Ekologie nymfy

Dreelix zabušil kladívkem třikrát do stolu a pronesl ta magická slova moci, slova, která umlčela konverzace kolem něj a přiměla všechny zraky hledět jeho směrem. Bylo to nejspíše osm jeho nejoblíbenějších slov v člověku známých jazycích: "Toto setkání Asociace lovců nestvůr je tímto zahájeno."
Napsal Alnag

Uspokojen plnou pozornosti svých kolegů Dreelix pokračoval. "Dnes nám Zantoullios poreferuje o výsledcích naší malé lesní výpravy. Grindle oznámí stav naších současných fondů a bude vybírat poplatky od těch, kteří nezaplatili minulý měsíc. Dovolte mi tady všem znovu připomenout desetiprocentní zpozdné. Konečně Willowquisp narazil na recept na lektvar dlouhověkosti; popíše potřebné ingredience a začneme patřičně plánovat Lov."

Znenadání se dveře sněmovní síně otevřely a do místnosti vstoupila překrásná mladá žena. "Pane předsedající," pronesla zastřeným hlasem a zavřela za sebou dveře. "Mám ještě jeden bod k agendě – chtěla bych vstoupit do této slovutné organizace."

Dreelix, pohněvám narušením jeho shromážděním, byl podrážděn ještě víc, když shledal, že již nadále není středem pozornosti. Všechny oči se upínaly na mladou ženu. Mračíce se, otevřel ústa, aby ji vyplísnil, ale pak se na ni sám lépe podíval.

U bohů jak ta byla nádherná! Dreelix nikdy nebyl z těch, kteří by se nechali ovládnout emocemi, ale najednou cítil, jak jeho srdce jednou vynechalo, když na ni pohlédl. Hnědé vlasy jí sahaly nebo spíš spadaly až na ramena a rýmovaly tu nejandělštější tvář, jakou bylo možné spatřit. Velké hnědé oči, mírně mandlovitého tvaru a nemálo tajuplné v sobě současně snoubily smyslnost, odměřenost i tajemnost. Její rty, její zářivá pleť, její elegantní postava, její – byly to? Ano! – dolíčky ve tvářích… Dreelixovy oči nevěděly, kam zaostřit dřív jak se snažil pojmout zplna tuto intenzivní bytost.

Malé ehm upoutalo Dreelixovu pozornost a odvábilo jej z jeho zasnění. Byla to vyvolavačka Ablasta, sedící po jeho pravici, který se při pohledu na mladou ženu kabonila závistí. Lady Ablasta si vychutnávala pozici jediné ženské členy Asociace lovců nestvůr a zjevně příliš netoužila po tom sdílet tuto roli s nádhernou mladou ženou nejméně o třicet let mladší. Kterak zírala na nově příchozí, její tvář nesla výraz nechuti, který byly s to dorovnat jen staropanenské vrchní knihovnice, když se setkaly s mladým klientem, který nesl pár knih vrátit po termínu.

Když si uvědomil, že jeho ústa jsou stále otevřená, tak je Dreelix zprudka zavel a polknul, jeho hrdlo znenadání tak suché. Ztrácel sebeovládání. Jak se to mohlo stát? Sakra, on tomu tady velel!

"Podívejte, slečno…? Dokázal ze sebe vysoukat, než si uvědomil, že nezná její jméno.

"Azurielle," doplnila mladá žena.

"Azurielle, děkuji. Ohledně těchto věci zde existuje určitý protokol. Abyste získala přístup, musíte nejprve poskytnout informace o specifickém tvorovi, které mohou být použity k vytvoření magických kouzel, předmětů a tak podobně. Pak je tu otázka vstupního poplatku, samozřejmě, a musí se za vás zaručit některý ze současných členů. Dokud nemůžete poskytnout tyto…"

"Myslím, že vstupní poplatek mám zde," odpověděla mladá žena a sáhla k pasu, od nějž odvázala malý váček. Dreelix si nemohl nevšimnout, jak ten jednoduchý pohyb zdůraznil křivky jejího těla a znovu na sucho polkl. "Co se týče ručitele, snad by mohl některý z vás, drazí pánové…"

Nestihla ani dokončit větu. Účetní Grindl vyskočil na nohy a vyhrkl, "já se za ni zaručím!" A nebyl jediný, kdo při té příležitosti vstal. Se skřípěním židlí vyskočili také Zantoullios a Bruntleby, vyslovujíc svou ochotu sloužit jako ručitelé, ten první přitom také narazil do stolu a převrátil si pití.

