Night's Black Agents v Kostce

Shrnutí detailních nastavení GUMSHOE systému pro Night's Black Agents. Shrnutí pro rychlé seznámení, shrnutí, referenci (základní pravidla a mechaniky, tvorba postavy) nebo potřeby one-shotů. Volné převyprávění zejména pro nováčky. Text předpokládá obecnou znalost RPG hraní a obecných RPG termínů.
Článek vložil sirien | CC Attribution

Cílem tohoto článku je umožnit vám co nejrychlejší "cold start" pro hru Night's Black Agents. Night's Black Agents využívají systém GUMSHOE a zde naleznete pouze nastavení a dodatečné záležitosti GUMSHOE pro NBA. Základ GUMSHOE zde již není opakován a naleznete jej v článku GUMSHOE v Kostce.


V první řadě je tento článek určen pro nováčky co chtějí hrát, aniž by studovali celá pravidla a pro hráče one-shotů co se chtějí alespoň rámcově seznámit se systémem. Vzhledem k tomu, že Night's Black Agents nebyly nikdy přeloženy do češtiny může článek sloužit i těm, kteří neumí dost dobře anglicky. Obecnou diskusi ke GUMSHOE naleznete zde.


Následující text je mým stručným převyprávěním pravidel, které podléhá nutnému zjednoušení kvůli rozsahu článku. V případě, že později najdete kontradikci se zněním skutečných pravidel, aplikujte znění skutečných pravidel. Místy jsem jej proložil pár poznámkami na základě vlastní zkušenosti s častými dotazy na ukázkových hraních. Jednotlivé hry GUMSHOE se v detailech občas liší, na příslušných místech to bude uvedeno.


Kurzívou jsou uvedeny různé poznámky, detaily, komentáře, zkušenosti z hraní atp.


Night's Black Agents

Night's Black Agents je hra o veteránech špionáže, agentech a jiných postav ze stínů, kteří odhalili existenci upírů a jejich konspirace. Definice upírů je zde poměrně volná a je ponechána na žánrové stylizaci té které skupiny. Podstatné je, že NBA jsou špionážní, konspirační thriller, v němž se postavy snaží rozhalit upíří konspiraci, pochopit a poznat své nepřátele a zasadit jim bolestivé údery.


Podobně jako Trail of Cthulhu, i NBA obsahuje několik herních módů, které dávají možnost hru zasadit do specifické žánrové stylizace, aby hra pokryla celou paletu možných upřích špionážních thrillerů. V NBA jsou módy hned čtyři: Burn (spalující) je o psychologickém dopadu a ceně za hrdinství (Bourne, Alias...). Dust (prašný) je temný a přízemní (Sandbaggers, Rubicon, Tři dny Kondora). Mirror (zrcadlový) je složitý a moderně propletený, s různými plány v plánech plánů (MI-5, Spy Game). Stakes (o vysoké sázky) je subžánr kde se hraje o hodně a rozhoduje pár jedinců (Taken, Declare).


Varování: Následující text může být zatím nepřesný nebo neúplný


Speciální - Night's Black Agents

Počet bodů dovedností:
Obecné: 70 (Health a Stability mají 4 body zdarma) (pouze 55 pro Dust mód. Pouze 65 pro Mirror mód.)
Investigativních podle počtu hráčů (Streetwise a Tradecraft mají 1 bod zdarma):

  • 2: 32
  • 3: 24
  • 4: 22
  • 5+: 20
Investigativní body je opět možné nedobrat při tvorbě a dorozdělit až při hře. Kromě toho poté, co jsou všechny investigativní dovednosti rozebrány, se můžete rozhodnout investovat zbylé body do "Tag-team Tactical Benefits" (viz níže)


Vyměňování bodů tvorby je volitelné pravidlo (totožné s Trail of Cthulhu): hráči mohou při tvorbě postav mezi sebou vyměňovat investigativní body za obecné v poměru 1:3 (jeden hráč se vzdá jedněch a dostane druhé a vice versa, nemůžete takto směňovat sami se sebou)


Health je v Dust módu zastropována na 10.


Stability je rozepsanější, viz str. 82. Pokud zavedete pravidlo o Sources of Stability, obnovuje se Stability pouze podle něj. V Burn módu hry zastropována na 12. V Burn módu ztratíte 1 z hodnocení stability, pokud zabijete člověka (alternativně můžete o 1 snížit hodnocení některé z Interpersonal investigativních dovedností - šílenci nebo zatvrzelci, vyberte si)


Network je zvláštní dovednost shrnující vaše kontakty a jejich užívání. Do začátku dostanete základ podle počtu hráčů: 2: 12, 3: 8, 4: 6, 5+: 4. Kdykoliv potřebujete kontakt, vymyslíte si ho a přidělíte mu body ze svého poolu. Když kontakt tyto body dopálí, odchází zehry (stahuje se, je zabit atp.) Kontakty lze doplňovat z bodů na zlepšení postavy. Dovednost Network se nikdy neobnovuje sama od sebe. V Burn módu ztráta kontaktu způsobí ztrátu 1 úrovně hodnocení Stability. V Mirror módu GM každou session hodí proti 1 kontaktu který je ve hře - pokud dohodí či přehodí zbývající počet jeho bodů, je tento obrácen nepřáteli (nebo byl celou dobu dvojitým agentem).


