Elmore’s Sovereign Stone

sovpressMusím říct, že systém D20 nabízí celou řadu různých zajímavých settingů, tedy zajímavých alespoň pro mě, jestli i pro vás, to je není otázka pro mě, ale asi ano, když čtete tyto řádky. Naposledy jsem představoval hru, která patří k absolutní špičce toho, co v D20 vůbec vyšlo a myslím si že to patří i k absolutní špičce her vůbec. Mluvím o A Game of Thrones RPG. Nezbývá než doufat že licenci od zkrachovalého Guardians of Order vykoupí studio Sword and Sorcery, které vývoj AGoTu platilo. Ale tento článek nemá být o Hře o trůny, ale o jiném světě D20 – Sovereign Stone Larryho Elmora.
Myslím si, že řada z vás jméno Larryho Elmora slyšelo, nebo spíše vidělo jeho podpisy na celé řadě překrásných obrazů z přebalů knih nejen TSR, ale později i Wizard of the Coast a dalších. Larry Elmore také patřil do skupinky lidí, kteří před více jak 20 lety tvořilo Dragonlance a společně hrálo hry RPG (jaká to krása když je práce koníčkem). Pravděpodobně během té doby stvořil Larry Elmore vlastní svět.
Je to výhoda hrát RPG s lidmi jako je Margaret Weis a Tracy Hickman, zvláště když tito dva se pohádají s TSR o směrování Dragonlance a odejdou… Založí pak vlastní firmu, ve které se na základě nově formulovaného D20 podle třetí edice Dungeons and Dragons vydá vlastní svět – Sovereign Stone. Nakladatelství Harper Collins pak vydá samozřejmě knižní trilogii pojmenovanou taktéž Sovereign Stone, od autorů, kteří vydávají jeden bestseller za druhým.
Takhle nějak to tedy vypadalo. V roce 2002 tedy spatřila světlo světa šedivá brožovaná kniha Elmore’s Sovereign Stone. A o světě popsaném v této knize a vlastně o adaptaci D20 se na pár řádcích rozepíšu. Jak jsem řekl Elmorově světě dávali tvar nejen malíř sám, ale dále celá řada lidí původního DL týmu, kteří mají ve fenoménu Dungeons and Dragons dobré jméno – tedy Tracy Raye Hickman, Margaret Weis, Jeff Grubb a David „Zeb“ Cook. K tomu připočtěme tehdejší nováčky, nynější úspěšné autory Dragonlance D20 – Jamie Chambers (nynější viceprezident Sovereign Pressu), Christopher Coyle a Don Perrin – manžel Margaret.

Příručka

Samotný herní setting je tedy brožovaná kniha o přibližně 220 hustě popsaných stránkách, kde důraz je kladen na obsah ne na design. Design je černo—bílý a střídmý, ovšem celá kniha je vzhledná. Pochybuji, že by vás ale zajímalo jak je kniha nasázená, ale co je uvnitř. Samozřejmě kromě ilustrací samotného Larryho Elmorea které jsou prostě nádherné.
Kniha je složena z celkem 11 kapitol:
 • 1. Předmluva
 • 2. Národy Loeremu
 • 3. Třídy povolání v Loeremu
 • 4. Dovednosti a Odbornosti
 • 5. Peníze a vybavení
 • 6. Magie
 • 7. Seznam kouzel
 • 8. Dobrodruhování v Leremu
 • 9. Stvoření Loeremu
 • 10. Šampioni Dobra a Zla
 • 11. Dobrodružství Maso a kost
Kapitoly nebudu představovat popořadě, spíše se budu věnovat samotnému světu a budu k němu přidávat plavidlové zákonitosti. Jen ve zkratce bych měl říct hned úvodem představené samotného světa. Svět Loerem má zcela unikátní magii a tedy i magický systém, který jsme v jiné D20 hře neviděl. Není to ani slotová magie (klasika DnD), ani magie založená na dovednostech (Engel, Star Wars), ani magie manová. Spíše je to mix všech, ovšem nesmírně zajímavý a až bude mít magie v mém povídání prostor, tak se k ní vrátím.

