Odbornosti a charakter

Co jsou to odbornosti v číslech, znáte jistě z pravidel. Co nám ale řeknou o postavě? Myslíte-li si že nic, pak jste na velkém omylu. Možná je čas abyste se přesvědčili sami.
Napsal Alnag

Jak odbornosti definují vaši povahu

Třetí edice DUNGEONS & DRAGONS představila nový způsob zlepšování postav - hrdinské odbornosti. Jak stoupá úroveň vaší postavy, odbornosti umožňují odlišit vaši postavu od ostatních. Bojovník může být brutální, ničící bandita nebo rychlý, přesný šermíř. Když se rozhodujete, jakou odbornost zvolit pro vaši postavu, je několik věcí, které byste měli zvážit. Totiž, jaká osobnost je pro takovou odbornost nutná (nebo jaká osobnost je jejím výsledkem)? Jinými slovy, odbornosti jsou skvělá věc pro určování specifických herních statistik postavy, ale také vám říkají hodně o povaze vaší postavy. Tento článek nastiňuje možnosti, jak odbornosti ovlivňují osobnost a naopak, a jak mohou hráči a DM vdechnout postavám více života.

ALERTNESS, LIGHTNING REFLEXES
Ostražitost, Bleskové reflexy
"Stát. Něco jsem zaslechl."
Postava s Ostražitostí nebo Bleskovými reflexy neustále pátrá po nebezpečí; "vystresovaná" může být dobrý způsob jejího popisu. Ačkoliv je výborná při odhalování nebezpečí před tím, než udeří, může tato osoba inklinovat k tomu, že vidí nebezpečí i tam, kde ve skutečnosti žádné není. Nebo může být naopak postava stále zcela klidná a chladná a reagovat jen když je to naprosto nutné.
Klady: Postava spoléhá na svoje smysly, že se díky nim vyhne potížím a málokdy pochybuje. Je si vědoma toho, že její tělo rychle reaguje a dostane ji z průšvihu dřív, než mysli dojde, co se děje.
Zápory: Co postava nazývá "pozorováním" mohou ostatní považovat za "šmírování" a naštvat se (nebo být nepřátelští), když zjistí, že sleduje každý jejich pohyb. Postava může dobrovolně podstupovat rizika, kterým by se jinak vyhnula, protože si je jista, že z nich vyjde bez škrábnutí. Postava může být jak na jehlách a vyskočí jen kvůli hlasitějšímu zvuku nebo nenadálému pohybu.

ARMOR PROFICIENCY
Zacházení se zbrojí
"Dávám přednost tomu mít mezi sebou a světem vrstvu oceli."
Pro válečníky, paladiny, hraničáře a další povolání, která se živí bojem, je nošení zbroje stejně přirozené jako dýchání. Avšak tuláci, čarodějové, kouzelníci a další se normálně nezaplétají do boje a nosit zbroj a být s ní schopen zacházet, významně vypovídá o jejich povaze.
Klady: Pokud kouzlící povolání nosí zbroj, může to být výborné maskování a lest. Jen málo kdo by podezříval toho hubeného mužíka v kroužkové zbroji, že je to čaroděj, dokud jeho oči nezačnou žhnout silou a z jeho rukou vyletí proud ohně.
Zápory: Kromě zjevné nevýhody selhání mystického kouzla také napovídá nošení zbroje i jak ochotu, tak obavu z toho zapojit se do boje. Kouzelník může být zván zbabělcem, protože spoléhá na materii, aby ho ochránila.

BLIND-FIGHT
Boj poslepu
"Šálí tě zrak. Pak nechť ti srdce napoví jak reagovat."
Postava s bojem poslepu věří tomu, že zrak může být matoucí a nelze mu věřit. Tudíž spoléhá více na jiné smysly.
Klady: Tím, že je doma i v temnotě okolo sebe, postava kolem seb šíří auru tajemna. Může mluvit záhadně a neprozrazovat na sebe mnoho.
Zápory: Tato postava často dává přednost tomu zdržovat se ve stínech a temnotě a vyhýbá se přímému dennímu světlu.

