My Sme Goblini

Obsah článku:

Úvod

Přečti následující text hráčům.

Ste goblini z kmene Lízačů žab, co žije hluboko v slanisku Slané kořeniště, na jih od nenáviděného města lidí Písčiny. Jednou se jiní goblini pokusili město spálit a byli by se stali legendama, kdyby se jim to povedlo, ale nepřinesli si s sebou dost vohně a umřeli na to.

Včera váš kmen zjistil, že jeden z vašich používal zakázaný umění a porušil jedno z největších tabu - psal. Dokonce se šušká, že sepisoval minulost vašeho kmene! Není jistější cesty jak přivolat smůlu, než ukrást slova z hlavy a napsat je, a tak neměl kmen na vybranou. Vypálili jste mu na obličej písmena jako trest, a proto mu teď říkáte Počmárhuba, vyhnali jste ho z vesnice, sebrali mu jeho věci a spálili jeho chatrč.

Právě při tom to začalo bejt zajímavý, protože chvíli před tím, než jste zapálili jeho chýši, náčelník Chumlstřev uvnitř objevil divnou krabici. V ní byla mapa a spousta rachejtlí - rachejtlí, co se hned užili při podpalování chatrče. Potom, dneska ráno, Chumlstřev oznámil, že dneska večer bude hostina, aby se zahnala všecka zbylá smůla, co se udělala z Počmárhubovejch blbejch nápadů. Co je ale zajímavější je, že vás náčelník tajně pozval na slezinu v Chumlstřevově náčelnický sněmovní chýši. Co by vám tak mohl náčelník chtít říct? Může to znamenat jenom to, že pro vás všechny má důležitej úkol... úkol, kterej by nikdo jinej z kmene nedokázal. Tohle by mohla bejt šance dostat se do Pověstí Lízačů žab!

Setkání ve sněmovní chýši

Umístěná uprostřed vesnice stojí náčelníkova sněmovní chýše, která je hotovým muzeem hrinství Lízačů žab-napěchovaná trofejemi, jako jsou ukradené zbraně, lesklé poklady, těla mnoha brutálně zamordovaných malých zvířátek v slaném nálevu (většinou psů). Jeho mocná otylost náčelník Přetrhprut Chumlstřev (CE muž goblin Ranger 3) vládne Lízačům žab z vrcholku své Vratké sesle, která je šest stop vysoká a umožňuje mu dívat se patřčně spatra na své poddané. Podle tradice náčelník Chumlstřev nemluví s poddanými přímo. Namísto toho používá rádce, veskrze kterého šeptá své rozkazy, protože Chumlstřev své gobliny přesvědčil, že slova vycházející z jeho úst jsou tak mocná, že by mohla zaplašit slova z hlav všech menších goblinů. Jen jeho zvlášť vybraný rádce, vyšňořený a nabubřelý goblin jménem Slorb (CE muž goblin Expert 1) dokáže snést náčelníkova slova, aniž by omdlel strachy.

Na začátku tohoto dobrodružství se postavy shromáždily před vchodem do sněmovní chýše, kde čekají, až jim Slorb pokyne, aby vstoupili. Dej hráčům chvíli na to, aby svou postavu popsali ostatním. Všichni vyrostli ve stejné vsi, takže by se navzájem měli znát a mít na sebe navzájem nějaké předběžné názory. Jakmile postavy ví kdo je kdo, tak je vysoký nosový hlas (hlavní rádce Slorb) vyzve, aby vstoupily.

Uvnitř náčelník Chumlstřev nejistě sedí na Vratké sesli. Chumlstřev je korpulentní goblin, který ve skutečnosti potřebuje mít Slorba při ruce jen k tomu, aby mu pomohl vylézt, nebo slézt z trůnu (na čemž si dal záležet, aby se to ostatní goblini nedozvěděli-jen málo jich kdy vidělo náčelníka mimo jeho sesli). Slorb požádá postavy, aby se posadily na udusané hlíně před náčelníka (veliká pocta!), ale pak, k velkému překvapení a zděšení druhého goblina, promluví sám náčelník Chumlstřev hlubokým, hromujícím hlasem. Přečti hráům následující.

