Hraní ve fantasy: Trpaslíci

Obsah článku:

Ohniví trpaslíci

Známí také jako Lávoví trpaslíci či Pozřívající trpaslíci


Rammstein - Feuer Frei!


Legendy o původu Ohnivých trpaslíků se různí. Mnohé mluví o velkolepé trpasličí říši, která byla před zraky svých obyvatel pozřena záplavou magmatu. Některé tuto událost popisují jako přírodní katastrofu, ale jiné ji přisuzují různým trpasličím nepřátelům. Podzemní trpaslíci často tvrdí, že šlo o dílo Drowů, kteří se rozhodli zákeřnými temnými rituály zničit nepřátele, kterým nedokázali čelit přímo, ale najdou se i legendy, které z katastrofy viní Ohnivé obry. Legendy samotných Ohnivých trpaslíků obvykle žádnou katastrofu nezmiňují a často mluví o původním klanu, který našel v žáru lávy očištění, inspiraci a vhled do skutečné podstaty světa, ale mají i pár legend, které žádnou lávu neobsahují a mluví o klanu prvních "skutečných" podzemních kovářů, kteří nalezli osvícení ve svých hutích a kovárnách. Na čem se všechny legendy shodují je, že Ohniví trpaslíci jsou druhým nejstarším trpasličím rodem, z dnešního pohledu jen o málo mladším, než samotní Podzemní trpaslíci, z nichž se kdysi vydělili. A ať už je původ Ohnivých trpaslíků jakýkoliv, jejich povaha oslavující ničení a zkázu je činí v očích ostatních trpaslíků tou nejhorší zrůdností. Ačkoliv jsou známí především v podzemní říši, existuje mnoho legend vyprávějících o tom, že to byli ve skutečnosti právě oni, kteří jako první z trpaslíků dosáhli Povrchu a místo toho aby se jej zděsili mu přivykli - pokud to je pravda, pak tyto klany zůstaly na Povrchu stejně v ústraní, jako v Podzemí a příběhy o nich pro většinu ras splynuly s příběhy o ostatních (převážně Horských) trpaslících.


Ohniví trpaslíci jsou svou tělesnou stavbou podobní Podzemním trpaslíkům a najdou se i tací, které od nich nelze pohledem odlišit. Jejich vlasy a vousy bývají černošedé s odstíny dýmu či popela nebo oranžovo rudé s odstíny plamenů a jejich oči bývají zelené, modré či oranžovo-hnědé. Stravou i vším dalším se Ohniví trpaslíci podobají Podzemním trpaslíkům, snad jen s tím rozdílem, že mají ve větší oblibě světlo a teplo.


Ohniví trpaslíci mají napříč podzemní říší pověst zlého, krutého a ničícího národa a v očích většiny bytostí si nestojí o nic lépe, než Drowové. Ne, že by tato reputace neměla nějaké své pravdivé kořeny, nicméně ve velkém za ni stojí pomluvy a nenávist podzemních trpaslíků a jim blízkých národů. Základem celého sporu je skutečnost, že stejně jako ostatní trpaslíci, i Ohniví trpaslíci vnímají sebe sama v přesahu k okolnímu světu, svému dílu a ostatním trpaslíkům svého klanu, nicméně jejich perspektiva je odlišná: Ohnivý trpaslík je vším, co sám pojmul a zničil - stejně jako se láva sestává ze všeho, co pohltí, stejně tak Ohnivý trpaslík je vším, co roztaví, rozdrtí či svrhne.


A to je místo, kde vnímání všech ostatních obvykle končí, ale které je pro Ohnivé trpaslíky teprve počátkem celé jejich podstaty, filozofie a mystiky. Láva sjednocuje. Vše, co láva pohltí, v ní zůstává - a přesto je láva stejná napříč světem. A v momentě, kdy láva ztuhne, poskytuje materiál, z něhož lze vše opět vytvořit znovu. Věci, které jsou jen zbořeny, jsou ztraceny - věci, které se rozpustí v žáru magmatu se navěky stávají součástí světa. Cyklus zničení, znovuvytvoření a přetvoření je základním kamenem mentality Ohnivých trpaslíků.


Ohniví trpaslíci vnímají, že cokoliv, co zničí, se stává jejich součástí - všechno úsilí, znalosti a umění, které k věci směřovaly, se stávají trpaslíkem, který věc zničil. Vrcholem tohoto procesu je pak získání schopnosti znovuvytvoření: moment, kdy trpaslík zničením věci již není nijak obohacen, protože vše, co věc je, již je jeho součástí, důkazem čehož je skutečnost, že Ohnivý trpaslík věc dokáže v případě potřeby kdykoliv stvořit znovu. Mistři Ohnivých trpaslíků dokáží věnovat ničení výtvoru jiného mistra ohromné úsilí - postupně jej tavit a chladit, překovávat, opravovat a ničit znovu a pokračovat v tom celé týdny, dokud nezískají dojem, že již pojmuli vše, se ve věci nacházelo.


Zatímco ostatní trpaslíci vnímají svou jednotu s klanem nepřímo skrze vše, co klan vytvořil a z čeho oni vzešli, pro ohnivé trpaslíky je jejich jednota doslovná - trpaslíci napříč klanem jsou částečně sebou navzájem spolu s tím, jak ničili své výtvory a navzájem si tak předávali části sebe sama.


