Hráčův deník: Vyjednávání s DMem

Vypravěč: Takže ty máš nějaké poznámky k tomu, jak proběhla ta minulá hra?
Hráč: Ano, sepsal jsem pár kritických bodů o různých tvých nedostatcích, coby DMa. Ale netisknul jsem to, protože to má 70 stránek a mně dochází v tiskárně toner, takže jsem ti to poslal emailem. Doufám, že si to důkladně přečteš, protože jsem u toho vypil šest kafí, abych vydržel celonoční ďábelskou spisovatelskou inspiraci.
Vypravěč: Hm. Jo, mimochodem, zmínil jsem se, že na následující asi tři až čtyři roky se stěhuji na jeden karibský ostrůvek?
Napsal Alnag
V minulých dílech jsme mluvili o důležitosti řešení komunikačních problémů v družině, byť to může být obtížná a citlivá záležitost. Uvedli jsme si i příklady nejběžnějších problémů, se kterými se můžete setkat. Tentokrát se zaměříme na styly Vyprávění a probereme to, jak vám může Vypravěčův styl pomoci ve vyjednávání.
Ať už chcete s Vypravěčem diskutovat problém běžný nebo výjimečný, malý nebo velký, docela pomáhá zamyslet se nad tím, jak ke hře přistupuje on. Je důležité si pamatovat, že neexistuje žádný jediný, ideální způsob vedení hry. Pokud si myslíte, že jste velkým soudcem herní správnosti, který vyléčí špatné návyky vašeho DMa, budete to mít hodně těžké. Jeho herní chutě jsou právě tak správné jako ty vaše. Vaším úkolem je spolupracovat při hledání rovnováhy mezi vámi.
Čím lépe porozumíte stylu a chutím vašeho DMa, tím snáze budete schopni s ním mluvit a nabídnout mu doporučení a kompromisy. Stejně jako většina hráčů spadá do jedné z běžných kategorií (vypravěč příběhu, metodický herec, silový hráč atd.), i Vypravěče lze dělit podle jejich herních chutí. Nikdo nespadá přesně do jedné kategorie, většina z nás překračuje její hranice tím či oním směrem. Otypování vašeho Vypravěče je myšlenkové cvičení o tom, co on očekává od hry. To potřebujete znát, abyste s ním mohli úspěšně jednat.

Autor

Autor chce odvíjet příběh, často velmi epický, který má více či méně rozpracovaný dopředu. Jeho prostředí, CP a střetnutí jsou nastavena tak, aby podněcovala tento směr vyprávění. Když tento styl funguje, máte pocit, že jste uprostřed brilantně zkonstruované fantasy trilogie. Když selže, hráči mají pocit druhořadých postav vrhaných z jedné velké události do druhé, přičemž rozhodnutí postav mají jen minimální dopad na velké výsledky.
Když jednáte s tímto typem Vypravěče, chcete jej povzbudit k tomu, aby otevřel svůj příběh tak, že si skupina užije větší svobody konání a bude moci činit rozhodnutí, na kterých záleží. Nedostatek svobody se může projevovat ve formě nezranitelných CP, překážek, které je takřka nemožné překonat nebo okolnosti, které nutí postavy konat akce, které je v podstatě nezajímají. Vaše návrhy na změnu by měly Vypravěči ukázat, že může vytvořit velký a soudržný příběh i bez toho, aby se ze skupiny stali jen herci štěků.

Bitevní mistr

Bitevní mistr rád vede boje. Je-li ve formě, jeho hra je plná vzrušující akce a vynikajících taktických možností. V horším případě jsou scény mezi boji ploché, nucené a nabízejí minimum možností pro interakci postav, řešení problémů nebo zkoumání prostředí.
Když jednáte s bitevním mistrem, upozorněte na to, že by boje znamenaly více, kdyby hráčům víc záleželo na výsledku. Použijte konkrétní příklady toho, jak se daly nedávné boje posílit pomocí herních prvků, kterým dáváte přednost. Navrhněte, jak by Vypravěč mohl vyzvat na souboj i dovednosti odvíjející se od inteligence, moudrosti nebo charismatu, nejen bojovou připravenost.