"Nu, zdá se, že netrpíme nedostatkem ručitelé," přiznal Dreelix. "Ale co nestvůra? Máte informace o konkrétní nestvůře, které by byly Asociaci užitečné?"

"To vskutku mám," odvětila Azurielle. "Mám detailní informace o nymfě."

Dreelix se usmál. "To jdete, obávám se, trochu pozdě. Právě minulý týden jsme se vrátili z úspěšného Lovy nymfy. Ve skutečnosti se nám Zantoullios chystal poreferovat o výsledcích."

"Možná bých tedy mohla také naslouchat," navrhla Azurielle. "Moje znalosti jsou poměrně obsáhlé, mohou být schopna dodat něco navíc k vašemu seznamu nymfích charakteristik."

"Ale prosím," odvětil Dreelix s úsměvem.

Když se na Azurielle podíval, pomyslel si Buntleby, že se zdá být ještě krásnější, než když poprvé vstoupila do sněmovní síně. Měl to štěstí, že vedle něj byla volná židle a s grandiózním gestem a zářivým úsměvem ji k němu uvedl. Jak sedala, zachytil z ní vůni připomínající divoké květy.

"Nu, tak tedy, Zantoulliosi, pokud jsme s tímto skončili…?" zeptal se Dreelix s pozdviženým obočím.

Zantoullios měl v ruce skrz naskrz promočený látkový ubrousek, s nímž se snažil vytřít rozlitý nápoj. "Jistě," odvětil, upustil ubrousek na stůl a přispěchal k pultíku po Dreelixově levici.

Zantoullios si odkašlal, podíval se na Azurielle, umsál se a zahájil svou prezentaci. "Minulý týden, poté, co jsme se doslechli o přítomnosti nymfy v lese nedaleko, se tři z nás vydali ji najít. Samozřejmě jsme trochu prostudovali magické schopnosti nymf a vcelku věděli, co čekat."

"Mohu-li se zeptat, jakých magických schopností jste si byli vědomi a jak jste plánovali je překonat?" dotázala se Azurielle.

"Zaprvé, je dobře známo, že i pouhý pohled na nymfu může způsobit slepotu. Tomu jsme čelili tím, že, že jsme měli pásky přes oči z černé gázy. To nám umožňovalo rozpoznávat postavy okolo nás, ale ne v detailu. Tudíž se nám nymfa neukázala jinak než jako silueta a nemohla našemu zraku způsobit žádnou újmu."

Pozn.: Nejen muži, ale také ženy jsou náchylní k tomu, oslepnout při pohledu na nymfu. Navíc, k oslepení není nutné hledět přímo na nymfu, vidět ji v křišťálové kouli nebo věšteckém jezírku zrcadle má stejný účinek. Odraz v obyčejném zrcátku může také způsobit slepotu, ba dokonce i vidět její odraz na vodě.

Snad proto, že satyři jsou s dryádami spříznění, mohou na nymfu hledět bez nebezpečí ztráty zraku. Ve skutečnosti pronásledování lesních nymf je jednou z oblíbených kratochvílí satyrů. A co se nymf týče – mají rády satyry pro jejich hudební talent – nymfy zbožňují hudbu a tanec. Jsou ale také imunní vůči magickým účinkům satyrových písní.

"Vemi chytré," komentovala Azurielle.

"Dále jsme věděli, že nymfy dokáží uniknout pomocí dimenzionálních dveří. Protože jsme nechtěli, aby unikla tak snadno, pověřili jsme Grindla úkolem, aby ji udržel na místě. Jak sama vidíte, Grindle váží víc, než kolik lze pronést dimenzionálními dveřmi, takže jen co ji sevřel v náručí, nebyla schopna dostat se pryč."

Při pohledu na Grindla Azurielle vskutku shledala, že mužova váha mohla zabránit použití takového kouzla. Když vycítil její pohled, Grindle se rozzářil, protáhl se a dodal, "jsou to všechno svaly", prohlášení, jemuž odporovaly záhyby tuku vlnící se na jeho paži.