“Všichni ste hrdinové. Každej z vás. Ste ti nejlepší z Lízačů žab až na mě. A možná až na Slorba. To že v hrůze nezdrháte před mým hlasem je jediný důkaz, který potřebujete. Ale brzo budou všichni Lízači žab vědět o vaší síle, protože jsem vás vybral pro nebezpečnou výpravu. Víte o rachejtlích, které sme našli v Počmárhubový chatrči. Rachejtle byly fajn. Mapa je ale víc fajn. Ukazuje cestu na místo u pobřeží, kde Počmárhuba rachejtle našel. A taky řiká, že je tam je víc rachejtlí! Chci je pro Lízače žab. Vy je zítra přinesete. Dneska uděláme velkej voheň, abysme z vás spálili smůlu a budem hrát moc her. Moc legrace. Zítra přinesete rachejtle. Esli narazíte na lidi, zabíte je. Esli narazíte na psy, zabíte je. Esli narazíte na koně, zabíte je. Esli narazíte na Mocnoh jí goblinů děti hodně, tak možná byste měli zdrhat. Jestli nenajdete rachejtle, tak nechoďte spátky, nebo váma nakrmíme Kvíkavýho Norda."

Po setkání má náčelník Chumlstřev už jen málo času, nebo trpělivosti na řeči s postavami, poručí Slorbovi, aby dal postavám mapu k zásobě rachejtlí, a vykáže je ze sněmovní chýše.

Co goblini vědí

Postavy, jako domorodci ze Slaného kořeniště , už ví mnohé o nebezpečích, které bažina skýtá, i když hráči ne. pokud se postavy zeptají na některou z následujících věcí, dovol jim TN 10 ověření Znalostí (místní) jestli znají odpověď-pokud žádná z postav neuspěje (připomínám, že TN 10 hod na Znalost se může zkoušet i bez výcviku), tak asi hodina vyptávání se po vsi přinese odpověď.

Slané kořeniště: Bažina je místo hojnosti, se spoustou skrýší, kde se schovává spousta výtečných dobrot. Některé z nich jsou ale jedovaté, takže si dávejte bacha. Jednou z nejlepších věcí na bažině je, že sem lidi obyčejně nechodí. Bojí se příšer. Ty je sice třeba brát na vědomí, ale když o nich víte dřív, než vás najdou, tak je útěk vždy jednou z možností. Mezi nebezpečí, se kterými se můžete setkat v části Slaného kořeniště, do které míříte, jsou divocí psi, velký brouci, obří hadi a veliké žáby. Jo, a taky Mocnoh jí gobliní děti hodně. A možná taky Vorka.

Mocnoh jí gobliní děti hodně: V bažině je spousta velkých brouků, ale poslední dobou je obří pavoučice známá jako Mocnoh jí gobliní děti hodně (běžně zvaná prostě „Mocnoh“) je ta nejvyhlášenější. Obří pavoučice žije někde v bažině mezi vesnicí Lízačů žab a pobřežím a cesta na Počmárhubově mapě vede přímo přes pavoučino území.

Počmárhubova mapa: Mapa je docela jednoduchá. Ukazuje jen o málo víc, než vesnici Lízačů žab, starý vrak na pobřeží, ve kterém mají být rachejtle a potok, který teče mezi oběma místy. Pokud budete sledovat potok, tak snadno dojdete ke starému vraku. Naneštěstí je také vrak v místech, o kterém všichni Lízači žab ví, že územím kanibalky Vorky.

Vorka: Jedním z největších postrachů bažiny, alespoň pro lízače žab, je stará Vorka, která, jak říká pověst, byla jednou ženou náčelníka lízačů žab. Zavraždila ho a snědla, stejně jako několik dalších goblinů, než byla vyhnána ze vsi před mnoha lety. Od té doby prý žije sama někde u pobřeží na západ od vesnice Lízačů žab a i když se nikdy nevrátila, tak se má za to, že většina goblinů, co se ztratí, je snědena kanibalkou.

