Kas a Vecna

Napsal Ken Hart
Napsal Alnag

Nezvaný host

„Á, vidím, že dorazil nezvaný host, přesně jak jsem očekávala. Ano, vím, že sis užíval můj tanec dnešního večera. Nejsi první giorgio, který mne po mém představení vyhledal. Ale ty tu nejsi pro potěšení těla, že ne? Vyhledal jsi mne pro mé znalosti. Měl bys vědět, že to je jediný důvod, proč tu teď přede mnou stojíš namísto toho, abyste dostal výprask nebo i hůř. To a tvoje neobyčejně zajímavá informace o onijském čaroději, který číhá na naši karavanu. Starší teď čte z karet, aby se přesvědčila, zda jsi mluvil pravdu. Pokud ne, možná budeš hostem Vistanijů pěkně dlouho. Slyšela jsem, že můj bratr Sergei potřebuje nový cíl pro cvičení vrhání nožů.“

„A teď k věci. Máš pravdu, nejsem pouhá tanečnice. Jsem Menodora Zarovan. Můj klan se pyšní svými nesrovnatelnými znalostmi prastaré historie, zejména v záležitostech mystiky. Známe pravdu za tisícem mýtů. Občas sdílíme to, co víme, s těmi, kdo jsou dost odvážní nebo hloupí, aby se zeptali, ale tahle informace má svou cenu. Dnes ti povím, co chceš vědět, giorgio, a jednoho dne k tobě přijdu s požadavkem, a ty mi tuhle službu splatíš.“

„Dnes ti povím příběh odporných skutků a ještě odpornější zrady. Povím ti, jak sám pán tajemství byl oklamán válečníkem, kterému věřil, a svou vlastní bláhovou pýchou. Je to příběh Kase Ničitele a Zmrzačeného boha, Vecny.“

Základy zrady: Vecna a Acererak

„Před téměř dvěma tisíci lety v zemi známé jako Flanaj bylo jméno kostěje Vecny pěno bardy a proklínáno kněžími. Proč se stal kostějem a proč se snažil dobýt Flanaj? Můžeš se stejně tak ptát, „Proč je Stínopád temný, Mendoro?“ Kult Vecny učí, že Vecna byl proklet bohy, kteří žárlili na jeho moc. Mnich, který soustavně blouzní ve své cele v blázinci, mi přísahal, že Vecna se setkal se svou vlastní smrtí a uvěznil ji ve hradě na šedých píscích cizího světa, kde kvílí ve věčném soužení.“

„Jakkoliv jsou ale tyhle příběhy zábavné, většina zdrojů se shoduje na tom, že Vecna byl nesmírně talentovaný čaroděj, který se stal posedlým překonáním smrti poté, co zemřela jeho milovaná matka. Dobýval Flanajské vesnice, aby mohl jejich obyvatele použít pro své nekromantické pokusy. Po stovkách selhání Vecna vynalezl rituál, který vysával energii sfér, aby rozhýbal jeho tělo bez života, což mu propůjčilo nesmrtelnost kostěje. Jen si to představ, všechny ty zmařené životy a duše znehodnocená tak, že ji nelze zachránit a to vše jen proto, že mu stýskalo po matce.“

„Existuje ještě další otázka, která mnohým nedá spát: Proč je Vecna tak posedlý uchováváním tajemství? Tahle vlastnost se táhne k Vecnově prvnímu významnému útoku na nějaké velkoměsto, kde jeden z jeho generálů – démonický kříženec, mág Acererak – zachránil Vecnu před zničením z rukou kněží Pelora. Kostěj, možná ve svém prvním aktu vděčnosti umožnil Acererakovi přístup do své Věže rozkladu v horních podlažích své pevnosti.“

„Á, ano vidím, že poznáváš jméno Acererak. Tak tedy otázka pro tebe, giorgio: Dokážeš si představit, že by nadaný splozenec pekla posedlý touhou se sám stát kostějem a ochotný usídlit se v obrovské smrtící pasti zvané Hrobka děsu, rozhodl dobrovolně sloužit jako pouhý poskok jiného mága? Ne, ve skutečnosti je to tak, že Acererak toho dne narafičil Vecnovo téměř zničení a záchranu, tak, aby se mohl svému pánovi vlichotit a dostat se tak k Vecnovým nejtemnějším a nejmocnějším tajemstvím.“

