ADnD Kit: Legendární Taktik

volně upraveno z prestižního povolání
Napsal Dalcor
Popis: Ansalon je územím, které založilo množství válek od samého vzniku Krynnu. Každá z vojenských kampaní pak potřebuje své velení a vedení. Ti, kteří jsou shledání vhodnými k převzetí odpovědnosti pak musí mít vrozený cit pro taktiku a strategii. Musí být schopni organizovat vojáky v žáru bitvy a vést je k hrdinským činům. Musí se pevně postavit všemu protivenství. Legendární taktici jsou proslaveni, či obáváni svojí schopností inspirovat své vojáky. Nezapomínejme na vojáky z poslední velké války - Války kopí. Laurana Lauralanthalasa Kanan známá jako Zlatý generál, Velitel Kang z Prvního ženijního praporu (později pluku) Dračích armád, nebo třeba Ariakas, Císař Ansalonu a velitel Rudé dračí armády, ti všichni se zapsali zlatým písmem do povědomí vojenských historiků na Ansalonu.

Požadavky:

Povolání: Paladin, Bojovník, Kněz Kiri-Jolitha, Kněz Sargase, Kněz Reorxe, Rytíř ze Solamnie, Rytíř Takhisis (popř. Rytíř z Neraky) řádu Lilie a Lebky, Legionář, jakékoliv vícenásobné nebo dvojité povolání s uvedenými.
Požadavky vlastností: požadavky povolání, navíc INT 14, WIS 14
Požadavky vlastností jednotlivých povolání musí být splněny
Rasa: Elf, Člověk, Minotaur, Irda, Trpaslík, Barbar
Postava se může stát Legendárním taktikem až po vyhrání alespoň tří bitev a minimálně jedné prohře.
Role: Legendární taktik je vůdcem, který přirozený talent k vedení bitev skloubil s vojenskými dovednostmi a studiem. Jako takový se samozřejmě neomezuje jen na samotné bitvy, sám naopak může jezdit po kraji a vyhledávat svědky starých bitev aby se poučil o postupech svých předchůdců. Často bývá díky své proslulosti také členem poselstva, nebo důležitým diplomatem
Vedlejší schopnosti:

z bojově podpůrných, například námořní taktik bude mít schopnost Námořník, válečník v poli pak třeba Zbrojíř

Bojové dovednosti: Bonus: Vůdcovství (zvláštní talent) Doporučené: jezdecké zbraně, meče
Nebojové dovednosti: Každá postava může užívat dovednosti ze skupin: Obecná, Válečník, Kněz, mimo svých přirozených skupin podle pravidel. Bonus: Hudební nástroj ? roh, Vojenská historie Doporučené: Heraldika, Zákon, Rétorika (The Complete Paladin?s Handbook), Etiketa, Diplomacie
Vybavení: Musí mít vždy nejkvalitnější zbroj ve smyslu druhu zbroje, nezávisle na jejím magickém očarování. Tzn. Pokud má kroužkovou zbroj +5 ale jako odměnu dostane Plátovou zbroj bez očarování musí nosit novou plátovou zbroj. Cena brnění, které si Taktik nechává vyrábět na míru je 1,5 násobek normální ceny brnění vzhledem k nutnosti dobrého působení na okolí. DM se může rozhodnout zda nebude muset legendární taktik omezen stejným způsobem jako paladin, viz The Complete Paladin?s Handbook ? například využití pouze deseti magických předmětů.

Zvláštní výhody:

Imunita vůči strachu:

Díky své odvaze i proslulosti inspiruje Legendární taktik svoji vojenskou jednotku takovým způsobem, jakoby byla pod vlivem kouzla Emoce: Odvaha (vztahuje se na celé vojsko, i na skupinku dobrodruhů)

Strategická výhoda: Legendární taktik dokonale ovládá umění války, díky tomu si jeho vojenská jednotka přidá bonus +1 k hodu na útok během trvání bitvy. Tento bonus se aplikuje pouze pokud jsou následující podmínky splněny:
  1. Legendární taktik bude mít možnost prozkoumat si místo boje předem a zmapovat si ho
  2. Legendární taktik bude mít možnost strategického setkání se všemi na které se bude aplikovat bonus (v případě vojska alespoň s nadřízenými - podle posouzení DM)
  3. 3. Všichni členové strany legendárního taktika kteří chtějí aplikovat bonus musí uspět v kontrole vlastnosti Inteligence, upraveného podlé náročnosti rozkazů a terénu
Pokud jsou všechny podmínky splněny může si strana Legendárního taktika připsat bonus.
Proslulost Legendárního taktika může upravit výsledek hodu na ověření.
Proslulost: Čím více bitev Legendární taktik úspěšně vede, tím více je proslulý jak v očích svých vlastních vojáků tak i u protivníka. Na sedmé úrovni, už je mezi svými vojáky tak proslaven, že ti rádi slouží pod jeho velením a získávají bonus +1 k morálce a k ověření Strategické výhody. Tento bonus se zvyšuje za každé další tři úrovně. Naopak nepřítel se obává jeho vojenských schopností a do boje proti němu nastupuje s určitou váhavostí. Má tedy postih -1 na morálku, který se také zvyšuje za každé tři další dosažené úrovně.

