Grimoár začínajícícho nekromanta

Na následujících řádcích naleznete několik málo kouzel, které by měly pomoci překlenout prvních několik úrovní, na kterých jsou nekromantická kouzla poměrně vzácná. Kouzla jsou určena pro D&D 5e.
Napsal Maelik

DORAŽ UMÍRAJÍCÍHO

Nekromantický trik

Vyvolání: 1 akce

Dosah: Dotyk

Složky: V, P

Trvání: Ihned

Povolání: Černokněžník, kouzelník

Dotkneš se živého tvora, který má 0 životů. Tvor má nevýhodu k dalšímu záchranému hodu proti smrti. Pokud je tvor již stabilizovaný, kouzlo místo toho způsobí, že stabilizovaný být přestane.


NAJDI ZDECHLINU

Věštecký trik

Vyvolání: 1 akce

Dosah: Ty sám

Složky: V, S (kus lebky humanoida)

Trvání: Soustředění, až 1 minuta

Povolání: Černokněžník, kouzelník

Po dobu trvání kouzla cítíš přítomnost mrtvol do 6 sáhů od tebe nebo pod tebou. Taktéž vycítíš o jaký živočišný druh se jedná a v jak pokročilém stádiu rozkladu s nachází. Kouzlo pronikne většinou materiálů, ale neprojde tenkou vrstvou olova nebo třemi couly běžných kovů. Kouzlo automaticky selže, pokud se nacházíš v oblasti účinku kouzla Posvátná půda.


EXHUMUJ

Vyvolávací trik

Vyvolání: 1 akce

Dosah: 6 sáhů

Složky: V, P

Trvání: Ihned

Povolání: Černokněžník, kouzelník

Toto kouzlo způsobí, že jedna mrtvola, která se nachází v dosahu kouzla, vypluje na povrch. Kouzlo působí, pokud byla mrtvola pohřbena v hlíně, jílu nebo štěrku. Vzestup mrtvoly je zablokován jakkoliv silnou vrstvou pevného kamene nebo kovu. Mrtvola stoupá i s oblečením a případnými šperky, které má na sobě. Pokud byla mrtvola pohřbena v rakvi, stoupá i s celou rakví. Sesilatel musí stát přesně nad místem, kde je mrtvola pohřbena, jinak kouzlo automaticky selže. Kouzlo též selže pokud pokud se nacházíš v oblasti účinku kouzla Posvátná půda.


OŽIV RUKU

Nekromantický trik

Vyvolání: 1 akce

Dosah: 2 sáhy

Složky: V, P

Trvání: Ihned

Povolání: Černokněžník, kouzelník

Je dobře známo, že je dobré začínat v malém a s oživováním nemrtvých to není jinak. Zvol si jednu humanoidní ruku useknutou těsně nad zápěstím střednímu, nebo menšímu humanoidovi, který zemřel v posledních 24 hodinách a kterou vidíš v dosahu. Zvolenou ruku naplníš nekromantickou nápodobou života a proměníš ji tak v Plazivý pařát. Jsi-li ve stejné sféře existence a do 4 sáhů od tvého Pařátu, můžeš mu zadat příkaz co má dělat ve svém dalším tahu. Příkaz může být konkrétní (určíš kam se má pohnout, jaké akce má vykonat, atd.) nebo obecný (např. "hlídej dveře"). Jakmile je příkaz zadán, ruka jej vykoná nejlépe jak dovede. Můžeš mít najednou jen jeden Plazivý pařát. Po 24 hodinách od oživení, pokud životy Pařátu klesnou na 0, nebo pokud tento trik sešleš na jinou ruku, se Pařát rozpadne v prach.


KOSTĚNÁ ČEPEL

Nekromancie 1. úrovně

Vyvolání: 1 bonusová akce

Dosah: Dotyk

Složky: V, P, S (Holení kost humanoida)

Trvání: Soustředění, až 1 minuta

Povolání: Čaroděj, černokněžník, kouzelník

Dotkneš se kosti a proměníš její tvar v krátký meč. Útok tímto mečem se počítá jako útok kouzlem nablízko. Při zásahu tento meč  způsobuje 2k6 nekrotického zranění. Navíc, kdykoliv tato zbraň zasáne, můžeš obětovat 5 životů (nenarušuje soustředění) a zvýšit tak pro tento úder nekrotické zranění na 3k6. Kouzlo okamžitě končí, pokud se od očarované zbraně vzdálíš na více než 6 sáhů.


