Vytvořte jejich Batmanovi Jokera

Jak na vytváření cizích postav, které by byly temnou reflexí těch hráčských...
Napsal Alnag

Batman: "Tak proč mne chceš zabít?"

Joker: "HAhaHAhaHA! Já tě nechci zabít! Co bych bez tebe dělal? Vrátil bych se k obírání mafiánských šéfů? Ne, ne NE! Ty... mne... doplňuješ."

- The Dark Knight (2008)

Pro vás, coby vypravěče, je to ale přesně naopak. Vaši hráči potřebují svého vlastního Jokera... aby doplnil jejich hru! Konec konců co je +20 bonus na otevírání zámků bez zámku? Nadupaný sporťák bez honičky? Nebo popravčí meč bez něčeho fakt drsného, hustého a hnusného, co by se dalo odpravit?

Když si jako hráč vytvářím obzvlášť schopného zloděje, který otevírá zámky s bonusem +20, vytvářím očekávání. Když Vypravěč přijme moji postavy do hry, je to implicitním příslibem, že moje postava bude něco znamenat. A moje postava jsou ty kousky na deníku. Moje postava je těch +20 k otevírání zámků; pokud nikdy nebudu odemykat zámek, pak jsem vlastně nikdy nehrál svou postavu. Zjednodušeně řečeno, pokud vy, coby Vypravěči chcete vytvořit mému Batmanovi Jokera, dejte do hry zámek, který bude moje postava moci otevřít!

Cizí postavy, svět samotný, nestvůry nebo zápletky lze vytvářet nezávisle na hráčích a jejich postavách. Možná je takový přístup i víc "realistický". Ale není zárukou, že mnohdy obtížné hledání metaforického zámku, do nějž by se dal zasunout zlodějský šperhák, je to, co bude většinu lidí bavit. Když chcete nabídnout něco konkrétního, něco, co je bezpochyby spolu-zodpovědné za kolosální úspěch Temného rytíře, nabídněte...

... Jokera.

Joker, přestože o sobě tvrdí, že je agentem chaosu, je všechno jen to ne. Není náhodný. Perfektně doplňuje vzor, plní svou stranu dohody a stává se příslibem Batmanovi. A stejně tak i vy musíte jednat stejně efektivně jako tento mistr šílenství. Místo plnění své hry náhodnými postavami, nestvůrami a zápletkami je naplnit Jokery.

Mějte pouze na paměti, že Joker je Batmanovo echo. Je to Batman. Jenom si zvolili jinou cestu. A Joker to ví.

Opravdu temné zrcadlo

Joker: "Nemluv jako jeden z nich. Nejsi jeden z nich! I když bys rád byl. Pro něj jsi jenom monstrum, jako já."

- The Dark Knight (2008)

Joker: “Tys měl kdysi opravdu špatný den, že? Proč by ses jinak oblékal jako létající myš?”

- Batman: The Killing Joke (1988)

Vztah Jokera a Batmana se zrodil z náhodných události jednoho děsivě špatného dne. Joker odráží absurditu náhodné nespravedlnosti života, zatímco Batman se zasvětil vytvoření smyslu z náhodné tragédie, která mu sebrala rodinu.

Ale jak Joker tak Batman manipulují s psychikou. Oba užívají jako svou zbraň Strach, byť ten Jokerův je maskován jako perverzní smích. Strach a humor jsou ale spřízněné… to je i důvod, proč se smějeme, když jsme vyděšení.

Joker a Batman jsou i brilantní stratégové. Ve filmu Temný rytíř o sobě Joker sice tvrdí, že je vzteklý pes a síla chaosu, ale přesto jsou všechny jeho plány brilantně propracované s až puntičkářskou přesností věnovanou každému detailu. Jeho akce se zdají být šílené, ale jejich provedení je všechno jen ne impulzivní. Ve skutečnosti je až nesnesitelně trpělivý. Stejně jako Batman.