Zvláštní překážky:

Postava může využívat zvláštní výhody až po vyhrání alespoň tří bitev a po minimálně jedné prohře.
V případě opakování porážek, přesněji po dosažení třetí porážky se stejně silným nebo slabším nepřítelem (u obléhání pak 6:1 ve prospěch obléhatele) je vždy 20 % šance, že vlastní vojáci začnou věřit v jeho smůlu, nebo že už na to prostě nemá a mají do další bitvy postih -1 k morálce, zatímco protivníci mají bonus +1. Toto procentuální vyjádření se kumuluje a po dosažení 100% dochází k obrácení oprav za Proslulost, neboť Legendární taktik se stává Nechvalně proslulým. Stejný postup ve snaze opět dosáhnout Proslulosti s obráceným postupem se potom aplikuje na množství výher. Porážky ani výhry nemusí být nutně přímo za sebou, ale během krátkého časového limitu (například jedna válka, nebo vojenské tažení). Posuzuje DM.
Sir Gerhard , rytíř Takhisis na 19. úrovni prohrál se Solamnijskými rytíři již sedm bitev. Zatím dvakrát neuspěl v kontrole Smůly. Do této osmé bitvy vstupují jeho vojáci s bonusem +2 k morálce a Strategické výhodě, zatímco protivník má postih -2 k morálce (L19=10+3+3+3, tedy bonus +4, dvakrát neuspěl v ověření Smůly -2, výsledné opravy hodu tedy jsou 2). Jeho vojsko prohraje i tuto osmou bitvu (3 se nepočítají, 4 další prohrál tedy 80% na smůlu, plus další prohra = 100%) a stává se nechvalně proslulým. Jeho vojáci teď mají postih ?4 k morálce a ověření Strategické výhody, zatímco protivník má +4 bonus k morálce. Nemá totiž žádné výhry. K tomu aby se oprava opět změnila by teď musel vyhrát dalších osm bitev.
Vůdcovství (CHA -1): Postava se zvláštním talentem Vůdcovství rozumí tomu jak motivovat vojáky a dostat to nejlepší ze svých mužů. Na bojišti jeho vojenská jednotka získává bonus +2 na všechny kontroly morálky. V případě, že se hraje podle pravidel pro skupinový boj podle kapitoly 8 Player’s Option: Combat and Tactics, postava je posuzována jako by měla o tři úrovně více než je jeho skutečná.
Vojenská historie (WIS 0): Postava s touto dovedností zná taktické a strategické prvky z historie, stejně jako známé bojiště, či historické postavy proslavené vojenskými skutky. Pokud uspěje v ověření dovednosti získává bonus +2 ke všem ověřujícím hodům na dovednosti a vlastnosti a na záchranné hody související s globální situací na bojišti během trvání bitvy (Stavba obléhacích strojů, Vůdcovství, atd.). Tato schopnost neúčinkuje na vlastní činy, jako je záchranný hod proti kouzlu, ověření dovednosti jízdy na koni apod.
Diplomacie (CHA-1): Tato dovednost zahrnuje umění diplomacie mezi státy či organizacemi. Postava znalá v diplomacii rozumí nepsaným pravidlům diplomacie stejně jako zná správné postupy. Je schopna rozlušti význam různých deklarací, nót, darů, nebo jenom standardní diplomatické mluvě a zároveň dokáže dát svým myšlenkám správnou formu.
Normálně potřebuje postava pouze jednoduše ověřit svoji dovednost za předpokladu, že vyjednávání nejsou nijak namáhavá či delikátní. Ovšem pokud chce dosáhnout zvláštního cíle, či kompromisu, může si ověřit zda lze tohoto výsledku úspěšně dosáhnout. Přirozené DM poté přisoudí opravu od -8 do +8 v závislosti na tom jak se na diplomatův cíl dívají zúčastněné strany.
Napsal Dalcor 02.02.2007
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.19870185852051 secREMOTE_IP: 44.200.194.255