E6: Hra uvnitř D&D

Propracovaná pravidla specifické varianty nízkoúrovnňového D&D.
- Autor: Rycanada, EnWorld -
Napsal Alnag

Co je to E6

D&D v sobě ukrývá čtyři odlišné úrovně hry:
Úroveň 1-5: Drsná fantasy
Úroveň 6-10: Hrdinská fantasy
Úroveň 11-15: Wuxia
Úroveň 16-20: Superhrdinové
E6 je hra o prvních dvou čtvrtinách a ve výsledku má méně pravidel, nádech slabé magie a je rychlá a snáze se hraje.

Co je to E6

Stejně jako D&D, i E6 je hra o záhadných čarodějích, mazaných tulácích, mocných válečnících, kteří povstávají proti strašlivým nebezpečenstvím a překonávají mocné nepřátele. Ale namísto použití překladu postav pomocí 20 úrovní D&D, E6 používá pouze prvních 6. E6 je o změně jednoho z nejzákladnějších předpokladů D&D, ale i přesto k tomu nepotřebuje mnoho pravidel.
V E6 vypadá průměrná osoba jako prosťák (commoner) na první úrovni. Stejně jako jeho středověký protějšek taková osoba necestovala dál než pár mil ze svého domova. Představte si Čaroděje nebo Bojovníka na 6. úrovni z hlediska prosťáka. Čaroděj může zabít všechny ve vesnici jen pár slovy. Bojovník může bojovat s deseti ozbrojenými strážemi v řadě a zabít jednu každou z nich. Spatříte-li mantichoru, všichni, které znáte, jsou v strašlivém, strašlivém ohrožení. Proti takovému tvoru je čaroděj nebo bojovník vaší jedinou nadějí. E6 si uvědomuje, že postavy na 6. úrovni jsou smrtelníci, ale poskytuje jim kontext epických hrdinů.
Úrovně 1 až 6 jsou údobím, kdy se postava stává hrdinou, kdy se její střet s akcí a nebezpečenstvím mění z prosťáka první úrovně ve schopného bijce (nebo mrtvolu). Jakmile je svými zkušenostmi přeměněn, není již růst postavy postupnou lineární progresí. Stále existují odlišnosti mezi mistrovskými válečníky a veteránskými žoldáky, ale není to změna měřítka.

Pravidla

Progrese postavy z úrovně 1 na úroveň 6 je stejná jako v D&D. Po získání 6. úrovně získává postava za každých dalších 5000 ZK novou odbornost. Nicméně pro hraní v E6 by mělo být dostupné široké spektrum odborností, byť odbornosti nedosažitelné v tomto systému zůstávají nedosažitelné.
Pro účely určování zkušeností zacházejte s každými pěti odbornostmi jako s +1 CR (či úrovní) až k limitu 20 odborností. Poté použijte převod 10 odborností na +1 CR, protože je stále těžší a těžší, aby nové featy odpovídaly situaci postavy. Případně, pokud DM usoudí, mohou být postavy s víc jak 20 odbornostmi považovány za postavy 10. úrovně pro účely zkušeností a náročnosti střetnutí.

