní postup. Formule bude vyžadovat o třetinu nižší cenu a o třetinu méně času. Je 50 % šance, že vyrobený předmět bude mít jednu vedlejší vlastnost (dle tabulky v pravidlech pro PPJ str. 143).

Pozn.: Uvedené výsledky se dají interpretovat i pro náboženské obřady spojené s empatií a opiáty, kdy postava může vcítěním se buď formuli výtečně pochopit, nebo se při jejím následném přepisu splést a stejně tak může patron černokněžníkovi jen tak pro zábavu dát lepší či naopak úmyslně horší formuli na základě jejich vzájemného vyjednávání.


Hody v následujících scénách:

Je logické, že pokud v tabulce magického výzkumu požadujeme vyšší počet scén mezidobí, než jednu, pak může v průběhu výzkumu dojít k různým výsledkům v jednotlivých scénách. Nejjednodušší přístup by byl postupně vyhodnotit jednotlivé hody a aplikovat výsledek vždy na původní požadavek s následujícími omezeními (PH může upravit dle vlastního uvážení):

  • Cena výzkumu nemůže být nikdy víc než dvojnásobná, jinak se výzkum prostě nezdaří stejně jako v případě hodu horším než -6 SO.
  • Cena výzkumu nemůže nikdy klesnout níže, než na polovinu původní předpokládané ceny.
  • Čas potřebný pro výzkum nemůže být nikdy víc než dvojnásobný, jinak se výzkum prostě nezdaří stejně jako v případě hodu horším než -6 SO.
  • Čas potřebný pro výzkum nemůže být nikdy méně než poloviční.
  • Formule nemůže ve výsledku způsobit při následné výrobě předmětu více než jednu výstřednost, nebo 50% na vedlejší vlastnost. Tyto efekty se dále nekumulují.

Pokud Vám to přijde vzhledem k delší povaze výzkumu vhodné, je možné rozpětí hodů navzájem započíst a eliminovat případné extrémy. Hod SO -3 se může vyrušit s hodem SO +6 a výsledkem bude standartní formule (analogicky může hod SO +10 vyrušit předchozí tragický hod SO -5 apod.). Hod horší jak SO -6 však opravit nelze. Toto může například reprezentovat průběh scény mezidobí, kdy šikovný alchymista pomocí své zručnosti a praktičnosti dožene chybějící fragmenty z teoretického výzkumu pomocí kvalitně odvedených experimentů.

Pozn.: Alternativně můžete použít pouze kumulaci úspěšných hodů. Tzn. že budete házet proti SO a nebudete brát v potaz případné neúspěchy a jejich negativní následky, ale budete po hráčích požadovat pouze nakumulování potřebného počtu úspěšných scén v průběhu mezidobí, kterých může být více a můžete je rozdělit mezi dobrodružstvími (taženími). Tento přerušovaný výzkum pak můžete alternativně zapojit do hry pomocí shánění vzácných ingrediencí po vzoru Xanathara, nebo můžete postavy (hráče) odměňovat za jejich hru bonusovými Scénami a tím provážete aktivní část hry s mezidobím.


Komplikace (volitelné):

Problémy s magickým výzkumem způsobuje hlavně skutečnost, že zvláštní suroviny přitahují zloděje a podobné živly, kteří by formuli a výsledný předmět chtěli, ale nehodlají za něj zaplatit. Dále pak úřady se mohou zajímat o ty, kdo v jejich jurisdikci provozují prapodivné rituály a domáhat se vysvětlení. A někdo může chtít výzkum narušit proto, že nechce konkurenci, anebo může chtít pošpinit pověst postavy. Každá druhá scéna strávená magickým výzkumem znamená 10% riziko komplikace z tabulky Komplikace při magickém výzkumu (v klasických 5E každých pět týdnů). Totéž automaticky nastane při hodu 1 na SO při vyhodnocování výsledku.


k6Komplikace
1O výzkumu se dozvěděl cech zlodějů a pokusí se formuli ukrást.
2Nepřítel postavy rozšíří fámy, že formule je nebezpečná pro okolní obyvatele.
3Nějaký kouzelník tvrdí, že formule je opisem jeho vlastní, a žádá její vrácení.
4Úřady chtějí ujištění o povaze magického výzkumu a jeho bezpečnosti.
5Místní vládce požaduje poskytnutí formule k vlastnímu použití.
6Církev se doslechne o výzkumu a považuje ho za rouhačský rituál.

