Vůdci o stoupencích

Následující text je přepisem panelové diskuze "Vztah hrdiny a stoupence: Překonávání problémů", která proběhla na 3. výročním sympóziu Institutu Vysokoúrovňových Studií (IVÚS). Přepis je dílem Písařského bratrstva, které tímto vyjadřuje svou naději, že nesmírná kletba, která je nutí pracovat na takovýchto dokumentech, bude brzy sejmuta.

Tento článek pochází z roku 1999 (takže je poněkud dobově podmíněný, pamatujte, že tehdy frčelo AD&D a 3e byla teprve na obzoru).
Napsal Alnag
ŤUK, ŤUK, ŤUK.
ATHAKIN (MODERÁTOR, ČARODĚJ PATNÁCTI SFÉR): Je tahle věc zapnutá?
ŤUK, ŤUK, ŤUK.
ATHAKIN: Slyšíte mne všichni? Je ten mikrofon zapnutý?
ŤUK, ŤUK, ŤUK.
HLAS Z PUBLIKA: Slyšíme tě!
ŤUK, ŤUK, ŤUK.
ATHAKIN: Nejsem si jistý, že je ten mikrofon zapnutý.
Zvuk ťukání je nahrazen bzučením a pak tichem.
ATHAKIN: Rozhodně se zdá, že je s mikrofonem něco špatně.
HLAS Z PUBLIKA: Právě jsi ho rozbil, Athakine!
ATHAKIN: Myslím, že mikrofon je rozbitý.
HLAS POZDĚJI IDENTIFIKOVANÝ JAKO OTORY, CHODEC Z KRELDSKÝCH HRANIC: Dokážu to opravit, asi.
Směsice zvuků, nejspíše Otory opravující mikrofon.
ATHAKIN: Hm. Hádám, že do té doby budeme muset všichni mluvit hlasitěji. JE TO TAK OK? SLYŠÍ MNE TEĎ VŠICHNI?
ATHAKIN: No, takže budeme tedy mluvit nahlas. Ehm, ahoj, všichni, ahoj. Jak možná víte, jsem Athakin, Čaroděj patnácti sfér, pán Lorsmorských bran, Strážce planoucích klíčů a pokladních Institutu vysokoúrovňových studií. Také budu moderátorem opět moderátorem další panelové diskuse, tentokrát nazvané - momentík, podívám se, nikdy si ty názvy nepamatuju... Ó, ano, tahle se jmenuje Vztah hrdiny a stoupence: Překonávání problémů. Dovolte mi představit vám naše vznešené členy diskuze pro dnešní večer. Nejprve tu máme Šimona Mstivého, Barona z Jilmoví, člena Řádu fraktury vřetení kosti a řezníka tří z pěti hlav Grompura, kyklopského draka. Vítej, Šimone, vítej.
Šimon zamručí.
ATHAKIN: Dále tu máme Otoryho - kam pak se zatoulal. Á, tady je. Opravuje mikrofon. Samozřejmě. Správně. Pak tu máme Otoryho, gnómského hraničáře, chodce z Kreldských hranic.
ŠIMON: Gnómského hraničáře? Jak je to možné. Fuj, to je nějaký podfuk, říkám vám!
ATHAKIN: Pardon, cože Otory? Máme potíže tě zaslechnout - och. Otory říká, že byl vygenerován podle pravidel 3. edice.
ŠIMON: Třetí edice? U Briworova hřmícího pařátu. Musím se o té tajemné věci dozvědět víc. Jaké divotvorné schopnosti ti to propůjčuje?
OTORY: (křičí, aby byl slyšet): Promiň, podepsal jsem dohodu o mlčenlivosti.
ŠIMON: Neštovice a svrab na takové tajnůstkářství! Mluv, zamlklý gnóme nebo přísahám-
ATHAKIN: Prosím, prosím, Šimone. Co říkají směrnice o tom, že necháme zbraně v pochvě?
ŠIMON: Ale Athakine-
ATHAKIN: A každopádně je to úplně mimo téma. Ještě jsem ani nedokončil představování. Můžeme se prosím pro jednou dostat alespoň přes představování, než-
ŠIMON: Nu dobrá, čaroději s vousem barvy ledu, ustoupím.
