Kalnokořání: Obchodní sněm

Odseknuta od svého dvojčete a přístupná jen skrze zákruty osudu a záhyby času, skrývá Vílí divočina mnoho tajemství pro lid Světa. Ale dokonce ani obyvatelé této magické říše neznají mnohé její záhady a dobře střežená tajemství. Prostorové přeludy činí vzdálené touhy zdánlivě blízké a nedaleká nebezpečí mylně daleká. Cesty do této sféry a z ní se otevírají a uzavírají podle toho, co právě kvete, řídí se směrem, který vane vítr, odkrývají se, když se rozhostí mlha nebo když je ta správná fáze měsíce a někdy i podle nálady toho, kdo je hledá. V tak podivném místě není divu, že i ty neznámější oblasti zůstávají většině těch, kteří je hledají, dobře ukryty.
Napsal Alnag

Ponořeno pod podmáčenou půdou na okraji velké Kalnoroklové bažiny ve Vílí divočině se před zraky hněvivých šlechticů Letního dvora ukrývá tajemství. Ztraceno pro všechny, kromě těch, kteří tam již byli, je toto místo mimo dosah všech, kdo by jej chtěli zničit, dobýt nebo zneužít – přinejmenším do okamžiku, když jej někdo, kdo tam již byl, zradí. Naštěstí strážci tohoto místa jej chrání před takovou zradou. Vchod do těchto nor se často mění. A tudíž je potřeba, aby se jeho hledači setkali s průvodcem, který zná jeho aktuální polohu.

Prodejci otroků, dodavači jedů, výrobci elixírů s nejistými účinky, žoldáci k pronajmutí a vynálezci neobvyklých přdmětů – ti všichni se v Kalnokořání setkávají, aby směnili své zboží. Když se eladrin začne dusit uprostřed bálu po doušku vína nebo padne jak široký tak dlouhý po jemném škrábnutí šipky, jsou to jedy Kalnokořání, které za to mohou. Když princezna omdlí blahem při spatření nuzáka nebo z pokladnice zmizí klenot nevyčíslitelné hodnoty, jsou často viny Kalnokořánské lektvary. Kletba, která ochromí reka, může mít svůj původ v Kalnokořání stejně snadno, jako její léčba.

Obchodní sněm Kalnokořání řídí dnomočálští goblini. Gobliní průvodci vyhledají jak kupce, tak prodejce a dovedou je k poslednímu vchodu. Gobří vyhazovači se skrývají v kažém stínu obchodního sněmu a u jeho vchodu. Pár skurutů kmene vybírá od prodejců mýto a zastává roli soudců v případě půtek stejně jako překladatelů, jsou-li potřeba. Na rozdíl od mnoha jiných gobliních kmenů tu ti nejmenší z gobliní rodiny zastávají roli nejvyšší kasty, zatímco gobři jsou jejich tělesnými strážci a služebníky. Skuruti, kteří si našli ke kmeni cestu, nepostupují příliš v hierarchii systému, protože je goblini a gobři mnohonásobně převyšují.

Předci dnomočálských goblinů vstoupili do Vílí divočiny před mnoha desetiletími a goblini se nyní vnímají jako domorodci. Žijí v blátivých tunelech vykopaných v měkké půdě na okraji Kalnorokle, bažiny hemžící se ježibabami a pravidelně bičované dešti, jejímž nejznámějším obyvatelem je čarodějnice známá jako Baba Jaga. Díky dohodě s ní získali goblini kouzlo, které ochraňuje obchodní sněm Kalnokořání. Jeho magie znemožňuje komukoliv to místo najít, pokud již předem neví, kde je. Naštěstí pro obchod v Kalnokřání, gobliní průvodci mají neobvyklou schopnost najít ty, kteří chtějí obchodovat – možná další část dohody kmene s Babou Jagou. Co jí dávají goblini na oplátku nebo co jí možná slíbili do budoucna ale goblini neprozradí.

