[Star Wars] Netradiční zápletka

U příležitosti dnešního oficiálního vydání nových pravidel Star Wars Saga Edition vám nabízím i exkluzivní námět na tažení... aneb o čem by mohly být SW filmy VII - IX?
Napsal Alnag

Star Wars: Epizody VII - IX

napsal Jason Alexander

Všechno,co jsem zatím četl naznačuje, že George Lucas původně zamýšlel Epizody VII-IX jako "Další dobrodružství Lukea Skywalkera" a že hodně z tohoto materiálu bylo posléze nacpáno do Návratu Jediho.
Ale proč nespekulovat.
Každá trilogie Star Wars se zdá být tvořena dvěma složkami:
  • Hvězdnými válkami. V původní trilogii je to vzpoura Rebelů proti Impériu. V nové trilogii jsou to Klonové války.
  • Sága Skywalkerů Do jisté míry to lze celé vnímat jako "Příběh Anakina Skywalkera" - a Lucas se jistě pokoušel to tímto směrem vést když se rozhold pro šest filmů - ale realita je taková, že nová trilogie je příběhem Anakina a původní je příběhem Luka. Anakinův příběh přechází v Lukeův, ale tvrdit, že zaměření druhé trilogie je o Anakinově vykoupení by bylo přinejmenším nepřesné.
Takže jak by mohla závěrečná trilogie vypadat?
No nejdřív potřebujeme nějakou hvězdnou válku: máte to tam - v titulu. Co by to bylo. "The Extended Universe" nám naznačuje nějaké možnosti od znovuožívajícího Impéria po intergalaktické nájezdníky. Ale tady je můj nápad: povstání droidů. (Obi-Wan: "Pokud by droidi mohli myslet, nikdo z nás by tu teď nebyl.") Existuje tu vážný rozpor mezi nápadným chováním, které lidé k droidům ve vesmíru Star Wars chovají - ať už je to Obi-Wanova bezděčná poznámka nebo lhostejné vymazávání droidích pamětí - a inteligentním, nezávislým a citlivým chování, které vidíme u droidů jako C3_PO a (částečně) R2-D2.
R2-D2 jako vůdce Droidí Vzpoury? No. To je trošku moc divné. Ale co třeba Grievous, Droidí Generál? Obi-Wan si mohl myslet, že jej zabil zničením organických orgánů v jeho hrudi, ale co když byly tyto ostatky získány a uchovány. (Naskýtá se otázka "Kým?" a "Za jakým účelem?") Spojte tyto spekulace se starou fámou, že postavy z nové trilogie budou uchovány v karbonitu, aby je bylo možno přivést na scénu v závěrečné trilogii a začnete dostávat zajímavé shody.
Obraťme teď na okamžik pozornost na ságu Skywalkerů. Z toho, co jsme zatím viděli se zdá, že je rod Skywalkerů neodvolatelně spjat s Proroctvím o Vyvoleném. Ale čestně, celé to Proroctví se mi zdá klatě zamlžené. Co přesně má znamenat "přinese rovnováhu Síle"? Zjevná interpretace těchto slov se zdá být v rozporu s faktem, že žádný z Jediů neřekl, "Vyvolený? Zabte ho dřív než oživí Temnou stranu aby vyvážil náš masivní úspěch coby praktikantů Světlé Strany Síly!"
(Odbočka: Jedna zajímavá teorie, která mne napadla je, že celá představa Skywalker-jako-Vyvolený je falešná stopa. Co když palpatine byl tím Vyvoleným, který přinese rovnováhu síle tím, že zařídí zničení Jediů, jejichž nadužívání Síly vytvoří nepřirozenou nerovnováhu. Úplně to sice nesedí, ale je to zajímavá myšlenka.)
V každém případě se naskýtají dvě otázky: Co si Jediové MYSLÍ, že Proroctví znamená? A co Proroctví DOOPRAVDY znamená?
Nejsem si jistý, co si Jediové myslí, že Proroctví znamená, ale věřím, že Proroctví ve skutečnosti odkazuje k nalezení třetí cesty: rovnováhy v jednom uživateli Síly mezi Temnou a Světlou stranou Síly. Zhojení filosofického schizmatu, které se objevilo, když se Sithové a Jediové před staletími rozdělili první podlehli sebedestruktivní egomanii a ti druzí se stali udržovateli stagnující civilizace.
