Hraní ve fantasy: Elfové

Obsah článku:

Lesní elfové

Známí také jako zelení elfové nebo divocí elfové


The Song of Beren and Lúthien - Clamavi De Profundis


Lesní elfové jsou nejspíše původním rodem elfů, nebo přinejmenším nejstarším rodem, který se vyprofiloval krátce po příchodu původních elfů z faerie. Jsou díky tomu nejpočetnějším a nejrozšířenějším rodem.


Lesní elfové mají světlou až snědou, občas matně bronzovou pleť (někdy se zelenavými odstíny), hnědé nebo zelené oči a jejich vlasy mívají medovou, hnědou nebo zelenou barvu. Lesní elfové se navzájem považují za dospělé zhruba ve sto letech věku (v primitivnějších podmínkách občas už v sedmdesáti). Jejich strava se skládá především z masa, ovoce, zeleniny a občas dalších, zejména lesních rostlin a jejich částí (listy, květy, míza atp.) po specifickém zpracování.


Lesním elfům se občas nepřezdívá divocí jen díky jejich životnímu prostředí, ale i protože si oproti ostatním (až na eladriny) nesou nejvíce z původního odkazu faerie a oproti ostatním elfím rodům tak bývají intuitivnější a jednají instinktivněji. V některých (ale zdaleka ne všech) případech to může znamenat i agresivněji. Zákonní lesní elfové mohou změnit svůj dlouhodobý postoj k věci nebo jedinci na základě jediného silnějšího okamžiku, zatímco chaotičtí lesní elfové snadno přeskakují od emoce k emoci i kvůli drobným podmětům. Lesní elfové klonící se k Řádu bývají samotářštější, než jejich chaotičtí příbuzní, ať už to znamená osamělé toulky lesem nebo setrvávání v osamění ve svých komnatách v osobních meditacích.


Lesní elfové jsou úzce spojeni s koloběhem lesního života. S tím, jak jejich říše rostou do slávy, u nich obvykle ustupuje důraz na lov a roste význam řemesel zaměřených na práci s přírodními materiály a na umění, zejména přírodní magii, vypravěčství, zpěv, hudbu a tance. V nebezpečnějších dobách si ale často rychle získají reputaci i v boji, zejména v boji malých skupin a v zákeřných přepadech.


Lesní elfové se jen neradi usazují. Touha po změně a cestování je součástí jejich povahy. Primitivní lesní elfové obvykle ani nestaví žádná obydlí (vyjma doby krátce po narození dětí), s vyspělostí jejich společnosti začnou tvořit nejprve malé vesnice ve stromech a nakonec i rozsáhlá třírozměrná města. Sídliště lesních elfů jsou vůči své populaci co do své plochy často menší, než sídliště ostatních elfů, jednak protože se rozpínají i do výšky, ale hlavně protože lesní elfové i na vrcholu své společnosti tráví ve svých domovech jen část svého života a zbytek času cestují, takže kolem sebe nepotřebují tolik vlastního prostoru, jako příslušníci ostatních elfích rodů.


Ve své společnosti se lesní elfové obrací k vůdcům obvykle v okamžicích vlastní potřeby, když stojí před problémem či nebezpečím, s nímž si nedokáží poradit sami a odpovídají na jejich výzvy tehdy, když mají dojem, že by se problém nebo nebezpečí mohly přenést i na ně samotné. Společnost lesních elfů mívá mnoho neformálních autorit, které jsou různě rozeznávány jednotlivými elfy a které následně samy mezi sebou mají vlastní, druhotnou hiearchii. Jeden elf tak obvykle následuje jen autoritu, která mu je nejblíže a kterou si vybral, ať už jde o jedince nebo nějakou skupinu a už příliš neřeší, zda se tato rozhoduje sama podle sebe nebo zda následuje nějakou vlastní "vyšší" autoritu. V primitivních společnostech lesních elfů tak vznikají různá společenství mudrců, zatímco vyspělejší společnost lesních elfů inklinuje k tomu dělit se do různých větví a kast, kdy např. elfí válečníci uznávají jen vojenské vůdce a řemeslníci jen své "cechovní" vůdce atp. Může se i stát, že na okrajích říší lesních elfů zůstávají žít částečně oddělené skupinky následující vůdce, kteří nejsou přímou součástí hiearchie zbytku říše. To se může stát v některých situacích velmi významené zejména, pokud je tímto vůdcem někdo mocný nebo pokud taková skupina tvoří nárazník mezi ostatními elfy a děním ve vnějším světě.


Pravidla

DnD 5e

Zvýšení hodnot vlastností. Lesní elfové získají +1 k Moudrosti.

Rychlonozí. Základní rychlost lesních elfů je 10.5 metru (35 stop)

Trénink se zbraněmi: Lesní elfové jsou zdatní v boji dlouhým a krátkým mečem a krátkým a dlouhým lukem.

Maska divočiny: Lesní elfové se mohou pokusit ukrýt i když jsou jen slabě zahaleni listím, hustým deštěm, padajícím sněhem, mlhou nebo jiným přírodním jevem.


Fate

Aspekt *Lesní elf: Navíc k významu Elfa lze Lesního elfa vyvolat kdykoliv, kdy se vám hodí vaše intuitivní sepjetí s přírodou, divočinou a jejími obyvateli. Lesního elfa lze vynutit k vyjádření vašeho prudšího temperamentu.


Dovednost Lesní elf: Navíc k možnostem Elfa můžeš použít tuto dovednost k hodům souvisejícím s rostlinami, zvířaty a přežitím v divočině, namísto dovednosti Pozornost pro hody na vnímání v přírodním prostředí a k poskytnutí první pomoci (můžete přejmenovat následek zranění, jakoby byl ošetřen, avšak nezahájíte tím proces jeho léčení, resp. odstranění).


Triky Lesních elfů:

  • Maska divočiny. V přírodním prostředí, v němž se lze běžně ukrýt, se můžeš prohlásit automaticky ukrytým, aniž by Tě to nějak omezovalo nebo ses na to musel soustředit. Aktivně se můžeš ukrýt i za přírodními jevy, které by pro ostatní nebyly k ukrytí dostatečné (v hustém dešti, řídkém křoví atp.)
  • Bojový výcvik. Můžeš použít svou rasovou dovednost ke střelbě z luků a k boji z blízka noži, dýkami a tesáky.
  • Vrozená magie. Pomocí dovednosti Lesní elf můžeš sesílat jednoduchá (přímočará) přírodní kouzla (můžeš tak provést akce Překonání nebo Vytvoření výhody).
< Lesní elfové >
Elfové Vznešení elfové
Článek vložil sirien | CC Attribution 13.12.2017
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 82 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.39811396598816 secREMOTE_IP: 34.231.247.88