Prestižní povolání: Rytíř srdce

"Čest v srdci jest."
Řád rytířů Srdce byl založen za Války kopí, když rytířka Koruny jménem Aeryn Stříbrosrdce ztratila iluze o rytířstvu. Cítila, že by se měla věnovat větší pozornost pomáhání obětem Dračích armád; byla však vtržena do politiky, tím pádem nemohla poskytnout žádnou pomoc.
Napsal Dragonhelm

Minulost a historie:

Řád rytířů Srdce byl založen za Války kopí, když rytířka Koruny jménem Aeryn Stříbrosrdce ztratila iluze o rytířstvu. Cítila, že by se měla věnovat větší pozornost pomáhání obětem Dračích armád; byla však vtržena do politiky, tím pádem nemohla poskytnout žádnou pomoc.

Aeryn brzy opustila rytíře Solamnie hledajíc odpovědi na otázky v jejím srdci. Bohyně Mišakal ji navštívila ve snu, v němž Aeryn spatřila nové rytířstvo - takové které nebude ani tak vojenskou organizací, zato bude skupinou ochránců a opatrovníků, kteří přísahali, že dají světu sílu léčení.
Aeryn se stala paladinem bohyně Mišakal a brzy poté se zrodili Rytíři Srdce. Aeryn položila základy ideálům důstojnosti a cti, které měly být vlastní Rytířům srdce, zároveň je však přizpůsobovala soucitu.
Rytíři srdce ve Válce kopí prokázali své schopnosti. Díky jejich úsilí byla malá osada přeživších zachráněna před útokem červeného draka, jehož porazili a založili zde město Drakova smrt, které se stalo jejich základnou.
Nový řád vzkvétal a počet rytířů vzrostl z malé skupinky na přibližně 200 členů. Rytíři Srdce byli uznáni jako čestní spojenci Rytířů ze Solamnie a také byli pod laskavou ochranou kleriků bohyně Mišakal.
Rytíři Srdce dále rostli za Války chaosu, kde utrpěli svou první velkou porážku - smrt Aeryn Stříbrosrdce. Nepadla přímo v boji, ale byla zrazena svou největší silou - svým srdcem. Ke konci Války utrpěla infarkt a rytíři Srdce byli její ztrátou zdrceni.
Po Válce chaosu kdy bohové opustili svět dělali rytíři Srdce pro ansalonský lid vše co mohli. Bez moci dávané Mišakal o kterou se mohli opřít toho mohli udělat jen málo proti Rytířům Takhisis a ohromující moci Velkých dračích pánů. Naděje byla téměř ztracena a rytířský řád byl rozpuštěn. Zůstala pouze Aerynina dcera, Erelyn Stříbrosrdce.
Erelyn mnoho let cestovala a hledala nové způsoby, jak uchovat matčin sen. Cítila, že musí nalézt nějakou novou magii, avšak tento úkol se zdál téměř beznadějný.
Po několika letech zaslechla něco o nějaké nové síle schopné léčení. Cestovala tedy do Shallsea, kde se stala na několik let studentkou Citadely Světla. Po ukončení studia se rozhodla, že matčin sen opět promění ve skutečnost.
Erelyn najímala jiné z řad mystiků Citadely Světla a rytíři Srdce se znovu zrodili. Zpočátku bylo devět rytířů, z nichž každý měl na starosti jednu sféru Mysticismu. Erelyn cítila, že bylo vhodné, že rytíři používali Sílu srdce.
Počet rytířů Srdce rostl, ačkoliv nikdy nedosáhli svého dřívějšího rozmachu z dob po Válce kopí. Nedoufali, že by mohli porazit Dračí mistry, avšak pomáhali všude, kde se dalo. Spřátelili se s Legií oceli a obnovili své spojenectví se Solamnijskými rytíři.
Válka duší s sebou přinesla další problémy, neboť síla Mystikismu začínala slábnout. Rytíři Srdce pomáhali bránit Citadelu Světla pod útokem a po bitvě ji znovu postavit.
Po Válce duší Erelyn objevila moc bohyně Mišakal. Nepoznala ji však na dlouho, protože její čas na Krynnu vypršel. Zdálo se, že ta stejná slabost, která porazila její matku, porazila i ji.
Na smrtelné posteli si přála, ať její dcera Alyssa Stříbrosrdce převezme její úlohu vrchního rytíře Srdce a shromáždí všechny, jejichž moc přichází od Mišakal a Srdce.
Alyssa se nachází v obtížné době. Zatímco Malys, Beryl a Mráček už svět neohrožují, Sable a Mrázík ještě odolávají, stejně jako někteří nižší Dračí mistři. Minotauři napadli Silvanest a jistě půjdou dál, dokud si nepodmaní celý Ansalon. Elfové ze Silvanestu, stejně jako z padlého Qualinestu, již nemají domov.
Alyssa slíbila, že bude pokračovat v tradicích, které založila její matka a babička. Rytíři Srdce jsou připraveni poskytnout pomoc všem, kdo o ni požádají.

Popis:

Rytíři Srdce jsou ochránci slabých, zastánci nevinných a strážci lidu Ansalonu. Ačkoliv se předně věnují léčení, v případě nutnosti se umí i ohnat mečem.
Na rozdíl od Solamnijských rytířů nehledají v bitvě čest. Jejich pocta spočívá v léčení, soucitu a ochotě obětovat se pro záchranu druhých - i za cenu života.
Vitalita: k8

Požadavky:

Přesvědčení: Kterékoliv dobré
Základní útočný bonus: +4
Dovednosti: Léčení: 8 stupňů, Znalost (Náboženství): 4 stupně.
Kouzla: Musí být schopný sesílat duchovní kouzla první úrovně.
Zvláštnosti: Musí splnit Úkol Srdce, jenž zahrnuje tři zkoušky - soucitu, odvahy a obětování. Detaily tohoto poslání nejsou nařízeny tak přísně jako u Solamnijských rytířů.