Tvorba magických předmětů

Jako základní předpoklad pro tvorbu čehokoli v této kapitole předpokládám, že tvůrce má k dispozici formuli k výrobě požadovaného předmětu (viz. předchozí kapitola v tomto článku).
JaD oproti klasickým 5E pravidlům (včetně modifikace z Xanathara) přistupují k tvorbě magických předmětů opět pomocí scén v mezidobí.

Pozn. 5E: Pokud nechcete řešit scény mezidobí v JaD a vyhovuje Vám klasický 5E přístup, pak prostě cenu předmětu z ceníku vydělte 25zl a dostanete počet dní potřebných pro výrobu. Polovinu ceny předmětu pak musí tvůrce zaplatit v surovinách spotřebovaných při výrobě. V Xanatharovi je sice jiný cenový přepočet na týdny, ale ten pouze upravuje stejnou mechaniku na Xanatharem danou fixní cenu podle vzácnosti předmětů, kterou zde nepoužívám. Z Xanathara naopak pro zpestření můžete využít pravidlo o vzácných surovinách a dále komplikace při výrobě.


Tvorba svitků a lektvarů

Předpokladem pro tvorbu léčivých lektvarů je zdatnost s Bylinkářskou soupravou a pro tvorbu ostatních lektvarů a svitků se podle Xanathara požaduje zdatnost v dovednosti Mystika. Zde bych volitelně upravil na základě postavy, která předmět tvoří, tedy i třeba Náboženství nebo Příroda, popřípadě zdatnost s Alchymistickou soupravou (surovinami). V následující tabulce jsem vypustil sloupec náklady, který opět vychází jako polovina ceny předmětu z Ceníku rozumných předmětů a doplnil jsem SO na výsledek výroby, k jehož zdolání je možné použít výše v tomto odstavci zmíněné dovednosti. Aplikace opět závisí zejména na kreativitě hráče a jím navrženém postupu (pokud hráč kreativní není, pak normativně Bylinkářství + Int, nebo Mystika + Int). Výsledky tvorby a možné interpretace hodů následují níže.Tabulka výroby Svitků a Lektvarů
Stupeň/VzácnostÚroveňŽivotní stylČasPočet ScénSO - Hod na výrobu
0./Běžný1.Chudý1 den1 Scéna10
1.1.Chudý1 den1 Scéna10
2./Neobvyklý3.Skromný1 týden1 Scéna15
3.5.Skromný1 týden1 Scéna15
4./Vzácný7.Skromný1 měsíc2 Scény20
5.9.Skromný1 měsíc2 Scény20
6./Velmi vzácný11.Pohodový2 měsíce2 Scény25
7.13.Pohodový2 měsíce2 Scény25
8./Legendární15.Pohodový3 měsíce3 Scény30
9.17.Zámožný3 měsíce?3 Scény?30?

Tvorba magických předmětů a divů

Samotná tvorba magických předmětů předpokládá zdatnost s potřebnými pomůckami. Zde je tabulka s příklady z Xanatahara doplněná o pár dalších příkladů pomůcek. Pokud se tvůrce pokouší vyrobit předmět, ke kterému nemá potřebnou řemeslnou zdatnost, může si stejně jako při výzkumu na tuto práci najít odpovídajícího řemeslníka za patřičnou mzdu.Tabulka potřebných zdatností
ZdatnostPředměty
Bylinkářská soupravaProtijedy, léčivé lektvary
Koželužnické pomůckyKožené zbroje
Kovářské nástrojeKovové zbroje, zbraně
Řezbářské náčiníHole, luky, šípy
Ševcovské náčiníBoty
Šperkařské nástroje, Klenotnické náčiníPrsteny, náhrdelníky, amulety
Tkalcovské náčiníPláště, oděvy

Tvorba magického předmětu, či chcete-li divu, pak probíhá opět pomocí scén mezidobí, obdobně jako magický výzkum. K použité zdatnosti pět radím využít co nejvíce fantazii a nenechat se vsazovat konvencemi. Klasikou je samozřejmě hod na Mystiku + Inteligenci. Nicméně nevidím překážku, povolit kreativnímu hráči nábožensky založeného chrámového rytíře či klerika, nábožný rituál žehnání výrobě svatého relikvie pomocí půstu, obětin a hodu na Náboženství, či Empatii ve spojení s Moudrostí. Stejně tak vidím prostor pro dohánění chybějících znalostí v Mystice prostřednictvím druhého hodu na zdatnost s odpovídající řemeslnou soupravou ve spojení s Obratností nebo Silou např. u kování zbraní či výroby šperků. Jak je zmiňováno v klasických 5E pravidlech i v JaD, pokud tvůrce vyrábí předmět, který vyžaduje seslání kouzla, je povinen ho mít připravené, musí ho být schopen seslat a musí tak učinit každý den výroby včetně zaplacení případných surovinových složek kouzla.

