Dějmistrování: Zvuky od herního stolu

Jedna z nejobtížnějších DMových výzev je zabydlet celý svět tažení věrohodnými, pamětihodnými a unikátními postavami. Vymýšlet pro všechny ty cizí postavy přesvědčivou minulost, smysluplnou motivaci a dynamické osobnosti je velký a náročný úkol sám o sobě, ale jeho nejtěžší část je pak u herního stolu všechny ty různé postavy hrát. Konec konců, hráč musí k životu přivést jen jednu postavu, ale Dějmistr musí v průběhu tažení zosobnit tucty vesničanů, městských stráží, zlovolných pomahačů a krutých konspirátorů. Stávat se všemi těmito postavami z okamžiku na okamžik a to bez nejmenšího zaváhání je výzva hodná Oskarem ověnčeného herce. S trochou prozíravosti se však tento úkol může stát, pokud ne snadným, pak alespoň zvládnutelným. Jedním z excelentních způsobů zvládnutí umění ztvárnění postavy je použití „manýr“ – fyzických akcí a verbálních popisů, které dodávají postavě sluchové, tělesné a vizuální rysy.
Článek vložil Alnag | napsal Glen Veltum

Hodnota manýr

Pojďme na začátku rozptýlit jeden rozšířený mýtus o cizích postavách. Vědět o vaší cizí postavě všechno vám absolutně nepomůže ji přesvědčivěji ztvárnit. O vytváření minulosti a statistik hlavních cizích postav vašeho tažení by se asi dalo napsat mnohé, ale ani úplně všechny dostupné údaje o cizí postavě vám neřeknou jak ji hrát ve chvíli, kdy je její čas ve hře. K efektivnímu ztvárnění cizí postavy potřebujete nějaké užitečné manýry, které vám pomohou se do postavy vžít a zůstat v ní.
Profesionální herci často říkají, že obléknout si kostým určité postavy – ať už je to zbroj nebo smoking  - jim pomáhá se s rolí ztotožnit. Ačkoliv asi nebudete chtít měnit oblečení pokaždé, když začnete hrát novou cizí postavu, základ této herecké techniky může být i nadále cenný při přijímání nové role. Namísto oblékání kostýmů můžete použít manýry, aby vám pomohly vzít na sebe rozličné postavy.
Existují tři jednoduché druhy manýr, které můžete ke své cizí postavě připojit: sluchové, tělesné a vizuální. Vzato dohromady, tyhle náznaky vám řeknou na první pohled, jak postavu ztvárnit.
 

Zvukové manýry

Váš hlas je zdaleka nejmocnějším nástrojem budování postavy, který máte k dispozici. Hra na životní příběhy připomíná v mnohém klasické rozhlasové hry 30. a 40. Let. Odehrává se ve světě vytvořeném zcela ve fantazii a lidský hlas je návštěvníkovým jediným oknem do tohoto fantastického světa dobrodružství. V takovém světě je zvuk hlasu postavy její celou identitou, takže musí být každý hlas unikátní.
Ačkoliv mluvit s přízvuky se může zdát jako užitečná technika pro odlišení hlasů ve většině případů byste se tomu měli vyhnout. Ve hře na životní příběhy začne přízvuk snadno znít přihlouple nebo bude snadno spojen se zvukovými vzorci z reálného světa. Tak či tak, jejich použití může příliš přepnout věrohodnost vašeho hraní role.
Naštěstí existuje řada dalších způsobů, jak odlišit hlas postavy. Nejzjevnějšími z nich jsou tón, dikce, kadence a volba slov.
Tón: Tón hlasu postavy je primárně jeho celkový zvuk – chraplavý, pištivý, šeptající nebo téměř jakákoliv jiná zvuková kvalita, kterou si dokážete představit. Tón zahrnuje modulaci hlasu nebo způsob, jímž klademe důraz v řeči cizí postavy. Drmolí postava monotónně? Má její hlas melodické vzestupy a pády cvičeného řečníka? Anebo burácí výbušnou silou kněze Sv. Cuthbertha?
Dikce: Změnou dikce můžete velmi napomoci vytvoření hlasu cizí postavy. Mluví postava s jasnou a precizní výslovností šlechtice nebo polykavě unylým hlasem pravidelného pijana? Měla by hovořit s břitkou přímostí paladina nebo bolestně skromným mumláním nevzdělaného rybáře?
Kadence: Často přehlíženým aspektem práce s hlasem je kadence řeči postavy. Naslouchejte imitátorům, když napodobují známé osobnosti a všimnete si, že zachycení tempa řeči daného jednotlivce je klíčem k tomu učinit nápodobu rozpoznatelnou, přesné napodobení hlasu není nutné. Pro účely her na životní příběhy je cizí postava, z které informace lezou jako z chlupaté deky nebo která se zastavuje uprostřed věty pro hráče daleko zapamatovatelnější a pro vás snazší ke ztvárnění.
Volba slov: Zvažte o vymezení některých cizích postav skrze obvyklé výrazy nebo slova, která volí. Ostřílený námořník může například neustále odkazovat k moři, mluvit o bouři na obzoru nebo plavbě do neznámých dálek. V lese zrozený elf na druhou stranu bude nejspíš vybírat přirovnání k jeho lesnímu domovu. Možná, že trpasličí strážník často kleje s užitím Clangeddinova štětinatého vousu, zatímco ve městě žijící gnómský krejčí používá vymyšlená slova jako „rozmatený“ a „nespolečnivý“.
 