V takové interpretaci by tím Vyvoleným pochopitelně nebyl Anakin, ale Luke. A co vidíme v Návratu Jediho není znovuzrození Republiky, je to znovuzrození Jediů. Není to prostý návrat k Jediům, kteří byli před dvacet lety vyhlazeni: je to návrat Pravého Jediho, jehož cesta byla díky umělému schizmatu ztracena.
(Korekce: Jedijská interpretace Proroctví se zdá spoléhat na dichotomii mezi Živoucí Sílou (tj. citlivostí k okamžiku teď a tady vycházející ze spojení všech věcí) a Sjednocenou Silou (svazující povaze Síly, která ústí v osud a tvarování budoucnosti). Nalezení rovnováhy mezi těmito dvěma stranami síly by bylo vnímáno jako pozitivní způsob jak uniknout stagnaci vlastní Starému Řádu Jedi, spoléhajícímu na Sjednocenou Sílu.)
V "The Extended Universe" vidíme pokračování staré Světlé/Temné dichotomie. Ale osobně věřím, že Lukovo učení by bylo ovlivněno okamžikem v Návratu Jediho, kdy otevřel své srdce Temné straně... a NEPADNUL. Jeho Nový Řád Jediů by byl znovuobjevením Cesty Rovnováhy.
Kam nás to tedy vede? Nejsem si jistý. Ale podívejme se na rodinu Skywalkerů trochu víc. Při pohledu na ságu Star Wars z hlediska struktury vídíme mezi trilogiemi generační skok a já bych očekával, že se totéž stane i v závěrečné trilogii. Skywalker(ové) v centru záverečné trilogie budou děti buď Luka nebo Leiy (nebo obou).
Ale jaký bude jejich příběh? V nové trilogii vidíme Pád Anakina Skywalkera. V původní trilogii vidíme nejen Luka vyhnuvšího se pádu, ale také Anakinovo vykoupení. Má tento příběh ještě třetí část? Nebo je cyklus kompletní a viděli bychom již jen nadbytečné opakování téhož?
(Další odbočka: Jedna z věcí, které považuje v nové trilogii za brilantní jsou jemná vylepšení Lukeova příběhu z původní trilogie. Tím, že vidíme jen část Anakinova pádu zjišťujeme, že se víc "bojíme" o to, aby i Luk nesklouzl k Temné straně. Vidět jen původní trilogii člověk by řekll, že Luke je jasným hrdinou příběhu; očekáváte, že odolá svodům. Ale když vidíte jeho otce - a Luk je mu velmi podobné - nemůžete si pomoct, ale máte dojem, že i Luke bymohl být náchylný nechat se svést. Ale to jsem odbočil.)
"The Extended Universe" ve skutečnosti nabízí mnoho různých úhlů pohledu na cyklus pádu a vykoupení. Zřejmě nejméně uspokojivé z nich je Dark Empire (Temné impérium) v němž sám Luke padne a nalezne vykoupení. Ačkoliv je v Temném impériu řada zajímavých věcí, je Lukův pád nejen nadbytečným vyprávěním příběhu jeho otce, ale také přímo podrývá sílu a přesvědčivost závěru Návratu Jediho. (Čísařovo vzkříšení také ubírá nezvratné povaze Návratu Jediho.) Zřejmě nejzajímavější je v tomto PC hra Knights of the Old Republic, kterou zde ale nebudu vyzrazovat pro případ, že to někdo ještě nehrál. (Měli byste.) Mara Jade je další zjevný příklad.
Možná, že v tomhle pokračování by mohlo býtve směru nechat Luke hrátjeho roli Vyvoleného, aby zachránil svoje děti (nebo Leiny děti). Luke je Vykupitel. To ovšem přináší otázku, jak to, že Luke nechal věci vůbec zajít tak daleko. (Možná, že tu vůbec nebyl. Možná, že Lukepřed lety zmizel a část příběhu nové trilogie je zjistit kam a proč šel.)
