Ledová magie v Pathfinderu [Překlad]

Obsah článku:

Povolání, část II.

Ledová čarodějnice

 

3.Čarodějnice zimy (prestižní povolání)

I když lze čarodějnici koncipovat jako ledového sesilatele, autoři Pathfinderu nám dali možnost přímo využít jedno z prestižních povolání - Čarodějnici zimy.

 

Jako předpoklad je nutné mít alespoň 5 stupňů v dovednostech znalosti (Mystika) a čarozpyt, schopnost seslat alespoň  3 různá kouzla s deskriptorem chladu z nichž jedno musí být kouzlo 3.úrovně a čarodějnice musí mít svého patrona a schopnost povolání ledovou magii.

Tuto podmínku (pozn.schopnost povolání - ledová magie) v tento moment splňuje pouze archetyp čarodějnice zimy (neplést s prestižním povoláním, které zrovna popisuji).

Čarodějnice zimy získává za úroveň (2+ bonus k inteligenci) bodů dovednosti a 1d6 životů.

Zacházení se zbraní a zbrojí: Čarodějnice zimy nezískává žádnou novou dovednost zacházení.

Negativem prestižního povolání je jednoznačně ztráta 1 úrovně sesilatele (na 1.úrovni nezískává úroveň sesilatele), jinak čarodějnice na každé úrovni (kromě první) získá úroveň sesilatele kouzel (a ovlivňuje pouze počet kouzel, žádné speciální schopnosti povolání).

 

Schopnosti povolání

Čarodějnictví zimy - úrovně Čarodějnice zimy se sčítají s úrovněmi čarodějnice pro výběr vyšších a najvyšších zaklínadel (nejdůležitější údaj v celém popisu), s dalšími schopnostmi povolání (i schopnostmi archetypu) a schopnosti pomocníka.

Mrazivý ochránce - na 3., 5. a 7.úrovni odhaluje patron čarodějnice svůj mrazivý aspekt a do svého seznamu kouzel si přidává ledovou zeď, ledové vězení a mrazivou kouli.

Zmrazení a rozmrazení (2.úroveň (Nad) - od druhé úrovně získá čarodějnice schopnost zmrazit vodu nebo rozpustit led pouhým dotykem. Jako standardní akci dokáže rozpustit 5 stop krychlových ledu nebo 10 stop krychlových sněhu. Naopak může nechat zamrznout 5 krychlových stop vody během 1 kola. Prakticky není možné, pokud není znehybněna, takto uvěznit živou bytost. 1 krychlová stopa ledu váží asi 60 liber a obsahuje cca 8 galónů vody. Celkem užitečná věc mimo boj a někdy i v něm. Tuto schopnost lze použít (1/2 úrovně čarodějnice)xdenně.

Nepřirozený chlad (3.úroveň) (Nad) - všechny kouzla, kouzelné a nadpřirozené schopnosti, které způsobují zranění chladem, ignorují polovinu odolnosti vůči chladu, pokud nepřítel nějakou má; tato schopnost výrazně zvyšuje použitelnost čarodějnice zimy proti bytostem s odolností vůči chladu.

Vytesej z ledu a sněhu (4.úroveň) (Kou) - podobné zmrazení a rozmrazení, použití (1/2 úrovně čarodějnice zimy)xdenně. Pro všechny prakticky potřeby se rovná kouzlům tvaruj kámen a od 7.úrovně kouzlu zhotov. Pokud chce čarodějnice vytvořit komplexní předměty, musí uspět v hodu na relevatní dovednost řemesla. Od 7.úrovně (kdy schopnost imituje kouzlo zhotov) led (nebo sníh ve dvojnásobném objemu) takto vytvořený je 1 hodinu/úroveň čarodějnice zimy vysoce odolný proti tání (má tvrdost 5 a 10 životů za palec tloušťky; dvojnásobně vyšší zranění ohněm).

