OTE: The Literary Edge

Klíčová, často citovaná nebo odkazovaná část z pravidel hry Over the Edge. Napsal Robin D. Laws
Napsal Alnag
Hry na životní příběhy se navždy změnily v okamžiku, kdy první hráč řekl, "Vím, že to je nejlepší možná strategie, ale moje postava by to neudělala." Znenadání byl estetický zájem postaven nad zájem herní, např. vytváření charakteru postavy nad "vítěznými podmínkami". V nečekaný moment přestaly být hry na životní příběhy vlastně hrami a začali se tiše vyvíjet v uměleckou formu vyprávění příběhů, mladšího bratrance divadla, filmu a literatury.
OTE je, mezi jinými věcmi, pokusem dále vyvinout hry na životní příběhy jako umění. GMové shledají, že je užitečné se rozhodovat jako umělec vytvářející společné dílo s hráči. Myšlenka spolupráce je důležitá; GM není "vypravěčem, jemuž hráči dělají publikum, ale pouze "první mezi rovnými", který má zodpovědnost za hladký průběh vyvíjejícího se příběhu.
Nejbližší analogií hry na životní příběhy je improvizované divadlo, v němž herci vymýšlejí scény s tím, jak se situace vyvíjí. Účastníci musí být vnímaví k příspěvkům ostatních a svůj vlastní příspěvek stavět na nich. Primární směrnice improvizátora je "nikdy nenegovat", což znamená, že herci musí přijmout všechny nápady, které se vyskytnou a pracovat s nimi.
Ve hře na životní příběhy je však GM často vybízen, aby řekl "ne" hráčským touhám týkajících se jejich postav; to proto, že hry na životní příběhy jsou pokračující eposy točící se okolo dobrodružného žánru a nikoliv krátké komediální výstupy. GM je zodpovědný za rozhodnutí o úspěších postav ve fyzickém světě a často rozhodne, že pokus v dané akci selhal. Konec konců, příběhy v nichž hlavní hrdina propluje bez problémů každou překážkou, nejsou dramatické a tím pádem nejsou zábavné.
Ale GM by měl být vždy připraven říci hráčům "ano", když jejich návrh inspiruje v příběhové linii nové možnosti. Ve skutečnosti se bude dobrý GM snažit zapracovat hráčův přínos do svých plánů. V dramatu je tou postava nejdůležitější věcí a tento prvek patří hráčům. GM není režisér filmu, který může přikazovat hercům, aby scénář interpretovali daným způsobem. Namísto toho by měl hledat způsob jak před postavy klást výzvy, jak užívat vývoje děje ke zvýraznění aspektů jejich charakterů v naději, že i on bude na oplátku vyzván. Postavy GMa by se neměly vyvíjet ve vakuu, ale být plánovány k interakci s hráčskými postavy tak, aby jim dodaly lesku. Některé postavy GMa budou jeho protějšky, spojenci, jejichž osobnosti odrážejí osobnosti hráčských postav; jiní budou antagonisty, tvrdě kontrastujícími typy, kteří stojí proti nim.
Přemýšlejte o všech akcích vás jako GMa jako o literárních technikách. Když se rozhodujete, jaké je počasí, nechte jej odrážet náladu postav - a nebo stejně efektní je i kontrast s ním. Udávejte tempo příběhu tak, aby mělo rychlost vzrušujícího filmu, kde se rychlé akční scény střídají s pomalejšími jemnějšími, v nichž se vyvíjí postavy, což je činí realističtějšími a sympatičtějšími. Končete herní sezení s dramatickými vrcholy (může jít i o emoční vrcholy nejen bojové scény) a napínavým konci.
Když vnímáte RPG jako uměleckou formu a nejen jako hru stává se méně důležité bránit hráčům, aby znali věci, které jejich postavy neznají. Když oddělí znalosti postav, můžete "stříhat" sem a tam mezi scénami zahrnujícími různé postavy a umožnit každé hráčské postavě zaměřit se na svou individuální podzápletku. Tato technika má několik výhod. Za prvé, umožňuje to hráčům vyvíjet postavy směrem k jejich cílům, bez toho, že by je museli podřídit "družině" jako celku. Za druhé to zrychluje tempo, umožňuje to hráčům přemýšlet, zatímco jsou jejich postavy "mimo-scénu", což zkracuje mrtvý čas, v němž hráči probírají řešení. Když postava dosáhne slepé uličky nebo důležitého vrcholu, může GM "střihnout" k další postavě a dát prvnímu hráči se duševně přeskupit. Konečně je tento nástroj zábavný pro hráče, kteří právě nejsou ve světlech ramp, protože jim to umožňuje se posadit a užívat dobrodružství ostatních.
Cenou, kterou za to zaplatíte, je přístup hráčů k informacím, které znají jiné postavy než je ta jejich. Ale je snadné vyloučit ze hry akce, které jsou založené na zakázaných znalostech. To neznamená, že nastane nedostatek tajemna. Jakýkoliv GM OTE bude mít stále dost tajemství v rukávu. Ve skutečnosti, tím, že umožníte rozšíření těchto podzápletek předkládáte hráčům víc otázek, na něž budou hledat odpovědi.
GM, který užívá tento nástroj více zápletek shledá, že to mění povahu interakce hráčských postav, činí to setkání mezi nimi víc pozoruhodným a smysluplným s tím, jak se stávají vzácnějšími. Nyní postavy interagují, protože chtějí z důvodů, které vyplývají z příběhu nikoliv pouze proto, že jsou částí týmu. Konec konců, družiny dobrodruhů jsou často tvořeni divoce nesourodými typy, které by se nikdy nespojily, nebýt důvodům mimi příběhovou osu, a tou je, že si všichni hráči chtějí zahrát a GM má připravenu jednu zápletku, takže musí být všichni napasování dohromady. Často je výsledkem množství času směřovaného k odklánění umělých tlaků vyvstávajících v uměle vytvořené družině, nebo narušení věrohodnosti hry. Pomocí nástroje "střihu" se mohou hráčské postavy dát nakrátko dohromady, postavit se jedna druhé nebo se jednoduše nikdy nesetkat. (Chytrý GM bude ovšem hledat příležitost ke zkřížení příběhových linií - neboť jsou hráčské postavy rozvinuté, komplexní klíčové postavy, setkání mezi nimi bude mít obvykle vyšší stupeň emočního důsledku.) Pokud se postavy rozhodnout vytvořit stabilní "družinu spontánně, bude silnější s méně tlaky, které by vedly k nudnému vnitrodružinovému sváru.
Celé roky hráči her na životní příběhy simulovali fiktivní příběhy způsobem, jakým hráči válečných her znovu vytvářejí historické vojenské střety. Tvořili spontánní, demokratizované umění pro svoji vlastní potřebu, i když na něj třeba nenahlížejí v těchto pojmech. Učinit uměleckost vědomou je osvobozující akt, činí snazším imitaci klasických příběhů, které nás inspirují. Bavte se a užijte si zvláštní roli v historii umění - ne každý může být průkopníkem nové umělecké formy.
Napsal Alnag 23.07.2008
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14564108848572 secREMOTE_IP: 3.92.91.54