Jak se tam dostat

Ti, kteří chtějí nakupovat nebo prodávat v Kalnokořání, musí cestovat ke Kalnorokli a pak putovat podél jejího okraje. Neexistuje žádná pevná hranice, která by vymezovala, kde končí les a začíná bažina. Les je plný mokřadů zatímco uprostřed velké bažiny se na políčcích pevné půdy tyčí ostrůvky stromů, což celou věc ještě víc zamotává. V Kalnorokli kypí podivuhodný život – obří vosy, blátivé přízraky, popínavky a jné bestie se prohánějí tímto pohraničím. Mnoho průzkumníků v této oblasti ztratí směr a přitom vědět, zda vís cesta vede hlouběji do bažiny nebo z ní může být snadno rozdílem mezi životem a smrtí.

Přesto, pokud vás vaše toulky zavedou pár mil od Kalnokořání a nepředstavujete-li pro gobliny, kteří jej řídí hrozbu, zjevně se vám ukáže gobliní průvodce. Samozřejmě, že to, že vás zavede na Obchodní sněm, má svou cenu. Každý jednotlivec musí s goblinem vyjednávat a ten může chtít od jednoho peníze, od druhého kousek svršků a od třetího službičku někdy v budoucnu. Odmítnout zaplatit znamená, že bude hledající ponechán v bažinách nebo lese a hrozba goblinovi vyústí v to, že vás nebezpečně svede z cesty.

Každý goblin má manýry nebo zvyky, které mohou značit magické posednutí nebo nějaký rituál. Jeden goblin nikdy neodbočuje doprava, druhý jde část cesty po rukách a třetí trvá na tom, abyste mu zavázali oči. Někteří goblini trvají na tom, aby ti, kteří cestují s nimi dělali totéž nebo prováděli jiné podivnosti. Po cestovatelích již bylo požadováno, aby si přivázali palce k uším, aby mluvili jen s jazykem vystrčeným z úst, aby nesli svoje boty v ruce. Ať už je to dáno povahou kouzla, které tržitě chrání nebo je to nějaký výstřední gobliní smysl pro humor není známo.

Vstup, k němuž goblin cestovatele dovede, může být tunel pod starým pařezem, otvor v zemi skrytý v dutém kmeni nebo vír v bažině, který vede do vodní místnosti pod zemí. Jakmile jedince už vchod zná, dokáže jej najít i normálními prostředky až do okamžiku, kdy goblini lokalitu vchodu změní. To se může stát bez varování, přičemž goblini používají pro návštěvníky tentýž vchod někdy pár dnů a někdy i měsíc. Změna vchodu znamená, že ten původní bude zaplněn kamením a blátem a bez ohledu na to, o kolik hrabání a kopání se útočníci pokusí, nikdy neobjeví tunely Dnomočálských. Naštěstí pro ty, kteří hledají cestu zpět na Obchodní sněm, se kolem starého vchodu vždycky skrývá pár gobliních průvodců, aby odchytili zoufalce, které minula změna.

Jak jste jednou uvnitř

Kluzké blátivé jesykně Kalnokořání se klikatí pod lesem či bažinou nad nimi. Z visících kořenů skapává voda, stéká po stěnách a vytváří jezírka na nerovném dnu. Voa je mělká, ale občas skrývá jímku, do níž může člověk zapadnout i celý. Další kořeny se rkoutí podél stěn, visíc jako těžké závěsy nebo trčí jako ostré šipky. Houby a mechy tu rostou hojně čerpajíce živiny z mrtvé organické hmoty, jakou jsou například návštěvníci Obchodního sněmu, kteří se ukázali být příliš hulvátští nebo jinak namíchli gobliny.