Velkej voheň

Goblini se celé odpoledne lopotí se stavbou hranice z větví, klacků a nespálených polen z Počmárhubovy chatrče. S příchodem noci čtveřice funících goblinů vynese Vratkou sesli (S náčelníkem Chumlstřevem na vrcholu) ven k hranici a náčelník pak zapálí oheň Desnánskou svící (na straně 11 najdete pravidla pro několik dalších rachejtlí). Toto je znamením pro zahájení celonoční oslavy, na které bude spousta dobrot (šneci, ryby a hadi) a dá goblinům příležitost k družbě a jak večer pokračuje také k nacpávání se a soutěžení. Náčelník nechá brzy přinést sud kvasících ciderových jablek a většina goblinů je zanedlouho opilá; Ti, co si dopřávají jablek, musí uspět proti TN 8 na Výdrž, aby se vyhnul nevolnosti na příštích 24 hodin.

Zkoušky odvahy

Jak večer pokračuje, zvěst, že se postavy chystají na zvláštní výpravu, se rychle rozšíří a ostatní goblini z kmene začnou postavy vyzívat k ukázce jejich hrdinství. Postavy se mohou výzev účastnit dle libosti, ale za každou zkoušku se udílí jen jedna cena - protože ceny za úspěch ve výzvě (poskytnuté samotným náčelníkem) jsou poměrně významnou odměnou, účast a výhra ve výzvách může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem na zítřejší výpravě. A proč náčelník postavám prostě nedá tyto mocné nástroje? Prostě proto, že to tak v kmeni Lízačů žab prostě chodí. Postavy se mohou zkoušky účastnit, nebo nemusí, ale za každou vyhlášenou výzvu, které se nikdo nezúčastní si goblini z postav ukrutně utahují. Toto utahování nemá žádný vliv na hru, ale stejně se snaž, ať se postavy cítí mizerně za svou zbabělost!

Taneček s kvýkavým Nordem: Goblini popisují Kvýkavého Norda jako stašlivého kance, který žije v bahnité díře uprostřed vesnice hned vedle klecí na gobliní děti. Ve skutečnosti je Nord jen hyperaktivní podsvinče, které uteklo z nedalekého statku. Jeho jáma je kruhová, skoro 20 stop v průměru a něco pod 10 stop hluboká. „Tančit s Kvýkavým Nordem“ znamená pro goblina strávit osmnáct vteřin (tři kola) jízdou na Nordově hřbetě. Nordovi je pro tuto zkoušku nasazena ohlávka, a pak je vypuštěn do díry z úzké ohrady s goblinem ha hřbetě a většinou se strašným kvikotem. Každé kolo je třeba uspět proti TN 15 v hodu na Jezdectví, abyste se na Nordovi udrželi. Při neúspěchu goblin vyletí ze hřbetu a utrpí zranění za 1k3 životů, pokud neuspěje v záchranném hodu na Reflexy proti TN 10. Nordova bezelstná chuť požírat gobliní těla pověrčivé gobliny děsí dost na to, že ho neupekli, ale ve skutečnosti by živého goblina nenapadl. Pád z jeho hřbetu je dostatečně bolestivým ponížením. Pokud Goblin vydrží 3 kola na Nordově hřbetě, bude odměněn „Tykví s dračím pívem“ (elixír dračího dechu).