"Ale jak jste se k ní přiblížili, aniž by si vás všimla?" zeptala se Azurielle. "Nymfa by vás bezpochyby viděla, jak k ní klopýtáte s páskami přes oči a mávajíce kolem sebe rukama ve vzduchu?"

"Ale ne," odvětil Zantoullios. "Potřebovali jsme jen, aby se k ní na dosah dostal Grindle. Zatímco zbytek z nás, zůstával z dohledu, Grindle se proměnil v krtka. Tudíž byl schopen dojít až k ní – nymfy se často laskají s lesními zvířátky, které se k nim přiblíží a určitě neměla podezření, že krtek je ve skutečnosti člověk jen proto, že má oči zavřené.

"Jakmile Grindle uctíil, jak nymfa laská jeho krtčí srst, bylo pro něj snadné zrušit kouzlo a přemoci ji. Když na nás Grindle zavolal, že nymfu má, přiblížil se zbytek z nás, a jak ji pevně držel, bylo snadné ustříhnout jí pár loken vlasů pro vytvoření lektvarů spánku a vymámit z ní pár slz."

"Ach? A jak jste to dokázali?" zeptala se mladá žena.

"Ve skutečnosti to bylo snadné, byla velmi úslužná. Ve skutečnosti jí začaly kanout slzy, když jsme jí stříhali vlasy – něco o umenšování její krásy, myslím. Dreelix dokázal proud slzí udržet popisováním toho, co se jí stane, když se pokusí uniknout – však víte, spálíme les, ušlapeme králičí mláďátka a tak. Je v tom fakt dobrý, víte."

"Vždycky jsem měl talent výmluvnosti," přinzal Dreelix.

Na svém místě, hned vedle krásné příchozí se Buntleby zamračil. Rychlým pohledem na svého přítele Willowquispa a Zoophilea, posazené od něj v místnosti naproti se přesvědčil, že ani oni nemají o taktice svého vůdce valného mínění. A zjevně neměla ani Azurielle, neboť BUntlebymu se zdálo, že cítí jak se pod jejím klidným zevnějškem a krásnou mladou tvářičkou městná potlačovaný hněv.

"Kolik jsme získali?" zeptal se Starý Gumphrey, nejstarší z Lovců nestvůr a věhlasný mudrc.

"Odhaduji, že máme dost vlasů na dobrých tucet elixírů spánku," reagoval Dreelix. "Nezačal jsem dosud destilovat slzy v nápoje lásky, ale hádám, že budeme mít dost pro nejméně čtyři možná až pět. Dám vám vědět."

"No, jak vidíte Azurielle, svůj domácí úkol o nymfách jsme splnili. Děkuji ti, Zantoulliosi, můžeš se zase posadit." Když znovu obrátil svůj pohled k mladé ženě, sedící vedle Buntlebyho, zeptal se Dreelix, "je něco, co byste ráda dodala?"

"To zcela jistě je," odvětila Azurielle, povstala a přešla k pultíku. Všechny oči se na ní upíraly, sledujíce ji při cházu, včetně Zantoulliosových, který téměř převrhl židli, když se pokoušel posadit.

"Za prvé se mi zdá, že vaše studium a výzkum nymf byl velmi jednostranný: zdá se mi, že jste se zabývali jen tím, jak nymfu lapit a využít ve svůj prospěch. A musím říct, že i tak není ten seznam vyčerpávající. Vím přinejmenším o jednom dalším způsobu, jak zužitkovat vlasy nymfy."

Pozn.: Jsou-li nymfí vlasy očarovány a vetkáni do látky, z níž je ušit oděv, poskytuje takový šat svému nositeli nevšední krásu a osobní kouzlo. Na ušití takového oděvu je potřeba přinejmenším dvaceti pramenů vlasů.

"Ale no prosím, povězte nám víc!" řekl Dreelix, vždy dychtivý dozvědět se o dalších možnostech, kterak zbavovat magické tvory jejich propriet. Kývl na vyvolavačku Ablastu, která spustila své kouzlo záznamu. V okamžení se zhmotnil brk připravený zaznamenávat slova, která povedlou Asociaci lovců nestvůr novými směry vykořisťování.

