Čas pro hrdiny

21.2.2019 12:38 - Jezus
Až na to, že k tomu, co popisuješ, musí hráč aspekty pálit před samotným vyhodnocením testu. Pak má možnost je pálit i po vyhodnocení, ale to už jen líže kartu, nic už nemůže "odhodit".
Pokud je to "už jinak", pak se to v rozporu s tím, co popisuje tvůj odkaz.

Navíc jsem nabyl dojmu, že tu prezentuješ "hotová pravidla" s tím, že jsou samozřejmě k diskusi, a případně tu a tam něco upravíš. Teď mi to skoro zní, že to co si přečtu, nemusí za čtrnáct dnů platit nebo dokonce už ani teď neplatí.

Neber to osobně, ale já nemám zájem účastnit se "tvorby" pravidel, maxiláně ti pomoci s tím, aby text říkal to, co jsi myslel, ne něco jiného.

Zajímala mě pravidla, o kterých se v různých diskusích zmiňuješ a podle kterých hrajete. Jsou tato někde v použitelné podobě, nebo mi je musíš "vysvětlovat"?
21.2.2019 13:05 - Jerson
Ne, nemusí je "Spálit", myšleno podle pravidel. já to popíšu přesněji.
Tahle část pravidel platí, i když u ní ladím vyjádření, aby popisovalo možnosti a nebylo zbytečně striktní. Jde o to, že obvykle má systém nějaký definovaný postup, jak "hráč popíše - hodí - GM popíše", nebo "hráč popíše - GM navrhne - hodí se - určí se, čí popis platí." V Omeze je to variabiní, prů různé situace se hodí různé způsoby. Dá se vytáhnout karta, podívat se na ni veřejně a popsat scéna. Dá se popsat scéna hráčem a GMmem, pak se vytáhne karta a jeden z nich popíše závěr. Dá se vytáhnout karta skrytě, hráč popíše, GM popíše a pak se karta odloží, ani by se ukázalo, co na ní doopravdy je.

Jde o to, že pravidla mám sepsaná a hrajeme podle nich, nicméně občas hráči použijou jiný postup, a když funguje, tak bych ho rád zapsal i do pravidel.
21.2.2019 13:35 - Jezus
Ok.
Podívej se ale prosím na to, co jsem psal jako "chyby" a případně to nějak oprav. Mě tam prostě teď hapruje "používání" a "spalování" aspektů.
(A teď je jedno jestli v otevřené nebo skryté hře. Tam už bych si s rozdíly dokázal poradit. Byť třeba vzájemná pomoc postav asi počítá spíš s tím, že se ví, kolik kdo má úspěchů a komplikací).

Je mi jasné, že vy to víte, jak to hrát. Ale to, jak jsou teď ta pravidla napsaná je zmatené až nesprávné a musel bych bych to nejdřív probrat s tebou, abych to mohl hrát. Což nechi :-)
22.2.2019 14:29 - Jerson
Přepsal jsem pasáž o vyhodnocování, i když s ní pořád nejsem spokojen.

Potřeboval bych jedno pojmenování pro situaci, kdy hráč použije aspekt své postavy k popisu, tedy tahá více karet.
Další pojmenování pro to, když se připravuje, že by mohl jeden nebo více aspektů "spálit", pokud to bude potřeba.
A pak pojmenování pro to, když aspekty skutečně spálí, tedy znemožní si jejich další použití, a přitom zahazuje z výsledku červené karty.

Nedaří se mi to nějak elegantně popsat - umím vysvětlovat a vylepšovat popis ostatních, ale neumím napsat vlastní dobrý :-/
22.2.2019 14:31 - Jerson
Vyhodnocovací mechanika

Příprava
Připravte balíček běžných hracích karet, černé (úspěchy) a červené (komplikace) v poměru 1:1, celkový počet cca 40 - 52 karet, zamíchaný, lícem dolů před sebou. Tyto karty se budou používat pro vyhodnocení činností agenta, přičemž platí, že černá karta znamená dobrý efekt či výsledek, zatímco červená karta znamená špatný efekt, komplikaci, nebo zvrat k horšímu. S tím pojí i právo popisu, efekty černých karet popisuje primárně hráč, který je vytáhl, zatímco efekty červených karet popisuje primárně oponent, většinou Vypravěč. Pro karty tažené Vypravěčem platí stejná pravidla, využívá je pro důležité nehráčské postavy a náhodné efekty. Poznámka - je možné využívat pro všechny hráče jeden společný balíček karet, nebo může mít každý hráč vlastní baliček karet.