Batman a Joker chtějí, aby si jejich protivníci mysleli, že jsou nepředvídatelnými silami přírody. Batman chce, aby si jeho protivníci mysleli, že udělá cokoliv, aby dosáhl svého… bude vraždit... mučit... I když fakticky Batman tuto hranici nikdy nepřekročí, nechce, abyste to (pokud jste zlosyn) o něm věděli.

A konečně jak Joker tak Batman jsou srovnatelně šílení. Batman ale prokazuje to, že je šílený, svou posedlostí pro spravedlnost. Co je ale normálního a sociálně akceptovatelného na skákání ze střech, plížení se po nocích v nejhorších částech města a mlácení lidí, zatímco jste převlečeni za obřího létajícího savce (ale ne, není to furry... to by bylo ještě šílenější). Slovy Alana Moorea, "psychologicky jsou Batman a Joker zrcadlové odrazy jeden druhého.

Takže jak najít zrcadlové odrazy hráčských postavy a přitáhnout jejich temné svíjející se formy do vaší hry?

Pojďme se podívat na to, jak by asi mohl vypadat Batmanův deník. Pár aspektů, které by asi jeho postava měla:

 • Detektiv
 • Donchuán
 • Vyšší třída
 • Outsider
 • Dvojí identita
 • Spravedlnost
 • Povinnost
 • Ztracené dětství

Když víte, co mají Batman a Joker společného, podívejte se na celou plejádu postav kolem Batmana znovu:

 • Detektiv - The Riddler
 • Donchuán - Catwoman
 • Vyšší třída - Penguin
 • Outsider - Joker
 • Dvojí identita - Two Face
 • Spravedlnost - komisař Gordon
 • Povinnost - Alfréd
 • Ztracené dětství - Robin

Batmanova rodina zlosynů dává dokonalý smysl. Jsou to odrazy jeho samého, skoro jako by nějaký zlý bastard vzal Batmanův deník, vytrhal z něj všechny aspekty a nechal z těchto živin vyrůst Cizí postavy. Vzniknou tak sice nová CP, ale nejsou to skutečně "reální lidé" jsou to jen Batmanova echa. Bojuje sám se sebou a to nám odhaluje, kým je. Když čelí těmto pokrouceným zrcadlovým odrazům, volí Batman mezi tím, čím chce být, a tím, čím by mohl být.

Zpět do hry

Až budete příště vytvářet cizí postavy pro vaše dobrodružství, mrkněte se do hráčských deníků. Udělejte si poznámky. Deník je oknem do toho, co hráči od hry chtějí: jaké povolání hrají, jakou mají nejlepší dovednost, jaké aspekty nebo odbornosti si volí. Čemu věří a jaké cíle si kladou. Kdo jsou jejich přátelé a soupeři? Jaká je jejich motivace? Když mluví o tom, co se stalo na poslední hře, co je nejvíc nadchne? Na jaké části zapomínají? TO jsou stopy a semínka, která je třeba zasadit a dát tak vznik novému dobrodružství.

Můžete to dotáhnout až do absurdna. Netopýří muž bojuje s Mužem-Netopýrem, osobou, která se doslova mění v obřího netopýra. Zní to šíleně, ale vzor zůstává zachován. Buďte doslovní nebo velmi abstraktní, cokoliv sedne vám, vašim hráčům a tónu vašich dobrodružství.

Když vytváříte cizí postavy, nestvůry a překážky, aplikujte zejména následující tři kroky na poznámky učiněné z hráčských deníků (ne nutně v uvedeném pořadí):

 • Přehnání
 • Komplikace
 • Rozpor

Vezměme si jako příklad přesvědčení jedné z postav, mladého hraničáře: "Musím zabránit goblinům, aby napadali naši vesnici."

Řekněme, že vytváříte postavy, které zosobňují tato protikladná přesvědčení. Touto metodou se dobrodružství píše skoro samo:

 • Přehnání: "Zabiju všechny gobliny, všude, ať to stojí, co to stojí."
 • Komplikace: "Jediný způsob, jak zachránit vesnici, je dát goblinům to, co opravdu chtějí."
 • Rozpor: "Vesnice je ztracená, musím odvést naše lidi do bezpečí a opustit náš rodný dům."