Sněz pytel býčích slimáků moc rychle: Býčí slimáci jsou černí, kroutící se slimáci velcí jako klobása. Dokonce i mezi gobliny jsou považováni za zvlášť nechutné, a pro množství vylučovaného slizu jen obtížně žvýkatelné. Přikrytý proutěný koš s pytlem slimáků je přinesen před postavu, která výzvu přijme spolu s ubrouskem z mokrého listu. Postava má minutu na to, aby spořádala celý pytel býčích slimáků, aby uspěla ve zkoušce. Jíst slimáka není problém, i když se kroutí, chutnají jako leklá ryba a pukají s krátkým zakvílením, když je žvýkáte. Sníst celý pytel za minutu je ta obtížná část. V pytli je pět slimáků a sníst jednoho vyžaduje uspět v záchranném hodu na výdrž proti TN 15 (toto se sníží na záchranný hod na výdrž proti TN 10, pokud se goblin nenamáhá vyplivnout slimákův mírně jedovatý slizový měchýř – ale nedat si pozor, abyste nesnědli slizový měchýř, může mít následky později). Sníst slimáka je celokolová akce (kvůli kroucení se) a goblin, který neuspěje v hodu, se může pokusit slimáka znovu spolknout následující kolo. Pokud postava uspěje v pěti hodech během jedné minuty, tak je jí propůjčeno mocné Hrdlo nenasytovo - +1 porcovač psů, (ekvivalent krátkého meče - pozn. překladatele) který zároveň funguje jako zhoubná zbraň proti koním (zlepšující ho na +3 porcovač psů, který způsobuje dalších 2k6 zranění při úspěšném zásahu). Tato zbraň je majetkem náčelníka, a pokud mu ji postavy nepřinesou zpět, budou padat hlavy. Na konci zkoušky, pokud se pojídač rozhodl pro jednodušší záchranný hod na Výdrž proti TN 10, pak musí podstoupit závěrečný záchranný hod na výdrž proti TN 15 (s kumulativním postihem -1 za každý záchranný hod proti TN 10, který se rozhodla podstoupit) aby se vyhnula nevolnosti ze slimáčího slizu na následujících 24 hodin.

Schovej se nebo tě zbijem: Tohle je gobliní verze hry na schovávanou. Přijímatel výzvy odběhne do bažiny bez jakýchkoli zbraní a pokusí se najít si dobrou skrýš (musí provést ověření na Kradmost, aby určil svou úspěšnost ve schovávání). Ostatní goblini se jej pokusí najít a pokud se jim podaří uspět, tak ten, kdo ho našel, smí praštit předtím schovaného goblina klackem. Jakmile goblini začnou hledat, hoď 1k10, abys zjistil, kolik goblinů se bude potloukat dost blízko ke skrýši, aby se mohlo pokusit o ověření na vnímání s postihem -1, aby si ukrytého goblina všimli. Pokud goblin najde schovaného goblina, následná rána klackem automaticky zasáhne za 1k4-1 životů. Jestli nikdo nenajde ukrytého goblina, tak vyhraje zapůjčení Prstenu co tě nechá lézt fakt dobře (Prstenu šplhání); stejně jako Hrdlo nenasytovo je tento kouzelný prsten zapůjčen z náčelníkovy pokladnice.

Rezatej uchořez: Nechvalně známý Rezatej uchořez je dutý chumel rezavých drátů, obručí ze sudů, zohýbaných mečů a trnitých větví, který se nechává za sněmovní chýší, pokud se nepoužívá. Jeho jméno vyplývá z toho, že v minulosti už stál několik goblinů uši (kdykoli je možné najít 1k3 částečně oddělených gobliních uší zapletených do jeho ostrých vnitřností). Rezatej uchořez Lízače žab fascinuje a děsí. Pološílený kutil, který ho vymyslel, už dávno zemřel (odnesen jedné noci nějakým druhem obřího ptáka při první a poslední zkoušce jeho prototypu klobouku na lákání ptáků), ale jeho dědictví žije dál. Ostatní goblini povykují a radujíse, když je jedna z postav vyzvána k prolezení skrz Rezatej uchořez a půl tuctu nadšených goblinů vyvalí 20-ti stopý chumel z poza Sněmovní chýše s obvyklým počtem pořezaných prstů a pobodaných nohou, které tento úkon běžně obnáší. Postava, která přijme tuto výzvu, musí vlézt jedním koncem do Rezatýho uchořezu a vysoukat se na druhém konci. Není na to žádný časový limit, ale čím rychleji, tím lépe! Prolézání Rezatým uchořezem vyžaduje sérii tří ověření Ohebnosti proti TN 15, jak se goblin protahuje řadou těsných prostor. Každé ověření trvá celé jedno kolo a musí se opakovat, dokud není úspěšné a může se přistoupit k dalšímu (nebo v případě posledního ověření k vylezení ven). Jestli postava selže ve více než třech ověřeních, tak se ostatní goblini začnou nudit a po hození několika menších kamenů odejdou. Pak už je jedno, jestli goblin vyleze, nebo ne, i když pokud se zasekne, tak mu za pár dnů možná někdo pomůže. Spíš ale ne. Každý neúspěšný pokus způsobí zranněí za 1k4-2 životů (výsledek nižší než 1 znamená, že nedošlo ke zranění) od ostrých částí Rezatýho uchřezu. Postava, která si hlavu namaže prasečím sádlem, blátem, nebo nějakou jinou kluzkou látkou získá bonus +2 na všechna ověření na ohebnost v Rezatým uchořezu. Jestli se postavě podaří uniknout z uchořezu než se goblini začnou nudit, tak získá možnost použít jednu z nejžádanějších věcí kmene – Náčelníkovo osobní veleužitečnej hábit co je moc užitečnej. Jedná se o Róbu užitečných předmětů, které ale zbývají už jen tři záplaty – žebřík, trojnohá želva, podkova a býčí roh. 