Příklady zvukových manýr

Vyčerpávající seznam všech možných rysů cizích postav je mimo rozsah tohoto článku. Ve skutečnosti by zřejmě zaplnily celé číslo časopisu. Ale následující příklady vám mohou pomoci začít.
Postava mluví se/v:
 • skřípavým šeptem
 • sentimentálním vrkáním
 • úsečných střípcích
 • dvojsmyslným předením
 • vrčením zpoza sevřených úst
 • temně pronášených příkazech
 • posměšným sarkasmem
 • energickými prohlášeními
 • uklidňujících, vyrovnaných tónech
 • koktáním
 • lehkým šišláním

Řeč postavy je opepřena

 • zmatenými odbočkami od tématu
 • výbuchy oslavné sebechvály
 • neupřímnými lichotkami
 • odkazy k obskurním historickým událostem
 • bitevními termíny („Ten cech nás obklíčil.“ nebo „Takhle hrobka je tichá jak spící armáda.“)
 • nuceným, rozpačitým smíchem
 • dýchavičným kašlem
 • kritikou všech okolo
 • neustálými odkazy k její bohyni
 • exotickým klením („Sper mne, třikrát oslepená chiméro!“)
 • hlasitým řehotem
 

Tělesné manýry

Co děláte při hraní rolí s rukama? Čmáráte si poznámky nebo si hrajete s kostkami? To, jak používáte ruce, vám může pomoci dostat se do tempa té které cizí postavy a poskytnout hráčům viditelnou známkou toho, o které postavě je řeč.
Ať už si jednoduše založíte ruce před sebou na prsou nebo budete předvádět pantomimu zapálení a potahování s dýmky, můžete hráčům rukama vyslat jasnou zprávu.
Tuto techniku je snadné přehnat, ale je-li aplikována konzistentně a jemně, může vést k řadě úžasných herních momentů. Pak stačí si jen určitým způsobem pohladit bradu, aby z hráčů vypadlo: „Elmistere! Jak rádi tě vidíme!“
 

Příklady tělesných manýr

Postava:
 • složí ruce na hrudi
 • uhlazuje své roucho vybírajíc z něj smítka
 • hladí během řeči svého familiára
 • mne si ruce
 • drží v jedné ruce hůl, s níž často gestikuluje
 • projede si prsty vlasy
 • čistí si vrhacími noži nehty
 • bouchne pěstí o stůl, aby dodala tomu, co říká důrazu
 • šťourá se v nose (nejlepší v případě goblinů a zlobrů)
 • kouše se do rtu, když přemýšlí
 • vždy ukazuje na osobu, s níž mluví
 • bubnuje při přemýšlení prsty o stůl
 • navíjí si vlasy na prst, když je nervózní
 • křupe klouby, když mluví
 • když sedí, pohupuje nohou
 

Vizuální manýry

Stejně jako vypravěč rozhlasové hry ze 40. Let musíte slovně podpořit hráče i s vizuálními stopami, aby rozlišili jednotlivé postavy. Každá cizí postava má alespoň jeden charakteristický rys, který zmiňujete téměř vždy, když ji popisujete. U obyčejného chasníka může být takovým rysem něco obyčejného jako pivní mozol nebo křivé zuby, zatímco u mocného čaroděje to může být cokoliv od pláště z wyverní kůže po okolo hlavy kroužící iounovy kameny. Kterýkoliv rys si zvolíte, držte se jej, abyste si postavu posléze vybavili a používejte jej v popisu, když se jej u herního stolu snažíte ztvárnit.
 

Příklady vizuálních manýr

Postava:
 • má viditelnou jizvu nebo tetování
 • na tváři má přilepený kousek jídla
 • nosí helmu ve tvaru připomínajícím zvíře nebo démona
 • má na sobě nadměrně velké roucho nebo klobouk se širokou krempou
 • má ruce vždycky pokryté skvrnami od inkoustu, alchymistických směsí a tak podobně
 • vždycky nosí košile odhalující hruď
 • kulhá nebo se hrbí
 • má stíny kolem očí a namalované rty
 • vždycky si nese knihu nebo hromadu svitků
 • má řadu zlatých zubů
 • výrazně se potí
 • má dýmku ve tvaru zřícího
 • nosí vlasy zapletené do složitých copánků
 • chodí opíraje se o sukovitou dřevěnou hůl
 • má hustý šedý vous
 • nosí náhrdelník ze zubů konkrétní nestvůry
 • má extrémně dlouhé nehty, které se na koncích zakřivují
 • nosí tlustou kožešinovou čapku
 • má prázdný oční důlek nebo nosí klípec přes oko
 • je neobvykle vysoká a tyčí se nad ostatními
 • všude sebou tahá džbán s vínem
 • má dřevěnou nohu nebo jí chybí články prstů
 