Pravděpodobně máte ve hře více Batmanů (a Batgirls a Robinů atd.), ne jen jednoho hráče. Cílem ale není vytvořit celou Legii zkázy, ale pár klíčových cizích postav. Sepište si proto aspekty, které chcete přehnat, zkomplikovat nebo uvrhnout do ko konfliktu a na kterých hráčům NEJVÍC záleží. Nevytvářejte ale cizí postavu pro jeden každý z nich, vytvořte ji pro kombinaci více různých aspektů. Mějte více aspektů, které, pokud možno, míří k jednomu či dvěma cizím postavám. Osoba, která chce "opustit vesnici" je tatáž, která "zradila důvěru" jiné hráčské postavy. Zjednodušte si život tím, že máte méně CP, které musíte řešit a přimějte hráče ke spolupráci tím, že zkombinujete jejich zájmy (a cíle).

Pravidla: Jejich porušování není důvod k omluvě

Joker: "A dnes porušíš svoje jedno pravidlo!"

- The Dark Knight (2008)

Joker: "Ale, ty. Ty jsi mne prostě nemohl nechat jít, že? Tohle se stane, když nezastavitelná síla narazí na nepohnutelný předmět. Jsi skutečně nezkorumpovatelný, že? Hm? Nezabiješ mne z nějakého pochybného smyslu pro spravedlnost. A já tě nezabiju, protože je s tebou tolik zábavy. Obávám se, že jsme odsouzeni tohle dělat věčně.

Batman: "Ty budeš věčně jen zavřený v polstrované cele."

Joker: "Možná bychom mohli jednu sdílet."

- The Dark Knight (2008)

Joker: "Právě teď tě potřebují, ale až tě potřebovat nebudou, zapudí tě, jako malomocného! Jejich morálka, jejich kodex, to je všechno jen špatný vtip. Opuštění při první známce potíží. Jsou jen tak dobří, jak jim to svět okolo nich umožní. Ukážu ti to. Když půjde do tuhého, tak se tihle... tihle civilizovaní lidé sežerou navzájem. Vidíš, nejsem monstrum. Jsem jen trochu napřed."

- The Dark Knight (2008)

Batman má svá pravidla, linie, které nepřekročí. Batman odmítá zabít. Jeho cesta ke spravedlnosti začala vraždou jeho rodičů. Odmítá se stát tím, s čím bojuje. Neužívá střelné zbraně. A nezabije, i když by to bylo snazší.

Jak Joker tak Batman byli zrozeni z náhodných událostí jednoho špatného dne. Oba dělají zdánlivě šílené věci. Ale dokud Batman neporuší svoje jedno pravidlo, nestane se Jokerem. To vede Jokera k tomu, že je posedlý Batmanem a tím, zda jsou stejní. Pokud se Joker mýlí, pokud i on měl volbu, pak všechno, co kdy udělal, je jeho vlastní chyba.

Je to mocný příběhový materiál. Můžete vytvořit celé tažení o tom, jak se Joker snaží najít něco, nač by Batman zaregoval. Jak je tlačí k bodu zlomu. Což činí každé Batmanovo vítězství daleko smysluplnější. Když se podíváte na hráčské rysy a přesvědčení (jejich vlastní pravidla), poskytne vám to perfektní cíle pro protivníky. Použijte cizí postavy, které tlačí vaše Batmany k bodu zlomu. Vaše postavy buď posílí to, čím jsou, jak budou bojovat proti tomuto tlaku, nebo budou donuceny se změnit a vyvinout tím, že překročí ostře nabitou linii. Tak či tak... je to drama a drama je to, co dělá hru zajímavou.

volně převyprávěno podle Johna Stavropoula
Napsal Alnag 04.01.2011
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 17 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14947009086609 secREMOTE_IP: 35.174.62.162