Přesvědčení postavy

Možná trochu jiný pohled na přesvědčení postav.
Napsal Vannax

PŘESVĚDČENÍ


Tento článek přináší poměrně rozpracované pojednání o přesvědčení postavy. Hře D&D mnozí lidé vytýkají, že přesvědčení postav tak trochu vybočuje z linie ostatních pravidel, jiní se s přesvědčením neumí příliš vypořádat, a proto jej ve hře ani nepoužívají.
Když se oprostíme od klasického dvousložkového členění přesvědčení na dobro-neutralita-zlo a řád-neutralita-chaos, můžeme přesvědčení definovat daleko hlouběji, integrovat jej do popisu postavy, a pro účely hry je až na samotný závěr shrnout do dvouslovného označení, např. Neutralita/Dobro.
Ale k tomu, abychom se dostali k tvrzení, že naše postava patří do typu postavy s Neutralitou a Dobrem, si nejprve potřebujeme definovat celé její přesvědčení.
Pro potřeby vykreslení popisu osobnosti postavy použijme tři složky. První z nich jsou priority vaší postavy. Druhou složkou jsou její morální zásady, postoje a povahové rysy, které formují náhled postavy na život. A nakonec je to síla pověrčivosti vaší postavy, její zásady, zvyky atd., tedy názory.


Priority

Vaše priority klasifikují to, jak nahlížíte na danou hierarchii loajálnosti. Představují obecný smysl pro rozlišení nejdůležitějších věcí vně vaší postavy, a také toho, co si postava připouští. Existuje sedm priorit: Božstvo, Vladař, Rasa, Domov, Rodina, Kamarádi a Vlastní osoba. Roztřiďte si tyto priority podle důležitosti pro vaší postavu. Jestliže některá priorita není pro postavu vůbec důležitá nebo jí postava nechápe jako důležitou, není třeba jí do výčtu uvádět. Příklad: Jestliže kromě vyšších autorit vaše postava nenaslouchá ani vlastní rodině a dokonce třeba provádí přesný opak toho, co rodina navrhuje, pak nezadávejte do seznamu priorit ani Rodinu. Kamarádi by v každém případě v seznamu neměli chybět. Je možné ale do seznamu přidat i další potřebné priority, jako je vaše láska nebo zvířecí přítel.
(Pozn.: Rozložení priorit se určitě bude lišit např. u My life with Master, kde na prvním místě bude Master a teprve až někde za ním bude vlastní ego. U ostatních her to může být různé, záleží na vás.)


Morálka

Morálka stanovuje vaší osobnost v oblastech, které se dají snadno porovnávat. Jsou to postoje a osobnostní rysy, které nejvíce formují váš pohled na život. Celkově jde o šest oblastí (obecně naznačených), které kvantifikují morálku vaší postavy: Odvaha, Zvědavost, Temperament, Poctivost, Loajalita a Násilí. Tyto osobnostní rysy je možné klasifikovat přinejmenším slovně: Jak násilnická je vaše postava, jak je čestná, atd. Dá se předpokládat, že při vykreslování vlastní postavy nezůstanete jen u toho, ale přidáte si k tomu barvitost a podrobnosti. Místo «Jsem čestná až to bolí a násilnické sklony se u mě projeví při sebemenší provokaci» zkuste spíš «Mám v sobě hluboce zakořeněnou víru v poctivost, a to je také důvod, proč mi dělá problém vyslovit jakoukoli lež, byť bych tím měla chránit ostatní. Odjakživa jsem vznětlivá a násilím reaguji třeba i na náznak provokace. Skutečně nesnáším, když mi někdo říká, že jsem horká hlava nebo že neumím šermovat. Ovšem nikdy bych nedobila nikoho, kdo je beze zbraně a navíc nemůžu vystát, když se mi ostatní snaží v boji pomáhat.» Nemusíte svou postavu vyjadřovat jinak, než pomocí krátkých popisů zmíněných šesti morálních vlastností, ale jistě je lepší to rozepsat podobně jako v druhém příkladu.
Dále uvádím seznam, který ovšem rozhodně není kompletní. Klidně použijte i různé jiné osobnostní rysy, které vás napadnou. Ve spoustě případů je i vhodné to více upřesnit (např. zdvořilá k mužům, ale úsečná k ženám). Měly by zde být uvedeny i specifické obavy, nenávist, tužby, atd... Prvky morálky můžete přidávat i během hry nebo mezi jednotlivými hrami, ale bez dobrého důvodu a svolení DM je již není možné vyškrtávat.

Následující seznam je jen sestava přídavných jmen. Takže se slova mohou i významově překrývat nebo skrývat dvojsmysly. Je jen na vás, jestli některé z nich chcete použít nebo ne.

ODVAHA
Smělý, statečný, vzdorný, uťáplý, odvážný, zbabělý, zrádcovský, bázlivý, bojácný, nebojácný, neohrožený, udatný, hrdinský, ustrašený, kurážný, plachý, srdnatý, bezpáteřní, neprůbojný, neochvějný, chrabrý, nerozhodný...