Pro DMa

E6 není jen výzvou pro hráče: i nestvůry jsou prezentovány jinak než v d20. Stejně jako se postavy na 6. úrovni v D&D nemají míchat s nestvůrami s CR 10 a víc, mocné nestvůry v E6 vyžadují důrazné zvážení před jejich zavedením do hry. Postavy E6 nemají jít proti vysokoúrovňovým hrozbám D&D - tito tvorové, jsou-li vůbec porazitelní, vyžadují zdroje a plánování zdaleka přesahující typické D&D střetnutí.
V termínech surových pravidel, jsou CR 7-10 nestvůry výborným protivníkem, které mohou E6 postavy zvládnout. Když postupují do rozsahu 20 odborností, rozsah je 7-12. Poté by měl DM vzít nestvůry z rozsahu 7-12 a použít odbornosti (a nebo v menší míře šablony), aby je vylepšil. Kostka životů (vitalita) za CR 12 nebo základní nestvůry vyšší než CR 12 by měly být z přímých bojů vynechány.
Samozřejmě ne každé setkání s nestvůrou musí být přímý boj. Například šílené děsy z jiného věku mohou být důvodem k úprku a postava čelící rozhněvanému Titánovi může udělat jen pramálo. Ale tyhle situace nevolají po přímé konfrontaci, snad jedině s nějakými speciálními zdroji nebo za úžasných okolností. Možná ve speciálním rituálu za přítomnosti 20 mágů může být Titán spoután do říše smrtelníků (jeho statistiky se sníží na Aspekt Korda) a pak s ním hrdinové mohou bojovat. Přesto je to daleko přímému boji s CR 20 nestvůrou, ale bude to jistě pamětihodné střetnutí.
Jestliže v důsledku omezení nemůže být nějaký předmět vytvořen, neměl by být distribuován jako normální poklad. Podobně jako vysoko-úrovňové nestvůry, takové předměty by měly být rozdávány jen opatrně a s ohledem na kontext hry. Například +4 meč nemůže být vytvořen lidským čarodějem, ale může být vykován Titánem; je to meč, který nemůže stvořit smrtelník.

O povolování odborností

Jsou tři filosofie o tom, jaké odbornosti povolit v E6 hře, každá z nich je štědřejší než předchozí.
Opatrný přístup je přesně takový, jak zní - GM vybere odbornosti, které povolí v E6 hře velmi, velmi opatrně. Tento DM nedělá výjimky nebo nové odbornosti, které by vyhovovaly hráčským koncepcím postav - vybírá jaké odbornosti jsou povolené a hráči souhlasí, že budou fungovat v tomto rámci.
Gestalt přístup diktuje, že může-li být nějaká schopnost naučena do 6. úrovně, pak je naučitelná i řetězcem odborností. Gestalt přístup obvykle znamená, že všechny WotC zdroje jsou dostupné, stejně jako pár extra odborností, které umožňují naučit se schopnosti povolání. To lze provádět ad hoc pro daného hráče nebo pomocí zdrojů jako je Kniha neobvyklých odborností. Gestalt přístup byl testován během playtestingu.
Přístup náklon vpřed vypadá jako Gestalt přístup, ale říká "do 6. úrovně plus mnoho odborností, které jsou mocnější než 6. úroveň". Tudíž se hra nepokazí, když umožníme řetězec odborností, který přivede postavy z 6. na de facto 8. úroveň, byť tento postup by měl být poměrně pomalý. DM, který používá přístup náklonu vpřed, může mít odbornosti do BAB +8, kouzla do 4. úrovně, schopnosti povolání do 8. úrovně, dodatečné kostky životů a tak dále.

Výhody E6

1. Velmi rychlá hra na každé úrovni.
2. Zaměření na plánování, ne na zvyšování úrovně. K poražení černého draka Zolandera (CR 10), který terorizuje ostrov Staunwark, budou hrdinové potřebovat pomoc, zvláštní zdroje a informace. Chtěl jsem posílit hráči-řízené dobrodružství a musí-li hráči porazit něco s CR 4 až 6 výš, je to to, co budou potřebovat.
3. Slabě magická hra, kterou všichni dobře znají.
4. Bez nutnosti nesmyslných střetnutí. Hráči mohou projít tucet významných bojových střetnutí (možná víc než jedno) a dokázali něco velkého. Podívejte se na Pána Prstenů nebo většinu fantasy románů. 5. Klasické nestvůry zůstávají klasické. Chiméry a Abolethi začínají jako děsiví a zůstávají děsivé. Draci jsou vždy vzrušujícím střetnutím.
6. I legendární hrdinové zůstávají během tažení smrtelní. Byť si bojovník na 6. úrovni, který si několikrát vzal Houževnatost, může postavit rozzuřenému davu, není nezranitelný. Čarodějovy ohnivé koule 6d6 jsou sice fenomenální, ale nesrovnají vesnici se zemí.
7. Rychlejší příprava. Udělejte si čaroděje na 1., 3., 5. a 6. úrovni a máte čarodějný dračí kult, který vám vydrží na celé tažení.
8. Můžete zužitkovat pravidla, která znáte. Je těžké pamatovat si všechna kouzla 4. až 9. úrovně, protože je vídáme nejméně. Ale všichni známe kouzla 0. až 3. úrovně, protože je vidíme zas a znovu a zvládnout je je jednoduché.
8. E6 je skvělé pro DMování za chodu. Jste-li slušně obeznámeni s tím, jak vypadá hrozba na 2. úrovni, můžete hrát i bez statistik po ruce.