COMBAT CASTING
Sesílání v boji
"Cože, sekyra? Jak staromódní."
Někteří sesilatelé kouzel si libují v tom, dostat se do víru bitvy, kde si vyměňují rány mečem a výbuchy magické zloby. Postavy s touto odborností obvykle vyzařují jistou drzost a bojového ducha.
Klady: Válečníci a další týpci do bitvy často přehlížejí schopnost této postavy dostat se do víru bitvy.
Zápory: Postava s touto odborností se může k "tradičním" sesilatelům kouzel chovat pohrdlivě, protože se vyhýbají bitvě. Často je náchylná k aroganci a zastrašování.

COMBAT REFLEXES
Bojové reflexy
"Pokud uvidím šanci, pak ji využiji."
V podstatě oportunista, postava s touto odborností tvrdě využívá slabin v protivníkově obraně.
Klady: Postava neustále naslouchá ťukání příležitosti na dveře. Snadno dovede odhalit slabiny druhých, jak na bitevním poli tak mimo něj.
Zápory: Stejný oportunistický sklon může vést k tomu, že je postava sobecká a necitelná. Nebude mít námitky jít po někom, když je na dně a nebo když se otočil zády. Tato postava si těžko získává a udrží přátele, protože se nerozpakuje využít jejich nevýhod ve svůj prospěch.

DODGE, MOBILITY
Uhýbání, Pohyblivost
"Dovnitř a ven. To je moje heslo."
Někteří s odborností Uhýbání nebo Pohyblivost jsou neustále v pohybu, nikdy nepostojí na jednom místě dost dlouho pro odvetu. To se může projevit i mimo bitevní pole jako touha se stěhovat, kdy postava nevydrží na jednom místě dlouho.
Klady: Tato postava ví, kdy zaútočit a kdy utíkat. Je zkušená v pohybu z a do bezpečí a celou dobu dotírá na protivníka. Víc než jen pár takových postav s těmito odbornostmi si také mezi údery meče neodpustí jízlivé poznámky.
Zápory: Neposednost může být pro ostatní, kteří se nechtějí pořád někam hnát, otravná. Postava může být plna nervózní energie, která může její společníky iritovat.

ENDURANCE, GREAT FORTITUDE, TOUGHNESS
Vytrvalost, Velká výdrž, Tvrdost
"Jen pojďte děcka. Ještě deset mil těmahle horama a pak rozbijeme tábor."
Postava s těmito odbornostmi prostě jde a jde. Nemá žádný problém s tím celý den zlézat hory, přeplavávat řeky, nebo se pustit do soutěže v pití s půlorkskými barbary.
Klady: Když jste obklopeni tvrďáky, vyplatí se být jím taky. Tahle postava si zřídka kdy stěžuje na fyzické problémy a zvládne pořádnou šichtu. To poslední, co od ní uslyšíte, je fňukání.
Zápory: Tato postava má tendenci zapomínat, že ne všichni jsou schopni pochodovat celý den plnou rychlostí. Ačkoliv nenaříkají, mohou mít sklon zdůrazňovat tento nedostatek u ostatních. Přirozená tvrdost může vyústit v blazeovanost postavy co se týče zranění nebo bude setrvávat v souboji po delší čas, než by bylo zdrávo.

EXOTIC WEAPON PROFICIENCY
Zacházení s exotickou zbraní
"Viděli jste už někdy tohle? Ukážu vám, jak se s tím zachází."
Postava, která si vybere zacházení s exotickou zbraní, chce být vidět. Někdo, kdo se zaměří na bič, se bude chovat a jednat jinak, než někdo, kdo si zvolil dvouhlavý řemdih.
Klady: Postava je individualista a má jedinečný pohled na život. Její jedinečná perspektiva jí často umožňuje najít rychle odpověď na zapeklitou hádanku nebo vymyslet nový způsob jednání, který ostatní v družině nenapadl. Neobvyklé způsoby myšlení jsou pro tuto postavu normou.
Zápory: Tato postava přehrává, často předstírá nebo zdůrazňuje zranění, aby upoutala pozornost a dostalo se jí soucitu. Její okázalost může odrazovat ostatní a často přehlédne jednoduchá řešení, protože dává přednost tvořivému a neobvyklému přístupu.

