The Esoterrorists & Fear Itself v Kostce

Shrnutí detailních nastavení GUMSHOE systému pro hry The Esoterrorists a Fear itself. Shrnutí pro rychlé seznámení, shrnutí, referenci (základní pravidla a mechaniky, tvorba postavy) nebo potřeby one-shotů. Volné převyprávění zejména pro nováčky. Text předpokládá obecnou znalost RPG hraní a obecných RPG termínů.
Článek vložil sirien | CC Attribution

Cílem tohoto článku je umožnit vám co nejrychlejší "cold start" pro hry The Esoterrorists a Fear itself - obě tyto hry využívají systém GUMSHOE a zde naleznete pouze nastavení a dodatečné záležitosti k těmto hrám, základ GUMSHOE zde již není opakován a naleznete jej v článku GUMSHOE v Kostce.


V první řadě je tento článek určen pro nováčky co chtějí hrát, aniž by studovali celá pravidla a pro hráče one-shotů co se chtějí alespoň rámcově seznámit se systémem. Vzhledem k tomu, že The Esoterrorists ani Fear Itself nebyly nikdy přeloženy do češtiny, může článek sloužit i těm, kteří neumí dost dobře anglicky. Obecnou diskusi ke GUMSHOE naleznete zde.


Následující text je mým stručným převyprávěním pravidel, které podléhá nutnému zjednoušení kvůli rozsahu článku. V případě, že později najdete kontradikci se zněním skutečných pravidel, aplikujte znění skutečných pravidel. Místy jsem jej proložil pár poznámkami na základě vlastní zkušenosti s častými dotazy na ukázkových hraních. Jednotlivé hry GUMSHOE se v detailech občas liší, na příslušných místech to bude uvedeno.


Kurzívou jsou uvedeny různé poznámky, detaily, komentáře, zkušenosti z hraní atp.


The Esoterrorists&Fear Itself

The Esoterrorists byly první hrou GUMSHOE, takže v nich najdete velmi čistou a základní podobu GUMSHOE. Fear Itself na ně blízce navazují, takže tvrdý systém samotný je obdobný, ale mají silnější stylizaci (odehrávají se v tomtéž světě, jen z pohledu obyčejných lidí), takže v nich naleznete poměrně velké množství měkkých mechanik.


Speciální - The Esoterrorists

Nastavení základních pravidel

Počet bodů dovedností:
Obecné: 60 (Health a Stability mají 1 bod zdarma)
Investigativních podle počtu hráčů:

  • 2: 32
  • 3: 24
  • 4: 22
  • 5+: 20


Obnovy bodíků obecných dovedností: Obecné dovednosti se obnovují spolu s investigativními. Fyzické dovednosti (Athletics, Driving, Scuffling a Shooting) se po 24 hodinách příběhového času od posledního použití dovednosti obnoví na plnou původní hodnotu. Health a Stability se řídí pravidly pro léčbu.


Modifikátory zbraní: -2 (žádné), -1 (malé, tupé, improvizované), 0 (velké zbraně, běžné střelné), +1 (těžké, velkorážní střelné)


Pancíře (odečítají se od způsobeného zranění, formát střelba/na blízko): policejní 2/1, vojenský 3/1. Oba pancíře jsou těžké, nepohodlné, velké...


Charakteristiky postav

Karta postavy


Koncept: Vaše povolání případně identita v týmu vyšetřovatelů (akademik, policista, válečný veterán...), která podchycuje, jak jste se setkali s nadpřirozenem a jak vás Ordo Veritas zrekrutoval. Souvisí s Off-Duty Occupation ("civilní povolání") a dává vám příběhově kontakty a zdroje které s daným povoláním logicky souvisí.


Dodatky a download k The Esoterrorists


Speciální - Fear Itself

Nastavení základních pravidel

Počet bodů dovedností:
Obecné: 60 (Health a Stability mají 1 bod zdarma)
Investigativních podle počtu hráčů:

  • 2: 16
  • 3: 12
  • 4+: 10


Obnovy bodíků obecných dovedností: Kdykoliv, kdy se postavy dostanou alespoň na hodinu do bezpečí, si mohou zcela obnovit pooly tří libovolných obecných dovedností. Mezi příběhy se samozřejmě obnoví všechny naplno. Health a Stability se řídí pravidly pro léčbu.