Režisér

Režisér má podobně jako autor rád odvíjení příběhu, ale dává přednost tomu odvíjet příběh za pochodu v reakci na rozhodnutí hráčů. Tento Vypravěč spoléhá na to, že jeho hráči vytvoří postavy se zajímavými cíly. To funguje dobře, pokud to hráči umí, ale pokud se necítíte dost kreativní na to, abyste přispěli k zápletkám příběhu, které potřebuje, můžete zjistit, že sedíte v koutku, zatímco se všechna pozornost dostává hráčům s kvalitami vypravěčů či metodických herců.
Jelikož je mistrem v improvizaci, režisér vám obvykle dokáže pomoci vytvořit takovou postavu, se kterou se dostanete do toho druhu potíží, které máte rádi, ať už je to mlácení potvor, řešení problémů nebo sbírání ZK. To se ale nestane, dokud si jej neodtáhnete stranou a nevysvětlíte mu, co potřebujete.

Štědroň

Štědroň je často vysmíván pro svůj hlavní zájem, kterým je rozdávání nezasloužených hromad pokladů a magických předmětů hráčům. Když hru nevede, je téměř vždy silovým hráčem, který je zaměřený na hromadění úžasných nových sil, kouzel a magických předmětů. Chce, aby hra byla hrou, ale myslí si, že by v ní měl každý vyhrát. Takový typ Vypravěče chápe, že lidé hrají hry proto, že se chtějí bavit a nedokáže si představit nic zábavnějšího, než dodat každé sezení káru naloženou až po okraj artefakty.
Štědrost je důvodem, proč tento Vypravěč hraje, takže se smiřte s tím, že hra bude vysokoúrovňová přehlídka všemožných sil a schopností. Chce také, abyste používaly všechny ty úžasné věci, které rozdává, takže v závislosti na vašich chutích navrhněte takový druh střetnutí, ve kterých použijete to vaše vybavení a které uspokojí vaše preference. Například máte-li rádi intriky, vyžádejte si diadém ovládání mysli a pár příležitostí, jak jej použít. Pokud upřednostňujete detailní popis šarvátek, potom stačí zmínit touhu po předmětu, který ovlivňuje terénní podmínky boje.

Co jest psáno

"Co jest psáno" je osoba začínajícího Vypravěče, nebo někdo, kdo postrádá sebedůvěru a hraje přesně podle knihy. Spoléhá se výhradně na publikovaná dobrodružství a vše rozhoduje s opatrností a s ohledem na to, co bude následovat.
Pokud vás baví překonávání taktických problémů, zvyšování moci postavy, nakopávání zadků a podobně, pak si hru s "co je psáno" nejspíš užijete. Na druhou stranu, dáváte-li přednost hře zaměřující se na postavu či příběh, budete asi muset svému Vypravěči trošičku pomoci, neboť se občas zarazí, když chcete něco, co publikované dobrodružství nepředvídalo.
Takovýto Vypravěč se možná obává, že není dost zkušený nebo talentovaný, aby dělal věci, které chcete. Je-li tomu tak, musíte zvýšit jeho sebedůvěru. Chvalte jej, když improvizuje a jste-li zkušeným Vypravěčem, ujistěte jej, že na začátku je každý nesvůj, ale že ty komplikované prvky je snazší začlenit, než by se zprvu zdálo.
Na druhou stranu se vypravěč typu "co jest psáno" snáze chytí psané stránky než slovních požadavků. V takovém případě si sežeňte publikované dobrodružství, které obsahuje ty prvky, které hledáte a dejte mu jej jako příklad.

Tvůrce světa

Hlavní oblastí zájmu tvůrce světa je výjimečně detailní prostředí, které vytvořil. Chce po vás, abyste interagovali s aspekty tohoto světa, od bizarní fauny po zvláštní společenské zvyklosti; to jej nejvíce fascinuje. Ví, jak toto prostředí funguje a očekává totéž i od postav, aby se jim tam dařilo. Pokud vaše zkoumání vyústí v nezajímavé příběhy nebo nedostatek bojů, aťsi. Jeho prostředí je forma velkého experimentu a jakékoliv výsledky interakce jsou zajímavé.
Když jednáte s tímto typem Vypravěče, požádejte jej, aby vám ukázal relevantní aspekty světa. Chcete-li například velké bitvy, ptejte se na válku a vojenské kultury. Pro dávku intrik pošlete vaši postavu obhlédnout politickou situaci. Potřebujete-li dobré magické předměty, poptejte se DMa na rozsáhlou historii světa, kterou snaživě vytvořil.

