[Teorie] Spoluřízení hry

Většina her na životní příběhy používá osvědčený princip, kterému budeme říkat paradigma gamemastera. V těchto hrách hráči řídí postavy ve hře a všechny ostatní pravomoci jsou svěřeny jediné osobě - gamemasterovi.
Napsal Alnag
Co znamenají všechny tyto další pravomoci? Jsou to role moderátora, sudího, interpreta hry a režiséra.

Moderátor (Chairman)

Moderátor je odpovědný za pořádek a soustředění herní skupiny. Ptá se hráčů, co jejich postavy dělají a zajišťuje, že každý dostává šanci rovnoměrně přispívat ke hře. I ve skupině dobrých přátel je potřeba, aby někdo jemně udržoval hru v jejích kolejích.

Sudí (Referee)

Sudí, nebo chcete-li rozhodčí, má za úkol mediovat a rozhodovat spory. Když se hráči nemohou dohodnout na směrování hry nebo na výsledku nějaké události, pak sudí rozhodne a hra se pohne dál. Tato role může být úzce spjatá s rolí moderátora, ale ten se stará zejména o sociální aspekt hry.

Interpret hry (Game Engine)

Systém pravidel funguje produkcí výsledků, které musí být hráči interpretovány ve smyslu hry. Pravidla hry mohou vyžadovat, aby se hodnoty převáděly do herního uspořádání, jako jsou opravy hodů kostkou nebo statistiky za určité předměty. Výsledek aplikace pravidel je také často abstraktní, hráč musí převádět numerický výsledek do herních termínů: hod +4 na zásah může být interpretován jako ošklivé seknutí do ruky. Hráč vykládající pravidla je tedy herním interpretem.

Režisér (Director)

Režisér je zodpovědný za vedení příběhu. Existuje několik prvků příběhu, které je třeba vést a zodpovědnost za ně lze do jisté míry rozdělit. Režisér má nicméně komplexní zodpodvědnost a tradičně je to role nejsilněji spojovaná s jediným gamemasterem. Dohromady tvoří tyto pravomoci a potřeby roli gamemastera v klasické hry. Viz obrázek 1.
Obrázek 1. Gamemasterovské paradigma RPG. Každý hráč má jednu postavu, vypravěč řídí všechny cizí postavy a navíc má všechny ostatní povinnosti ve hře.
Základním krokem ve spoluřízení hry je distribuce těchto pravomocí mezi hráče, což může dojít až do momentu, kdy nemá smysl říkat jednomu z hráčů gamemaster (nebo Vypravěč). Přesto jsou všechny tyto pravomoci stále vykonávány.
Existuje několik možností distribuce mezi hráče. Buď jejich sdílení nebo přidělení. V principu může být jedna každá z těchto pravomocí rozdělena mezi dva nebo více hráčů nebo být přidělena jednomu hráči. To znamená, že existuje celá řada kombinací společně řízených typů her s různými formami distribuce jednotlivých pravomocí. Zde popsaná možnost je tak jen jednou z mnoha.

Krok první: Sdílení interpretace pravidel

První krok společného řízení hry je rozdělení odpovědnosti interpretace pravidel mezi hráče. To má dvě úrovně.
Na první úrovni všichni sdílí úkol interpretace výsledku pravidel. Místo aby gamemaster interpretoval výsledek (výstup) všech akcí, umožní hráčům, aby tak činili sami, když se to týká jejich postavy. Pokud jeden hráč hodí, aby ověřil úspěch dovednosti, pak by to měl i interpretovat ve smyslu pravidel. Nějaké pomocné informace mu může dodat režisér, ale to je snadná záležitost.
Druhá úroveň umožňuje také vytvářet pravidlové vstupy týkající se jejich postavy. Postava užívající nějakou dovednost pod tlakem si třeba zaslouží postih k hodu. Postih může být určen hráčem na základě jeho znalosti osobnosti postavy a zkušenosti s danou dovedností i typem působícího tlaku.
Obrázek 2. Po první kroku sdílí každý hráč odpovědnost za použití pravidel. To znamená, že může interpretovat výsledky akcí své postavy a je mu umožněno interpretovat i vstupy těchto pravidel.
To je tak jednoduchý krok od gamemasterovského paradigmatu, že je docela možné, že něco takového už dávno děláte.

Krok druhý: Sdílení odpovědnosti za příběh

Toto je největší výzva a zřejmě i nejvíce odměňující stádium pohybu směrem ke spoluřízení hry. Předpokládá sdílení zodpovědnosti za vývoj příběhu mezi hráči. Obecné schéma ukazuje obrázek níže.
Obrázek 3. Krok druhý rozděluje pravomoci režírování hry mezi hráče. Toho lze dosáhnout různými způsoby v závislosti na účastnících.
Jelikož zodpovědnost režírovat je velmi komplexní a složená z řady prvků, existuje téměř nekonečné množství variant, jak se o ně podělit a rozdělit si je. Toto je stádium, z něhož plyne nejvíce výhod spoluřízení hry, ale také to, kde mohou chyby učinit hru naprosto nehratelnou.
Obecný princip je nicméně jednoduchý. Zodpovědnost režie, znamenající naplánování hry, by měla být rozdělena mezi všechny hráče. Každý by se měl účastnit plánování hry na obecné úrovni, zatímco individuální části plánování mohou být rozděleny mezi hráče tehdy, je-li potřeba jít víc do detailu.
Ve hře samotné by pak zodpovědnost režie měla být sdílena mezi všemi hráči, ale vedena hráčem či hráči zodpovědnými za plánování daného úseku hry. Takže pokud každý hráč naplánoval kontinent, pak podle toho, kde postavy jsou, se určuje, kdo vede. Vůdce obvykle nemá absolutní pravomoc, ale poskytuje informace a vedení tak, aby mohl každý rozhodnout. Ze začátku ale můžete tuto pravomoc posílit a dát plnou zodpovědnost za příběh relevantním hráčům.
Distribuce příběhu je nejtěžší součást spoluřízení hry. Produkuje hodně otevřených konců a měli byste se jej vyvarovat, pokud se na to vaše skupina hráčů vyloženě nehodí.

Krok třetí: Rozdělení ostatních pravomocí

Tohle stádium je spíš symbolické než monumentální. Gamemaster má obvykle pravmoc říct, co se děje ve hře a co se děje na herním setkání. A obě tyto pravomoci mohou být přiděleny dohromady nebo zvlášť ostatním. Viz obrázek níže.
Obrázek 4. Konečně, odpovědnost za moderování hry a soudcování pravidel je rozdělena tak, že už nemá smysl někoho nazývat gamemasterem. Hra dosáhla plného rozdělení pravomocí.
Není dobré dělit tyto pravomoce mezi příliš mnoho hráčů. Taková situace znamená pravděpodobně větší sociální napětí ve skupině. Namísto toho může být každá pravomoc přidělena jednomu hráči (snažte se dát každou jinému). Tyto pravomoci mohou být různě předávány mezi sezeními, dokud je každému jasné, co má dělat.
Některé skupiny jsou natolik kooperativní, že nepotřebují jasného moderátora nebo sudího. Pokud to platí i na vás, potom hrajte klidně bez nich, vaše hry mohou být bez nich lepší, ale dejte pozor, aby nevyvstalo napětí. Je to konec konců jen hra.
Napsal Alnag 19.02.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 13 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.12537097930908 secREMOTE_IP: 35.174.62.162