Třešničky - pamatujete, jak vám Athletics 8 zvedne HT z 3 na 4? Tak v NBA máte nějakou takovou třešničku u většiny obecných dovedností. Až na Dust mód, v němž existují jen některé (zrovna Athletics mezi nimi je). Pro méně akční hru lze třešničky posunout z 8 na 12 (HT se ale stále bude zvedat na Athletics 8).


Obnovy bodíků obecných dovedností jsou možné kdykoliv, kdy se dostanete do bezpečí: v tom případě si zcela obnovíte pooly 3 libovolných dovedností. To lze provést pouze jednou za sezení. Kromě toho se pooly fyzických dovedností (Athletics, Driving, Hand-to-Hand, Piloting, Shooting a Weapons) samy obnoví 24 hodin po svém posledním použití. GM může nechat postavu obnovit 1 nebo 2 bodíky z nějakého poolu, pokud tato učiní rozhodnutí korespondující s jejím Drive. Cover a Network se neobnovují nikdy. Health a Stability podle pravidel pro léčbu.


Iniciativa se v boji řídí hodnocením dovednosti (nikoliv zbývajícími bodíky v poolu).


Modifikátory zbraní: -2 (žádné), -1 (malé, tupé, improvizované), 0 (velké zbraně, běžné střelné), +1 (těžké, velkorážní střelné), +2 (takové ty střelné zbraně, u nichž vám ostatní řeknou, že vám asi hráblo, když jejich použití navrhnete). NBA zavádí pár rozšířených mechanik (a modifikátorů) pro zbraně, včetně vzdáleností, cílené střelby, krycí palby atp. a pravidel pro výbušniny. Viz str. 67 až 81.)


Pancíře (odečítají se od způsobeného zranění, formát střelba/na blízko): lehký balistický (lze skrýt pod oblečení) 1/0, policejní 2/1, vojenský 3/1. Policejní a vojenské pancíře jsou těžké, nepohodlné, velké...


Bonusové mechaniky

Obecně jsou Night's Black Agents asi nejvíce "crunchy" ze všech GUMSHOE her a obsahují dílčí pravidla pro různé detaily (typu závislost na drogách atp.) V tomto místě nejsou rozepsány zdaleka všechny (stejně jako jsem zde nepsal všechny detaily o které NBA rozšiřují pravidla pro zbraně)


MOS znamená Military Occupational Speciality. Každá postava vybere jednu obecnou dovednost, u níž má MOS. Jednou za sezení pak může prohlásit, že prostě uspěla (je-li to alespoň trochu představitelné). U nenadpřirozených překážek to znamená úplný úspěch (s MOS na shooting člověka prostě zastřelíte), u nadpřirozených pouze úspěch (s MOS na Scuffling upíra probodnete kolíkem, ale neznamená to, že ho nutně zabijete). Dust mód MOS zcela ruší. MOS nelze použít pro piggybacking.


Tma je v NBA trochu rozepsanější. Městská noc má hodnotu 1, skutečná tma 2, úplná tma 3. Tato hodnota ovlivní (záporně) Alertness modifier, (kladně) Stelth modifier, zvýší se o ní všechna HT a ovlivní DC všech na zraku závisejících úloh. Baterka sníží tuto hodnotu o 1, ale zároveň o 1 sníží i HT nositele (používejte noctovisi).


Nesmrtící útoky tazery se řeší jako střední elektrický šok (viz hazardy). V boji na blízko může hráč před hodem ohlásit, že útočí nesmrtícím způsobem. Cíl pak nikdy neklesne pod -11 Zdraví (pokud by měl, pouze podstoupí další hod na to zda zůstane při vědomí). Střelba je vždy potenciálně smrtící.


Tactical Fact Finding zavádí nový typ stop, které neslouží k řešení případu, ale k analýze nepřátel. Pokud takovou stopu naleznete, můžete ji zužitkovat k získání taktické výhody v boji. Viz str. 108-110).


Tag Team benefits - pokud utratíte body na investigativní dovednosti na Tag Team, můžete určit nějaký typ taktiky, kterou máte v týmu ve dvojici sehranou. Body na danou taktiku musí utratit oba členové kteří se taktiky chtějí účastnit. Jeden z členů pak zaplatí bodík Tag Team investigativní dovednosti, aby druhému členu týmu přidal 3 bodíky obecné dovednosti. Viz str. 112-113


Charakteristiky postav

Karta postavy


Background: je shrnutí původu postavy. Je definován prostou větou (Medik: léčíš svoje a pitváš jejich. Analytik: dáváš to dohromady. Vykonavatel: zabíjíš to) a funguje převážně měkce. Hra obsahuje doporučené sady dovedností pro ten který background, ale jde pouze o možnou nápovědu k tvorbě postavy. Postava může kombinovat kolik backgroundů se hráči zlíbí (nebo se držet jen jednoho)


Historie - tohle v podstatě není charakteristika, nicméně NBA vyzývá hráče k tomu aby detailněji prokreslily minulost své postavy. Pro koho pracovala, co dělala, jak se o upírech dozvěděla, co jí dovedlo proti nim, jak potkala ostatní a proč se k nim přidala.


