4e: Historie Ostrůvků světla

Toto je stručný přehled střípků historie a dalších faktů o tzv. "Points of Light" světě, který je základním pro čtvrtou edici D&D. Je sestaven zejména na základě kapitol 2 a 3 v PHB, kapitoly 9 v DMG v MM, preview příručky Worlds and Monsters a dalších. Původní verzi připravil UglyJimStudly...
Napsal Alnag
Historii Ostrůvků světla lze rozdělit na čtyři éry: Čas předvěký, který pokrývá události před stvořením života ve světě smrtelníků. Úsvit Světa, kam spadají rané události světa ztracené v mýtech a legendách. Pradávná historie s událostmi, jejichž záznamy zřejmě ještě stále existují a točící se okolo Bael Turathu a Arkosie. A nedávná historie z období od Říše Nerath do dneška. Poslední dvě údobí jsou autory záměrně zmapována jen stručně.

Čas předvěký

Vesmír existoval ve dvou částech - Astrálním moři a Živelném chaosu. Možná, že na počátku byly jedním, ale jelikož tento čas předchází i samotné bohy, je to těžké říct. Je také možné, že Vzdálená říše existovala již v tento čas, neboť neexistuje žádný záznam o jejím stvoření. O Vzdálené říši však víme jen málo, pouze zvěsti o obrovském intergalaktickém impériu mozkomorů, s nesčetnými zotročenými rasami a jejich koordinovaným posláním, které jej zničilo.
Prvorození byli zrozeni z Živelného chaosu. Bohové se zrodili v Astrálním moři. Zdá se, že prvorození jsou starší než bohové. A že andělé se objevili v prvních momentech stvoření Astrálního moře.
Tharizdun - bůh toužící po neomezené vládě nad všemi místy stvoření nalezl zbraň, kterou by bylo možno použít jak proti bohům tak prvorozeným: drobný úlomek naprostého zla. Tento bůh se z toho zbláznil a zanesl tento úlomek do největších hlubin Živelného chaosu, kde jej zasadil do materie stvoření. Naprosté zlo pokřivilo prvorozený chaos a vytvořilo Propast.
Zlo tvořené Propasti zkazilo i několik prvorozených - mezi jinými Demogorgona, Baphometa, Yeenoghu a Orcuse. Šílený bůh Tharizdun opustil Propast a vedl živelné síly proti zbytku bohů, ale těm se podařilo jej porazit a uvěznit na neznámém místě; od té doby je znám pod různými jmény jako třeba Přikovaný bůh a Starší živelné oko.
V Propasti se zrodili démoni a zřejmě se tam rodí stále. Jejich posláním je ničení.
Prvorození vytvořili z Živelného chaosu Svět. Jeho odštěpené části se jim ale nelíbily - některé příliš živé a jasné, jiné naopak příliš kalné a tmavé. Bohové zasáhli a dali světu trvalosti v momentě, kdy prvorozené chtěli navrátit tento svůj výtvor do chaosu, z nějž vzešel. Bohové vdechli Světu život a tento život se odrazil i v jeho odštěpcích - živé a jasné části se staly Vílí divočinou, zatímco kalné a temné části Stínopádem. Možná, že vznikla i další říše, kde pobývají duše mrtvých poté, co projdou Stínopádem. Možná taková říše již existovala; její znalost je ale mimo vědomosti jakékoliv živé bytosti, bohy nevyjímaje.