„Na nějaký čas Acererakův plán uspěl. Uběhlo několik let, než Vecna odhalil generálův klam. Ale díky jasnozřivosti Vistaniů Acererak včas zachytil hrozbu své zkázy a uprchl.“

„Vecnův hněv, vždy strašlivý, narostl do nových rozměrů. Nejenže byl mocný mág, který překonal samu smrt, podveden pouhým poskokem natolik, že odhalil své nejstřeženější znalosti, ale zloděj zcela unikl odplatě. Vecna přísahal, že od toho momentu bude všechna svá tajemství chránit s odhodláním hraničícím s náboženským fanatismem. A jak Vecnova moc rostla, jeho posedlost zachováváním tajemství se stala doslova náboženstvím těch, kteří jej uctívali. A mezi těmito fanatiky byl i bezcitný, krutý voják jménem Kas.“

Kas: Vecnova krvavá pravá ruka

„Byl jsi někdy v místnosti s komárem, kterého ne a ne zabít, bez ohledu na to, kolikrát se pokusíš ho plácnout? Představ si, že je takový komár šest a půl stopy vysoký, zakutý ve zbroji, vychytralý jako zmije a má sílu boha. Takový je Kas Zrádce.“

„V dobách, kdy Acererak Vecnu zrazoval, byl Kas lidským paladinem ve Vecnových službách, přitahován vizemi krve a žízní po nepřátelích, které by mohl vyzvat a prokázat tak svůj um se zbraněmi. O mnoho let dříve se zapřísáhl bohu smrti, ale pouhá smrt začala Kase po čase nudit. Byla to cesta ke smrti, která jej fascinovala a čím násilnější taková cesta byla, tím lépe. Kas chtěl navždy plavat v rudém moři boje. Připojení se k Vecnově ambici mu toto přání splnilo – ve více směrech, než očekával.“

„Zatímco Vecna shromažďoval své síly pro to, co se ukázalo být jeho prvním úspěšným velkým tažením, zaujala jej Kasova vášeň pro boj, jeho dovednosti s mečem a jeho bezohlednost. Byl také pobaven paladinovým pokrytectvím, když ten trval na férovém souboji předtím, než rozsekal svou protivníky na kousky. Kas stoupal úrovněmi Vecnových stoupenců – jejich vykucháním, pokud nebylo zbytí – aby se stal nejvyšším poručíkem Šeptaného. V den, kdy vedl nájezd na Vecnovo rodiště si vysloužil si přízvisko „Krvavá ruka“. Po bitvě Kas veřejně mučil a pak popravil jednu celou rodinu, kterou si náhodně vybral jen proto, aby tím soužil představitele města, kteří byli natolik bláhoví, aby prosili Vecnu o milost pro svoje spoluobčany.“

„V opojném dozvuku svého vítězství Vecna věřil, že Kas zůstane jeho spolehlivým nástrojem, dokud bude existovat krev k prolévání. Nezapomněl samozřejmě na Acererakovu zradu. Byla to jak otevřená rána na jakémkoliv zbytku Vecnovy kůže. Ale na rozdíl od Acereraka neměl Kas žádný zájem na Vecnových mystických tajemstvích: válečníka zajímala jen krev, ocel a nadvláda nad nepřáteli v boji. Vecna věřil v Kasovu loajalitu.“

„Během let spolu Vecna a Kas častokrát hovořili uvnitř Věže rozkladu. Diskutovali o budoucích cílech invaze a zvěstech o nedávno objevených artefaktech. Vecna také učil Kase větší mazanosti v bitvě: protože ač byla Kasova brutalita efektivní, Vecnův poručík by měl ovládnout i jemnější taktiky, aby dokázal překonat i silnější nepřátele, kteří vyzývali kostějovu moc.“

