Zlosyn v deseti krocích

Obsah článku:
1. Povolání
Aby zlosyn představoval pro družinu patřičnou hrozbu, musí na tom být materiálně lépe. Jen tak bude mít vždy dostatek prostředků k tomu, aby mohl postavám ztrpčovat život neustálými úklady. Jenže – odkud bere ty truhlice zlata, jimiž vyplácí své pohůnky a nájemné žoldáky ve svých službách? Jak přišel k mocným artefaktům a jak si vybudoval své mocenské zázemí?
Nejsnazší cestou jak začít, je zeptat se: Jak platí zlosyn své účty?
Tím nám řekne hodně o tom, jak také tráví svůj čas a s kým se běžně setkává. Jen málo padouchů si může dovolit věnovat se svým zločinným plánům na plný úvazek, odříznuti od ostatního dění.
Zloduchovo povolání může také někdy jít ruku v ruce s jeho zločiny; vysvětluje jeho nekalé motivy. Tak například Auric Goldfinger ze stejnojmenné bondovky byl obchodník se zlatem a klenoty, který se pokusil znehodnotit zásoby zlata americké vlády uložené ve Ford Knoxu. Kdyby se mu je skutečně podařilo zničit, množství zlata na světě by kleslo, čímž by naopak nabraly na ceně jeho vlastní zlaté zásoby.
2. Cíl
Zlosynův cíl by měl být v přímém rozporu s cíli postav. Může se pokoušet uchvátit trůn v jejich království, či se snažit zničit některého z jejich přátel. Čím více se bude zlodušský záměr dotýkat postav, tím lépe. Hráčům bude asi lhostejný zešílivší kněz, který uprchl ze svého chrámu a skrývá se kdesi v podzemních jeskynních. Jakmile však bude shromažďovat stoupence a lidé z okolních vesnic se začnou záhadně ztrácet (včetně příbuzného některé z postav), hned je důvod podívat se takovému zloduchovi na zoubek.
Padouchův cíl také může posloužit samotnému příběhu. Zdá se vám, že postavy již nemají doma do čeho píchnout? Pomocí zloducha z cizích zemí je tak můžete přenést za hranice jejich domoviny do nových, neznámých krajů, kde na ně bude čekat řada nových výzev i poté, co bude se zlosynem amen.
3. Motiv
Co pohání zlosyna, aby páchal své ohavné zločiny? Motiv představuje trvalý zájem o nějaký cíl. Je důležité, aby zlosyn měl zlé motivy. I když vykoná něco dobrého, mělo by za tím stát zlé pohnutky. Bezcitný politik může věnovat štědrý dar charitě, aby si vylepšil svojí reputaci. Špatné záměry jsou mnohem důležitější než špatné skutky. I dobrá postava se může dopustit špatného skutku, je-li vedena dobrými pohnutkami. Například Robin Hood okrádal bohaté, aby pomáhal potřebným. Rozhodující je, že dobré záměry těchto postav jim zabrání, aby se staly zloduchy.
Nejběžnější motivy představují: (1) touha po úspěchu, (2) touha po společnosti a sounáležitosti, (3) agresivita, (4) touha po bezpečí a jistotě, (5) získat pozornost, (6) stát se nezávislým na okolí, (7) péče o druhé (tedy vliv nad jejich životy), (8) pevný řád, (9) moc, (10) poznání, (11) potřeba porozumění.
4. Osobnost
Popisujeme-li někoho, obvykle se nám vybaví několik dominantních rysů, které takového člověka nejlépe vystihují a odlišují jej od ostatních. Ani zlosynové nejsou výjimkou. Při tvorbě zloducha si tak vyberte alespoň dva rysy, které se stanou jeho poznávacím znamením.
Dominantní rysy by se měly doplňovat a vzájemně se posilovat. Tak například padouch může být bezstarostný a troufalý. Nebo zbabělý a prolhaný. Co však často dodá zlosynům na zajímavosti je protikladný rys (jeden obvykle postačí), který jako by popíral dominantní rysy. Někteří z protivníků Jamese Bonda mívali pozoruhodné zájmy, kterým se láskyplně věnovali, a které stály v příkrém kontrastu k jejich zlodušským ambicím. Krutí a bezohlední vyšetřovatelé Gestapa mohli v soukromí působit jako milující otcové svých rodin.
5. Postoje a chování
Rozhodnutí jak zloduch pohlíží na ostatní a jak vůči nim vystupuje vám usnadní dilema, jak odehrát setkání, během něhož se postavy se zlosynem střetnou. Osobní postoje se ne vždy shodují s vlastním chováním. Snobská postarší dáma se může k ostatním chovat laskavě, ve skutečnosti je však bude litovat, že nejsou tak kultivovaní jako je ona. Knihovník může vůči svým zákazníkům vystupovat pánovitě, v přítomnosti nadřízených se však stane úslužným patolízalem. Pro novou postavuje je tedy důležité určit jak bude na druhé nahlížet a jak se také vůči nim bude chovat. Lidé často vystupují vůči druhým podle toho, jaké je jejich postavení a jaká je právě situace.