V následující tabulce naleznete můj návrh SO pro výrobu jednotlivých typů předmětů. Jde opět o upravenou tabulku z JaD, kdy náklady, které tvůrce v původní rovině hradí v poloviční výši ceny předmětu, bych opět převzal z komunitního ceníku Rozumné ceny magických předmětů již zmiňovaného dříve v textu.

Výsledky tvorby a možné interpretace hodů ovlivňující čas a cenu výroby budou následovat v další podkapitole.


Tabulka očarovávání a výroby předmětů
VzácnostÚroveňŽivotní stylČasPočet ScénSO - Hod na výrobu
Běžný1.Chudý1 týden1 Scéna10
Neobvyklý3.Skromný1 měsíc2 Scény15
Vzácný7.Pohodový3 měsíce3 Scény20
Velmi vzácný11.Zámožný6 měsíců4 Scény25
Legendární15.Šlechtický1 rok5 Scén30
Artefakt17.Šlechtický?10 let?6 scén?35?

Výsledky tvorby magických předmětů a divů

Stejně jako u výzkumu je potřeba vyhodnotit scény mezidobí a výsledek porovnat s tabulkou níže. Základní cena výroby je, pro připomenutí, polovinou ceny pořizovací.Tabulka výsledku očarovávání a výroby předmětů
SO - Hod na tvorbuVýsledek tvorby
Hůře jak -6 (včetně)Tvorba předmětu selhala, vzniklo cosi nepoužitelného. Je potřeba začít od začátku s novými surovinami a novými scénami. Pokud začneš znovu stejný typ výroby, získáš do začátku Výhodu v hodu na první Scénu.
Do -5 (včetně)Při tvorbě se nepodařilo dodržet formuli a tvorba bude vyžadovat o třetinu vyšší cenu a o třetinu více času. Vyrobený předmět bude mít jednu výstřednost (dle tabulky v pravidlech pro PPJ str. 143, netýká se jednorázových předmětů).
Do -3 (včetně)Při tvorbě se dílčím způsobem nezdařila procedura a dokončení předmětu bude vyžadovat buď o čtvrtinu vyšší cenu, nebo o čtvrtinu více času (volba výzkumníka). Je 25 % šance, že vyrobený předmět bude mít jednu výstřednost (dle tabulky v pravidlech pro PPJ str. 143, netýká se jednorázových předmětů).
Od 0 do +4Tvorba magického předmětu proběhla podle formule v daném čase a za standartní cenu.
Více jak +5 (včetně)Výroba magického předmětu jde nad očekávání plynule, tvorba bude vyžadovat buď o čtvrtinu nižší cenu, nebo o čtvrtinu méně času (volba výzkumníka). Je 25 % šance, že vyrobený předmět bude mít jednu vedlejší vlastnost (dle tabulky v pravidlech pro PPJ str. 143, netýká se jednorázových předmětů).
Více jak +10 (včetně)Opus magnum! Dokonalá práce bude vyžadovat o třetinu nižší cenu a o třetinu méně času. Je 50 % šance, že vyrobený předmět bude mít jednu vedlejší vlastnost (dle tabulky v pravidlech pro PPJ str. 143, netýká se jednorázových předmětů).

Hody v následujících scénách:

Je opět, stejně jako u výzkumu logické, že pokud v tabulkách výroby požadujeme vyšší počet scén mezidobí než jednu, pak může v průběhu výzkumu dojít k různým výsledkům v jednotlivých scénách. Nejjednodušší přístup by byl postupně vyhodnotit jednotlivé hody a aplikovat výsledek vždy na původní požadavek s následujícími omezeními (PH může upravit dle vlastního uvážení):