Základy vyjednávání

Většina problémů vyplývá ze střetu očekávání. Často přemýšlíme o tažení, které nás nebaví, jako o špatné hře, byť jde mnohdy jednoduše o chybu v nasycení našich tužeb. Takže řekněme, že víte, co od hry chcete (což také nemusí být pravidlem) - více bojů, méně bojů, více svobody, více zjevných zápletek atd. Posoudili jste DMův styl a odhadli, jaký druh hry se líbí jemu. Ba máte dokonce nějaké konkrétní nápady na půl cesty mezi vašimi odlišnými preferencemi. Tak co dál?
Tady právě začíná vyjednávání ve skutečném světě, kde vám body v dovednosti diplomacie vaší postavy už nepomohou. Mnozí z nás jsou přesvědčivější jako postavy, než v reálném životě. Hraje-li imaginární osobu, dokážeme posuzovat motivaci krutého barona či nebezpečného vůdce loupežníků. Dokážeme tuto motivaci využít a přesvědčit jej, aby podnikl akce, které nám nahrají, ubezpečíme jej, že to naplní i jeho cíle. Ale mimo roli postavy jsme jen zřídka tak šikovní v prosazování své věci.
Obvykle je to proto, že jsme ve věci emocionálně angažovaní a současně sledujeme dva protikladné cíle. Chceme, aby ten, s kým vyjednáváme, něco udělal (nebo něco přestal dělat), ale také chceme, aby se ukázala naše pravda. Takový pocit je všem lidem společný, naprosto pochopitelný a naprosto ničivý. Mění diskuse v debaty, debaty v hádky a hádky ve slepou uličku.
Ve vyjednávání vyhrajete, když dosáhnete výsledku, se kterým dokážete žít, ne když přinutíte druhou osobu přiznat, že způsob jeho konání je prachmizerný.

Buďte přátelští

Řada lidí tvrdí, že vítá konstruktivní kritiku, ale to není tak docela pravda. Lidé většinou nemají rádi, když vůči nim někdo vznáší námitky a poukazuje na jejich slabiny. To, co mají rádi, jsou zlepšení, která se dostaví poté, co spolknou svoji pýchu a zapojí užitečnou kritiku do své práce.
Vypravěč zasvěcuje chodu hry značné úsilí - je to čas beroucí a obtížná záležitost. Se vší tou prací, kterou dají organizování a plánování herních sezení, není neobvyklé, že se cítí nedocenění. To vede k tomu, že je Vypravěč zvláště citlivý vůči kritice, byť konstruktivní. Tudíž je zvláště důležité být taktní a nekonfrontační, když nadnášíte Vypravěči svůj problém. Mějte na paměti, že Vypravěč musí také vykazovat jistou míru autority a dominance, aby udržel při hraní pořádek. I ten nejbezstarostnější Vypravěč tak může podvědomě cítit vaši kritiku jako zásah do svého teritoria. Mějte to na paměti a přednášejte všechny kritiky tím nejzdvořilejším možným způsobem. Nikdo ještě neprohrál vyjednávání kvůli tomu, že byl příliš zdvořilý.

Buďte uctiví

Když jsme ohroženi, často hledáme důvody k protiútoku. Místo toho, abychom se věnovali přímo dané problematice, zaměřujeme se na způsob, jakým ji druhá osoba prezentuje. Dává nám to pocit emocionálního uspokojení, když můžeme smést jeho připomínky v bouři spravedlivého rozhořčení. Když se pustíte do jednání, mějte tento fakt lidské povahy na paměti. Dejte Vypravěči znát, že se nesnažíte jej urazit a že respektujete jeho názor.
Nepoužívejte absolutní termíny. Prohlášení jako: "Tvoje hra potřebuje víc akce," je snad až moc přímé a konfrontační. Naznačuje, že váš Vypravěč dělá sakra špatnou práci při vedení hry. Porovnejte výše uvedené prohlášení s "Moc by se mi líbilo, kdyby bylo ve hře trochu víc akce." Byť oba příklady se týkají téhož - vašeho neuspokojení s mírou akce ve hře - druhá verze otvírá dveře diskusi a není prohlášením Vypravěčova selhání. Tím pádem je toto prohlášení snazší akceptovat a naopak obtížné s ním polemizovat.