Svět

Takže co je Loerem? Loerem je klasický bobek uprostřed moře jak kdysi řekl Alnag o jednom mém projektu, světadíl uprostřed oceánů složený ze 4 pevninských desek (alespoň podle mapy). Má nesmírně členité pobřeží a zahrnuje všechny podnebné pásy. Vzhledem k tomu že mapa nemá určenou rovnoběžku, dost těžko se hledá kde je vlastně jaký podnebný pás, takže podnebí lze určovat podle ras, které tam žijí. Rasy, nebo národy Loerem, jak chcete, totiž vycházejí ze svých pozemských předobrazů, můžeme tak sledovat vliv mongolské, japonské či arabské kultury. Z toho se dá usuzovat že Loerem je situován přibližně do prostoru který na Zemi zabírá sever Mongolska po Arabský poloostrov. Jak je to tedy s národy? Lidé jsou rozděleni podle království do 6 různých etnik:
 • Dunkargan – mix osmanské říše a muslimů z Bagdádského kalífátu
 • Karnuan – klasičtí Arabové z arabského poloostrova
 • Nimran – severní Afrika
 • Nimorean – Čína, Korea
 • Trevenici – galové/keltové
 • Vinnengaelean – Evropa
 • Další rasy:
 • pecwae – Indiáni
 • elfové – Japonsko
 • trpaslíci – mongolské hordy
 • orkové – námořnický národ
Jak vidíte je tu pouze jedna nová rasa – pecwae nahrazující půlčíky či šotky. Jsou malou rasou okolo 130 cm štíhlé tělesné stavby a jejich obrázek se snad bude pohybovat někde okolo tohodle odstavce. Orkové také nejsou klasickým pronárodem, zlou hordou, naopak jejich láskou je primárně moře a patří k civilizovaným národům světa.
Loerem jako takový má poměrně propracovanou politiku a vztahy mezi národy i vztah s protivníky – kterými jsou armády Pána prázdnoty Dagnaruse a jeho služebníci Vrykylové, kteří samozřejmě doufají v zotročení světa. Co by to bylo za fantasy kde by nebyl hlavní protivník. Ovšem samotná hra se nesoustřeďuje na boj proti silám zla nebo dobra, ačkoliv dějové linie jsou zde naznačené, důležitý je samotný poměrně propracovaný svět, který svoji propracovaností například překonává stagnující a nezajímavě přeplácaný Forgotten Realms, na druhou stranu a co se týče míry informací o settingu, překonává i Dragonlance Campaign Setting. Nechce se mi pouštět do dalších spekulací, myslím si že určitá neotřelost a prostředí je pro hru v Loeremu zajímavá.
Základní příručka samozřejmě nabízí aplikaci D20 ve verzi DnD 3.0 na hru, s tím že zásadně upravuje akorát magii (viz dále) a povolání. Povolání je 11 a jsou to: Archer, Barbarian, Fighter, Mounted Warrior, Noble, Rogue, Sailor, Soldier, Stalker a dvě čarodějná Elemental Mage a Void Mage. Samotné názvy povolání celkem jasně dávají najevo, že magie se tu zase až tak nedočkáme a dále že důraz je kladen na specializace jednotlivých povolání. Kniha není sborníkem prestižek a featů což považuji za pozitivní!
Než přejdeme k magickému systému, ještě zmíním, že kniha obsahuje taktéž bestiář s 25 stvořeními, které můžeme na Loeremu potkat, a také poměrně zajímavé dobrodružství pro začátečníky typoval bych z pera Jamieho Chamberse, nebo Tracy Hickmana.