Obchodní sněm Kalnokořání nové návštěvníky často šokuje. Po dlouhé cestě temnými, nízkými tunely se vynoříte v obrovské několikapodlažní komnatě, která vypadá jako střed velké nory. Tucty tunelů ústí do prostoru většího než ústřední náměstí většiny měst. Některé strany místnosti mají čtyři patra, jiné tři. Všude visí provazové mosty, které spojují patra nebo tunely nad velkou síní. Některé mosty se setkávají uprostřed vzduchu a nabízejí tak visuté místo, kde mohou kupci uskutečnit své obchody.

Goblini se hemží všude a strkají svoje nosy a ruce do obchodů ostatních kdykoliv si zamanou. Goblini naslouchají na tajných jednáních, otevřeně zírají na kohokoliv zajímavého a doslova upravují misky vah jak se jim zachce. Kupci a prodavači Obchodního sněmu toto chování tolerují, protože goblini nikdy nezneužili získaná tajemství, neukradli příliš mnoho nebo s někým nezacházeli nefér, Ve skutečnosti jejich jednání nutí ostatní k počestnosti. TI, kteří se pokusí někoho napálit, se stanou terčem goblinů v dalších obchodech. Když goblin sebere kupcovo zlato ze stolu a přivlastní si ho, je pravděpodobné, že kupec provedl nějaký nefér obchod a to ať už před chvílí nebo při své minulé návštěvě.

Dnomočálští goblini mluví málo a nečekají, že bude někdo mluvit na ně – obzvláštně ne o jejich podivných zásazích! Kdokoliv, kdo si stěžuje moc nahlas nebo osloví goblina se může vsadit, že bude brutálně zavražděn gobry, kteří se vyloupnou ze stínů. Jediný případ, kdy goblini uvnitř promluví a dokonce znervózní, jsou okamžiky „změn“. Ať už goblini používají jakýkoliv prostředek určení toho, kdy změna vchodu nastane, varují nenadálým a simultálním kvílením „Změna!“ v obecné řeči. Goblini běhají okolo, jako kdyby panikařili, a řvou jako na lesy. Zamíří ke každému tunelu a běhají tam a zpátky mezi tunely. Prodavači v té chvíli hlavně zabezpečují své zboží, ale ti bez skrupulí, kterých je mnoho této chvíle využívají k obchodům, o nichž nechtějí, aby se goblini dozvěděli. Nakonec se země otřese a celá komnata se po určitou chvíli chvěje. Občas se ze stropu sype bahno a obchody a lidi dole, občas z provazových mostů popadají ti, kteří se špatně drží. Když třes ustane, goblini se vrátí a do Kalnokořání se otevře nový tunel stejně, jako se starý tunel uzavře. Nový tunel se pak stane jediným tunelem, kterým mohou prodavači a kupci opustit trh.

Zboží obchodního sněmu

V Kalnokořání je k prodeji dříve nebo později prakticky cokoliv. Prodavači přicházejí a odcházejí, vydávají se získat nové zboží a vracejí se, aby uzavřeli nové obchody podle svého vlastního plánu. Prodavač lektvarů, který býval celé měsíce na rohu tržiště, může znenadání zmizet, jen aby se objevil na jiném místě o týdny, měsíce ba i roky později. Nejjistější způsob, jak zjistit, co je k mání a kde to najít, je zeptat se prodejců. Mnozí rádi nasměrují potenciální zákazníky správným směrem – pochopitelně poté, co se jim pokusí prodat hodnotu a unikátnost vlastního zboží.

Prodavači budují své krámky každý svým vlastním způsobem. Někteří obývají zpola trvalé struktury z kořenů a dřeva uprostřed tržiště. Jiný se potulují blátivými uličkami nabízeje zboží vystavené na svých zádech nebo na malých vozících. Zboží visí v klecích nebo na řetězech z mostů a stany lemují bahnité okraje tržiště, zatímco jiní si budují stoly jako improvizované stánky. Vzato dohromady je to chaotický mišmaš a změť hluku a barev. Dražitelé a zájemci se překřikují s nabídkami, vyvolávači opěvují svoje zboží, kupci smlouvají a obchodníci směňují – to vše zatímco se goblini čvachtají bahnem sem a tam nebo skotačí na úpějících můstcích, zdánlivě všemi ignorovaní.