Zimní zaklínadlo (5.úroveň) - čarodějnice zimy su musí od 5.úrovně  vybírat z vyšších zaklínadel ze seznamu - ledová hrobka, jinovatka a otupující chlad - co se týče užitečnosti, jde o celkem slušná kouzla kontrolující bojiště, jejich užitečnost však závisí rovněž od klimatu a typu nepřátel
Otupující chlad (Nad) - kdykoliv čarodějnice sešle kouzlo zraňující chladem, může použitím rychlé akce magii modifikovat oslabujícím mrazem. Vybere 1 bytost ovlivněnou kouzlem nebo plošným účinkem kouzla, a pokud je chladem zraněna, musí uspět v hodu na výdrž - jinak ztrácí 1d4 bodů obratnosti a je zbitá na dobu 1 kola. Pokud obět uspěje v hodu, je vůči tomuto zaklínadlu po dobu  24 hodin imunní.

Zrak sněžné bouře (6.úroveň) (Nad) - čarodějnice vidí skrz mlhu, kroupy, déšť, sníh, blizardy a podobné nepříjemnosti zimy, efektivně tak poskytujíce ochranu před lučištníky při vyvolání vlastních rozmarů počasí.

Nadpozemský chlad (8.úroveň) (Nad) - zaklínadla, kouzelné a nadpřirozené schopnosti čarodějnice, které zraňují chladem, se stávají nepřirozeně studené. Polovina zranění zcela ignoruje odolnost nebo imunitu vůči chladu.

Plachtění ledem (10.úroveň) (Nad) - umožňuje čarodějnici se bez námahy pohybovat skrz led i sníh bez zanechání jakýchkoliv stop. Při pohybu nezanechává žádný tunel nebo díru ve sněhu, při plachtění může normálně dýchat.  Kouzlo ovládni vodu odhodí čarodějnici na 30 stop v náhodném směru a na  1 kolo jí omráčí (pokud neuspěje v záchranném hodu na výdrž TO 15). Denně je čarodějnice takto schopna cestovat 10 minut, čas může rozdělit na nejméně 1 minutu trvající úseky.

Neúprosný chlad (10.úroveň) (Nad) - US (úroveň sesilatele) se zvyšuje při kouzlech s deskriptorem chladu o +1; navíc získává bonus +1 na ověření úrovně sesilatele při  odražení kouzla, zlomení kouzla a proniknutí magickou odolností. Naopak pro všechny ostatní je obtížnější kouzla s deskriptorem chladu seslaná čarodějnicí odrazit nebo zlomit (bonus +1 k TO na zlomení nebo odražení  kouzla).

 

4.Čarodějnice zimy (archetyp)

Výše uvedená čarodějnice zimy je prestižní povolání, tato čarodějnice (shodou okolností nazvaná stejně) je archetypem klasické čarodějnice, což v podstaté znamená jistý balík schopností povolání, bonusů a postihů, který společně představuje aspekt života čarodějnic v jiných podmínkách.

Pomocník
Čarodějnice si musí zvoli pomocníka, který považuje studený sever za svůj domov, a to i v případě, že čarodějnice přebývá v jiné oblasti. Obvykle se pomocníci rekrutují z netopýrů, koček, lišek, sokolů, sov, krys, vran a lasic. Pokud si čarodějnice vybere odbornost zlepšený pomocník, otevře se jí přístup i k jiným pomocníkům, ale není možné si připoutat pomocníka s deskriptorem ohně.

Triky
Do svého seznamu kouzel si přidá mrazivý paprsek, ale nenaučí se ho automaticky.

Patron
Čarodějnice si musí vybrat patrona z následujících možností - předkové, klamání, očarování, houževnatost, měsíc, okultno, znamení, hvězdy, přeměna, šalba, voda, zima nebou moudrost.

Ledová magie
Když čarodějnice sešle kouzlo s deskriptorem chladu, TO - tedy záchranný hod dostává bonus +1. Nemůže však seslat, ani se naučit kouzla s deskriptorem ohně.

Studené tělo
Na 1.úrovni získá čarodějnice kouzelnou schopnost vzdoruj živlům (ale pouze vůči chladu), na 4.úrovni odolnost vůči chladu 5, na 9.úrovni se odolnost vůči chladu zvýší na 10 a na 14.úrovni se stane zcela imunní vůči chladu. Tato schopnost nahrazuje vyšší zaklínadlo čarodějnice na 4.úrovni.