Magie

A teď k magickému systému. Hra počítá s tím, že postavy budou ovládat buď základní elementární magii a nebo magii prázdnoty. Neexistuje žádné dělení na arkání či božskou magii. Z toho vyplývá, že magii ovládá každá rasa, a každá rasa je na určitou magii specializovaná. Cituji: „Jakýkoliv jednotlivec jakékoliv rasy Loeremu je schopný stát se mágem se schopností sesílat kouzla. Dovednosti v magii jsou náročné na učení a ještě náročnější na jejich užívání, uživatelé magie jsou tedy více než limitováni. Při sesílání kouzla slouží čaroděj jako nádoba pro shromáždění magické energie. Jakmile nabere dostatek energie utváří ji a přetváří ji do sledovaného výsledku – kouzla... Energie pro kouzlo je získávána s přímého okolí čaroděje.“
Magická energie se tedy bere ze samotných čtyř elementů – země, vzduchu, vody a ohně a jejich kombinací. Pátým elementem není ani láska, ani Mila Jovovich, ale Prázdnota – Void. Prázdnota je opakem elementů, složkou energie je smrt, nebo spíše nebytí, čaroděj sesílající taková kouzla bere energii sám ze sebe. Čaroděj, který je pošpiněn Prázdnotou již nikdy nebude schopen sesílat kouzla elementů. Nebudu se rozepisovat, jak se kouzla skládají a tvoří, jak se kombinují elementy, k tomu si raději přečtěte odpovídající pasáž v příručce, zajímavé je jak se sesílá.
Každé kouzlo má Casting Threshold – Sesílací hodnotu. Ta je od 5 do 150 u kouzel v základní příručce. Čaroděj sesílá kouzlo tak dlouho dokud dostatečnými hody nepřekoná CT. Reálně to vypadá tak, že čaroděj může sesílat kouzlo klidně několik kol.
Ověření na seslání kouzla: 1d20 + Modifikátor sesílání kouzla
Modifikátor sesílání kouzla je roven bonusu k sesílání kouzla a dalších modifikátorů. Bonus sesílání kouzla je roven úrovni sesílatele. Čaroděj je schopen seslat jakékoliv kouzlo, které má ve svém repertoáru a to prosím kdykoliv. Kouzlo má verbální, somatické a materiální komponenty, které mágovi umožňující jednoduší soustředění na shromažďování energie. materiálním komponentem je element do kterého dané kouzlo patří.
Kniha uvádí příklad:
Dugal je Ohnivý mág na 5. úrovni. Nutně potřebuje nalézt protivníka v temné jeskyni. Rozhodne se seslat kouzlo „foxfire“ s CT28. ve své iniciativě Dugal použije uhlík ze svého ohniště jako jeho materiální komponent a začne sesílat. Hodí 1d20 a přidá 5 za svoji úroveň Ohnivého mága. Během prvního kola hodí celkem 25 na jeho Ověření seslání kouzla, během své další iniciativy je výsledek hodu 8. 25 + 8 = 33 a to je více než CT kouzla. Kouzlu „Foxfire“ začíná účinek. Kouzla dvou a více elementů znamenají že čaroděj musí mít alespoň jednu úroveň elementalisty pro každý z elementů.
Čaroděj sesílající kouzla prázdnoty má několik výhod či nevýhod. Za prvé když se hráč rozhodne, že bude poskvrněn prázdnotou ztrácí jeden život. Čaroděj prázdnoty nemůže být léčen kouzly, musí se léčit jen přirozenou cestou, neboť se sám dobrovolně vzdává své životní energie. Před začátkem sesílání, nebo na jeho konci (tedy před nebo po hodu na ověření seslání kouzla) se může rozhodnout, zda doplní chybějící hodnotu do CT svojí životní energií. Ztrácí jeden HP za každý jeden bod rozdílu mezi výsledkem hodu a CT.
Mimochodem vzhledem k tomuto způsobu sesílání kouzel se upravují metamagické odbornosti (resp. mažou) dále se mírně upravuje sesílání kouzel v boji. A oproti klasickému způsobu sesílání si hodem jedna zapříčiníme kritickou smůlu – botch. Kouzel je hodně okolo 30 v každém jednom elementu a supermágové si mohou dokoupit i kouzelnickou příručku Codex Mysterium.

Závěr

Co říci závěrem. Sovereign stone není žádné převratné fantasy, ale nabízí jistý neotřelý způsob vidění fantasy ras jejich propojeností s naší Zemí. Skvělý a zajímavý systém magie zase nabízí nevšední zážitky při sesílání kouzel a zcela jiný a zajímavý přístup. Čím ale může být Sovereign Stone zajímavý? Cenou! Základní sadu Sovereign Stone prodává internetové knihkupectví Noble Knight do 10 USD a všechna rozšíření (zejména Codex Mysterium a Bestiary of Loerem), geografické a demografické moduly či dobrodružství od 3 do 5 USD. Za cenu 1300 (Forgotten Realms Campaign Setting) a 2400 DnD 3,5E Core Rules získáte naprosto komplexní hru se všemi rozšířeními a ještě vám zbude. Když se pak objednávka rozdělí mezi známé, ani letecké dopravné z USA není tak hrozné. Ještě je třeba připomenout, že Sovereign Stone se vydává i v D20 dle DnD 3,5E, tu ovšem nemám a její cena se stále drží okolo 25 USD. Také ji nevydává Sovereign Press ale White Silver Publishing. A v nepolední řadě Margaret Weis a Tracy Hickman napsali trilogii věnovanou právě Sovereign Stone.
Doufám, že vás Sovereign Stone zaujal a mě nezbývá než vás někdy pozvat na Open Gaming kde bych Sovereign Stone představil.
Závěrem pokud bych procentuelně hodnotil knihu, tak mi vyjde 75% a 80% pro fanoušky autorů Dragonlance.
Napsal Dalcor 28.12.2006
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 2 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.11195993423462 secREMOTE_IP: 3.239.9.151