Nové odbornosti

Domnívám se, že tyto odbornosti jsou nutné i v Opatrném přístupu spolu se SRD odbornostmi, které poskytují minimální úroveň pokroku pro E6 postavy a řeší věci jako je odstraňování negativních úrovní.

Rozšířená znalost kouzel

Naučíte se nová kouzla, jejichž úrovně obtížnosti jsou rovné polovině úrovně vaší postavy (zaokrouhleno dolů, kouzla nulté úrovně počítejte jako 1/2). Tudíž kouzelník na 6. úrovni se může naučit buď jedno kouzlo 3. úrovně, jedno kouzlo první a jedno druhé úrovně, tři kouzla první úrovně nebo šest kouzel nulté úrovně.
Zvláštní: Tuto odbornost lze brát vícekrát.

Rozšířená stamina sesilatele

Požadavky: Postava na 6. úrovni
Výhoda: Dostáváte jeden nebo více slotů kouzel s úrovněmi kouzel rovnými polovině vaší úrovně sesilatele. Kouzla nulté úrovně považujte za 1/2. Tudíž čaroděj na 6. úrovni získá buď jeden slot 3. úrovně nebo jeden 1. úrovně a jeden 2. úrovně nebo tři 1. úrovně nebo 6. nulté úrovně.
Zvláštní: Tuto odbornost lze brát vícekrát, pokaždé poskytuje nové sloty.

Zhojení

Požadavky: Postava na 6. úrovni, schopnost sesílat duchovní kouzla 3. úrovně, Moudrost 18, Léčení 9 stupňů.
Výhoda: Dokážete seslat Restoration jako kouzlo (včetně ceny materiální složky) se sesílacím časem 1 hodina.

Odkamenění

Požadavky: Postava na 6. úrovni, schopnost sesílat mystická kouzla 3. úrovně, Inteligence 18, Řemeslo (Alchymie) 9 stupňů.
Výhoda: Dokážete seslat stone to flesh jako kouzlo s pomocí drahé a tajné magické příměsi v ceně 1000 zl a sesílacím časem 1 den.

Divotvorné prsteny

Požadavky: 6. úroveň, Tvorba divotvorných předmětů
Výhoda: Zacházíte s prsteny jako s divotvornými předměty pro účely splnění předpokladů pro jejich tvorbu. Stále musíte splnit ostatní požadavky na sesilatele, abyste mohli prsten vytvořit.

Extra odbornosti pro vzestup vlastností

Chcete-li, aby si postavy lehce zlepšovaly svoje vlastnosti nad jejich přirozenou míru, použijte následující:

Trénink vlastnosti

Trávíte čas zdokonalováním jedné z vašich vlastností: Síly, Obratnosti, odolnosti, Inteligence, Moudrosti či Charismatu
Výhoda: Zvolte si jednu Vlastnost. Kvalifikujte se pro odbornost Pokrok Vlastnosti pro tuto Vlastnost.
Zvláštní: Tuto odbornost lze brát vícekrát, jeho účinky se nesčítají. Pokaždé, je-li zvolen tato odbornost platí pro jinou vlastnost.

Pokrok vlastnosti

Váš trénink se vyplatil, jedna z vašich vlastností se zvýšila.
Požadavky: Trénink vlastnosti v dané Vlastnosti.
Výhoda: Zvolte jednu Vlastnost. Získáváte permanentní bonus +2 k Vlastnosti.
Zvláštní: Tuto odbornost lze brát vícekrát, jeho účinky se nesčítají. Pokaždé, je-li zvolen tato odbornost platí pro jinou vlastnost.
Napsal Alnag 27.07.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 36 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14594411849976 secREMOTE_IP: 44.200.194.255