ATHAKIN: Po mé pravici je-
ŠIMON: Prozatím.
ATHAKIN: Ehm. Dobrá. Ehm. A co se toho týče, tak bych jen řekl, že někteří z nás mají v rukávu ohnivé koule, jasné? Ehm. Po mé pravici je Glynda Jiskra, elfka, Zlodějka Cti, Přítelkyně chudých a Metla výběrčích daní.
GLYNDA: Ahoj všichni. Ráda bych mimochodem objasnila, že "Zlodějkou Cti" se ve skutečnosti myslí "Zlodějka se ctí" víte jako Ctnostná zlodějka, což by možná bylo lepší takhle. Nekradu čest. Kradu od lidí beze cti.
ATHAKIN: Bohatým bereš a chudým dáváš.
GLYNDA: Hej, přesně, jako to je fakt dobrý způsob, jak to podat. Nikdy jsem to takhle řečené neslyšela.
ATHAKIN: A konečně na druhém konci-
GLYNDA: Navíc bych chtěla zdůraznit, že "Metla výběrčích daní" znamená, že jsem jen proti nespravedlivému zdanění. Plně si uvědomuji, že jistá míra generování příjmu, zvláště je li rozložena progresivně do příjmových tříd je nutná k udržení infrastruktury království a přináší neprivilegovaným jisté nutné služby.
ATHAKIN: Ano, dobrá. A když jsme si to řekli, tak konečně na vzdálenějším konci stolu máme-
OTORY: (vracející se na místo): Ok, mikrofon je spravený.
ATHAKIN: No výborně.
ŤUK, ŤUK, ŤUK.
ATHAKIN: Zkouška. Zkouška.
OTORY: Nedělej to.
ATHKAIN: Potřebuji jen vy-
OTORY: Řekl jsem, ne!
ATHAKIN: Ah ano. Pak bez dalšího... a. Konečně na konci stolu máme, eh, je to správně? Říká se tu Rakoldu, Vyvrhovač, tvůrce Slizorků, Vládce Krvácejících výhní Thakold-Manüsh?
RAKOLDU: Zdravím, bláhoví smrtelníci.
OTORY: Slizorkové jsou tvoje dílo?
RAKOLDU: Vskutku, musím skromně přijmout odpovědnost za tento obzvláštní akt šíleného míšení druhů.
OTORY: Chlape, nesnáším slizorky!
RAKOLDU: Tak je to správně. Jak říkáme u nás v továrně: "dvakrát víc slizovitosti, než běžný ork."
ŠIMON: Pomalu se otáčím, krok za krokem, palec za palcem.
GLYNDA: Námitka, předsedo. Námitka!
ATHAKIN: No, tohle není - velmi dobře, co je Glyndo?
GLYNDA: Myslela jsem, že tenhle rok nám má být u vchodu zkontrolována aura.
ATHAKIN: Jsem si poměrně jistý, že byla, poté co se stalo loni... Každý byl zkontrolován u dvěří, že?
GLYNDA: Já byla kontrolována, ale-
RAKOLDU: Ha, ha, ha! A opět byly síly dobra překonány mým prstenem stínění mysli!
GLYNDA: I bez kontroly aury, copak tohohle týpka nikdo neprohlédl? Chci říct, možná jsem naivní, ale nemyslíte si, že načerno natřené, bodci poseté brnění, z kterého kape hnis, by mohlo někoho varovat?
ŠIMON: U Turlerova ohnivého čenichu, dokážu tenhle problém vyřešit během dvou minut!
ATHAKIN: Ne, ne, tohle všechno jde úplně mimo téma. Máme tu mluvit o stoupencích. Ano, možná jsme měli Rakoldua vyřadit, ale když už je tady, cítím povinnost věřit v jeho nevinnu, dokud neprovede něco, čím by narušil toto fórum.
ŠIMON: Je očividně zlý!
