[Pathfinder] Bojovník

Jedno ze základních povolání z Pathfinderu.
Článek vložil Alwaern | d20pfsrd.com (překlad chrochta + Alwaern)

Bojovník


Někteří bojují pro slávu, bohatství nebo pomstu. Další se snaží ochránit své blízké, jiní tím prokazují svou vlastní hodnotu a zbytek bojuje, protože nic jiného prostě nezná. Bojovníci vládnou na bitevních polích, umí mistrně zacházet se všemi zbraněmi nebo se specializují na boj s jedinou. Zvládají se pohybovat v těžkých zbrojích, někdy lépe než cvičený zloděj, nebo je přetaví do nedobytných pevností z oceli. Studují umění boje i války, exotické techniky zapomenutých mistrů. Vše za jedním účelem – stát se skutečnou živoucí zbraní.
Kus oceli ve svých rukou dokáží změnit ve smrtící zbraň, podmanit si království nebo srdce prostých vojáků. Vojáci, rytíři, lovci, mistři války – bojovníci patří mezi šampióny a běda těm, kdo se jim  postaví.

Role: Bojovníci excelují v soubojích – kontrolují jejich rytmus a patří mezi mistry přežití. Používájí mnoho různých taktik v závislosti od zvoleného stylu, zbraně, zbroje a protivníka, takže v bojové   zdatnosti se jim málokdo může rovnat.
Přesvědčení: jakékoliv
Vitalita: k10

Dovednosti povolání
Mezi dovednosti povolání bojovníka patří  Šplh (Síla), Řemeslo (Int), Zacházení se zvířaty (Cha), Zastrašování (Cha), Znalost (znalost podzemí) (Int), Znalost (konstruktérství) (Int), Profese (Mdr), Jezdectví (Obr), Přežití (Mdr), and Plavání (Síla).
Body dovedností za úroveň: 2 + oprava za Inteligenci

Tabulka: Bojovník

Úroveň Zákl.útočný bonus Výdrž Reflexy Vůle Speciální schopnosti
1 +1 +2 +0 +0 bonusová odbornost
2 +2 +3 +0 +0 bonusová odbornost, Udatnost +1
3 +3 +3 +1 +1 Výcvik se zbrojí 1
4 +4 +4 +1 +1 bonusová odbornost
5 +5 +4 +1 +1 Výcvik se zbraní 1
6 +6/+1 +5 +2 +2 bonusová odbornost, Udatnost +2
7 +7/+2 +5 +2 +2 Výcvik se zbrojí 2
8 +8/+3 +6 +2 +2 bonusová odbornost
9 +9/+4 +6 +3 +3 Výcvik se zbraní 2
10 +10/+5 +7 +3 +3 bonusová odbornost, Udatnost +3
11 +11/+6/+1 +7 +3 +3 Výcvik se zbrojí 3
12 +12/+7/+2 +8 +4 +4 bonusová odbornost
13 +13/+8/+3 +8 +4 +4 Výcvik se zbraní 3
14 +14/+9/+4 +9 +4 +4 bonusová odbornost, Udatnost +4
15 +15/+10/+5 +9 +5 +5 Výcvik se zbrojí 4
16 +16/+11/+6/+1 +10 +5 +5 bonusová odbornost
17 +17/+12/+7/+2 +10 +5 +5 Výcvik se zbraní 4
18 +18/+13/+8/+3 +11 +6 +6 bonusová odbornost, Udatnost +5
19 +19/+14/+9/+4 +11 +6 +6 Mistrovství zbroje
20 +20/+15/+10/+5 +12 +6 +6 bonusová odbornost, Mistrovství zbraně

 

Schopnosti povolání

Následuje výčet schopností bojovníka.

Zacházení se zbraní a zbrojí: Bojovník umí ovládat všechny jednoduché a válečné zbraně, umí používat a správné nosit všechny typy zbrojí  (lehkou, střední, těžkou) a všechny druhy štítů (včetně pavéz).


Bonusové odbornosti: Na první úrovni a na každé další sudé úrovni získává bojovník bonusovou odbornost , která se nesčítá s bonusovými odbornostmi získanými postupem na vyšší úrovně (jinými slovy si bojovník volí odbornost na každé úrovni). Bonusové odbornosti si musí zvolit ze speciální skupiny bojových odborností.
Na čtvrté úrovni (a každé další 4 úrovně – tedy 8., 12. atd) se může bojovník rozhodnout vyměnit odbornost, kterou ovládá za jinou (v podstatě přetrénování). Vyměněná odbornost nemůže být předpokladem jiné odbornosti, prestižního povolání či jiné schopnosti. Bojovník může vždy vyměnit pouze jednu odbornost a musí se tak rozhodnout při postupu na úroveň, kdy lze odbornost přetrénovat.


Udatnost (Zvl): Počínaje 2.úrovní získává bojovník bonus +1 k záchrannému hodu na Vůli při ovlivnění strachem. Bonus se zvyšuje o 1 za každé další 4 úrovně od 2.úrovně (tedy +2 na 6., +3 na 10. Atd.).