Popis scény a činností
Plynutí hry se dělí na scény - jeden úsek děje, jednu situaci. Vypravěč popíše základní prvky scény - prostředí, cizí postavy a další tvory, jejich činnost, děj. Každý hráč, jehož postava je na scéně, rozhodne o činnostech svého agenta a popíše je. Přitom může doplnit odpovídající detaily okolí, prostředí, případně položit doplňující otázky Vypravěči, pokud si není jistý podobou některých prvků. Jestliže se činnost agenta nemůže zajímavým způsobem zkomplikovat nebo selhat, nebo by selhání nevedlo ke změně situace, můžou se hráči včetně Vypravěče střídat v popisování činností a o úspěšnosti těchto činností rozhoduje hráč daného agenta. Pokud jsou komplikace či neúspěch herně zajímavé, bude hráč provádět test.

Použití aspektů
Agent se může pokoušet o komplikovanější, komplexnější a sofistikovanější akce. K tomu může využít své aspekty vyhovující dané situaci a zvolenému přístupu. Hráč použití jednoho či více aspektů zahrne do popisu činnosti své postavy. Pro lepší přehled položí před sebe na stůl karty použitých aspektů. Jestiže má Vypravěč (nebo jiný hráč) pochybnosti o použitelnosti daného aspektu, může požádat jednajícího hráče o upřesnění. V případě, že více než polovina hráčů nepovažuje použití aspektu v dané situaci za vhodné, nelze aspekt použít.

Zvýšené úsilí (čerpání aspektů)
Jestliže hráči na výsledku akce velmi záleží a chce zmírnit případné komplikace, může použít zvýšené úsilí. Použití aspektu zahrne odpovídajícím způsobem do popisu činnosti agenta, kartu aspektu položí na stůl a otočí ji o 90°, čímž toto zvýšené úsilí znázorní. Používá-li najednou více aspektů, může se u každého rozhodnout, zda použije zvýšené úsilí nebo nikoliv.

Vyhodnocování činností a akcí
Při vyhodnocení výsledku akce agenta jeho hráč sejme z vršku svého balíčku jednu kartu, k tomu za každý aspekt použitý v popisu sejme jednu další kartu. (Počet sejmutých karet bude tedy vždy o 1 vyšší než počet použitých aspektů, při každém testu sejme minimálně jednu kartu.) Aniž by se na karty podíval, předá je Koordinátorovi. (Poznámka - jestli se používá jen jeden balíček, může ho mít před sebou Koordinátor a karty v odpovídajícím počtu snímat sám. To že karty snímají hráči je jen pro lepší pocit, že jde o jejich agenta, na výsledku to nic nezmění.)

Poté hráč začne popisovat činnost svého agenta. Za každou jednotlivou činnost nebo část akce, kterou hráč popíše, Koordinátor zkontroluje jednu kartu. Podle povahy scény a činnosti může kontrolu provést veřejně nebo skrytě, může si určit pořadí vyhodnocování karet. Základní způsoby jsou:

aniž by se na ně podíval - tedy v pořadí, v jakém byly sejmuty. Pak je výsledek nečekaný i pro něj.
podívá se na ně a přeuspořádá je, napřed červené, poté černé
Může však zvolit i jiné způsoby, třeba podívat se jen na část karet, podívat se na všechny a zamíchat je, zařadit střídavě černé a červené, atd.

Následuje samotné vyhodnocení následujícím způsobem:

černá karta - úspěšná část akce (úspěch)
červená karta - komplikace
Při vyhodnocování černé karty Vypravěč doplní detaily ve shodě se záměry hráče. Při vyhodnocování červené karty buď popíše hráč až do rozhodujícího momentu, přičemž Vypravěč popíše zvrat a komplikace, nebo popis začne Vypravěč a hráč dodá detaily.