EXPERTISE, WEAPON FINESSE
Střeh, Bojové finesy
"Dokážu v tom pokračovat celý den, víš."
Mistr zbraně, postava s odborností Střeh, má jen pramálo využití pro štít nebo dokonce i zbroj, a používá svou zbraň hlavně na obranu. V případě Bojových fines jsou některé zbraně zamýšleny pro rychlé, svižné útoky. V rukou někoho s touto dovedností tyto zbraně neudeří tvrdě, ale rychle a přesně - a to je způsob, který mu vyhovuje. V obou případech se tyto odbornosti zaměřují na přesnost a hbitost namísto brutální síly a nekontrolované agrese.
Klady: Postava není tak bezbranná jak vypadá, snadno odráží rány a má pohotové uvažování. Neschopnost jejího protivníka prorazit její obranu jej může rychle demoralizovat.
Zápory: Někomu může taková silná obrana připadat spíše jako pohrávání si s protivníkem, protahování boje déle než je nutné. Tato postava může být až příliš opatrná a protektivní a obvykle se dívá spatra na "brutální lidi", kteří spoléhají na sílu samotnou.

EXTRA TURNING
Extra odvracení
"Jen máloco stojí mezi světem a silami Temnot... vyjma mne."
V kampaních, v nichž pobíhají nemrtví neobvykle často, si někteří jedinci volí tuto odbornost, aby jim pomohla v boji s takovými nečistými tvory.
Klady: Tato postava má neotřesitelnou víru ve své božstvo a bojuje s nemrtvými s neochvějnou rozhodností. Dokonce i když věci nevypadají dobře, dívá se na věci pozitivně, jista si, že jí její božstvo pomůže.
Zápory: Postava s touto odborností je náchylná k zanícenému jednání, kritizuje spojence náboženskými kázáními a často se pokouší získat stoupence víry ve všech, kdo jsou v doslechu. Je naprosto netolerantní ke komukoliv, kdo se bratříčkuje s nemrtvými nebo nekromantickou magií.

IMPROVED CRITICAL
Zlepšený kritický zásah
"To bude bolet..."
Postava s touto odborností ví, jak zasadit rány, které opravdu bolí. Obvykle se specializuje na zbraně, které způsobují masivní zranění (např. sekyry nebo obouručáky). Postava s touto odborností není přecitlivělá - ráda sejme protivníka jedinou drastickou ranou.
Klady: Sejmout někoho jednou, dobře mířenou ranou, může zastrašit slabší protivníky.
Zápory: Postava útočí s tak smrtící silou, že často způsobuje zranění, která se mohou ostatním jevit jako přílišná. Nestačí jí jenom protivníka dostat, chce ho vidět na malé krvavé cucky. Může se také poplašit, když narazí na protivníky, které není tak snadné sejmout.

IMPROVED UNARMED STRIKE, STUNNING FIST
Zlepšený úder beze zbraně, Ochromující úder
"Na to abych sejmul takovýho šupáka jako jsi ty, nepotřebuju zbraň."
Normálně sféra působnosti mnichů, ale i ostatní povolání mohou odložit meč a jít do bitvy ozbrojeni jen pěstmi. Postava s těmito odbornostmi může buď používat ladná bojová umění s vysokými kopy a úchvatnými seky nebo to může být brutální rváč, který používá hlavu, kolena a tvrdé pěsti, aby umlátil své protivníky do bezvědomí.
Klady: Mít tyto odbornosti znamená, že nikdy nejste tak docela beze zbraně - vaše tělo je chodící zbraň. Být schopen bojovat jenom pěstmi vám dává jistou míru sebejistoty, kterou ostatní postrádají. Zbušení někoho jenom za pomoci vlastního těla demoralizuje prakticky všechny okolo.
Zápory: Pokud postava nemá úrovně mnicha, nikdy si neosvojí ta opravdu úchvatná množství zranění, která lze způsobit pěstmi. To však nemusí postavě bránit v tom, aby se neustále neujišťovala o svých schopnostech tak, že se bude střetávat s těmi nejtvrdšími protivníky beze zbraní.