ZVĚDAVOST
Znuděný, zkoumavý, lhostejný, nevšímavý, zvídavý, všetečný, dotěrný, nenucený, slídivý, pátravý, čmuchal, neúčastný, nezainteresovaný...

TEMPERAMENT
Agresivní, rezervovaný, přívětivý, hádavý, arogantní, náladový, starostlivý, optimistický, ješitný, spolupracující, krutý, shovívavý, formální, přátelský, štědrý, trudomyslný, lačný, drsný, vstřícný, pohostinný, nepřátelský, impulzivní, neuctivý, podrážděný, žárlivý, potrhlý, zlomyslný, vrtošivý, nevrlý, naivní, tvrdohlavý, trpělivý, umírněný, pyšný, tichý, sadistický, rozvážný, společenský, nenávistný, přísný...

POCTIVOST
Upřímný, prolhaný, nestoudný, spravedlivý, falešný, nestranný, čestný, ulhaný, licoměrný, intrikářský, zásadový, pravdomluvný, férový, bezohledný,...

LOAJALITA
Nečestný, spolehlivý, nevyzpytatelný, oddaný, nevěrný, věrohodný, hodnověrný, nezlomný, proradný, zrádný, přeběhlík...

NÁSILÍ
Berserk, ústupný, smířlivý, krutý, ničivý, vražedný, nenásilnický, mírumilovný, klidný, výbušný, sadistický, pokojný, bojechtivý...


Další příklady:

ZDVOŘILOST
Barbarský, neurvalý, prudký, civilní, zdvořilý, uhlazený, obhroublý, úsečný, sympatický, nezdvořilý, nóbl, nevychovaný, dobrotivý, neslušný, drzý, uctivý, hulvátský, necivilizovaný, neotesaný, dobrý vychovaný, způsobný...

EXTROVERT/INTROVERT
Smělý, ostýchavý, statečný, starostlivý, zdrženlivý, troufalý, troufalý, nestydatý, mírný, nemravný, rozpačitý, družný, váhavý, opatrný

MATERIALISMUS
Hrabivý, dobročinný, dychtivý, extravagantní, štědrý, nenasytný, metafyzický, skrblivý, obyčejný, světský, marnotratný, duchově založený, šetrný, rozmařilec...

NÁZORY
Úzkoprsý, optimista, cynik, fatalista, idealista, plný předsudků, radostný, perfekcionista, pesimista, pozitivně laděný, realista, plný naděje, sarkastický, podezřívavý, důvěřivý...

PRAKTIČNOST
Nápaditý, nepraktický, chladně uvažující, praktik, pragmatik, donkichotský, realista, uvážlivý, střízlivý, užitkový...

PÝCHA
Nesvůj, rezervovaný, arogantní, stydlivý, domýšlivý, egoistický, elitář, povýšenecký, pokorný, chlubivý, žárlivý, skromný, neokázalý, panovačný, hrdý, sobecký, plachý, obětavý, zakřiknutý, prostý...

HÁDAVOST
Nepřátelský, výřečný, pohotový, užvaněný, vznětlivý, zpupný, arogantní, hádavý...

VZDOROVITOST
Agresivní, nepřátelský, popudlivý, pomlouvačný, nevraživý.


Názory

Názory jsou to, co nespadá ani do jedné ze dvou prvně jmenovaných kategorií. Jedná se o pověrčivost, zásady, zvyky (dobré i špatné) a psychologická omezení, která v sobě máme, a která z nás činí jedinečné osobnosti. Všechny postavy mají nějaké zásady či věci, kterým věří, jako třeba: Zmrtvýchvstání je nemožné; černá kočka přes cestu nosí smůlu; nikdy nevstupovat do dveří po orkovi; plivnout do tváře každému trpošovi; nůž nosit zásadně v botách; není čestné bojovat se ženou; atd. Přichází v úvahu i obecnější pověry typu: nikdy se nedívat na měsíc v úplňku přes levé rameno nebo nechodit pod žebříkem. Patří sem i zodpovědnost a zvyky, jako je placení každoročních poplatků kněžím, kteří tě po smrti vzkřísí; každý měsíc si alespoň jednou dopřát víkend v nóbl restauraci; nebo si každou noc sušit boty u ohně. Přinejmenším dvě třetiny názorů vaší postavy by v určitém směru měly znamenat i překážku. Vaše postava musí mít také alespoň jeden názor na to, které Priority neuznává (třeba na dané úrovni – zkušenosti nebo rozhledu). Většina názorů se dá rozdělit do sedmi kategorií, ačkoli názory dané postavy nemusí zapadat do žádné z nich:
  • akce a odezvy bohů
  • pohyby země/nebe/moří
  • požívání nebo odmítání určité potravy/pití
  • zdobení těla
  • (ne)přidružování se k určité rase/třídě/pohlaví
  • (ne)oblíbenost používání určité zbraně/kouzla/typu útoku
  • okultní symboly/barvy/čísla/tvary/rostliny/minerály/kouzla
Na vzniku tohoto článku se podíleli Woodelf, Ole (Olik) A. Ringdal a Vannax.
Napsal Vannax 12.10.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 23 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.13447284698486 secREMOTE_IP: 35.174.62.162