Větší problém takového příbšěhu je však jeho přirozeně nezaměřená povaha: Je to příběh pádu dětí? Jejich vykoupení? Jedna nebo druhá věc musí mítnavrch. Obě ve stejném příběhu by vedlyjen k bledé imitaci předchozích trilogií (z nichž každá umožnila zaměření výrazně jen na jedno z témat).
Tady udělejme velkou odbočku a podívejme se na triologie z Campbellovského pohledu: je zajímavé si všimnout, že Lucas bere Campbellovský hrdinský cyklus a alespoň do určité míry jej rozšiřuje v generační epos. Shmi Skywalkerová je metaforická "Velká matka" jejiž panenská děloha je zdrojem hrdinského dědictví Skywalkerů. V Anakinovi se příslib hrdiny (Vyvoleného) zvrtne a jeho hrdinské putování je pokřivené: pokřivená povaha Anakinova znovushledání smatkou zaseje semínko, smrt jedné otcovské figury (Qui-Gona) a selhání druhé (Obi-Wana) otevírá dveře narušené otcovské figuře Palpatina, který změní Anakinovo Zbožštění v Pád. Výsledkem je transformace hrdinského cyklu v řeckou tragédii.
Ale hrdinské sémě Shmi Skywalkerové nekončí svou cestu v Anakinovi, přeskočí do Lukea. Tímto způsobem pozvedá Lucas Campbellův komsogonický cyklus z jednoho hrdiny do rozsahu Skywalkerovic rodiny jako celku. Lukeův hrdinský cyklus, narozdíl od jeho otcova, už nemůže být narušen.
Campbell píše: "V oblasti otce je třeba rozlišit dva stupně zasvěcení. V první se syn vrací jako posel, ale v druhém se znalostí, že "Já a otce jsme jeden". Hrdinové tohoto druhého, vyššího osvícení jsou vykupitelé světa, takříkajíc inkarnace v nejvyšším smyslu. Jejich mýty se otvírají do kosmických proporcí. Jejich slova nesou autoritu za čímkoliv, co můžou proslovit hrdinové žezla a knihy."
Luke je hrdinou druhého typu: "Já jsem Jedi... jako můj otec." A Luke také dostává otcovo požehnání: "Řekni své sestře, žes měl pravdu... Že jste měli pravdu..." To jej indoktrinuje jako Vykupitele.
(Ve skutečnosti je Lucasovo zpracování hrdinského cyklu na konci Návratu Jediho jak spletité tak delikátní. Campbell také píše: "Řečeno přímo: prací hrdiny je odpravit určitý přetrvávajícíaspekt otce (draka, pokušitele, krále zlobrů) a vymanění životních energií z jeho klatby, které nakrmí vesmír." Luke otce ve skutečnosti neodpraví, ale metaforicky je tento obsah zřejmý. Navíc jemně naznačeno je Anakinův okamžik vykoupení TAKÉ odpravením otce: pokřivené otcovské figury Palpatina.)
Ale jedna výrazná část kosmogonického hrdinského cyklu zde chybí: hrdinův návrat. Vykupitelova revoluce a transformace společnosti. Ta se zdá být jeho osudem, s revolucí přinášející Nový Řád pravých Jediů kráčejících po stezce rovnováhy a nové společnosti Nové Republiky. (To také zajímavě koresponduje s Anakinem: V Anakinově nezdařeném zbožštění vidíme zničení Jediů a pád Republiky. V Lukeově úspěšném zbožštění vidíme založení nového řádu Jediů a návrat Republiky.)
Ale jestliže má být závěrečná trilogie příběhem Lukea Vykupitele, neznamenalo by to, že se bude závěrečná trilogie zaměřovat na Lukea a ne na další generaci Skywalkerů? Ne nutně. Ne o moc víc, než je nám vyprávěn příběh Anakinova vyoupení zaměřením na Anakina. Částí síly ságy Star Wars je fakt, že druhá část Anakinova příběhu je pouze částí Lukeova příběhu: větší tapiserie vetkaná do ještě větší ságy.
Takže jak by vypadal Lukeův příběh vykupitele a měnitele světa podobně zrcadlený jako část většího příběhu jeho dětí?
Bylo by opravdu zajímavé znát Lucasovu odpověď na tuto otázku.
Ale pro naše pobavení, nahoďme si pár kousků a uvidíme co vyvstane:

Povstání droidů

Ústřední krize na níž zavěsíme zápletku. Je středobodem napětí a konfliktu a poskytuje nám tu pěknou pyrotechniku, kterou potřebujeme pro velkou space operu. Vyvěrá přirozeně z témat a prvků, které jsme již ve Star Wars viděli a zároveň zůstává věrná klasické základní paletě science fiction Zlatého věku.

Mara Jade

Mara patří do "the Extended Universe", ale její milostný příběh vykoupení je tak perfektní pro roli Lukeovy ženy, že kdyby neexistovala, museli bychom ji vytvořit. (A nebylo by to poprvé co byl výtvor z Thrawnovy Trilogie Timothy Zahna povýšen na plátno.) Nemusela by to být ntně Mara Jade z "the Extended Universe", ale byla by to Sílu užívající služebnice Imperátora, která se s Lukem dostane do přímého konfliktu v potyčkách následujících po zničení druhé Hvězdy Smrti. Ačkoliv vše toto by se stalo mimo plátno, v její vykoupení bychom získali temnou pokušitelkou transformovanou v živoucí líheň Skywalkerových dětí. A když už je o nich řeč...

Skywalkerovic děti

Holčičky dvojčátka Lukea a Mary, chlapci dvojčata Hana a Leiy. Tvoří základ Nového řádu Jediů a jejich kolektivní hrdinský cyklus vykoupení je tématickým jádrem třetího aktu ságy Skywalkerů. Ale tato cesta nebude hladká ani předurčená, protože dvojčata jsou odsouzena stát jedno proti druhému.

Nový řád Jediů

V tomto vidíme Lukeovu roli Vykupitele. Ačkoliv dvacet let uplynulo a základy Nového řádu se již začínají zpevňovat v jeho samotné existenci vidíme plody Lukova zbožštění. Řád je páteří Nové republiky, a Skywalkerovic děti jsou jádrem Řádu. Tudíž vidíme jak je Lukeova role Vykupitele zahrnuta do hrdinského cyklu jeho dětí.

Výprava pro Grál

Artušovská výprava pro grál je převrácením hrdinského mýtu v němž se hrdinská výprava stává tragickou formou. Co by bylo grálovým předmětem ve Star Wars? Nevím. Ale grálová výprava by byla prchavým třetím prvkem hrdinského cyklu: V Anakinovi vidíme selhání hrdinského cyklu vedoucí k tragédii. V Lukovi vidíme úspšěšný hrdinský cyklus vedoucí ke zbožštění. Ve Skywalkerovic dětech vidíme výpravu pro grál v níž někteří povstanou k nanebevstoupení a jiní budou sraženi.

Zmizení Lukea Skywalkera

Poté co se svět změní, musí hrdina odejít - je to poslední stádium jeho existence. V případě Luka by jeho zmizení nehrálo jen roli spouštěče krize, který zažehne hrdinský cyklus jeho dětí, byly by to také drobky chleba na cestě, které by je vedly ke grálu.
A co nějací droidí uživatelé Síly? A nebo raději ne. Protože Síla spojuje dohromady jen ŽIVÉ věci. Ale co jsou v tom případě Droidí rytíři? A jaktože dokážou to, co dokážou?

Epizoda VII: Zapomenutý stín

Poslední zbytky Impéria byly rozprášeny v bitvě u Talame. Ale i po vítěžství zůstává neobjasněno temné tajemství: ve víru bivy, mistr Jedi Luke Skywalker zmizel, jeho loď se ztratila beze stopy.
Jak galaxie hledá ztraceného mistra Jedi, Lukeova žena Mara Jade a její dcera Amelia jsou vyslány k Republikovým loděnicím na Halon Prime, aby prozkoumaly nenadálé omlčení se staniční komunikace.
Mezitím se na malém světě Pelori IV probouzí dávné nebezpečí - stará hrozba pro Novou republiku...
Sklouznutí záběru na loď Mary a Amelie letící tiše intergalaktickým prostorem. Střih dovnitř na konverzaci mezi Marou a její dcerou. I zde, mikro-skok od Halon Prime není žádná známka komunikace. SKočí. Po pár sekundách se vynoří z hyperprostoru do katastrofy: Stovky zničených republikových lodí, stále hořící trupy vzášející se bezhlesně v nekonečném poli trosek....
Zdroj: Justin Alexander - The Alexandrian (volně přeloženo a upraveno)
Napsal Alnag 05.06.2007
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.1018590927124 secREMOTE_IP: 35.175.201.191