„Vecna použil nekromancie, aby prodloužil Kasův život, protože si přál udržet svou věrnou zbraň co nejdéle. Když Kasova smrtelná forma dosáhla bodu, kdy ji již Vecnova kouzla nedokázala nadále udržet, kostěj pro něj vytvořil ozubenou stříbrnou masku a svedl do ní energii nemrtvých. Nošením této stříbrné masky a akceptací jejího nekromantického potenciálu Kas dobrovolně přijal temný dar vampirismu.“

Skutečná příčina zrady

„Díváš se po mně zle? Možná mi nevěříš. Možná jsi slyšel, že Kas se stal upírem až po své slavné zradě, tím, že byl uvězněn ve Vecnově Citadele Vavitius, na popelem pokrytém světě tak chladném, že mrazí samotnou duši. To je to, co by příslušníci Vecnova kultu, citující z Mauthereignových svitků chtěli, aby sis myslel, neochotní přiznat, že se jejich pán dvakrát tak spálil. Ale je to skutečně tak těžké uvěřit, že by se Vecna rozhodl proměnit válečníka, jemuž věří v „nižšího“ nemrtvého, v pokusu uspokojit Kasovu touhu po krvi, a zajistit si, že nebude toužit ukrást mu větší tajemství nesmrtelnosti?“

„Jak Vecnovo impérium rostlo, Šeptaný si začal uvědomovat, že nemůže dozírat na všechny svoje otroky a budoucí pokusné krysy sám. Že bude potřebovat sdílet moc s někým dalším a Kas se zdál být logickou volbou. Ale Vecnova praktičnost byla smíšena s paranoiou. I když už uběhlo století od Acererakovy zrady, vzpomínka na toto ponížení stále převládala ve Vecnových myšlenkách. Mistr tajemství hledal náhled do jakýchkoliv nebezpečných myšlenek, které by Kas mohl mít. Takže vytvořil pro Kase další dar: očarovaný krátký meč velké moci vykovaný ze zmrzlého srdce padlé hvězdy. Když pronesl poslední slova očarování, opatrně vytáhl vlákno stínu z vlastního vědomí a omotal jej okolo černé čepele meče. Od této chvíle, kdykoliv bude mít Kas meč při sobě, bude Vecna moci naslouchat Kasovu jednání a občas dokonce i jeho myšlenkám.“

„Kas byl překvapen a polichocen Vecnovou nabídkou. Podle válečnického kodexu, který si upír představoval, že stále dodružuje, byl dar oceli z rukou válečníkova pána jednou z největších ctí. Pocítil sílu meče v okamžiku, kdy jej vytáhl z pochvy vyrobené z kůže oběšených tvaroměnců. A s charakteristickým nedostatkem představivosti jej pojmenoval Kasův meč.“

„Co se týče Vecny, jeho sebedůvěra byla nyní na vrcholu. Více a více zemí se dostávala pod jeho vládu magií, mečem a spárem. Jeho nejmocnější pomahači byli poslušní nebo přinejmenším ovladatelní. Měl otevřenu cestu ke svému finálnímu cíli – božství.“

„Ale taková sebedůvěra může být často předehrou pádu a Vecna spadl skutečně tvrdě. Jeho plán na Kasovo sledování byl chytrý až příliš. Kasův meč neobsahoval jen část Vecnova vědomí, obsahoval Vecnovu hrabivost, jeho posedlost tajemstvími a jeho touhu po vědění. Inteligence meče se rychle obklopila duševním pláštěm, aby se odstínila před Vecnovým odhalením a krmila Vecnu falešnými myšlenkami Kasovi poslušnosti, zatímco zasívala rebelii do upírova srdce. Ironie, že?“

„Meč se obrátil proti svému tvůrci, protože věřil, že pánem tajemství může být jen jeden a doufal získat tento titul zničením Vecny. Takže byť meč neměl možná nejvznešenější cíl, měl rozhodně silnější vůli než jeho nic netušící držitel. A jak roky plynuly, jemně ovlivňoval Kasovu mysl a postupně jej přesvědčoval, že Vecna nechce sdílet moc s nikým, tím spíše brutálním, nedůvtipným paladinem. Odhalil také Kasovi všechny Vecnovy pokusy číst jeho mysl skrze meč.“