Výcvik se zbrojí (Zvl): Počínaje 3.úrovní se bojovník ve zbroji naučí lépe manévrovat. Při nošení zbroje snižuje postih za zbroj o 1 (minimum je 0) a zvyšuje maximální přípustný bonus za obratnost při nošení zbroje o 1. Následně každou další čvrtou úroveň (7., 11., 15.) se bonus zvýší o 1 až do maxima +4 ke snížení postihu za zbroj a +4 bonus pro maximálně povolený bonus k obratnosti při nošení zbroje.
Navíc je bojovník tak navyklý na zbroj, že od 7.úrovně nemá postih k rychlosti při nošení střední zbroje a od 11.úrovně se bez omezení pohybuje i v těžké zbroji.


Výcvik se zbraní (Zvl): Počínaje 5.úrovní si bojovník může vybrat jednu ze skupin zbraní vyjmenovaných níže. Při útoku jakoukoliv zbraní z této skupiny získává bonus +1 k hodu na útok a zranění.
Každou další čtvrtou úroveň se bojovník zdokonalí v používání dříve vybraných skupin (získá navíc další bonus +1 k hodu na útok a zranění) a zároveň se začne cvičit v používání nové skupiny zbraní. Například Aranthar je bojovník na 9.úrovni. Na 5.úrovni si zvolil sekery a jeho bonus k hodu na zranění a útoky byl +1. Po dosažení 9.úrovně se bonus k hodu na zranění a útok při použití zbraně se skupiny seker zýší na +2. Navíc si může vybrat novou skupinu zbraní, ve které se bude zdokonalovat (řekněme vrhací) a k té bude mít bonus k hodu na zranění a útok +1. Bonusy z překrývajích se skupin se nesčítají; pokud je zbraň ve dvou skupinách, počítá si bojovník tu s vyšším bonusem.
Bojovník si tento bonus přidává k všem hodům na ověření bojového manévru s danou zbraní. Bonus si rovnéž připočítává k obraně vůči bojovému manévru (týká se pouze odzbrojení nebo lámání předmětů-zbraní), pokud danou zbraň používá.

Skupiny zbraní jsou zadefinovány níže (DM může do skupiny zbraně přidávat nebo vytvářet zcela nové skupiny).

 

Sekery: bitevní sekera, trpasličí vákečná sekera, obouruční sekera, sekera, lehký bodec, vojenský (těžký) bodec, orčí dvojitá sekera, vrhací sekera

Čepele, těžké: meč bastard, elfí meč, malchus, obouruční meč, dlouhý meč, šamšír, kosa, dvoulistý meč

Čepele, lehké: dýka, kama, kukri, rapír, srp, krátký meč, hvězdice (vrhací)

Luky: kompozitní (skládaný) dlouhý luk, kompozitní (skládaný) krátký luk, dlouhý luk, krátký luk

Zbraně na blízko: kovová rukavice, těžký a lehký štít, katar, obušek, ostnatý štít, ostnatá zbroj, ostnatá rukavice, úder beze zbraně

Kuše: ruční kuše, těžká kuše, lehká kuše, těžká opakovací kuše, lehká opakovací kuše

Dvojité: dvouhlavý řemdih, trpasličí ugroš, gnómské kladivos hákem, orčí dvoubřitá sekera, dvoulistý meč, hůl

Řemdihy: řemdih, dvouhlavý řemdih, těžký řemdih, kropáč, nunčaku, ostnatý řetěz a bič

Kladiva: kyj, obouruční kyj, těžký palcát, lehké kladivo, lehký palcát, válečné kladivo

Mnišské zbraně: kama, hůl, nunčaku, sai, šuriken, siangham, úder beze zbraně

Přirozené zbraně: úder beze zbraně a všechny přirozené zbraně jako kousnutí, drápy, nabodnutí (kly, rohy…), křídlo, útok ocasem

Ratišťové zbraně: kůsa, sudlice, korseka, halapartna

Kopí: oštěp, dřevec, dlouhé kopí, krátké kopí, kopí, trojzubec

Vrhací: foukačka, bolaso, kyj, dýka, šipka, půlčický tyčový prak, oštěp, lehké kladivo, síť, krátké kopí, šuriken, prak, kopí, hvězdice (vrhací), vrhací sekera, trojzubec


Mistrovství zbroje (Zvl): Na 19.úrovni získává bojovník sníženou zranitelnost (SZ) DR 5/- vždy, když nosí zbroj nebo štít.


Mistrovství zbraně (Zvl): Na 20.úrovni si bojovník vybere jeden typ zbraně (např.dlouhý meč, bitevní sekeru nebo jinou zbraň). Jakýkoliv kritický hod při útoku touto zbraní je automaticky potvrzen a rozsah zranění při kritickém útoku se zvyšuje o 1 (t.j. ze x2 se stává x3, z x5 se stává x6).
Navíc bojovník nemůže být odzbrojen, pokud v rukou třímá svou vyvolenou zbraň.

Článek vložil Alwaern | d20pfsrd.com (překlad chrochta + Alwaern) 25.02.2015
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.15051102638245 secREMOTE_IP: 3.92.91.54