Úsvit světa

Bůh Moradin vytvořil trpaslíky, dal prvním trpaslíkům pět nástrojů, které jim měly pomoci, mezi jinými Sekyru trpasličích vládců. Bůh Io vytvořil draky a drakorozené. V těchto počátečních časech vytvořili obry a titány, aby kráčeli po světě. První velké říše byly tvoře obry (a ovládány titány), kteří zotročili trpaslíky.
Corellon spolu se Sehanine a Lolth (v té době bohyní osudů) vytvořili Eladriny. Ti mohli volně cestovat mezi Vílí divočinou a Světem smrtelníků.
Některý z bohů vytvořil lidi, ale který není známo. Některé legendy praví, že bůh-tvůrce byl zabit prvorozenými či Asmodeem nebo Zehirem. Je možné, že bůh-tvůrce je týž osobou jako bůh zabitý Asmodeem v dobách, kdy byl jen andělem a které vedlo ke vzniku Devíti Pekel. Jiní říkají, že lidé byli stvořeni více bohy, jednajícími pospolu. Tak či onak jména některých pekel jsou - Agathys, Avernus, Dis, Malbolge, Phlegethos, Tartarus.
Melora a Sehanine stvořili půlčíky, ale pak ztratili v tomto svém výtvoru zájem. Mnoho půlčíků tak přijalo jako svou patronku Avandru.
Rozhořela se válka mezi prvorozenými a bohy kvůli touze prvorozených navrátit Svět do Živelného chaosu. Bůh Io se sám postavil prvorozenému zvanému Erek-Hus, král děsu a ten jej rozťal ve dví svou adamantinovou sekyrou čímž vznikli Bahamut a Tiamat. Tito dva nově zrození bohové následně zabili krále děsu. Pak se pustili do křížku mezi sebou, aby nakonec Tiamat vzala roha a až pak se přidali do války proti prvorozeným.
Andělé nabídli bohům své služby ve válce proti prvorozeným. Prvorození stvoří jako svoje vojáky Archony. Nakonec však bohové prvorozené porazí, některé zničí a jiné uvězní. Prvorození pokřivení Propastí zůstali na svobodě.
Bohové si pak stvořili svoje panství, povětšinou v Astrálním moři. Havraní královna vybudovala svůj palác - Lethernu - ve Stínopádu. Corellon a Sehanine vytvořili Arvandor, říši napůl cesty mezi Astrálním moři a Vílí divočině. Erathis, Ioun a Pelor založili Zářící město Hestavar v Astrálním moři. Tiamat a Zehir se uchýlili do temné říše Tytherion, Nekonečné noci. Bane vybudoval Železnou pevnost Chernoggar a Gruumsh ji takřka obratem oblehnul. Bahamut, Moradin a Kord zbudovali božskou horu Celestia. Avandara, Melora a Torog se toulají bez domova.
Orcus zabil mocnou bytost (snad boha ctností a rytířskosti či lidského hrdinu) a umístil její lebku na Orcusovu hůlku.
Trpaslíci se postavili obrům a mnozí si vydobyli svobodu. Jiní jsou stále zotročeni a změnili se v azery a galeb duhry. Trpasličí rebelie vedly k pádu říší titánů a obrů spolu s tím, jak padli jejich prvoprození tvůrci.
Zehir vytvořil Yuan-ti, jednu z nejstarších ras, kteří si budují vlastní říši - Zannad. Yuan-ti bývali mistry mystické magie a vyvinuli schopnosti měnit podobu, čímž nabyli i své současné formy. Jejich králové se nakonec ale zbláznili a jejich civilizace padla, zničena rozkladem společnosti a běsnícími mutanty.
Lolth je zkažena (a zřejmě se zblázní) díky působení úlomku zla na dně Propasti. Její přívrženci mezi Eladriny jsou též zkaženi a stávají se Drowy. Rozhoří se velká válka, která nakonec ztíží cestování mezi Vílí divočinou a světem a ti Eladrini, kteří jsou lapeni ve Světě smrtelníků, se stanou Elfy. Lolth zavede Drowy do podzemí a vytvoří v Propasti svou vlastní říši - Jámy démonických sítí. Některé elfí a eladrinské svatyně mají prázdný oltář, u nějž se neobětuje. Jde o Lolthin oltář, vyhrazený pro den, kdy se očistí od zla a znovu stane bohyní osudu
Vecna je zbožštěn a svoji ruku a oko zanechá jako artefakty ve Světě, aby tam sloužily jeho vůli. Je možné, že kdysi předtím byl vládcem nekromantského království a byl zrazen svým pobočníkem Kasem (tak jak to popisuje jeho původní historie v Greyhawku).
Asmodeus uzavírá temné svzaky s různými zlými bohy. Ďáblové běžně slouží Baneovi, Gruumshovi, Tiamat, Torogovi a Vecnovi.

Pradávná historie

Vztahy mezi elfy a lidmi vedou k narození prvních půl-elfů.
Cendriane, poslední Eladrinská říše rozprostírající se mezi Vílí divočinou a Světem smrtelníků byla zničena během několika málo hodin Zlem zapečetěným a ukrytým v hoře. Podobný osud potkal i Eladrinskou říši Anauli a Říši královen dvojčat a zřejmě i další.
Roztržka mezi Gruumshem a Corellonem vede k tomu, že Corellon vystřelí Gruumshovi jedno z jeho očí.
Ve stejné době vznikají státy Bael Turath a Arkosia, první ovládaný lidmi a druhý drakorozenými. Šlechtici Bael Turathu, obávající se svazků drakorozených s draky uzavírají pakty s ďábly a stávají se prvními tieflingy. Válka mezi těmito mocnými říšemi nakonec zničí obě, přičemž démoni přivolaní ke zničení Arkosie stále obývají její ruiny. Naproti tomu - Vor Kragal, město prachu a kdysi významné město Bael Turathu, je nyní domov nečistých nestvůr, smrtících pastí a prastarých kleteb - a také nevýslovného bohatství a moci.
V průběhu věku Orcus zničil stovky mocných dobrodruhů a srovnal se zemní nesčetně království.
Hobgoblini budují říši spolu s gobliny a bugbeary. Tato říše se rozpadne v důsledku vnitřních roztržek a vnějších tlaků.
V této době žije i známý hrdina Arnd, chudý Kordův kněz, který vytrhne svou vesnici z rukou tyranského barona. Je to také doba arcimágů - Bigbyho, Evarda, Mordenkainena, Otilukea a Tensera.

Nedávná historie

Lidé, drakorození, trpaslíci, eladrini, elfové, půlelfové, půlčíci a tieflingové se sjednotili v říši Nerath. Nerath padl zhruba před sto lety ve válce proti silám z jiných sfér vyvolané gnollím stoupencem Yeenoghua zvaným Bílá zkáza, v níž byli nasazeni první Vykovaní. Bílá zkáza vydrancoval velkou část Nerathu i přes snahu krále Elidyra jej zastavit. V Bitvě devíti synů byl Bílá zkáza konečně poražen, ale král Elidyr zmizel a všech jeho devět synů bylo zabito. Ztráta královské krve a vyplenění země bylo natolik tragické, že se z toho říše již nevzpamatovala a rozpadla se. Pád Nerathu zanechal svět v současném stavu - roztroušené ostrůvky světla oddělené rozsáhlými oblastmi nestvůrami poseté divočiny.
Dvě oblasti, kde mohou povstat hrdinové, jsou údolí Elsir (Red Hand of Doom) a údolí Nentir (DMG). Důležité oblasti v údolí Nentir zahrnují Dožínky (Fallcrest) a Zimoviště (Winterhaven).
Napsal Alnag 27.07.2008
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.13053488731384 secREMOTE_IP: 35.175.201.191