HEXENŠÚS

Nekromancie 1. úrovně

Vyvolání: 1 akce

Dosah: 12 sáhů

Složky: V, P, S (hadrová panenka)

Trvání: Soustředění, až 1 minuta

Povolání: Čaroděj, černokněžník, kouzelník

Zvol si tvora, kterého vidíš v dosahu. Cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost, nebo je stižen náhlou bolestí kříže. Po dobu trvání kouzla cíl nemůže provés akci Úprk, jeho rychlost chůze je snížena o 3 sáhy, pokud se soustředí na udržení kouzla, musí uspět v záchraném hodu na Odolnost (SO 10), nebo se soustředění přeruší a má nevýhodu ke všem ověřením a záchraným hodům na Sílu a na Obratnost. Tvor, který je tímto kouzlem zasažený, si musí hodit další záchranný hod na Odolnost na konci každého svého tahu. Pokud v něm uspěje, kouzlo končí.

 

ANTROPOMANCIE
Nekromancie 2. úrovně (rituál)
Vyvolání: 1 minuta
Dosah: dotyk
Složky: V, P, S (Nůž na rozřezávání masa kúže a šlach, palička na kosti))
T   rvání: 5 kol
Povolání: Černokněžník, kouzelník
Vythneš z těla až tři části a za pomocí temných zaříkadel je donutíš předat ti poslední vjem, který jimi prošel. Tělní části nemají vědomí a nemohou ti úmyslně lhát, ale ani rozlišit skutečnost od iluze (tj. např. Oči viděly draka, ale pokud nebyla iluze prolomena, drak může být pravý i jen vyvolanou iluzí). Co konkrétně zjistíš záleží na části, kterou jsi zpracoval:

  • Oči. Spatříš poslední obraz, který viděly (Např. černočerná tma, chodba plná goblinů, apod.). Obraz je statický a pomine jakmile mrkneš.
  • Uši. Zaslechneš poslední slovo, nebo zvuk, který zesnulý slyšel, než zemřel.
  • Srdce. Pocítíš poslední emoci kterou zesnulý cítil v plné její intenzitě.
  •  Ruce. Získáš povědomí o tvaru (např. válec, krychle) předmětu, kterého se ruce naposledy dotkly a materiálu, ze kterého byl předmět vytvořen (např. dřevo, kov, kámen,..). Můžeš tedy zjistit, že ruce naposledy svíraly dřevěný válec, ale nevíš, zda to byla páka, nebo ratiště kopí.
  • Jazyk. Uslyšíš poslední tři artikulovaná slova, která zesnulý pronesl.
  • Nos. Ucítíš poslední vůni, či zápach, který cítil zesnulý (např. vůně levandulí, nebo zápach spáleniny)

PJ může povolit i věštění z jiných částí těl, pokud to uzná za vhodné.
Stáří mrtvoly nehraje roli, ale část těla ze které chceš věštit musí být zachovalá. Kouzlo zničí ty části těla které byly použity k věštění a tělo samotné je tvým počínáním zohaveno.

 

VYSÁTÍ ŽIVOTA

Nekromancie 2. úrovně

Vyvolání: 1 akce

Dosah: 6 sáhů

Složky: V, P

Trvání: Ihned

Povolání: Černokněžník, kouzelník

Pokusíš se z jednoho tvora,kterého vidíš v dosahu a který není nemrtvý, vysát jeho životní sílu. Hoď si na útok kouzlem na dálku. Při zásahu cíl utrpí 2k6 nekrotického zranění a ty si obnovíš počet životů rovný tvé opravě inteligence.

 

NAPRAVENÍ OSUDU

Nekromancie 2. úrovně

Vyvolání: 1 akce

Dosah: 6 sáhů

Složky: V, P

Trvání: Ihned

Povolání: Kouzelník

Nahlédneš předivo reality a zkusíš si s ním trochu pohrát tak, aby se rány zvoleného tvora, kterého vidíš v dosahu, zacelily. Cíl si obnoví 2k8 + oprava tvé sesílací vlastnosti životů a musí uspět v záchranném hodu na Odolnost, nebo utrpí 2k4 nekrotického zranění. Navíc, pokud v záchraném hodu selhal, musí na začátku svého dalšího kola uspět v záchraném hodu na Odolnost, nebo utrpí další 1k4 nekrotického zranění. Kouzlo poté skončí.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. kouzlo vyléčí o 1k8 životů více a zranění při neúspěšných záchranných hodech se zvýší o 1k4.


Český překlad základních příruček páté edice D&D naleznete zde.
A další originální dobrodružství pro DnD 5e zde.


Před nějakým časem jsem dělal PJ v takové minisérii různých scénářů volně propojených nějakým tím příběhem. V jednom z nich družina porazila nekromanta-samouka a sebrali mu jeho knihu kouzel. Nekromatických kouzel je málo a tak abych to trochu nastavil jsem prohledával internet, přičemž jsem rovnou vyřazoval kouzla u kterých bylo nejasné jak fungují, nebo která byla jasně příliš silná, nebo příliš slabá. Mno a když jsem seznam jednou sestavil a přeložil, nebyl důvod ho sem nehodit.
Napsal Maelik 18.07.2018
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 20 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.20930004119873 secREMOTE_IP: 44.200.194.255