ATHAKIN: No, no, každá hádka vyžaduje dva. Takže pojďme k věci. Stoupenci. Kdo by chtěl mluvit první a podělit se s námi o svoje postřehy nasbírané mnoha lety praktických zkušeností zacházení se svými stoupenci? Ale no tak, kdokoliv. Nikdo nechce mluvit? Šimone, jsi první.
ŠIMON: Ehm, no...
ATHAKIN: Nebuď stydlín. Všichni jsme zvědaví na tvůj unikátní pohled na věc.
ŠIMON: U Itnysova kouřícího pankreatu, nemám co říct!
ATHAKIN: Nic?
ŠIMON: Čert aby spral ty tvoje inkvizitorské provrtávající zraky a tvou zrádné techniky výslechu! Jsem nucen se přiznat... nemám žádné stoupence!
ATHAKIN: Tak proč jsi...?
ŠIMON: Ve jménu nehynoucího Radessupha, přišel jsem kvůli koláčkům!
GLYNDA: Ale, ale, Šimone...
ŠIMON: Nepotřebuji vaše sympatie! Jsem Šimon Mstivý, Baron z Jilmoví!
ATHAKIN: No, jak můžeš být baron bez jediného stoupence?
ŠIMON: Je to takové osamělé. Tak... velmi... osamělé...
ATHAKIN: Ale pevnost máš, ne?
ŠIMON: Samozřejmě, že mám pevnost! Od okamžiku, kdy jsem dosáhl vznešených výšin 9. úrovně, jsem položil základy toho, co se stane Sídlem rodu Jilmů. Nehledě na komplikace jsem-
ATHAKIN: Vida, komplikace. A to je přesně ta věc, ke které se snažíme tady na semináři dostat. Lidé tam venku se těší na 9. úroveň a chtějí vědět, co mohou čekat. Vím, že máš zkušenosti, o které se můžeš podělit. Takže o jaké komplikace šlo?
ŠIMON: Ach... nu dobrá, nu dobrá! Nejdříve ze všeho tady byla ta drobná nepříjemnost s předchozím obyvatelem zemí, které jsem převzal jako svoje léno. Myslím, že se jmenoval Baron Craikel.
ATHAKIN: Tys zabral zemi jiného šlechtice?
ŠIMON: Zpochybňuješ moji čest?
ATHAKIN: Ne, já jen-
ŠIMON: Tak neříkej "zabral". Říkej místo toho, ach, zapomněl zcela zajistit, že ... ach... že země byla předtím neobývaná.
ATHAKIN: Ty jsi zapomněl?
ŠIMON: Jsem mocný mstitel! Co já vím o té věci zvané nemovitosti? Na každý pád tenhle takzvaný Baron Craiklel nebyl ani válečník ba ani postavy vysoké úrovně. "Jak jsi tedy postoupil na tuto vznešenou pozici?" tázal jsem se ho a jeho válečníků. A on mi vysvětlil, že je dědičným držitelem titulu, jak mohou dosvědčit královi muži. V kterémžto okamžiku jsem udělal odvážný krok kupředu a pronesl, "Král? Chcete tím říct, že tady někde okolo je král?" A vskutku mi prozradil, že jeho titul pochází od Krále Koncela Prozíravého, všemi milovaného a vlídného monarchy.
GLYNDA: Tys nevěděl, že vaše království má krále?
ŠIMON: Už od šestnácti jsem byl plně zaměstnán čištěním podzemí, ženo! A tak mi Craikel vysvětlil, že jeho titul pochází od Koncela a zeptal se, odkud pochází můj? Z deníku postavy, říkám mu. Podívej, přesně tady. Dostaneš se na 9. úroveň, jsi lord, takhle to funguje. A tak mi vysvětlil, že budu muset stejně navštívit krále a prokázat mou vhodnost a přijmout ty země, které mi Koncel bude chtít přidělit. Takže jsem vyhledal královu audienci, prohovořil s ním mé skutky a on mi nakázal předvést, že jsem vskutku tak mocný válečník, jak říkám. Vyzval mne, abych se pokusil zahnat kyklopského draka, kterého jsi zmiňoval v úvodu. Pak mne vskutku prohlásil nanejvýš hodným obráncem říše a jmenoval mne Baronem z Jilmoví. Řekl mi, že jsou dvě volná léna: jedno bezpečné a klidné a druhé na samém kraji civilizace sužované skuruty a slizorky.