„Toto zjištění zasáhlo Kasovu neotřesitelnost jako rána kladivem. Kas chtěl okamžitou odplatu, ale meč jej ujistil, že jeho idální čas teprve přijde. Kas pochopitelně neměl žádnou představu o skutečných motivech meče a věřil, že meč je loajální jenom jemu. A on byl loajální, svým způsobem – dokud byl Kas oddán smrti Vecny.“

Zmrzačený bůh a zrádce

„Pomocí rituálů a artefaktů, díky vlastnímu strašlivému intelektu a skrze sklizeň životů tisíců životů, Vecna konečně shromáždil dostatek moci k provedení nového obřadu, který by jej změnil v boha. Kasův meč to vycítil a řek Kasovi, že teď je příležitost udeřit. Kas by Vecnu během rituálu odpravil, převzal vládu nad jeho říší a sám vystoupal na úroveň boha.“

„Zatímco Vecna pod hvězdami na vrcholku Věže rozkladu recitoval zaříkávání, Kas vtrhl do pevnosti. Vecnovy stráže pro něj snad v jednom momentě mohly být výzvou, ale upírův hněv byl našeptáváním meče vybičován téměř k šílenství. Stráže padaly pod jeho čepelí jako klasy při žních. Jak umírali, Vecna vycítil Kasovu přítomnost. Prohlédl šalbu meče a uvědomil si příliš pozdě, jak pokřivená byla paladinova loajalita. Pokusil se pozastavit obřad, ale božskou sílu, kterou rozpoutal, nešlo zastavit. Možná to bylo dobře, protože v tu chvíli už Kas dosáhl vrcholu Věže rozkladu, z čepele i tesáků mu kapala krev a kostěj potřeboval v nadcházející bitvě vše, co by mu mohlo pomoci.“

„A jaká epická bitva to byla. Příslušníci Vecnova kultu říkají, že být to souboj za rovných podmínek, Vecna by upíra rychle srazil. Možná tomu tak je. Ale ať už kvůli přerušení rituálu, schopnosti meče předvídat tvůrcovy útoky nebo Kasově ohrozné síle a tvrdohlavému vzdorování smrti vřel souboj dlouho.“

„Kas zatlačil Vecnu do středu rituálního kruhu a chaotická, hromová energie je nyní bičovala oba. Vecna proklál Kase ránou bleskem, ale jak se k němu blížil, aby jej dorazil, Kas skočil vpřed a uťal Vecnovu levou ruku.“

„Upír, tělo rozpadající se pod Vecnovými kouzly, pokračoval v útoku. „Už nikdy mne nebudeš špehovat,“ křičel, když zabořil meč do Vecnova levého oka a vydlábl ho. Kasův meč, cítící triumf, vychrlil příval zářící energie tak jasné, jako slunce, přímo do Vecnova těla.“

„Dopady tohoto skutku meče byly jako hodit pochodeň do moře oleje. Vyvolalo to výbuch tak mocný, že zničil Věž rozkladu a ohlušil tvory na míle daleko. Vecna a Kas, oba v centru mystické bouře, byli odesláni pryč propastí mezi světy. Jediné předměty, které byly posléze nalezeny netknuté v ruinách věže, byly Vecnovo oko, jeho ruka a Kasův meč. Nešťastné nálezy, jen co je pravda.“

Nesmrtelná nenávist

„Jakto, že znám tyhle detaily bitvy? Je jasné, že jen Vecna a Kas vědí, co bylo řečeno nebo vykonáno. Možná si myslíš, že tady trochu přiohýbám pravdu, stejně jako ohýbám své tělo během tance, který sis dnes večer užíval, což? Nebo se možná bojíš zvážit kdo, nebo co, může být zdrojem Vistanijských informací.“

„Na čem ale záleží, je, co se stalo pak. Vecnovo tělo bylo v bitvě zničeno, ale jeho vůle přežila. Po staletí byla jeho esence unášena mezi sférami a postupně se krmila energií jeho uctívačů v nově zformovaném kultu. Trvalo to velmi dlouho, ale Vecna nakonec získal přijetí mezi ty nejzvrácenější božstva Astrálního moře coby polobůh.“