"Předtím, než se dostanu k těmto věcem, bych chtěla říct pár slov o nymfách obecně," začala Azurielle. Drellix poněkud mrzutě souhlasil, dychtivý dostat se k důležitým faktům, ale bylo mu zatěžko říct takové krásce "ne". Kromě toho, vždycky se mohl během těch nudných částí oddávat snění.

"Nymfy nejsou normální tvorové z masa a krve z běžného světa. Jsou to duchové přírody, fyzické zosobnění půvabu. Vypadají jako perfektně urostlá lidská či elfí žena, žádné mužské nymfy neexistují. Ani, měla bych dodat, se nymfy nerozmnožují způsobem, jaký známe. Kdekoliv je místo výjimečné krásy, najdete nymfu. Jsou, jak hádám, že byste řekli, "spontánně generovány", krásou přírodního světa. Podobně, když je místo velké krásy zničeno, když je prastarý háj stromů poražen na dříví, nebo je jeskyně užívána jako skládka, pak nymfy obývající tato místa sejdou a zemřou."

"Protože jsou nymfy přírodní duchové, nepotřebují spát ani dýchat. Nebudou bojovat, budu se namísto toho snažit uprchnout před nebezpečím pomocí schopnosti dimenzionálních dveří nebo pomocí druidské magie."

"Protože jsou tak úzce spjaty se silami přírody, není radno si s nimi zahrávat. Je pravda, že se štítí fyzického boje, ale to je nečiní bezbrannými. Způsoby přírody nejsou vždy jen bouřlivá síla hurikánu, občas je to kradmý, trpělivý zásah drobné rostlinky rostoucí v puklině skály."

Dreelix si odkašlal, aby přerušil výklad otázkou, ale mladá žena ho obratem přerušila.

"Za minutku," štěkla Azurielle, což Dreelixe zarazilo: nebyl zvyklý, aby s ním někdo mluvil tímhle tónem. Než stihl otevřít pusu k námitce, mladá žena pokračovala.

"Nymfy pohrdají zlem a neváhají zajít daleko, aby jej porazily. A musím říct, Drelixi," a kývla k předsedovi Asociace lovců nestvůr s pohledem intenzivní osobní zášti," že nejsem spokojena s tou vaší Asociací."

Buntleby viděl v mysli to, co přijde poté a snažil se vykřiknout varování, ale bylo to o zlomek vteřiny příliš pozdě. Dostal ze sebe slova, "ona je…" předtím, než se všechno zbláznilo.

Mladá žena si z vlasů vytáhla stuhu a její rysy se změnily. Jako had shazující svou kůži, aby odhalil nové šupiny, Azurielliny lidské rysy se ztratily, aby je nahradili ty nymfy – perfektní fyzický vzorek, jaký kdy shromáždění mohli spatřit nebo doufat, že uvidí. Stuha, nyní ve formě klobouku, vypadla z jejích prstů na podlahu.

Výsledky byly okamžité. Starý mudrc Grumphre vykřikl, jeho téměř bezzubá ústa dokořán zatímco z jeho nyní nevidoucích očí tekly slzy. Lady Ablasta, žárlící i tak dost na Azuriellino lidské přestrojení nedokázala zvládnout další stupeň její krásy a její zrak se v obranném mechanismu vypnul. Nikdo nemůže být tak krásný, myslela si pro sebe, zatímco svět zčernal. Willowquisp, oči navrch hlavy přepadl na své židli dozadu a seděl zíraje nic nevida na strop.

"…nymfa." Dokončil Buntleby tiše, protože už bylo příliš pozdě a škoda byla napáchána.

Rozhlížeje se po místnosti, provedl Buntleby rychlý odhad škod. Víc jak polovina z jejich řad byla slepá, jak to tak vypadalo. Dreelix, pozoruhodně, zůstal nezasažen – možná proto, že kráse nepřikládat takovou hodnostu jako své osobní moci, pomyslel si Buntleby.

Ale Azurielle s Asociací ještě neskončila. Zatímco Buntleby prozkoumával místnost, aby zjistil, kdo přežil vizuální jatka, mladá nymfa si uvolnila róbu. Jak její šaty sklouzly na zem, Buntleby to krátce zahlédl koutkem oka, ucítil, jak jeho srdce v hrudi vybuchuje, a v šoku přepadl dozadu.