Spálení aspektů
Jakmile Vypravěč popíše nastávající efekty červené karty, může hráč použít zvýšené úsilí jednoho ze svých čerpaných aspektů ke zmírnění komplikací tím, že aspekt „spálí“. Tím odstraní červenou kartu z vyhodnocení a odloží ji dospod balíčku. Přitom otočí kartu spáleného aspektu lícem dolů - agent byl tímto výkonem tak vyčerpaný, že aspekt nemůže použít, dokud si neprovede Obnovení sil. Hráč může z výsledku odstranit tolik komplikací, kolik aspektů použil na zvýšené úsilí. Všechny aspekty použité na odstranění komplikací jsou považovány za spálené až do obnovení sil. Pokud hráč vyložil na zvýšené úsilí více aspektů než bylo komplikací, nespálené aspekty může v další scéně normálně využít. Pokud byly všechny tažené karty červené, a hráč spálí všechny aspekty, minimálně jedna červená karta zůstane a její vliv se projeví na výsledku akce.
22.2.2019 18:23 - Jarik
Mně se nelíbí ta část, kdy Vypravěč uspořádává karty.
To je tak hnusnej popis, že to na mne působí, jak kdyby Vypravěč určil natočení hozených kostek. To bych takhle hrát teda moc nechtěl.

Systémově si myslím, že by to šlo říci jinak - třeba takto.
---
Hráč popíše akci až do okamžiku, kde se může pokazit. Svým popisem vyjadřuje i použité aspekty (, to odsouhlasí ostatní hráči). Hráč vyloží použité aspekty.

Pak začíná scénu popisovat Vypravěč.
Otočí první kartu - je li červená a má-li hráč před sebou užitý aspekt, popíše, jak tento aspekt využil na předejití komplikace. Aspekt je "spálen", červená karta odložena jako nepoužitá.
Takto náhodně pokračuje balíčkem až do okamžiku, kdy hráč "nemá dostatek volných aspektů" na reagování na komplikace.
Jakmile hráč dosáhne tolika úspěchů, jak náročná byla komplikace, je toto vyhodnocení u konce.
a) hráč si vezme do ruky nepoužité aspekty (jejich pořadí vyložení je tedy důležité)
b) spálené aspekty zůstanou lícem dolů
c) červené karty (komplikace) se odloží na balíček komplikací (pokud nedošlo k překonání komplikace)
d) jedna (nebo více u náročnějších komplikací) černá karta je odložena na balíček úspěchů mise

Hráč má právo rozhodnout, zda za nevyužité aspekty, chce pokračovat v komplikaci (otáčet dosud neotočené karty).
22.2.2019 23:34 - Jerson
Úprava pořadí karet při vyhodnocování je tam úmyslně kvůli práci s dramatizací scény, aby se Vypravěč mohl rozhodnout, zda situace začne klidně a postupně se bude komplikovat, nebo zda bude na začátku komplikovaná a po překonání počátečních potíží se postavám bude dařit, nebo zda sám vůbec nebude vědět, co přijde, a dá hráčům tuto nevědomost najevo. Reálně jde o jednu až tři karty, takže až tak moc možností není, navíc všechny karty k vyhodnocení leží na stole, takže před začátkem vyhodnocování je celkový výsledek daný, jen ho nikdo nezná. Ve hře jsem použil všechny tři způsoby vyhodnocení, podle toho, co se do situace hodilo víc, a nerad bych nějakou možnost zbytečně blokoval. Kromě toho občas používám i možnost, že hráčům karty vůbec neukážu, dokud není konec scény, a v několika případech jsem jim je neukázal vůbec - třeba když vyráběli Berlínskou modř, tak výsledek neznali a pořád neznají, dokud ji nepoužijou. Vyrobená je, ale zda správně, to nemůžou vědět.

Dokážeš říct, co přesně ti na tom popisu vadí? Protože mi přijde, že vyhodnocení jsi popsal jinak než jak je v současných pravidlech, tak nevím zda je to záměr, nebo jen jiná formulace, kterou jsem špatně pochopil.
23.2.2019 07:01 - Jarik
Jo popsal jsem to jinak. Asi jsem se snažil o zeštíhlení.
Protože jsem z toho tvého popisu nepochopil důvod proč mít ve scéně "tapnuté"-otočené a "netapnuté" aspekty.

Chápu-li text správně, tak "tapnuté" se mohou / a budou pálit tak jako tak.
A co s těmi "netapnutými"?

Pokud chceš měnit pořadí, s tím že se využijí všechny sejmuté karty, tak v tom asi problém není (jen mi to z toho nevyznívalo).

Drhá věc. Pokud má záležet kolik karet spálím, tak na pořadí vyložených aspektů záleží.
Nick:
Velikost okna: [1] [2] [3]
Zobrazit náhled Zobrazit náhled
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.20695304870605 secREMOTE_IP: 107.23.176.162