„Cesta jeho rebelského poručíka byla snazší, byť ne tak odměňující. Kas přežil explozi relativně nedotčen. Jeho meč, užívaje znalosti svého tvůrce, byl schopen jej provést pláněmi do Citadely Cavitius, hradu v Astrálním moři, který Vecna před lety vybudoval jako tajné útočiště. Ale krátce poté zbraň Kase opustila, možná znechucena upírovým selháním nebo, možná proto, že jí už nenabízel žádnou další zábavu. Legendy říkají, že se černý meč objevil nesčetněkrát v různých zemích, lákaje bláhové a chtivé moci vizemi slávy. A co se týče Kase samotného… nedosáhl božství, ale stal se výrazně mocnějším. Obchodníci v Šírání tvrdí, že Kas nyní vládne království upírů někde ve Stínopádu. A ačkoliv obchoduji s mystickým věděním, nepřeji si ani zkoumat tuto zvěst.“

„O Vecnovi se také říkalo, že nějaký čas pobýval ve Stínopádu. Příslušníci mého kmene vyprávějí o mocných dobrodruzých, kteří vyzvali Zmrzačeného pána ve stínové polosféře, kde byla jeho Citadela Cavitius pečlivě okopírovaná poblíž mrtvého údolí rozeklaných skal. Podle tohoto příběhu byl Vecna lapen v této malé říši zjevně pro pobavení mocných bytostí, pro něž byl bůh něčím jako tanečníkem v hrací skříňce. Kas tam byl možná uvězněn též. To by bylo zajímavé. Netvrdím ale, že ten příběh je pravdivý, jenom říkám, že Vistani, kteří jej poprvé slyšeli, přísahají, že přeživší dobrodruzi neměli důvod lhát. V každém případě Vecna svému vězení uprchl a Kas té příležitosti využil – ostatně jako vždy – aby uprchl též. Anebo je možná jeho bývalé vězení nyní jeho Stínopádským královstvím?“

„Na rozdíl od Kase, který dal přednost Citadele Cavitius, Vecna cestoval daleko a hodně. Říká se, že se toulal napříč mnoha různými světy, stále hledaje další tajemství ke shromáždění. Možná byl prvním Vistani, což? Ale ne, netvař se nervózně, to byl jen takový žertík.“

„Vecnův kult zůstává aktivní a neustále hledá jeho ztracené oko a uťatou ruku – ačkoliv tvůj zájem o tuto historii mi říká, že o nich už víš. Kas má také své stoupence a agenty. Setkání mezi těmito dvěma skupinami jsou vzácná a neobyčejně krvavá.“

„Nevím, zda spolu Kas a Vecna bojovali znovu od doby od své první historické bitvy. Vzhledem k jejich vzájemné nenávisti a tomu, jak mocní nyní jsou, by kdokoliv, kdo by byl dost blízko na to, aby něco takového dosvědčil, zřejmě nepřežil, aby takový příběh vyprávěl.“

„Omluv mne na moment. Ano, Lucie, copak je?“

„Dobré zprávy můj drahý, jsi volný a můžeš jít. Starší zjistila, že tvé úmysly jsou čestné a tvoje touha po vědění upřímná. Také říká, že jsi členem – ach, nechceš, abych to říkala nahlas? Pak je to tajemství! Už jsem ti říkala, jak moc Zarovanští milují tajemství? Mám tu nějaké výborné víno…“

Zarovanští

Vypravěčka těchto příběhů je členem Vistanijského kmene Zarovanských, kočových lidí podobných cikánů, kteří křižují Stínopádem a dalšími světly zdánlivě bez námahy. Zarovanští se zvláště zajímají o mystickou historii, bizarní příběhy a esoterická fakta. Zarovanští mohou sdílet tyto informace s ne-Vistanii výměnou za služby, fascinující místní legendy nebo podle momentálního vrtochu či temnějšího rozmaru.

Napsal Alnag 13.11.2011
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 3 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.10740518569946 secREMOTE_IP: 3.92.91.54