Dají se tu koupit běžné věci. Nicméně občas už toho mají hodně za sebou nebo jsou pro tržiště neobvyklé. Smyčka provazu může nést stopy krve neznámého původu a možná si budete muset koupit sedlo přímo ze hřbetu koně.

Ale jsou to zvláštní věci, které jsou hlavní podstatou obchodu v Kalnokořání – lektvary a kletby, otroci a žoldnéři nebo magické cetky všeho druhu jsou často ke koupi. Dostupnost a cena těchto věcí závisí na prodavačích i kupujících, kteří jsou právě přítomní.

Prodavači sněmu

Pár prodavačů se za ta léta stalo součástí Obchodního sněmu:

Nagaptha: čarodějnice kleteb: Nagaptha je bažinná ježibaba, která přijala formu krásné eladrinské mystičky. Dává přednost úkrytu v jednom z tunelů se slepým koncem, který ústí z hlavní síně trhu. Ačkoliv by goblini normálně prodejce z bočních tunelů vyhnali, u Nagapthy dělají výjimku.

Poté, co potenciální zákazník zjistí, který temný tunel Nagaptha obývá, musí se vydat přes závěsy visících kořenů do jejího doupěte, kde najde Nagapthu mezi jejími kuriozitkami a polštáři. V doupěti bez rozmyslu přezdobeném moly prožranou nádherou a plesnivými uměleckými předměty zasedá Nagaptha uprostřed oblaku opojně barevného dýmu z různých kadidelnic a vonných tyčinek.

Nagaptha prodává jednu jedinou věc – kletby a jejich léčbu. Je ochotna proklít kohokoliv a cokoliv, ale cena je vysoká. Jako součást obchodu poskytuje i způsob, jak kletby odstranit, ale cena je srovnatelně vysoká. Nagaptha také dokáže vyvěštit léčbu jakékoliv kletby, a to i takové, jakou dosud neviděla, ačkoliv nositel takové kletby by se měl mít napozoru před jejím hněvem, pokud by jeho kletba Nagapthu nějak ohrozila.

Nagapthina cena může být určitý úkol nebo nutnost nést výměnou jinou kletbu. Zvláště si vychutnává ironickou nebo jinak zábavnou cenu. Mstivý muž může chtít proklít protivníka slepotou, aby nad ním zvítězil a sám po svém vítězství také oslepnout. Odvržený milenec může proklít svou milou tak, aby trpěla nekonečnou řadou podobně lámaného srdce a zaplatit za to tím, že už se sám nikdy nezamiluje.

Jak Nagaptha určuje tyto kletby a jakou výhodu z nich má není jasné. Někteří tvrdí, že slouží Babě Jaze nebo je služebníkem sil osudu, ale pro žádný z těchto výkladů neexistuje důkaz.

Grakkus, prodavač přísah: Grakkus popudlivý starý kyklop nabízí k prodeji svérázné otroky. Specializuje se na získávání jedinců vázaných mystickými přísahami nebo osobními kodexy a nabízí jejich služby nejvyšší nabídce. Každý z otroků má límec z modrého křišťálu, který odolává všem pokusům jej prolomit nebo stáhnout. Jakmile otrok splní jak podmínky dohody s kupcem tak i cokoliv k čemu jej váže jeho přísaha, limec odpadne a osvobodí jej. Pokud se však otrok pokusí uprchnout nebo jinak neuposlechne pána, Grakkus dokáže otroka magicky přivolat k sobě – aby byl pánem potrestán poté, co se pán vrátí na tržiště nebo aby byl znovu prodán, pokud se pán do měsíce neukáže.