  • Cena tvorby nemůže být nikdy víc než dvojnásobná, jinak se tvorba prostě nezdaří stejně jako v případě hodu horším než -6 SO.
  • Cena tvorby nemůže nikdy klesnout níže, než na polovinu původní předpokládané ceny.
  • Čas potřebný pro tvorbu nemůže být nikdy víc než dvojnásobný, jinak se tvorba prostě nezdaří stejně jako v případě hodu horším než -6 SO.
  • Čas potřebný pro tvorbu nemůže být nikdy menší, než poloviční.
  • Při tvorbě nemůže ve výsledku dojít ke kumulaci více než jedné výstřednosti, nebo hodu vyššímu, než 50% na vedlejší vlastnost. Tyto efekty se dále nekumulují. Výjimkou je kumulace s výsledky pocházejícími z formule, kdy tedy v zásadě může dojít až ke dvěma výstředníma, nebo dvěma vedlejším vlastnostem u jednoho předmětu.

A opět jako u výzkumu, pokud Vám to přijde vzhledem k delší povaze tvorby vhodné, je možné rozpětí hodů navzájem započíst a eliminovat případné extrémy. Hod SO -3 se může vyrušit s hodem SO +6 a výsledkem bude standartní předmět (analogicky může hod SO +10 vyrušit předchozí tragický hod SO -5 apod.). Hod horší jak SO -6 však opravit nelze. Toto může například reprezentovat průběh scény mezidobí, kdy šikovný alchymista pomocí své zručnosti a praktičnosti dožene chybějící fragmenty z aplikace teoretické formule pomocí kvalitně odvedené práce s nářadím.

Pozn.: Alternativně můžete použít pouze kumulaci úspěšných hodů. Tzn. že budete házet proti SO a nebudete brát v potaz případné neúspěchy a jejich negativní následky, ale budete po hráčích požadovat pouze nakumulování potřebného počtu úspěšných scén v průběhu mezidobí, kterých může být více a můžete je rozdělit mezi dobrodružstvími (taženími). Tuto přerušovanou výrobu pak můžete alternativně zapojit do hry pomocí shánění vzácných ingrediencí po vzoru Xanathara, nebo můžete postavy (hráče) odměňovat za jejich hru bonusovými Scénami a tím provážete aktivní část hry s mezidobím.


Komplikace (volitelné):

Problémy s tvorbou magických předmětů způsobuje hlavně skutečnost, že zvláštní suroviny přitahují zloděje a podobné živly, kteří by výsledný předmět chtěli, ale nehodlají za něj zaplatit. Dále pak úřady se mohou zajímat o ty, kdo v jejich jurisdikci provozují prapodivné rituály a domáhat se vysvětlení. A někdo může chtít výrobu narušit proto, že nechce konkurenci, anebo může chtít pošpinit pověst postavy. Každá druhá scéna strávená magickým výzkumem znamená 10% riziko komplikace z tabulky Komplikace při magickém výzkumu (v klasických 5E každých pět týdnů). Totéž automaticky nastane při hodu 1 na SO při vyhodnocování výsledku.


k6Komplikace
1Rozšířily se zvěsti, že postava pracuje na něčem nebezpečném, co může komunitu ohrozit.
2Postavě jsou ukradeny výrobní pomůcky a musí si koupit nové.
3Místního kouzelníka velmi zajímá, na čem postava pracuje, a chce ji při práci sledovat.
4Mocný šlechtic nabídne za předmět vysokou cenu a nezajímá ho, že nemusí být na prodej.
5Trpasličí rod obviní postavu, že při výrobě předmětu používá jejich tajné znalosti.
6Konkurence postavy šíří zprávy o tom, že předmět je odbytý a nebude fungovat pořádně.

Zavěr:

Nechte hráče být kreativní a nepovažujte Mezidobí za něco otravného, co Vás zdržuje od hry samotné. Na druhou stranu se nemusíte nechat „uvrtat“ do řešení typu: „Já chci vyrobit něco hrozně hustýho a ty mi Průvodce hrou řekni, co by to mohlo být a jak to mám podle pravidel, která nechci číst, udělat!“. Postava (hráč), kterou necháte vyrobit vlastní věc, si jí bude pravděpodobně mnohem více považovat. Berte Mezidobí jako integrální součást hry, snažte se ji provázat s životním příběhem postav, s tažením, a uvidíte, že se to vyplatí.


Ke stažení:


Tvorba magických předmětů (nejen) pro JaD 1.0 v pdf
Rozumné ceny magických předmětů 1.0 v pdf
Napsal Evoker 11.01.2023
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 25 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.13286709785461 secREMOTE_IP: 44.192.94.177