RAKOLDU: Na mně nekoukejte. Licencuji tyhle slizorky spustě dalších služebníků zla.
ŠIMON: Vpravdě, řekl jsem, dejte mi tu divočinu s nestvůrami k odpravování a podzemími k průzkum. A Král Koncel řekl, že doufal, že to řeknu a tak jsem se stal Baronem z Jilmoví. Takže jsem přenesl základy mé pevnosti do tohoto slavně bohemzapomenutého teritoria, kde jsem je znovu vybudoval. A čekal jsem, až se objeví moji nové stoupenci. A čekal. A čekal.
ATHAKIN: Nepropagoval jsi svoje povýšení mezi šlechtu ve městech království?
ŠIMON: Propagoval? Copak jsem snad nějaký mrmlající básník nebo nezodpovědný pisálek z Entertainment Tonight? Jsem Šimon Mstivý, šampion násilnického dobra!
OTORY: Ach, násilnické dobro. Moje oblíbené přesvědčení.
ŠIMON: Tropíš si ze mně šašky, goblině?
OTORY: Ne, ne. To je zřídkakdy třeba.
ŠIMON: No, takže jsem se začal nudit a šel zkoumat podzemí, které ležela na mých panstvích. A když jsem se vrátil o měsíce později, čekal tam na mne vzkaz. Pomahači se ukázali, aby se ucházeli o pozice loajálních vojáků nebo pomocníků, ale nebavilo je čekání a žraní polévky z jehličí a tak zase odešli. Není třeba dodávat, že jsem je vytrvale stopoval, některé z nich našel a žádal, aby se vrátili a prokázali svému pánovi náležitou úctu. A po nějakém tom boji někteří souhlasili. Jenže i poté brzy zběhli. Stěžovali si, že jsem je měsíce odmítal jako svoje společníky a šel si zkoumat, že jejich povinnosti jsou nejasné a že jsem jim za jejich věrnost na oplátku nic neposkytl. Ale když jsem je vzal sebou do podzemí - ty, kteří neodmítli jít - umírali jak mouchy, mouchy, říkám vám! Pokud nechtěli čelit hrůzám podzemí na 24. úrovni, ptám se, proč mne chtěli následovat?
OTORY: Někteří si možná kladli tutéž otázku.
ŠIMON: Vskutku! Přeživší zdrhli a dobře jim tak, říkám! Takže to bych vám tak řekl, až se dostanete na 9. úroveň. Vládnutí není to, co z něj dělají trubadúři. Je to jen jedna drobná mrzutost za druhou. Stoupenci - víc potíží, než by stálo za to, to říká baron z Jilmoví!
ATHAKIN: A co říká král?
ŠIMON: Král?
ATHAKIN: Ano, král Koncel? Co on říká na fakt, že léno, které ti věnoval je až an tebe zcela neobydlené?
ŠIMON: Neříká nic. Neviděl jsem ho už roky.
ATHAKIN: A to může být problém, nemyslíš?
ŠIMON: Co je mu do toho, jak si řídím svoje baronství?
ATHAKIN: Ech, ty moc nerozumíš lennímu systému, což?
ŠIMON: Samozřejmě, že rozumím. Ale nechápu, proč do toho taháš textil.
ATHAKIN: Ne, ne, ne len jako rostlinu, lenní systém, jako způsob vlády, kde král poskytuje země svým šlechticům výměnou za to, že vykonávají jisté služby. Musí bránit svoje země proti cizím nájezdníkům a musí sebrat jistý počet mužů, když jde král do války.
ŠIMON: Pod tu poslední část bych se podepsal.
ATHAKIN: Ale jak to uděláš, když nemáš žádné stoupence? A sám říkáš, že tvoje léno je v pohraničí. Dá se předpokládat, že na druhé straně hranice je taky král.