Pouto vytvořené límci stejně jako přísaha nebo kodex otroků činí Grakkusovo zboží velmi loajální ke svým pánům. Každý otrok je unikátní s vlastním příběhem a výjimečnými kvalitami. Grakkus za ně tak získává vysoké ceny a může si dovolit pronajmout otroky na určitou dobu, protože ví, že otroci vázaní přísahou ji nenaplní, dokud jejich dohoda s pánem nevyprší. Takto pronajatí otroci se po skončení tohoto času nebo naplnění úkolu vrátí Grakkusovi díky magii jejich límců.

Grakkus má malou skupinku otroků, které prodává nebo pronajímá, obvykle zhruba půl tuctu. Jeden z nich může být trpasličí válečník, který přísahal pomstít smrt svého klanu tak, že pobije všechny orky kmene, který jeho příbuzné popravil. Dalším může být lidský paladin, který odpřisáhl dodržovat edikty své víry, ale který je držet v zajetí pány, kteří po něm vyžadují úkoly, které tyto edikty porušují. Mnoho dalších mohou být oběti kleteb seslaných Nagapthou, když jí přislíbili službičku.

Grakkus také kupuje jedince, kteří by mohli být jeho dobrými otroky, a zdá se mít dobrý šestý smysl pro ty, kteří jsou vázáni svým slovem. Ačkoliv ho nikdo neviděl otroky lapat, pravidelně se na trhu objevuje s novým zbožím. Grakkusova reputace jej předchází a nikdo si nedovolí ani náznak příslibu, pokud je v doslechu.

Grakkus nenabízí žádné přísahy mimo ty zpečetěné obchodem. Jakožto kyklop by měl být leníkem fomorianského pána a to, že žádnému neslouží, může být samo o sobě náznakem jeho důvěryhodnosti, co se týče jakékoliv přísahy.

Menilitus: Slovo excentrický je pro Menilita, gnómského výrobce lektvarů a alchymistických směsí příliš slabé slovo. Prochází se po dřevěných výztuhách v blátě následován svým ohnivým broukem, který táhne kárku naloženým vším tím chřestícím a cinkajícím zbožím. Menilitus putuje obklopen oblakem slov, mumlá si pro sebe ingredience svého zboží nebo opakuje konverzace, které zaslechl. I přes jeho zjevnou neochotu šlápnou do bláta, je vždy potřísněn zbytky svých výtvorů: oko čolka na rukávu košile, žlutým hmyzím hnisem potřísněná hruď a zaschlá krysí krev na rukou a za nehty.

Ačkoliv je neupravneého a nekonvenčního vzezření, nabízí Menilitus kvalitní zboží. Má ve svém vozíku mnoho lektvarů a alchymistických tinktur (v neoznačených lahvičkách a džbáncích roztodivných tvarů), a cokoliv, co nemám momentálně po ruce, dokáže ukuchtit, zatímco si zákazník obhlíží jiné stánky. Ač zná mnoho receptů zpaměti, Menilitus dokáže uvařit lektvar, pokud mu vypovíte, jaké účinky má mít, a stačí mu jen, aby měl ingredience, které potřebuje nebo které dokáže sehnat na tržišti.

Navíc k lektvarům, které můžete sehnat ve velkých městech Vílí divočiny, nabízí ve svém stánku na kolehc Menilitus pár unikátností. Ačkoliv jsou tyto předměty na prodej, neprodá je Minilitus jen tak někomu. Potenciální zákazníci mající zájem o gnómovy speciální lektvary musí nějak získat jeho přízeň, obvykle tím, že pro něj uskuteční nějakou vzdálenou, obtížnou nebo nebezpečnou službu. Výprava za získáním vzácných přísad, které používá do svých lektvarů obvykle zahrnuje všechny tři tyto prvky.

napsal Matt Sernett věnováno Almimu, který tvrdí, že si tu Vílí divočinu nějak nedokáže představit a tak nás pořád strká do Stínopádu :D
Napsal Alnag 15.07.2011
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.13406801223755 secREMOTE_IP: 44.212.99.208