Volba manýr

Vybrat cizí postavě vhodnou manýru by nikdy neměl být náhodný proces. Obecně by manýry měly podporovat celkový obraz, který chcete o postavě vytvořit. A tady přichází do hry ta pečlivě konstruovaná minulost a motivace, na které jste si dali tak záležet – ty usnadňují volbu rysů, které podtrhnou hloubku postavy. To obzvláště platí, co se týče publikovaných dobrodružství, v nichž musíte hrát postavy vymyšlené někým jiným. V takovém případě si přečtěte detaily o cizí postavě v modulu a pak jí přiřaďte tři manýry, které z ní udělají vaši postavu.
Osobitost vašich manýr by se měla také vztahovat k důležitosti postavy. Svůj nejhlubší hlas a nejpatetičtější nářek si schovejte pro cizí postavy, které se objevují pravidelně a které se hráči naučí znát a milovat (nebo nenávidět). Neplýtvejte nejsnáze zapamatovatelnými vizuálními manýrami na drobné cizí postavy a ať se děje, co se děje, nepřipojujte otřepané popisy jako „pronikavý pohled“ k postavám jako je Khelben Arunsun nebo Drizzt Do’Urden.
Vyhnout se klišé a opakování může být obtížné – konec konců je jen omezené množství věcí, které lze dělat s rukama, když hrajete postavu – ale pamatujte si, že k vytvoření postavy kombinujete tři manýry, nespoléháte jen na jednu. Trocha představivosti může zabydlet svět postavami, pro které vyvinete nesčetně kombinací hereckých náznaků.
 

Označení cizích postav pro hru

Klíčem k použití tohoto systému je udržet manýry každé z cizích postav jednoduché, živé a dostupné. Předtím, než začnete herní sezení, připravte si „tahák“ se soupisem všech cizích postav v dobrodružství a potřebnými informacemi ke každé z nich – jméno, titul a tři manýry pro hraní postavy. Tohle není místo na poznámky o tom, kterak starostovi zabili oba jeho syny minulou zimu ledoví obři; jen seznam toho nejzákladnějšího. Mějte tento papír před sebou, zvláště v rané části dobrodružství, když jsou postavy ve městě. Kdykoliv hráčské postavy osloví určitou cizí postavu, podívejte se na tahák a okamžitě budete schopni přivést ji k životu.
Předpokládejme například, že se v půli herního sezení postavy rozhodnou znenadání zamířit zpět k městské bráně a zeptat se nočního strážného na pár dalších otázek. Zkontrolujete si poznámky a připomenete si jeho manýry a najdete toto:
Suraan: Velitel noční hlídky (Val2)
Zvuková – tichý a rezervovaný hlas
Tělesná – palce zaklesnuté za opaskem
Vizuální – měděný kroužek v nose
Postavíte se od stolu a zaklesnete ruce za svůj opasek. Pak řeknete, „Suraan schází po kamenných schodech z městské hradby, jeho měděný kroužek v nose a příkrý výraz ve vás vyvolávají nepříjemné asociace na rozzlobeného býka.“ Nakloníte se k hráčům, ztišíte hlas až do tichého mumlání. „Mám lepší věci na práci než odpovídat na další z vašich bláznivých otázek. Co chcete?“
Jen s pomocí manýr jste dodali cizí postavě zabarvení a vdechli jí život a zajistili, že jste schopni chopit se její role obratem a učinit ji pro vaše hráče pamětihodnou.
Pokud potřebujete pomoci začít se systémem manýr cizích postav, přehledy manýr vám mohou poskytnout nějaké nápady, ale když si začnete vymýšlet vlastní manýru svých cizích postav, rychle zjistíte, že nové zajímavé vás budou napadat každý den. Vyplatí se nosit sebou malý notýsek, kam si můžete zapisovat nápady, když je dostanete a pak si je přepsat do seznamu, když je budete potřebovat.
Systém jako je tento vám může pomoci odehrát tucty postav v jediném sezení, aniž by se z toho stal hrozivý úkol. Ve skutečnosti se to může stát oblíbenou částí dobrodružství – konec konců, každý hráč je odsouzen jen k jedné postavě, ale vy můžete sehrát všechny postavy světa.
Článek vložil Alnag | napsal Glen Veltum 07.06.2014
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 20 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.10869479179382 secREMOTE_IP: 3.92.91.54