Společnost Ohnivých trpaslíků je o poznání proměnlivější, než tomu je u ostatních trpasličích rodů. Společenské zřízení je pro ohnivé trpaslíky stejným výtvorem, jako cokoliv jiného - neváhají jej svrhnout v rámci procesu jeho pojmutí, ale stejně jako nemají problém znovuvytvořit zničenou věc, pokud jí je opět zapotřebí, nemají problém vrátit se zpět k dřívějším pořádkům, pokud se jim tyto hodí. Čím více společenství Ohnivých trpaslíků vyrostou, tím širší paletu uspořádání mají k dispozici a mnohdy mezi nimi přechází podle potřeby. Každá jedna hiearchie Ohnivých trpaslíků je stejně silně profilovaná, jako u ostatních rodů, nicméně v jejich společenstvích vždy existují tlaky na to tuto hiearchii změnit v návaznosti na vnímané problémy a zájmy jednotlivých skupin trpaslíků uvnitř těchto společenství.


Ohniví trpaslíci jsou celkově méně početní, než Podzemní trpaslíci a jejich říše tak vznikají obvykle spíše v ústranní, v místech mimo dosah všech jejich tradičních nepřátel. Ve své primitivní podobě jsou společenství Ohnivých trpaslíků obvykle velmi násilná a agresivní, často se rozpadají na jednotlivé klany, které válčí stejně tak mezi sebou navzájem jako se všemi ostatními. Avšak zatímco většinu ostatních ras válka svou destrukcí rozděluje, Ohnivé trpaslíky spojuje - spory postupně utichají s tím, jak si jednotlivé klany začnou připadat propojenější s klany dříve nepřátelskými (jak filozoficky co do toho, co se od nich naučili, tak i fakticky co do zajatců, kteří se postupně začleňují do klanu, jenž je zajal - ať už nějakou traidční a rituální formou, nebo formou prostého otroctví).


Když říše Ohnivých trpaslíků dosáhnou svého vrcholu, bývají stejně mocné a ohromující, jako říše Podzemních trpaslíků, avšak na pohled si jsou zcela odlišné. Jejich řemeslné mistrovství a dědictví předků nejsou zachyceny v pradávných stavbách a artefaktech inspirujících novou generaci, ale v nových, dokonalejších kopiích dřívějších, již zničených výtvorů.


DnD 5e

Zvýšení hodnot vlastností. Ohniví trpaslíci si přidají +1 k Charismatu.

Přesvědčení. Chaotických Ohnivých trpaslíků je více, než Zákonných, ale najde se mezi nimi i mnoho neutrálních. Na ose dobra a zla jsou Ohniví trpaslíci rozděleni poměrně rovnoměrně.

Zdatnost s pomůckami. Tradičními řemesly Ohnivých trpaslíků jsou tunelování, kamenictví a kovářství.

Trik. Ohniví trpaslíci znají jeden trik spojený s elementem ohně podle tvé volby ze seznamu kouzelnických kouzel. Jejich sesílací vlastností pro tento trik je Charisma.


Fate Core

Aspekt *Ohnivý trpaslík: Ohnivého trpaslíka lze vyvolat kdykoliv, kdy chceš něco zcela zničit nebo za pomoci ničení přetvořit, ale i kdykoliv, kdy se snažíš znovu vytvořit něco, co zaniklo, ať už v původní nebo rovnou vylepšené podobě. Ohnivého trpaslíka lze vynutit k touze zničit jakoukoliv překážku, která zrovna stojí v jeho cestě popř. k touze po zničení věcí, jejichž zánik by jej mohl nějak výrazně obohatit.


Dovednost Ohnivý trpaslík: Navíc k možnostem Trpaslíka můžeš Ohnivého trpaslíka použít namísto Řemesel či Boje kdykoliv, kdy potřebuješ něco zničit. Pokud něco zničíš, můžeš použít Ohnivého trpaslíka namíso Znalostí, abys pochopil, jak něco funguje nebo jak to znovu vyrobit.


Triky ohnivých trpaslíků:

  • Přetvoření. Kdykoliv, kdy něco zničíš, dokážeš to udělat tak, abys z toho získal něco užitečného - můžeš tak zničit něco v okolí abys tak získal "improvizovanou" zbraň nebo nástroj, které se v tvých rukách vyrovnají těm běžným, ale tento trik můžeš použít i na něco abstraktního (např. vztahy či společenské uspořádání). Tam, kde se to hodí, to znamená, že můžeš automaticky nahradit zaniklý aspekt nějakým novým a získat na něj jedno volné vyvolání.
  • Bojový výcvik. Získáš možnost používat dovednost Trpaslík v boji s kladivy, válečnými kladivy, palicemi, palcáty a dalšími podobnými údernými zbraněmi (ať už na blízko nebo při jejich házení).
  • Mystika plamene. Pomocí prastarých rituálů a runové magie se dokážeš za pomoci ohně spojit se světem a nahlédnout do věcí, které by ti jinak zůstaly skryty, a to zejména do věcí, které byly zničeny či ztraceny.
< Ohniví trpaslíci >
Světlí trpaslíci
Článek vložil sirien | CC Attribution 04.01.2018
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 101 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.15782403945923 secREMOTE_IP: 3.92.91.54