Jeho hlava narazila na dřevěnou podlahu a on si pomyslel, že to je dobré znamení. Nemůžu být mrtvý, když mne bolí hlava, zauvažoval.

Staráte se jen o své vlastní sobecké touhy," pokračovala Azurielle. "Nezáleží vám na tom, kdo je při jejich naplňování zraněn, jen když nasbíráte své drahocenné magické předměty. Vzal sis svoje nymfí vlasy, Dreelixi. Tak se tě ptám, stálo to za to?"

Drelix však neodpověděl. Stál, zíraje rovně před sebe, jakoby v šoku a pak se pomalu začal naklánět doprava, až přistál v troskách na podlaze. Jeho oči zůstaly doširoka otevřené, ale neviděly nic, protože byl mrtvý jako kámen.

Buntleby se opatrně zvedl na nohy. Odvážil se rychlého pohledu okolo. Zantoullios ležel ve shrbený na svém stole, tvář zabořenou ve vínem nasáklém ubrousku, kterým utíral rozlité. Pár dalších leželo mrtvých na podlaze včetně mocného Grindla. Uprostřed kruhu stolů stála Azurielle, znovu se halíc do roucha a uvazujíc jej. "A je to hotovo," bylo vše, co k tomu řekla.

"To opravdu je," poznamenal Buntleby. "Ale bylo to nutné?"

"Nutné?" vykřikla nymfa a rukou si projela vlasy, odhalujíc pár rozdílných délek tam, kde byly nahodile odstřiženy. "Zaútočili na mne! Vyhrožovali mi! Ustříhli mi vlasy!"

Pozn.: Nymfy, coby fyzické manifestace půvabu, velmi dbají o svůj vzhled. Zvláště pečují o to, aby se druhým ukázaly v tom nejpřitažlivějším zjevení, a často si do vlasů vetkávají vonné květiny. Není to však marnivost a pýcha, co je k tomu vede, neboť jsou úzce spjaty s oblastmi přírodní krásy, které jim propůjčily život. Pokud na nymfu někdo zaútočí a ona je zraněna, oblast, s níž je spojena je také umenšena na kráse. Zabít nymfu je jistým způsobem, jak zprznit určitou oblast a možná dokonce ji proklít.

"A nejsi proto o nic méně krásná. Azurielle, souhlasím s tebou, že to, co udělali, bylo špatné a zahanbuje mne, že jsem spojen s těmito skutky, ale tvá msta byla zrovna tak špatná. Zabila jsi ty tři, kteří ti učinili příkoří, ale zároveň si zabila několik lidí, kteří s tím neměli nic společného a stejně tak jsi oslepila několik nevinných přihlížejících."

"Ale to nic," pípl Willowquisp ze svého hřadu na převrácené židli na podlaze. "Slepota je malou cenou za možnost spatřit v životě takovou krásu."

Azurielle se rozhlédla po místnosti, jako by ji viděla poprvé v životě. "Možná máš pravdu," přiznala. "Ale příroda dokáže být často velmi krutá. Byla jsem přemožena hnusem z hrabivosti, která je vaší Asociaci vlastní. Věci, které mi Dreelix říkal, jen aby mne dohnal k slzám!"

"Pravda, jsou tu ti, kteří jsou hnáni svou hamižností, a jsem si jist, že Dreelix je v čele toho seznamu. Ale to neplatí o všech z nás. Willowquispa i mne bavilo poznávat tvory okolo nás, můj přítel a mentor Spontayne sdílí náš pohled. A hrabivost nebo ne, tahle Asociace má svůj přínos: rudá dračí zbroj sira Parnifaxe, paladina řádu krvácející růže byla ušita z kůže šarkana, kterého jsme zabili pro jeho krev a ta zbroj mu zachránila život při mnoha příležitostech. Zantoullios, když zrovna nepřivádí svou laboratoř k výbuchu nějakým neotestovaným experimentem, občas přijde s něčím novým. Třbea minulý týden, zvýšil efektivitu léčivého lektvaru změnou množství sušené trolí krve, kterou používá a jeho testy troglodytího měchýře prokázaly jednoznačně…."

"Dobře," připustila nymfa. "Chápu, kam míříš. A přiznávám, že jsem jednala impulzivně. Asi bych měla jít."