ŠIMON: Dá se předpokládat.
ATHAKIN: Pokud mohu drobný nápad, možná bys to měl zjistit, protože by mohl právoplatně říct, že jsou tvoje země neobydlené a tudíž se je pokusit anektovat.
ŠIMON: To říká? Uškrtím ho svým vlastním obnaženým mečem!
ATHAKIN: Neříkám, že to říká. Nevím, v jaké jsi politické situaci.
ŠIMON: Politika? Pliju na politiku!
Z obecenstva se ozývá povzbuzování.
Jsem tu jen proto, abych zabíjel věci.
Hlasitější povzbuzování.
ATHAKIN: No, možná že mít stoupence není pro tebe.
ŠIMON: Vždyť to říkám celou dobu.
ATHAKIN: No tak se obraťme k našemu dalšímu členovi panelu. Glyndo, ty jsi zlodějka...
GLYNDA: Ctnostná, to prosím mějte na paměti.
ATHAKIN: Ano, dobrá, a ty jsi zdědila gang, na jaké to bylo, 10. úrovni? Alespoň se nemusíš starat o politiku.
GLYNDA: Děláš si ze mne legraci? Politiku? Já ti něco řeknu o politice. První věc, když se ukázali moji zloději, byla, že to nejsou dostatečně politicky progresivní zloději, v jaké jsem doufala.
OTORY: Oni se jen tak ukázali? Já musel rekrutovat svoje spojence jednoho po druhém.
GLYNDA: Zjednodušuji. V mé části lesa vždycky existoval tenhle gang vyvrhelů, říkali si Drtiči lebek. Slyšela jsem o nich, ba jsem si na ně párkrát i pěkně naběhla. Ne, že bych vždycky věděla, že jsou to oni, kdo se snaží krást mé družině věci z batohů, když spíme, nebo s námi začínají hospodské rvačky. No každopádně na 10. úrovni, jak to osud chtěl, jsem se zapletla do velkého boje v lese, což skončilo odesláním jejich vůdce Achenga Hnusokla na věčnost. Takže přede mnou poklekli a řekli mi, že podle tradice Drtičů lebek kdokoliv zabije jejich vůdce, nastoupí na jeho místo. A tak jsem se setkala se svým gangem. Takže to není tak, že by se jednoho dne ukázali. Jak říkáme u nás v Elfii, události mého života mne vedou po stezce osudu. Takže první věc, kterou jsem jim řekla, byla, že to jméno musí zapomenout. "Drtiči lebek" neříká zrovna "ušlechtilí přátelé chudých, kteří bojují proti nespravedlnosti, kdekoliv na ni narazí". Tomu se smáli, jako kdyby to bylo nějak vtipné! A v následujících měsících jsem zjistila, že jeden nemůže vždycky předpokládat, že je zloděj automaticky seznámen se základními principy profesionality. Znovu a znovu jsem shledávala, že neposlouchají duch mých instrukcí. Vybírali si kořist na základě toho, která oběť by byla nejsnazší, ne podle toho, kde je nejvíc bezpráví. A občas by dokonce zraňovali lidi, kterým kradou! Když jsem to zjistila, musela jsem jim hodně promluvit do duše. A zjistila jsem, že se cítí oslabeni hierarchickou strukturou, kterou jsem na ně uvalila.
ŠIMON: To bylo elfsky, cos teď říkala?
GLYNDA: Pardon, co jsem chtěla říct je, že vnímali moje instrukce jako důsledek opojení mocí z mojí strany, nikoliv, že to organicky vyrůstá z kolektivní ideologie.
ŠIMON: Aha, takže je to elfština.
GLYNDA: Tak jsem jim řekla, že si musíme sednout a nakreslit si graf, aby se k tomu mohl každý vyjádřit. Že budeme dělat rozhodnutí na základě diskuze a konsensu. Jen proto, že jsem na 10. úrovni neznamená, že jsem lepší než oni o nic víc, než mi moje úžasná elfí vizáž dává nějaký privilegovaný status. Takže jsme všechno rozhodovali společně.
ATHAKIN: A co se tedy stalo?