Motivace: (Drive) je opět to co žene postavu vpřed aby dělala to, co dělá. Obecně jde o volitelnou (avšak doporučovanou) vlastnost, v Mirrors módu je nicméně povinná a navíc může být ostatním hráčům skrytá.


Sources of Stability (pro módy Stakes, Burn a Mirrors). Jmenujte věci, které vás drží nad vodou. Pokud k nim nemáte přístup, nemůžete svou Stability obnovit. Pokud je někdo ohrozí, zničí či zabije, vyvolá to okamžitě ověření Stability (dost náročné).


Symbol je něco co vám připomíná váš směr a uklidňuje vás to. Krucifix pro věřící, vlajka pro patrioty... Ztráta symbolu sníží hodnocení stability o 1. Pokud jej vnesete do hry, obnovíte si 1 bod stability. Ve Stakes módu by měl být Symbol vztažen k vaší Motivaci. V Burn a Mirrors módu, pokud se ukáže váš symbol jako falešný (Ježíš byl upír, Lincoln byl upír...), okamžitě snížíte hodnocení stability o 3.


Solace je osoba, se kterou trávíte svůj čas. Kamarád, milenka, mentor, barman... jednou za příběh, pokud s ní strávíte alespoň 6 hodin, si můžete obnovit 2 bodíky Stability. V Burn módu si snížíte hodnocení stability o 3, je-li tato osoba zabita či proměněna. V Burn a Mirrors módu si snížíte hodnocení Stability o 2, pokud vás tato osoba pošle ke všem čertům.


Bezpečí je místo, do něhož byste se nejraději uchýlili. Domov s manželkou (která už roky jen doufá, že ještě žijete), chata vaší matky v Alpách atp. Jen to že víte, že toto existuje, vám dodává jistotu. Na konci příběhu, kdy nebylo útočiště ohroženo, si obnovíte jeden bodík Stability. Bezpečí se počítá jako Útočiště (umožní vám obnovit pooly 3 obecných dovedností) a snižuje nároky na Preparedness o 2. Nicméně svou přítomností Bezpečí ohrozíte (na druhou stranu, dostanete-li se tam nepozorováni, můžete obnovit celou svou Stability). Pokud má Bezpečí nějakou postavu která ho obývá, je to automaticky kontakt s 6 bodíky. V Mirrors vás stojí 3 body hodnocení, pokud se nepřátelé o tomto místě jen dozvědí. V Burn módu ho k tomu musí i zničit.


Důvěra (Trust, pro Mirrors mód). Začínáte s 5 body Důvěry. Jedné jiné postavě přidělte 3, jedné jiné 0 a zbylé 2 body rozdělte po jednom mezi ostatní (pokud nezbývá dost hráčů, zbylé body propadnou) - efektivně se s tím pracuje jako s hodnocením dovednosti. Je na rozhodnutí skupiny (GM) zda je rozdělíte otevřeně či skrytě a pak odhalíte naráz. Bodíky důvěry lze utrácet a tak přidat důvěřujícímu +1 (skrze nějakou drobnou pomoc nebo prostě pouhou přítomností). Pokud si postavy důvěřují, dostanou +1 na spolupráci nebo piggybacking jen tak za nic. Na konci scénáře můžete přerozdělit 1 bod důvěry nebo můžete někomu přidat další důvěru za body na zlepšení postavy (nikomu nemůžete dát více než 5 důvěry). Pool bodíků důvěry se obnoví na konci každého scénáře.


S body důvěry lze provést zradu - utratit je proti důvěřující postavě (nebo pro sebe proti ní). 1 bod důvěry může: zcela vyrušit použití investigativní dovednosti (přimět ji selhat), může odečíst 3 od hodu, může odečíst 2 od hodu poté, co si hráč hodil nebo může přidat 2 k vašemu hodu proti důvěřující postavě. Pokud je postava ve scéně zrazena, pouze ten kdo ji zradil může v dané scéně použít MOS.


Zradu nelze použít proti postavě která je dominovaná, ovládaná nebo je proměněná v upíra. Body důvěry jsou při zradě ztracené. I pokud se postavy usmíří, zrazený už nemůže tomu kdo jej zradil nikdy přisoudit další důvěru.


Osobní linie (Personal arch) je v NBA volitelná. Stejně jako v Ashen Stars to je vaše vlastní příběhové téma ve hře, které bude GM vkládat do některých scénářů. Může to být nějaké vnitřní dilema vaší postavy, něco nedořešeného z minulosti, nějaký osobní cíl nebo zájem, vlastní skrytá agenda atp. Řiďte se představou osobních příběhů postav v SF seriálech. Počítejte s tím, že váš osobní příběh nakonec může ovlivnit hlavní příběhovou linii.


Dodatky a download k Night's Black Agents


Článek vložil sirien | CC Attribution 15.05.2015
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 6 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.099825859069824 secREMOTE_IP: 3.230.154.90