[Teorie] Procesní model

Procesní model hraní rolí je sada koncepcí a nástrojů k popisu, analýze a diskuzi o hraní rolí. Autoři usilují o nalezení jednotlivých prvků a složek hraní rolí a toho, jak spolu souvisí a vzájemně se ovlivňují.
Napsal Alnag
Obsah článku:
V orig The Process Model of Role-Playing z pera autorů jménem: Eetu Mäkelä, Sampo Koistinen, Mikko Siukola a Sanni Turunen.

Popis procesního modelu

K pochopení východisek procesního modelu je užitečné nabídnout jeho pohled na akt hraní role. Hraní rolí si definuje coby čin, v němž je souběžně vytvářena imaginární realita, dále obohacována a pozorována tak, že se doplňující činy vzájemně udržují.
Zkoumání fakt, očekávání a nadějí o imaginární realitě, tak jak je prožíváno jedincem, definuje pojmový prostor, kterému budeme říkat Imaginativní Prostor (v orig. Imagined Space). Když se tato činnost odehrává ve skupině, překrývají se jednotlivé Imaginární Prostory a vytvářejí Sdílený Imaginární Prostor (v orig. Shared Imagined Space, SIS) vzhledem k němuž je sehrána většina hře náležející interakce.
Ale pozor, prostředí, v němž je interakce sehrána, se nazývá Sdílený Prostor Představivosti (v orig. Shared Space of Imagining, SSoI), pojem který zahrnuje jak Sdílený Imaginativní prostor, tak také další fakta, očekávání a záměry ohledně hraní rolí, jako jsou vyslovené či nevyslovené společenské smlouvy o tom, jak má být hra hrána.
Samotné hraní rolí spatřuje tento model jako proces, něco, co se děje a probíhá v časovém rámci. Uvnitř tohoto procesu lze spatřit četné souběžné, ale odlišné podprocesy. Každý z těchto podprocesů se točí okolo určitého prvku, vytváří jej a stravuje, ať už jde o hráčské soupeření nebo zkoumání tématu. Rysy manifestované v herním sezení těmito různorodými procesy by měly být zábavné a určitým způsobem ku prospěchu účastníků. Pokud tomu tak není, lze je považovat za ztráty.
Procesy těží z metod a jiných procesů, jež je podporují, což vede k optimálnějšímu zisku výhody, zatímco konfliktní procesy a metody vedou ke špatnému běhu postižených procesů a umenšují jimi přinášené výhody. Myšlenka stojící za tímto modelem je porozumět a vybrat ty procesy a metody a řídit okolnosti, jež je ovlivňují, aby se výhody maximalizovaly a nechtěné ztráty minimalizovaly.

Prvky procesního modelu

Jak ukazuje níže uvedený obrázek, procesní model se tvoří kolem čtyř hlavních typů složek a jejich vzájemných vztahů. Jsou to: Okolnosti (Circumstances), Metody (Methods), Procesy (Processes) a Výsledky (Results).
none
Výsledek je to, co vyjde z herního sezení RPG, to co účastnící se lidé dostanou. Chtěné výsledky jsou zvány Výhody (Benefits), zatímco nechtěné výsledky jsou zvány Ztráty (Losses).
Výsledky jsou syceny řadou Procesů, jak sociálních (social processes) tak rolových (role-playing processes). Procesy popisují, co se vlastně děje při samotném herním sezení. Rolové Procesy popisují, jaké kvality a jak jsou vytvářeny či zkoumány při herním sezení, zatímco Sociální Procesy jsou obecné formy společenské smlouvy, která se kryje s hraním rolí, ale nemusí s ním být nutně propojená. Oba typy procesů popisují, jaké prostředky vedou k jakým Výsledkům.
Zatímco Procesy jsou prostředky sloužící k dosahování Výsledků, ony sami jsou vynucovány a vedeny Okolnostmi a Metodami. Okolnosti jsou jakýkoliv stav věcí, který ovlivňuje to, jak hráčská skupina sehrává jednotlivé procesy. Na druhou stranu Metody jsou odsouhlasené prostředky a pravidla, jimiž jsou prováděny akce náležející k hraní rolí. Vliv ale není jednosměrný. Procesy mohou ovlivnit Okolnosti, zatímco Metody jsou obvykle voleny z nějaké dostupné sady v závislosti na potřebách Procesů. Konečně záměrná změna Okolností je Metoda, zatímco volba Metod může být omezena obvyklými Okolnostmi.
< Procesní model, část I. >
Procesní model, část II.
Autoři v modelu rozvíjejí ještě spoustu dalších aspektů, ale tyto příspěvky nejsou zamýšleny jako úplný výklad, pouze jako informativní úvody. Pokud vás model zaujal, seznamte se s ním na Process Model of Roleplaying.
Napsal Alnag 06.08.2006
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.13937401771545 secREMOTE_IP: 34.239.158.223