Do Slaného kořeniště

Od postav se očekává, že se následujícího rána vydají do bažiny Slané kořeniště, ať už je jim z předcházející oslavy špatně, nebo ne. Postavy jsou před náčelníka předvedeny znovu za úsvitu, při čemž jim nakáže, aby „dostali rachejtle a přinesli mu je sem.“ Aby jim trochu vypomohl, daruje jim zbývající rachejtle z Počmárhubovy zásoby – dvě Desnánské svíce, čtyři papírové svíce a nebeskou raketu. Pro pravidla pro tyto rachejtle se obraťte na stranu 11. Cesta ke skrýši s rachejtlmi, jak je vyznačena na mapě, je docela krátká – necelou míli dlouhé prodírání se bažinou při jižním břehu potoka. Cesta zabere asi hodinu. Samotná bažina je obtížně průchozí s početnými plochami hluboké vody, které je třeba obejít a hustými porosty žahavých kopřiv, ale postavy by cestou měly mít jen jedno vážnější setkání, dostaveníčko s velkou pavoučicí známou jako Mocnoh.

Mocnoh jí gobliní děti hodně (CR 1)

Příšera: Obří pavoučice známá jako Mocnoh přebývala v uprostřed Slaného kořeniště léta, ale teprve nedávno dorostla do velikosti, kdy se stala pro Lízače žab opravdovou hrozbou. Pavoučice často číhá podél potoků a jiných frekventovaných cest a její chuť na gobliny už přerostla chuť jen na mladé gobliny. Asi v polovině cesty postavy vlezou rovnou na území Mocnoh. Pavoučice je pavouk tkající sítě, který číhá na vcholcích stromů a sešplhává dolů, aby zaútočil na nepozorné gobliny, kteří prochází pod jeho pastí. Pokusí se prchnout do bezpečí pokud její počet životů klesne na 4, nebo méně.

Mocnoh jí gobliní děti hodně CR 1

XP 400

Obří pavouk (Pathfinder RPG Bestiary str. 258) 

žt 16

Poklad: Brloh Mocnoh není daleko od místa přepadení – asi 200 stop přímo na jih od potoka. Pokud postavy zaženou pavoučici na útěk, tak je možné ji pronásledovat, pokud jsou postavy sto udržet s prchající pavoučicí krok, nebo pokud uspějí proti TN 10 v ověření na Přežití, aby dokázali sledovat její průchod skrz nasáklé a mechem pokryté větve stromů. Samotný brloh je tvořen několika starými padlými stromy. Mezi stromy jsou poházeny tucty těl, z nichž některá jsou gobliní, ale pár je i lidských. Ověření proti TN 12 na Vnímání umožní mezi těli najít následující: 24 zl, malou mistrovskou kuši s 11 šipkami, jednu perlu o hodnotě 100 zl, 2 lektvary léčení lehkých zranění, lektvar býčí síly, lektvar medvědí výdržre a ve voskovém papíru zabalených šest kousků lékořicových karamelek (tyto karamelky jsou dost silné, aby odstranily jakékoli přetrvávající stavy nevolnosti z událostí u ohně z minulé noci).

Článek vložil Vojtěch | vydalo Paizo 08.01.2014
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 19 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14050793647766 secREMOTE_IP: 34.229.63.28