IRON WILL
Železná vůle
"Už jsem řekl ne. Nenuťte mne říkat to znovu."
Ve světě nepřátelské magie a nečistých svodů je železná vůle výbornou zbrojí. Ti, kdo mají tuto odbornost, mají svoje cíle, víru a předsudky pěkně a jasně srovnané.
Klady: Osoba s železnou vůlí se pravděpodobně nenechá přinutit ke konání něčeho proti její přirozenosti. Je naplněna rozhodností a sebedůvěrou.
Zápory: Pro někoho sebedůvěra, pro jiného tvrdohlavost. Jakmile se jednou rozhodne, postava s železnou vůlí nejspíš už svoje rozhodnutí nezmění, i kdyby se to ukázalo být krátkozraké.

ITEM CREATION FEATS
Odbornosti tvoření předmětů
"Dokážu to vyrobit."
Tvorba magických předmětů vyžaduje velkou míru nadšení pro věc a soustředění. Postavy s těmito odbornostmi se zaměřují více na hmotnou stránku věci a mají rádi to, na co si mohou sáhnout. Jelikož dokáží vyrábět magické předměty, budou pravděpodobně vyrábět věci, které jsou jim po chuti a kriticky se dívat na věci získané z dobrodružství.
Klady: Sesilatel kouzel, který se naučí vyrábět magické předměty, je výjimečný jedinec a má neobvyklý způsob uvažování. Výroba magických předmětů vyžaduje talent a moc, a ten, kdo vládne jednou z těchto odborností, to považuje za vrchol tvoření.
Zápory: Protože sesilatel kouzel musí zvyšovat svoji úroveň, aby se kvalifikoval pro odbornosti tvorby předmětů, zvyšuje se i jeho smysl pro nadřazenost. Čaroděj na vysoké úrovni se může na někoho, kdo vyrábí jen lektvary a svitky, dívat svrchu.

LEADERSHIP
Vůdcovství
"Můžem v tomhle okopu chcípnout jak toulavý psi, nebo se střetnout s našimi nepřáteli jako hrdinové. Za mnou!"
Jedna z nejprchavějších odborností, vůdcovství, je kvalita, kterou někteří mají a někteří mohou jen tiše závidět. Postava má zvláštní sílu, která přinutí ostatní ji následovat třeba i do pekla.
Klady: Tato postava si snadno získává loajalitu svých stoupenců a pozornost svých nepřátel. Lidé přirozeně přecházejí na její stranu a často jsou ochotni jí pomoci i úplní cizinci.
Zápory: Občas ti, kteří jsou na vedoucích pozicích, získají velké ego, a očekávají od ostatních, že budou bez otázek a zaváhání přijímat jejich rozkazy. Taková postava může také zneužívat své pozice k tomu, že nutí svoje podřízené, aby za ni vyřizovali její osobní záležitosti.

MOUNTED ARCHERY, MOUNTED COMBAT, RIDE-BY-ATTACK, SPIRITED CHARGE, TRAMPLE
Střelba za jízdy, Boj v sedle, Útok za jízdy, Nájezd, Podupání
"Můj kůň je víc než je dopravní prostředek - je to zbraň."
Postava s těmito odbornostmi se pravděpodobně narodila v sedle a věří, že jít do bitvy a stát přitom pevně na zemi, je pro amatéry. Kavalerie je obávaná z dobrého důvodu: několik set liber ženoucího se masa může na bitevním poli způsobit spoustu zranění. Postava s kteroukoliv z těchto dovedností se pravděpodobně cítí lépe v sedle než na zemi.
Klady: Je potřeba značné zručnosti, abyste byli schopni bojovat z koňského hřbetu a tato schopnost dělá dojem jak na šlechtu, tak na prostý lid. Postava se ráda pohybuje rychle a tvrdě udeří. Oře považuje za prodloužení vlastního těla.
Zápory: Postava s těmito odbornostmi může odmítat slézt z koně, pokud to není naprosto nevyhnutelné. Válečník na koni preferuje boj ze sedla a dívá se spatra na pěšáky, rolníky a vůbec kohokoliv, kdo chodí po svých.