GLYNDA: Rozhodli se pro nájezd na okolní vesnice a jako bouřící vítr zničit všechno, co by jim přišlo do cesty. Za sebou by nenechali nic než dým z hořících chatrčí a nářek zraněných.
ATHAKIN: A tys je nechala?
GLYNDA: Ne, nakopala jsem jim ty jejich nešťastné zadky, vzala si za ně zkušenosti a rozhodla se zrekrutovat bandu nadšenější pro moji radikální agendu. Chvíli trvalo najít řádně osvícené společníky, ale postupně jsem shromáždila skupinu lidí, kteří se dokázali nadchnout pro proces konsensu a docházet k závěrům, které jsem chtěla já. A tak vznikla moje skupina Veselých zbojníků.
OTORY: No, pokud všichni žijí v lese se svou pokrývkou vedle té tvé, není divu, že jsou veselí.
GLYNDA: To byla sexistická poznámka?
OTORY: Hej, na mně nekoukej, to řekl ten zlý týpek.
GLYNDA: Zřetelně jsem slyšela tebe.
RAKOLDU: Jen proto, že jsem zlý, neznamená, že jsem šovinista.
GLYNDA: Myslíš si, že ženy nejsou rovné mužům, Otory? Pojď sem a řekni mi to do očí.
ATHAKIN: Prosím, Gylndo, prosím. Až doteď to šlo tak dobře.
GLYNDA: Chce vidět, co žena dokáže. Já mu to převedu.
ATHAKIN: Prosím, odlož ty šipky. Jak jsi řekla, vyřešme věci diskuzí.
GLYNDA: Pro diskuzi je třeba společný zájem.
OTORY: Hele, já bych s tebou něco společně podnikl kdykoliv.
GLYNDA: Tak to je vrchol, ty výškově-handicapovaný malý-
OTORY: Jistě, urážej mne, protože jsem gnóm. To je velmi osvícené.
ATHAKIN: Otory, tys ji záměrně provokoval. A vůbec je to mimo téma. Ale možná bys to mohl odčinit tím, že se s námi podělíš o svůj přístup ke vztahu vůdce a stoupence.
OTORY: Fajn. Jak možná víte, hraničářovi stoupenci se tak nějak postupně objevují. Jeden po druhém, v sérii střetnutí. A obtížné na tom je, že nevíte vždycky, zda osoba nebo tvor, kterého jste právě potkali tam je, aby se k vám přidal nebo jako protivník k poražení. Víte, je fakt trapné, když si snažíte spřátelit pumu, která vás jen chce k večeři. A stejně tak špatné, když pumu, která může být váš potenciální stoupence, no víte, kam tím mířím? Ale předtím, než vůbec stihnete sáhnout do batohu pro snítku šanty kočičí, ostatní členové družiny už třímají řemdihy a halapartny! A zjistil jsem, že nemůžete dokonce ani předpokládat, že jen proto, že něco není na seznamu možných stoupenců neznamená to, že to nemůže být možný stoupenec. Kdo by si pomyslel, že jeden z mých nejvěrnějších a nejužitečnějších pomocníků bude obří stonožka?
GLYNDA: Obří stonožka? Fůůj!
OTORY: Vidíte, a to poslouchám pořád. Přitom je Steve mnohem vychovanější než můj půlčický bojovník. Ten chlap se nikdy nemyje.
ATHAKIN: Tvoje obří stonožka tady dnes není, že?
OTORY: Ne, je na jiném sympóziu. NO a druhá obtíž je komunikace se stoupenci, jakmile je jednou máte. Zvláště těmi nelidskými a neinteligentními.
GLYNDA: Chceš říct "odlišně přemýšlejícími", že?
OTORY: Například mi dlouho trvalo naučit Yangiho, mého medvědího společníka rozlišit přítele a protivníka při patrole jeho úseku hranic.
ATHAKIN: Jak vlastně s medvědem komunikuješ?
OTORY: Pár základních signálů a hodně medu.
