[Fate] Alternativní seznamy dovedností a přístupů

Obsah článku:

Podobně jako dříve... tady jen poznamenám, že přístupy se liší od dovedností ve dvou věcech:
Zaprvé zatímco dovednosti jsou (většinou) "otevřený" systém (teoreticky lze vždy přidat další, když je potřeba a každý má jiné), přístupy jsou uzavřený systém (existuje daný počet a tak nebo onak je mají všichni všechny).
Zadruhé zatímco dovednosti říkají co postava umí, přístupy říkají, jak postava věci dělá. Ten rozdíl je značný a zásadně ovlivňuje feeling hry - jak co do odlišnosti od dovedností tak co do rozdílu mezi jednotlivými sadami přístupů. Některé níže uvedené sety tento druhý rozdíl dodržují velmi ledabyle až vůbec a v podstatě se mění jen na uzavřený minimalistický výčet širokých dovedností a hodily by se tedy spíš na předchozí stránku vedle pojetí Freeportu - přinesou jednoduchost přístupů, avšak zachovají feeling dovedností. Pokud jsou uvedeny zde mezi přístupy, tak k tomu obvykle je nějaký zvláštní důvod, obvykle se týkající jejich původu.


FAE základyní přístupy

 • Pečlivý (Careful)
 • Chytrý (Clever)
 • Oslnivý (Flashy)
 • Rázný (Forceful)
 • Rychlý (Quick)
 • Lstivý (Sneaky)

Tři sety podle původu dělení

Začnu jedním rozsáhlejším modelem, protože poskytuje zajímavou analýzu. By "pope22", rpg.net. Pozn.: přístupy pozadí jsou typickým příkladem dovedností Freeportového a nikoliv přůstupů, zachovávám je zde kvůli jejich vztahu k ostatním dvěma setům


Klasická sada FAE: "Bez ohledu na to, jakému problému čelíš, možná řešení lze vždy zařadit do jednoho z šesti přístupů. Máš své vlastní preferované metody, které ti sedí nejvíce"
Viz výše


Přístupy pozadí: "Měl jsi život i předtím, než jsi potkal své současné společníky. Tyto přístupy reflektují, co za život to bylo. Tvá zkušenost ukazuje, v čem vynikáš a jaký přístup vůči problémům volíš."

 • Magical (Kouzelný) V nemagických settinzích lze mít třeba Scientific (Vědecký)
 • Scholar (Učený)
 • Performer (Umělecký)
 • Military (Vojenský)
 • Survivor (Překonávající)
 • Criminal (Zločinný)


Ovlivňující přístupy (Outlook): "Každý nějak ovlivňuje okolní svět. Tato sada je celá o tom, jak to vy toužíte dělat. Vaše cíle jsou v dosahu a otázka jen je, jak jich dosáhnete."

 • Control (Kontrolující)
 • Insight (Chápající)
 • Influence (Vlivný)
 • Aggression (Agresivní)
 • Preparation (Důkladný)
 • Misdirection (Klamný)


Vlastní přístupy: "Každý nějak ovlivňuje okolní svět. Tato sada je celá o tom, jak to vy toužíte dělat. Vaše cíle jsou v dosahu a otázka jen je, jak jich dosáhnete."

 • Ability (Dovednostně)
 • Logic (Logicky)
 • Creativity (Kreativně)
 • Power (Silově)
 • Perception (Vnámavě)
 • Deception (Klamně)


White picket witches přístupy

Jakási supernatural space opera.

 • Brilliant (Skvělý)
 • Classy (Stylový)
 • Dangerous (Nebezpečný)
 • Savvy (Důvtipný)
 • Treacherous (Zrádný)
 • Powerful (Mocný)
 • Sensitive (Citlivý)


Star Trek přístupy

By "mcellis", rpg.net forums

 • Boldly (Směle)
 • Logically (Logicky)
 • Passionately (Vášnivě)
 • Methodically (Systematicky)
 • Cleverly (Chytře)
 • Deceptively (Klamně)


Vampire: The Masquarade přístupy

By "Bruce Redux", rpg.net forums; Má k tomu krásné vysvětlení: "použil jsem jako přístupy hříchy, protože žádnej upír stejně nedělá nic z ctnostnejch důvodů".

 • Lustfully (Chtivě)
 • Voraciously (Žravě)
 • Greedily (Chamtivě)
 • Lazily (Líně)
 • Angrily (Zlostně)
 • Enviously (Závistivě)
 • Proudly (Pyšně)


Emotivný přístupy

By "Sovem", rpg.net forums.

 • Rage (Vztekle)
 • Averice (Lakomě)
 • Fear (Děsivě)
 • Will (Odhodlaně)
 • Hope (Nadějně)
 • Compassion (Soucitně)
 • Love (Milujícně)


Zombie apocalypse přístupy

Přístupy, které jsem navrhl v G+ komunitě k zombie apokalyptické hře. Fungují na principu dvousloupcového FAE - tj. pro každou akci zvolíte jeden z přístupů z každé sady a sečtete je dohromady. Do každé sady rozdělujete -1, 0, +1 a +2, tzn. postava může mít k hodu od -2 do +4, obvykle mezi 0 a +3.


První sada říká "jak" něco děláte:

 • Klamně (Deceptively)
 • Bezohledně (Ruthlessly)
 • Dovedně (Skillfully)
 • Hbitě (Swiftly)


Druhá sada říká "pro co" ("proč") něco děláte (tj. co vás do věci žene a motivuje):

 • Přežití (Survival)
 • Zisk (Personal gain)
 • Spása (Salvation)
 • Ostatní (Others)


Přístupy z Bohů a Monster

tohle jsem našel tady.

 • Bold (Chrabrý)
 • Subtle (Jemný)
 • Clever (Chytrý)
 • Mighty (Mocný)
 • Wise (Moudrý)
 • Swift (Hbitý)


Fredova alternativní sada

Crowen přihodil jednu Fredovu alternativní sadu odsud

 • Detekt (Odhalením)
 • Fight (Bojem)
 • Know (Vědomostí)
 • Move (Pohybem)
 • Sneak (Kradmostí)
 • Talk (Mluvením)


< Seznamy přístupů >
seznamy dovedností
Článek vložil sirien | CC Attribution 15.12.2014
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 58 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.13708901405334 secREMOTE_IP: 44.200.27.215