POINT BLANK SHOT, FAR SHOT, PRECISE SHOT, RAPID SHOT
Míření, Daleká střelba, Přesná střelba, Rychlá střelba
"Jen jděte do boje! Nebojte, nezasáhnu vás."
Mistrovství luku (nebo jiné střelné zbraně) vyžaduje neuvěřitelné množství času, dovednosti a talent. Každá z odborností střelných zbraní, jakkoliv jsou si podobné, je volena jinou osobou. Ti s Rychlou střelbou dávají přednost kvantitě před kvalitou, zatímco ti s Přesnou střelbou si libují v přesnosti.
Klady: Ve vašich rukou se střelná zbraň stává nesmírně smrtící. Praví mistři dosahují až zenové trpělivosti, když užívají luk, neboť to vyžaduje jistou ruku i oko a stejně jistou mysl.
Zápory: Pro někoho je střelná zbraň známkou zbabělosti. Přinejmenším postava se střelnými zbraněmi zůstává mimo vír bitvy, schovává se vzadu a ostřeluje nepřátele pěkně z dálky.

POWER ATTACK, CLEAVE, GREATER CLEAVE, IMPROVED BULL RUSH AND SUNDER
Drtivý útok, Roztínání, Mocné roztínání, Zlepšené zatlačení a Lámání zbraní
"Neštvi mě. Nelíbilo by se ti, kdybych se naštval."
Postavy s jednou z těchto odborností bývají agresivní, silné a nebezpečné. Dávají přednost tomu nahlížet na překážky jako na něco, co musí být odstraněno nebo ještě lépe rozdrceno.
Klady: Je těžké se hádat s někým, kdo se dokáže probít většinou obran. Tyto postavy bývají bouřlivé a plné života. Jsou ochotné vrhnout se tam, kde jich je třeba a vidí konflikt jako způsob, jak zdokonalovat svoje schopnosti.
Zápory: Osoba s těmito odbornostmi může být příliš zaměřená na zničení nepřítele, takže se otevře jeho jemným lstím a úskokům. Obvykle je hlučná a bojovná, jemnost a finesa jsou pro ní neznámé pojmy. Její velké sebevědomí může způsobit, že se dostane do situace, která jí přeroste přes hlavu. Tato postava se může rychle rozzlobit a být tvrdohlavá.

SHOT ON THE RUN, SPRING ATTACK
Střelba v běhu, Bleskový útok
"Drž se blízko u mně. Tohle bude zajímavé. A drž hlavu dole!"
Střílet z luku je pro většinu lidí těžké i tak, o to víc, když se u toho musí krčit a uskakovat. Tyhle postavy jsou experty v odstřelování a guerillové válce. Případně si umí vířícími čepelemi a rychlými pohyby držet nepřátele od těla. V každém případě postava s těmito odbornostmi se pohybuje a udeří jako blesk a potom zmizí do bezpečí.
Klady: Neustálý pohyb a přemýšlení dva kroky dopředu - tahle postava předem zkoumá alternativy a vytváří záložní plány během vteřiny. Je rozhodně ohromující sledovat ji při boji a je tu naděje na dobrou podívanou. Se stejně hbitým jazykem má postava zvláštní smysl pro humor, který druzí občas těžko chápou.
Zápory: Její okázalost může postavě přerůst přes hlavu, což vede k tomu, že věří, že dokáže provést každý pohyb a úder zcela beztrestně. Jejím prvním instinktem co dělat, když se věci špatně vyvinou, je utíkat. Její jízlivé poznámky ji často mohou dostat do potíží.