Modifikátory zbraní a pancíře viz Esoterrorists.


Fleeing: Postavy, které mají koncept investigativní/bojový expert nebo psychic dostanou 2 body Fleeing za 1 bod tvorby.


Stropované (Capped) schopnosti: Některé schopnosti náleží vyhrazeným konceptům (viz níže). Postava s daným konceptem si je může vzít dle libosti, ostatní mohou mít u obecných dovedností pouze polovinu jejího hodnocení, a investigativní a psychické si při tvorbě nemohou brát vůbec. Bojový/vyšetřovací expert má prioritu v Scuffling, Shooting a Investigative Procedure, psionik pak ve všech psionických dovednostech.


Speciální pravidla pro Stabilitu: Za každé 3 body, které do Stability dáte, musíte definovat zdroje své stability (co vás drží nad vodou). Mohou to být osobní rysy, aktivity a vztahy k lidem. Pokud poskytnete útěchu či pocit bezpečí některé vedlejší postavě a to nezištně nebo nad rámec povinnosti či potřeby, můžete dostat možnost obnovit si 1d6 bodů Stability. Pro psioniky jsou hody na Stabilitu vždy s modifikací +1 k DC (psychické schopnosti a šílenství jdou ruku v ruce).


Charakteristiky postav

Karta postavy


Premisa: Koho vlastně (všichni) hrajete (studenty stejné školy, sousedy, pasažéry výletní lodi...)


Koncept: Vaše příběhová identita postavy. Lze volit stereotypy (pro studenty např. party girl, šprt, geek, fratboy atp.) Z žánrových důvodů existují koncepty které jsou "chráněné" - může je mít maximálně jeden hráč. Jde o koncept dávající expertízu v boji a vyšetřování a o koncept poskytující psionické schopnosti. Bez ohledu jak jsou tyto lákavé, hra je z žánrových důvodů poněkud šikanuje (když má parta hrdinného policejního kadeta, kdo asi tak myslíte, že to v hororovém žánru schytá první...), takže s jejich volbou opatrně.


Faktor rizika je to, co vás přiměje udělat nějakou tradiční hororovou pitomost. Každá postava nějaký má (zvědavost, chamtivost, nadrženost, skepticismus...) a je jen na vás zvolit si, z jakého důvodu to schytáte... Pokud se dostanete do situace, v níž je váš Faktor rizika relevantní a vy jej nenásledujete, ztratíte (automaticky) 2 body Stability, jde-li o běžnou situaci, nebo 4 body (nebo 1/3 hodnocení, co je víc) jde-li o příběhově významnou situaci.


Nejhorší, co jste kdy udělali je další žánrová tradice. Něco, z čeho se dodnes obviňujete / cítíte provinile. Mělo by to stát za to. Něčí smrtelná nehoda, incest, prošvihnutí významné rodinné události protože jste byli sjetí, přebrání holky nejlepšímu kamarádovi nebo ilegální stažení RPG příručky které připravilo těžko přežívající tvůrce o jejich potřebný příjem jsou dobré příklady věci.


Řekněte i jak se postava k dané věci zpětně staví a jak jí dnes prožívá. Pamatujte - tohle je horor. Postavy bez poskvrny umírají první a postavy co svou vinu popírají jdou obvykle hned po nich.


Co chcete je cíl vaší postavy. Jde o něco obyčejného (ne-nadpřirozeného), co by chtěla mít, dosáhnout atp.


Náklonnosti a sváry (Affinities and Emities) jsou předdefinované vztahy s ostatními postavami. Jsou volitelné, resp. týkají se her, jejichž premisa předpokládá, že se postavy již znají (studenti, sousedé), ale netýká se těch, kde se teprve setkají (pasažéři na lodi atp.) Poté co všichni představí své postavy si vyberete dvě, jednu k níž máte nejlepší vztah a jednu k níž máte nejhorší vztah a tu si poznamenáte (i s popisem onoho vztahu). Znovu - tohle je horor. Rimmerova slova zde mohou být prorocká


Dodatky a download k Fear Itself


Článek vložil sirien | CC Attribution 13.04.2015
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 9 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14287400245667 secREMOTE_IP: 3.230.173.188