Tvorba postavy

Tvorba postavy z příručky Cadwallon: The Free City Player's Handbook
Napsal Dalcor
Cadwallon: The Free City, Player's Handbook
Velice kvalitní RPG a výborná wargamingová nástavba?
Díl 2. - Tvorba postavy
V tomto článku se dostáváme k zajímavé a první mechanické části hry. K tvorbě postavy. Cadwallon je dovednostní systém, ne systém povolání. Ovšem slovo Trade je významově pro termín Povolání rozhodně bližším ekvivalentem, než Class, jak to známe v jiných systémech. Jak se tedy tvoří Svobodník?
Začíná se celkem klasicky – volbou rasy a vzhledu nového člena Svobodné ligy. Rasy, včetně rasových bonusů a speciálních pravidel, jsou popsány od čtrnácté do devatenácté stránky, zatímco tvorba postav začíná na straně 129. Každé rase je určena jedna strana, u každé rasy máme nějaký základní popis, historii a dále jejich kulturní prostředí a nakonec zvláštní pravidla upravující tvorbu postav. Rasy jsou:
 • elfové - moc se neliší od Tolkienovy představy
 • goblini - první rasa, která obývala Aarklash a jedni z tvůrců nových technologií
 • lidé
 • trpaslíci
 • lidožraví ogři - žijí jen v Cadwallonu a nikde jinde na Aarklashi
 • orkové – mutanti vzniklí spojením lidí a goblinů
 • vlkeni - nejvíce podobní ultimátní bojové formě vlkodlaka, jak je známe z WoD-WtF
Každá rasa má několik zcela nezávislých kultur, které jsou opravdu odlišné a přístup tvůrců je takový, že nejsou spojeni jednotícím morálním hlediskem. Tyto kultury se liší podle toho, jakému totemu se zasvětily, dále pak k jaké filozofii se přidávají - dobru, zlu či neutralitě - ovšem zapomeňte na přesvědčení z DnD. Principy, spíše než dobro, zlo a neutralitu, představují řád, anarchii a nerozhodnost. Cesty osudu, Stezky světla a Zákruty temnoty jsou, jak jsem již řekl, hlavně obecnými filozofiemi. Kromě daných kultur může být postava narozena v Cadwallonu. V tom případě nepatří do žádných kulturních uskupení (která jsou vlastně také národy a politickými uskupeními). Bohužel kromě toho, že kultury, totemy (pokud to nazývám správně) a navíc ještě i bohové (důležití pro sesílání zázraků) existují a známe jejich jména, nevíme nic. Tedy víme. Víme, jaké nám dávají bonusy. Již jsem to zmiňoval, ale právě nedostatek Fluffu knihu sráží. Zvlášť proto, že se jedná o systém maximálně provázaný s herním světem. O herním světě nevíme nic, popis světa je součástí základní sady pro hry Rag'narok. Přesto je třeba opět zdůraznit, že bez tzv. Fluffu (tedy nemechanických informací) se hrát samozřejmě dá. Měl bych dodat, že kultura a rasa má vliv hlavně na postoje, které jsou jakýmsi ekvivalentem vlastností, jak je známe z DrD či DnD. Jejich průměr je dva a podle rasy se zvyšují. Postoje jsou pevně dané, nemůžeme je ovlivnit jinak, než výběrem původu. Podle postojů se počítají některé vedlejší vlastnosti (poškození, zastrašení), například vlkeni mají +2 do Bojechtivosti. Postojů je šest a k nim jsou přiřazeny schopnosti:
 • bojechtivost/pugnacity
 • hbitost/sleight
 • styl/style
 • jemnost/subtlety
 • oportunismus/opportunism
 • disciplína/discipline
Po volbě původu přichází na řadu povolání a schopnosti. Povoláních je celkem 36 a jsou rozděleny do šesti skupin podle přístupu k řešení problémů:
 • Konfrontace/Confrontation
 • Zaklínání/Incantation
 • Revoluce/Revolution
 • Věštění/Divination
 • Prozkoumávání/Exploration
 • Interakce/Interaction
Každé povolání nabízí přístup k jiným schopnostem a znalostem. Bojová povolání nabízejí schopnosti převážně z vlastností seřazených pod postojem Bojechtivost, apod. Svobodník si od začátku může vybrat tři stupně povolání; jejich kombinace se ničím neřídí. Může si vzít tři stejná povolání, dva stupně jednoho povolání a jeden stupeň jiného nebo jeden stupeň třech různých povolání. Každá vlastnost určená k danému stupni získává +1. Bereme-li si opakující se povolání, získávají na druhém stupni povolání schopnosti prvního stupně +2, druhého stupně +1, při třetím stupni povolání je to potom +3/1. stupeň, +2/2. stupeň, +1/ 3. stupeň povolání. Maximálně můžete dosáhnout šesti stupňů povolání. Limit pro množství různých povolání není stanoven (tedy vlastně je a to jejich celkovým počtem). Čím více stupňů v jednom povolání, tím se ovšem také zvyšuje vaše proslulost a vliv. Samotných vlastností, pokud dobře počítám, je 79; k tomu se přidávají činy (viz dále) a znalosti (lén, kontaktů, byrokracie, jazyků apod.) Množství povolání je roven potenciálu postavy.
Schopnosti a povolání máme za sebou, je čas přikročit k jedinečným vlastnostem a odbornostem. Jedinečné vlastnosti jsou částečně rovny odbornostem, respektive odbornosti jsou vylepšením jedinečných vlastností. Každý člen Svobodné ligy má jednu svojí jedinečnou vlastnost danou volbou rasy a druhou si může vybrat. Pokud si postava vybere již po druhé stejnou jedinečnou vlastnost, ruší se výsledky jejich nevýhod a z jedinečné vlastnosti se stává odbornost. Odborností a jedinečných vlastností je 91, některé z nich jsou samozřejmě určené jen některým rasám (těžko si u normálního nezmutovaného člověka dáte jedinečnou vlastnost přidávající třetí ruku – pravda, byl by jedinečný).
Znalosti a kontakty se dělí na mnoho různých podskupin. Znalosti jazyka, gildy či léna pomáhají postavám lépe se asociovat s prostředím Cadwallonu, Vypravěči dávají celou řadu možností výstavby dobrodružství. Stejně tak kontakty. Čím více bodů máte v jednotlivém kontaktu – NPC – tím více máte s daným kontaktem „lepší“ vztah. Od obyčejného lepšího známého, se kterým se potkáváte čas od času v hospodě, až k přítelkyni. V kapitole Interaction je například takových kontaktů a NPC celkem 67.
Před úplným závěrem tvorby postavy se přidělí bonusové schopnosti a znalosti, které má každý člen Svobodné ligy. Poté přicházejí již nemechanické záležitosti tvorby postavy – vybavení a motivace. O vybavení není třeba mluvit, motivace je pak důvod, proč je postava svobodníkem a proč se dala ke Svobodné lize.
Napsal Dalcor 04.05.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 0 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.13473391532898 secREMOTE_IP: 3.238.180.174