Zaklínadla
Následující zaklínadla doplňují archetyp čarodějnice zimy - oko netvora, hniloba, uvař lidi, oko zla, zvířecí mluva, oko ježibaby, jinovatka, ledová hrobka, čarodějniččina chatka.

Čarodějnice zimy si může vybrat i následující zaklínadla.
Mrazonožka (Nad) - schopnost funguje stejně jako pavoučí šplh, podmínkou pro šplhání je však ledový povrch. Po ledě se pohybuje čarodějnice stejně rychle jako po zemi a nemusí ověřovat hody na akrobacii při zteči nebo běhu. Normální sníh ji nečiní žádné obtíže a hlubokým sněhem se dokáže brodit 2x rychleji než ostatní.
Mrazivé pohlazení (Nad) - kdykoliv čarodějnice sešle dotykové kouzlo, jako rychlou akci ho může naplnit nadpřirozeným chladem, získá tak deskriptor chladu a navíc způsobí 1d4 chladného zranění; pokud kouzlo vyžaduje hod na záchranu, pak úspěch ruší zranění chladem.

 

5.Orákulum

U orákula představuje magii ledu a zimy mystérium zimy, jehož hlavní body jsou sumarizovány níže.

Mezi schopnosti povolání se zařazují znalost (příroda), přežití,  zastrašení a zakrádání. S výjimkou znalosti a přežití se nejedná o příliš užitečné schopnosti, s každým dalším milovníkem přírody (druid, hraničář) klesá i využitelnost znalosti (příroda).

Jako bonusová kouzla orákulum získává vzdoruj živlům (2.), mrazivý pád (4.), zmrzlý déšť (6.), ledová bouře (8.), ledové vězení (10.), kužel mrazu (12.), tělo z ledu(14.), polární paprsek (16.) a hromadné ledové vězení (18.). Tedy skoro všechny (kromě těla ledu), které pomůžou orákulu kontrolovat bojiště a důkladně znesňadnovat život nepřátelům.

 

Zjevení

Blizard (Nad) – jako standardní akce se kolem orákula vytvoří zeď z ledu a sněhu v podobě blizardu (za každou úroveň orákula krychle o velikosti 10x10x10 stop). Sesilatel může krychle poskládat libobolně, ale musí se dotýkat a alespoň jedna z nich se musí dotýkat orákula. Všichni v blizardu jsou zraňováni za 1d4 životů/úroveň orákula (hod na záchranu reflexy za ½ zranění). Bouře má trvání rovno bonusu k charismatu orákula a po skončení je země zledovatělá (+5 k TO na hody ověření na akrobacii). Posktyuje zákryt, když je nepřítel do 5 stop od orákula), jinak úplný zákryt. Počet pouřití je limitován na 1xdenně a orákulum musí být alespoň 11.úrovně.

Dítě zimy (Zvl)  - nabízí permanentní vzdoruj živlům (pouze chlad), pohyb bez v těžkém terénu (sníh a led) a jen poloviční postih za pohyb ve velmi těžkém terénu (hluboký sníh), bonus k iniciativě a hodům na reflexy +2 v zimních měsících (a navíc je orákulum schopno ignorovat požadavky na ověření akrobacie při pohybu po sněhu nebo ledu). Pokud se postava často vyskytuje kdekoliv na severu, velmi užitečné (zimní měsíce jsou vágní definice, na pozadí Desetiměstí nebo Letohradu je zimní počasí prakticky neustále).

Aura chladu (Nad) – jako rychlou akci orákulum promění svoje tělo v samotnou podstatu chladu a ledu a všechny do  10 stop zasáhne vlna nepřirozeného chladu za 1d6 zranění/2 úrovně orákula (záchranný hod na výdrž za ½ zranění); navíc se kolem sesilatele zvíří sníh, který mu poskytuje ochranu do jeho dalšího kola (zákryt). Nevýhodou je malý počet použití –  1 + 1x denně za 5 úrovní (tedy 2xdenně na 5.úrovní, 3xdenně na 10.úrovni atd.) a fakt, že hodem na záchranu je výdrž.