6. Vkus a záliby
Zlosynovy záliby a preference jej pomohou více odlišit od běžných postav. Zvláště neobvyklé zájmy mu dodají patřičnou šťávu a třeba i špetku napětí. Například psychopatický a zkorumpovaný detektiv Stanfield z filmu Leon s potěšením poslouchal vážnou hudbu. Hannibal Lecter z Mlčení jehňátek měl slabost pro lidské maso. Padouchovy zájmy buď mohou přispívat k jeho zlodušským skutkům, či jej "pouze" odlišit.
7. Okolí
Uvažte v jakém prostředí se zlosyn pohybuje a žije. Kde bydlí a proč? Kde se během dne pohybuje a jak se tam dostává? Jaké má zázemí? Má služebnictvo? Koho a kolik? To jsou jen některé z otázek, které stojí brát v potaz. Prostředí by mělo samozřejmě být v souladu s ostatními aspekty zlosynova života. Promyslete si vše dříve, než nakreslíte mapku se zloduchovým sídlem. Platí to zvláště pro vypravěče, kteří mají sklon usidlovat zloducha ve velké místnosti v nejspodnějším patře dungeonu.
8. Minulost
Zlosynova minulost nám pomůže pochopit jaké jsou jeho motivy. Co se přihodilo, že se vydal na svou temnou dráhu? A jak k tomu došlo? Zloduchův životní příběh nemusí být nutně melodramatický, ani nemusí obsahovat temné tajemství. Ačkoliv proč ne? Proces odhalování padouchova tajemství může postavám posloužit jako jedna z motivací. Hlavní však je, aby nám zlosynova minulost umožnila jej lépe poznat a dovědět se více o jeho původu. Kde vyrostl? Jak dosáhl svého současného postavení? Zodpovězením podobných otázek snadněji pochopíme, jak bude zloduch reagovat v určitých situacích, stejně jako jaké zaujímá postoje ke svému okolí.
9. Kontakty a síť známostí
Žádný člověk není opuštěným ostrůvkem v moři, což platí i pro zloduchy. I oni mívají rodinu, přátele, společníky, podržtašky, či vlivné známé. A protože se vaši dobrodruhové pravděpodobně nesetkají s padouchem během první epizody, je dobré trochu rozpracovat několik vedlejších postav, které budou se zloduchem tak či onak spojené. Hráčům poslouží jako prostředníci, kteří je nakonec dovedou k dlouho očekávanému střetnutí se samotným zlosynem.
Protože jde o vedlejší postavy, není nutné abyste je rozpracovávali stejně podrobně jako zlosyna. Nakonec by se totiž mohlo stát, že by jej zastínily. Spokojte se tedy s tím, že jim vtisknete dva hlavní charakterové rysy a rozvíjejte je hlouběji až tehdy, když si to vyžádá samotná hra.
Můžete se také rozhodnout, že zlosyn bude jen jednou z částí rozsáhlejšího soukolí, zlodušské organizace. Rozpracování sítě je na samotné téma. Do začátku však postačí zamyšlení, jaké výhody a povinnosti mu z jeho příslušnosti poplynou a jak se mohou projevit ve hře. Zloduch může mít mocného nadřízeného, který mu bude poskytovat potřebné zdroje. Zároveň však bude očekávat výsledky. Jaké a jak se může zlosynovo postavení změnit v důsledku neúspěchů? – a rýsuje se zajímavý zvrat.
10. Vzhled
Zloduchovu jedinečnost může vedle samotného chování a vystupování podtrhnout také jeho zevnějšek. Vyberte si jeden či dva unikátní fyzické znaky, které jej ozvláštní. Tradičně bývá zlosyn odpudivého vzhledu dle hesla "V nezdravém těle zkažený duch". Mnohem zajímavější se ovšem jeví opačný přístup. Zlosynové se málokdy sami vnímají jako zlé a odporné bytosti. Těžko tak od nich čekat, že budou nosit černé pláště a špičaté klobouky, nebo bič za pasem. Rafinovaný padouch si může potrpět na vybrané oblečení a zakládat si na svém zevnějšku. Zrovna tak nemusí být chromý a kulhat na levou nohu. Ozvláštnit jej mohou jiné rysy: typické držení těla, výraz ve tváří, gesta, hlas... cokoliv nějakým způsobem zajímavého. Vzpomeňte si například na Raistlina Majerea, mága s jízlivě šeptavým hlasem a znepokojivě pronikavým pohledem, před nímž jako by nebylo v bezpečí žádné tajemství. Cruella De Vil z filmu Sto a jedna dalmatinů zůstala zase v paměti diváků díky svému bizarním účesu.
< Deset kroků >
Úvod Závěr
Vybráno a volně přeloženo z The Complete Book of Villains Kirka Botuly.
Napsal Geralt 05.12.2008
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 10 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.11348295211792 secREMOTE_IP: 3.215.186.30