ŠIMON: Tvoje šejdířské způsoby možná obludí ostatní, gnomeleto, ale mně ne! Tvoje tvrzení, že společníci mohou k něčemu být, jsou zjevně falešná!
OTORY: Ne, ne, vážně. Trik spočívá v tom, dát jim všem užitečné úkoly, které vám zjednoduší život, takže můžete pokračovat ve vymlacování podzemí. Mám oblast, kterou mám za úkol patrolovat, což je součást mých povinností, coby strážce hranice. No a moji bojovníci a hraničáři se o to starají. V tandemu pochopitelně, s mými dravými zvířaty, která vyčenichají vetřelce na míle daleko. Sokol provádí letecký průzkum. Světluška si na živobytí vydělává věštěním a sesíláním drobné magie. Můj zloděj dohlíží na moje záležitosti ve městě, dělá pochůzky, výzkum a šíří zvěsti. Organizace se řídí v podstatě sama. Ujistím se, že jsou šťastní, mají dost zlata, pryšců, hlodavců nebo cokoliv, co je tankuje. Když mají problém, vědí, že za mnou mají přijít. Prostě přiděl každému stoupenci úkol, který mu sedne, pamatuj si, že je máš čas od času zkontrolovat a jsi vysmátej.
GLYNDA: A stonožka? Jaký je její úkol?
OTORY: Steve je stoupenec, který se mnou chodí do podzemí. Měli byste toho týpka vidět, jak se protáhne pod zamčenými dveřmi.
ATHAKIN: A konečně, Rakoldu, možná bys mohl...?
RAKOLDU: Výborně. Ale než začnu... Rád bych krátce upozornil na seminář, který mám zítra. Jde o drobnůstku nazvanou Nové dimenze kanibalistických děsů a bude se konat v baletním sále Eleanor Rooseveltové od 10 hodin. Pokud jste si dosud nezaplatili poplatek za materiál, stačí, když mi zlaťáčky přinesete před začátkem.
A teď stoupenci. Musím se přiznat k jistému pobavení, když jsem vás kretény poslouchal, jak se mučenlivě strachujete o všechny ty drobné detaily řízení pohůnků. O takové otravné záležitosti se starat nemusím. Udržuji podzemí o šestnácti patrech, celkem sto dvacet místností - včetně tajných. Mám slizorky, mám zlobry, mám zlobří mágy. Spoustu zřících, katoblepů, ankhegů. A musím se o ně starat? Ne. Vždycky bojují na smrt, nezdá se, že by kdy potřebovali jídlo, alespoň pokud vím - čímž chci říct, předpokládám, že loví nebo tak něco, ale nechodí mne s tím otravovat. Zlato - no, to je na nich, aby ho shromažďovali, to není moje starost. Magické předměty: ty taky nemusím dodávat. Jenom jim říkám, když máte magické předměty tak je neschovávejte v drobtech z otygua, ale používejte je u Gruumshe, používejte je! Ale dělají to? Ne. To by bylo moc snadné, že? A tak když přijdou dobrodruzi, tak umřou. Ale je to problém? Ne. Protože je nahradí jiné nestvůry. Nemusím ani vést přijímací pohovory.
ŠIMON: A co že jsi to říkal, že jsi za povolání?
RAKOLDU: To... jsem neříkal.
ŠIMON: Tak já tu otázku položím jinak, zbabělá kryso: Na kteréže stránce Příručky hráče jsi sebral ten list stoupenců?
RAKOLDU: Příručky hráče? Ha, ha, ha! Směju se ti od hlavy až k patě. Nejsem spoután nějakou ukňouranou Příručkou hráče! Protože Rakoldu Vyvrhovač je... cizí postava!
ŠIMON: Já to věděl! A mám tě, ty hromado potenciálních zkušeností!
Zvuky válečníka ve zbroji převracejícího stůl. Všeobecné pozdvižení.
ATHAKIN: (skrze rachot) Lidi! Lidi! Prosím! Ještě jsme se nedostali ani k otázkám a odpovědím!
Víc chaosu. Páska končí.
Napsal Alnag 01.01.2010
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 23 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.12595987319946 secREMOTE_IP: 44.220.44.148