Ledové brnění  (Nad) – poskytuje bonus  zbroje +4 k OČ a na 7.úrovni a za každé další  4 úrovně se zvedá o 2, na 13.úrovni získává brnění schopnost SZ (snížená zranitelnost) 5/bodné zbraně. Ve velmi teplých okolních podmínkách klesá účinnost o 2, ve velmi studených naopak o další 2 body vzroste. Trvání zbroje je 1 hodinu za úroveň orákula, navíc je možné brnění kdykoliv zrušit a následně opět seslat. Jedinou nevýhodou tak je vyčerpání jednoho hodinového trvání  i při rychlém přerušení kouzla. Brát hned.

Mrazivá kouzla (Nad) – pokaždé, když nepřítel selže v záchranném hodu a je zraněn chladem, je rovněž i zpomalen (jako kouzlo zpomal) na 1 kolo; kouzla, která záchranný hod neumožňují, zpomalení nezpůsobují. Na 11.úrovni  trvá zpomalení 1d4 kol. Další výborná volba.

Vytvaruj led (Nad) – schopnost podobná čarodějnici zimy, nicméně hned v několika ohledech horší (sníh a led není odolný proti tání), rozsah kouzla je lehce limitován (dle kouzla tvaruj kámen), ale počet použití mluví ve prospěch orákula (3+bonus k charismatu versus ½ úrovně).  Stejně dosti nepraktické, pokud se kampaň neodehrává na mrazivém Severu.

Kůže z ledu (Zvl) – orákulum získá odolnost vůči chladu 5, na 5.úrovni 10 a na 11.úrovni 20. Imunitu vůči zranění chladem dosáhne na 17.úrovni (o něco později než čarodějnice zimy). Užitečné, imunita vůči chladu je méně běžná.

Služebník zimy (Kou)– zvolitelné na 7.úrovni, orákulum získá schopnost přivolat ledového elementála (na 7.úrovni střední velikosti, na 11.úrovni obrovské velikosti a na 15.úrovni je schopen přivolat staršího ledového elementála; schopnost odpovídá kouzlu přivolej nestvůru IV, VI a VIII resp.). Orákulum může tuto schopnost použít 1xdenně a od 15.úrovně 2xdenně. Na první pohled užitečná schopnost, je potřeba si však uvědomit, že elementál ledu je zranitelný ohněm, které je nejčastějším druhotným zraněním ve hře obecně.

Sněžný zrak (Nad)– orákulum vidí skrze padající sníh nebo zmrzlý déšť bez postihu na vnímání (za předpokladu, že jinak by byl schopen vidět i bez obstrukcí). Na 11.úrovni navíc získá schopnost kouzla spojení s přírodou (platí jenom pro místa sněhu a ledu) a na 15.úrovni se počet užití této schopnosti zvýší na 2xdenně. Situačně vhodné, ale schopnost vidění je k nezaplacení, zejména při některých vlastních kouzlech, které podmínky zhoršují.

Dotek zimy (Nad) – jako standardní akci může orákulum použít dotekový útek nablízko se zraněním 1d6+1 za každé 2 úrovně orákula; počet užití této schopnosti je denně limitován na (3+ bonus k charismatu). Od 11.úrovně se zbraň v rukou orákula považuje za mrazivou. Meh, nepříliš užitené vlastnosti, bonus v podobě zbraně se hodí situačně.

Poslední zjevení
Při dovršení 20.úrovně se orákulum stává ztělesněním zimy a chladu Severu. Tělo se transformuje do podoby čistého ledu (jako kouzlo tělo z ledu) a mistrovství v kouzlení mrazivých zaklínadel mu propůjčuje schopnost u svých kouzel  ignorovat odolnost či imunitu vůči chladu (pokud takovou nepřítel disponuje).

< Povolání, část II. >
Povolání, část I.
Článek vložil Alwaern | Pathfinder SRD 27.07.2014
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 1 příspěvek.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.11344790458679 secREMOTE_IP: 34.239.152.207