"Možná to tak bude nejlepší," souhlasil Buntleby tiše. "Ale předtím, než půjdeš, mi dovol jménem Asociace lovců nestvůr vyjádřit hlubokou lítost nad tím, co jsme provedli. Obávám se, že je to jediná omluva, které se ti dostane, neboť Dreelix pravděpodobně už nebude mít věci moc co říct."

"Azurielliny oči se zúžily. "Necháte ho vzkřísit?"

"Ano, obávám se, že budeme muset. Je to správná věc. Kromě toho," přidal Buntleby se zachechtání, peníze půjdou z pokladnic Asociace. Poté, co zaplatíme vzkříšení nebo navrácení zraku všech, budeme blízko bankrotu. A to je mnohem lepší pomsta Dreelixovi, než jej prostě zabít." Rychle na ni mrknul. "To ho ještě víc rozzuří."

Azurielle se sladce usmála. "Jsi pozoruhodný muž," podotkla. "Všimla jsem si, že jsi jediný schopen čelit mi v mé pravé podobě. Takových není mnoho. Lidská mysl je křehká věc; nedokáže často obstát tváří v tvář absolutnu. Měl bys na sebe být hrdý."

"Bohužel musím říct, že bych si přál, aby tomu tak nebylo. Vidět tě, bude vždy jednou z mých nejstřeženějších vzpomínek; jenom doufám, že tvoje nadpozemská krása nezkazí mé potěšení z žen, které potkám v budoucnu."

"Doufejme, že ne," odvětila nymfa, sebrala z podlahy klobouk a posadila si jej na hlavu. Okamžitě se její rysy začaly měnit v ty, které patřily krásné mladé ženě, která vstoupila do sněmovní síně, aby způsobila tento rozruch. Klobouk změnil svou podobu ve stuhu ve vlasech.

"Klobouk proměny," poznamenal Buntleby uznale.

"Ano, dar od ctitele." Azurielle došla k vyvolavačce Ablastě, zírající rovně před sebe. Popadla brk i nyní zapisující každé slovo, které padlo, a přelomila jej v půli, načež jej zahodila na podlahu. Pak přešla k Buntlebymu a zašeptala mu do ucha.

Pozn.: Většina nymfích pokladů jsou předměty, které jí dali jejích obdivovatelé posedlí láskou. Velkou část těchto předmětů tvoří drahokamy, které má nymfa uložené na bezpečném místě ve svém panství. Na stejném místě mívá i několik lektvarů, které sama vyrábí s použitím přírodních ingrediencí. Tyto lektvary mívají obvykle uzdravující účinky a nymfa je podává těm, kteří jsou v nouzi, nejčastěji zvířatům, žijícím v těsném sousedství.

"Mimo záznam bych ráda, kdybys mi prokázal službu, budeš-li moci."

Buntleby se rozzářil. "Samozřejmě."

"Dohlédni na to, aby mne Asociace již neobtěžovala. Je to pro jejich vlastní dobro; spravila jsem Stříbrolunu o jejich skutcích a ta se před nimi bude mít na pozoru."

"Stříbrolunu?"

"Jednorožce, který střeží tu část lesa."

Pozn.: Ty nymfy žijící v lesích často sdílejí zvláštní vztah s jednorožci. Jelikož nymfy coby duchové přírody nemohou normálně bojovat a jednorožci jsou samozvanými strážci svých lesů, neváhají jednorožci zajít daleko, aby ochránily všechny nymfy obývající jejich les, často bojují i na smrt. Vzájemně jsou schopni hovořit svými jazyky.

"Samozřejmě, Azurielle. Ale po zvážení si myslím, že nebudu zmiňovat konkrétně Stříbrolunu. Nikdy nevíš, kdy bude chtít Dreelix začít experimentovat s jednorožčím rohem.

Azurielle kývla ke zlomenému brku na podlaze. "Myslela jsem si to."

"Přesto ale dám pozor na to, aby tě už více neobtěžovali."

"Jsi drahoušek," Políbila jej, pronesla jediné slovo ve svém jako hudba znějícím jazyce a zmizela.

Napsal Johnathan M. Richards
Napsal Alnag 13.11.2013
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 8 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.11954808235168 secREMOTE_IP: 44.222.104.206