Vyhněte se abstraktním argumentům

Spousta lidí je zvyklá vyhrávat diskuse zamlžením skutečné, praktické otázky. Namísto toho hledí na věc v abstraktní, teoretické rovině. Jelikož každá abstraktní otázka může být snadno hnána do absurdních extrémů, vede tato taktika k upevnění pozic a odkladu řešení problému. Vyhněte se tomu. Nediskutujte o obecném principu toho, jak mají být tyto hry hrány. Držte diskusi v oblasti vaší osobní preference. Pokud se jiní snaží vést diskusi do abstraktního směru, zdvořile ale vytrvale navracejte diskusi ke konkrétní otázce hry a nabízejte specifické možnosti, jak ji řešit.

Přijměte relikty minulosti

Pokud jste se už kdy hádali, diskutovali, debatovali či jinak vyjednávali se svým Vypravěčem, musíte předpokládat, že nádech těchto minulých hádek pronikne i do současné. Bude zvláště ostražitý na cokoliv, co jste udělali a co považoval za otravné či urážlivé. Pokud budete tyto chyby opakovat, můžete znenadání zjistit, že vaše doporučení pochopil špatným způsobem a zcela se uzavřel tomu naslouchat vašemu úhlu pohledu. Když se vyjednávání vrátí k znovuomílání minulých křivd, je velmi těžké uniknout.
Stejně tak je důležité zbavit se touhy po odplatě z minulé diskuse. Chcete opravdu dosáhnout cíle, nebo jednoduše chcete vyhrát diskusi, kterou jste minule prohráli? Máte-li mít nějaké postranní cíle, pak je to příjemné, zkušené vyjednávání, které zlepší atmosféru pro příště, až budete řešit zase nějaký problém. Nesnažte se změnit druhého. Nejenže to nesouví s tím, co vás zajímá, ale je to také nemožné.

Naslouchejte

Ačkoliv je vhodné vstupovat do vyjednávání s nejlepším možným odhadem cílů a tužeb druhé osoby, nikdy by vaše předpoklady neměly stát v cestě novém informacím. Nikdo neví jistě lépe, co Vypravěč chce, než on sám. Naslouchejte tomu, co říká a vždy počítejte s možností, že jste naprosto nepochopili jeho plány a záměry. Dobří posluchači vyjednávají lépe než dobří mluviči.

Odpovídajícím způsobem upravte své návrhy

Pokud váš Vypravěč řekne něco, co jste doposud nevzali do úvahy, zastavte se a zvažte to nyní. Pozměňte své návrhy tak, aby obsahovaly toto nové hledisko. Nebojte se myslet nahlas. Je vždycky dobré přiznat, že jste se naučili něco nového a potřebujete čas věci promyslet. Signalizuje to druhému, že jste flexibilní. A jako přidaná hodnota - druhá strana je pak ochotnější ke kompromisům a naslouchání zase vašim názorům.

Získejte pomoc druhé strany

Pokud pouze předkládáte požadavky, očekávejte odpor. Na druhou stranu, snažíte-li se vtáhnout druhou stranu do hledání řešení, prokazujete ochotu dávat-i-brát a najít řešení, které by vyhovovalo všem. Pamatujte, že vy a váš Vypravěč oba sdílíte stejný cíl, učinit hru pro všechny co nejvíce zábavnou. Berte vyjednávání jako cvičení společného řešení problému a uvidíte, o kolik dále se dostanete, než kdyby z toho byl souboj vůlí.
Inspirováno Robinem D. Lawsem.
Napsal Alnag 25.11.2006
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.13543510437012 secREMOTE_IP: 3.238.180.174