SKILL FOCUS, SPELL FOCUS, SPELL MASTERY
Zaměření na dovednost, Zaměření na školu, Mistr kouzel
"Tohle mi vždycky šlo tak nějak samo."
Postava s kteroukoliv z těchto odborností znamená odhodlání, vyvýšení a zaměření na nějakou konkrétní dovednost. Tomu odpovídá i osobnost, ten kdo má zaměření na Řemeslo se jistě bude lišit od někoho zaměřeného na Získání informací.
Klady: Postava je studnicí informací o zvolené dovednosti a může poskytnout řadu cenných postřehů těm, kdo se mu teprve učí. Pokud je v dané dovednosti také dostatečně trénována, je v daném poli považována za experta.
Zápory: Pokud dostane příležitost, může drmolit a drmolit o oblasti svého zájmu, čímž naneštěstí unudí všechny ostatní v doslechu k smrti. Toto zaujetí určitou dovedností, talentem nebo kouzlem může vést k aroganci a pocitu vlastní důležitosti, když se postavě naskytne příležitost předvést znalost věci.

SILENT SPELL, STILL SPELL
Tiché kouzlo, Klidné kouzlo
"Skrze klid a ticho přichází porozumění podstatě věcí. Skrze porozumění podstatě věcí přichází moc!"
Pro někoho, kdo je zadobře s Tichým kouzlem, je mlčení skutečně zlato. Tato postava používá pohyby těla k vepsání kouzla do univerza. Pro někoho, kdo se naučil klidnému kouzlu, vyzařuje magie z jeho slova a tělo zůstává dokonale klidné. V obou případech naznačují tyto odbornosti jistou delikátnost a sebejistotu.
Klady: Postava s těmito odbornostmi vyzařuje klidnou jistotu a tichou sílu. Někdo s Tichým kouzlem bude mluvit jen když je to nezbytně nutné, ale když promluví, pak se vší přesvědčivostí. Postava s Klidným kouzlem se pohybuje záměrně a jen když je to potřeba.
Zápory: Sesilatel kouzel s Tichým kouzlem se vyhýbá hlasitým zvukům a situacím, jako jsou večírky nebo bankety. Hudba a písně ho mohou výrazně iritovat. Sesilatel s Klidným kouzlem je strnulý a vážný a nahlíží na divoké pohyby (jako je tance) jako na frivolní a nesmyslné. Obě tyto povahy mají tendence k samotářství.

TWO WEAPON FIGHTING
Boj dvěmi zbraněmi
"Dvě ruce, dva meče."
Postava s touto odborností věří, že více znamená lépe. Dvě čepele míhající se vzuchem naplňují její srdce štěstím.
Klady: Použití dvou zbraní v boji znamená neuvěřitelné množství dovednosti a nutí protivníky dvakrát si rozmyslet, jestli se zapletou.
Zápory: Postava může mít tendenci se v boji předvádět a máchat meči okolo okázalým způsobem.

WEAPON FOCUS, WEAPON SPECIALIZATION
Zaměření na zbraň, Specializace na zbraň
"V mých rukou to není obyčejné kopí. Tančí a zpívá píseň smrti."
Oddanost a zaměření jsou klíčová slova těchto odborností. Postava, která se zaměří na určitou zbraň, z ní učiní svůj symbol. Její zbraň je s ní vždy, když ji potřebuje.
Klady: Prošedivělý veterán vám může říct hodně jen tím, že mrkne na ohmataný meč u pasu postavy.
Zápory: Parafráze jednoho úsloví - s mečem nebo na meči - je dobrý způsob, jak popsat nástrahy těchto odborností. Přílišné zaměření na jednu zbraň může v postavě vyvolávat neoprávněný pocit, že ji vždycky dostane z potíží a je řešením všeho, zapomínajíc tak na diplomacii nebo možnost se stáhnout, když se věci vyvinou jinak, než si plánovala.
Napsal Alnag 01.12.2005
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 17 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.12731981277466 secREMOTE_IP: 3.238.71.155