Dovednosti povolání:

Dovednosti povolání (a klíčové vlastnosti pro konkrétní dovednosti) rytíře Srdce jsou: Soustředění (Odl), Řemeslo (Int), Diplomacie (Cha), Zacházení se zvířaty (Cha), Léčení (Mdr), Znalost (Náboženství) (Int), Profese (Mdr) a Jezdectví (Obr).

Schopnosti povolání:

Zacházení se zbraní a zbrojí: Rytíři Srdce ovládají všechny jednoduché a válečné zbraně, všechny druhy brnění (těžká, střední, lehká) a všechny druhy štítů.
Kouzla za den/Známá kouzla: Rytíři Srdce vytrvávají ve svém záměru porozumět duchovní magii. Proto každou lichou úroveň postava dostane nová kouzla za den (pokud je to vhodné, tak i známá kouzla), jako kdyby zároveň získala úroveň v povolání duchovní magie, které zastávala před změnou na prestižní povolání. Nicméně nedostává žádné jiné výhody (metamagická odbornost, odbornost tvorby předmětu aj.), které by dostala postava onoho povolání - s výjimkou zrychleného postupu v sesílání kouzel. Rytíř Srdce, který měl více než jedno povolání s duchovními kouzly, se musí rozhodnout, do kterého z těchto povolání přidá úroveň z důvodu kouzel za den.
Srdce léčení (Nad): Rytíř Srdce je schopen léčit zranění dotykem - tato schopnost funguje naprosto stejně jako paladinovo přiložení rukou (Příručka hráče, s. 42). Jestliže rytíř tuto schopnost již má z jiného povolání, úroveň tohoto povolání se sčítá s úrovní rytíře Srdce, aby se dal určit počet vyléčených životů.
Zaměření na léčení (Zvl): Tato schopnost je dostupná od druhé úrovně. Rytířova efektivní sesílací úroveň pro kouzla školy Vyvolávání (léčení) se zvýší o 1. Tato sesílací úroveň narůstá ob úroveň povolání (+2 na 4., +3 na 6., +4 na 8. a +5 na 10. úrovni).
Opravdové srdce (Kou): Rytíř je na třetí úrovni schopen vycítit aury jiných. Tato schopnost pracuje stejně jako kouzlo najdi zlo či najdi dobro, kdy úroveň sesílatele je rovna úrovni postavy jako Rytíři srdce.
Srdce obrany (Nad): Na páté úrovni může kolem sebe rytíř vyvolat ochrannou auru o průměru 10', čímž poskytne sobě a svým společníkům v dané oblasti odrazný bonus k TZ ve výši rytířova charismatu (pokud je kladné). Tento účinek trvá určitý počet kol, který je roven jeho úrovni; schopnost může být použita jednou denně na každé dvě úrovně povolání rytíře Srdce.
Silné srdce (Nad): Sedmá úroveň rytíři umožňuje dočasně přesunout svou sílu zvolenému příjemci. Rytíř může jednou denně přidat svůj modifikátor charismatu (pokud je kladný) k hodnotě síly společníka v dosahu paží; zároveň se ale jeho síla dočasně sníží o poskytnutý bonus. Tato schopnost trvá počet kol rovný modifikátoru moudrosti rytíře (pokud je kladný).
Srdce života (Nad): Jakmile hráč s povoláním rytíře Srdce dosáhne deváté úrovně, získává schopnost léčit zraněné postavy tím, že jim předá své vlastní životy. Hráč musí předem stanovit počet přenesených životů a jejich přesun smí být proveden pouze dotykem. Příjemce má tyto životy dočasně na 24 hodin, nebo po určitou dobu, dokud rytíř efekt nezruší (tato doba samozřejmě nesmí přesáhnout 24 hodin). Rytíř Srdce má možnost přenést tolik životů, že mu zbyde -10 a tím pádem zemře. V případě tak velké oběti je rytíř se všemi poctami pohřben.

Tabulka: Rytíř srdce

Úroveň ZUB Výdrž Reflexy Vůle Speciální Kouzla/den
1. +0 +2 +0 +2 Srdce léčení +1 Úroveň sesílatele
2. +1 +3 +0 +3 Zaměření na léčení +1 -
3. +2 +3 +1 +3 Opravdové srdce +1 Úroveň sesílatele
4. +3 +4 +1 +4 Zaměření na léčení +2 -
5. +3 +4 +1 +4 Srdce obrany +1 Úroveň sesílatele
6. +4 +5 +2 +5 Zaměření na léčení +3 -
7. +5 +5 +2 +5 Silné srdce +1 Úroveň sesílatele
8. +6 +6 +2 +6 Zaměření na léčení +4 -
9. +6 +6 +3 +6 Srdce života +1 Úroveň sesílatele
10. +7 +7 +3 +7 Zaměření na léčení +5 -
Zvláštní poděkování: Zvláštní poděkování patří Camu Banksosvi za jeho výpomoc v doladění tohoto prestižního povolání.
"This item has been published here with permission from the Dragonlance Nexus and/or author(s), and may not be reproduced without permission. This is a fan submission and its contents are completely unofficial. Some characters, places, likenesses and other names may be copyright Wizards of the Coast.
přeložil: Dalcor
Napsal Dragonhelm 10.02.2007
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.1313488483429 secREMOTE_IP: 44.200.194.255