Havraní Královna

Podrobný a zajímavý popis Havraní Královny, bohyně osudu, smrti a zimy, uvedl ve svém blogu A Butterfly Dreaming Scott Schimmel. Myslím, že je to zajímavý materiál nejen pro ty, kteří chtějí hrát služebníky paní osudu, a rozhodně stojí za přečtení. Z velké části se jedná o autorovu vlastní invenci, založenou na rozličných mytologiích, ze kterých byla Královna odvozena, ale to celé věci na kráse neubírá.
Napsal Sethi
Ta, kterou dnes známe jako Havraní Královnu, je druhou nejstarší entitou vesmíru. V okamžiku stvoření prvního tvora přišla možnost smrti a z této možnosti byla zrozena Havraní Královna. Stala se chotí této bytosti, o které je známo jen málo, mimo tituly nalezené ve vzácných a obskurních textech - Král Nejdávnější nebo Král Okamžiků. A když Král zemřel, jeho odchod roztrhl všehomír vedví, tvoře Chaos Živlů a Astrální Moře z toho, co bylo předtím. Ze skomírajících jisker Královy bytosti povstali první bohové a prastaří.

Jen málo se ví o tom, že Havraní Královna vůbec není, doslovně vzato, bohyně. Předchází bohy stejně jako prastaré a v mnoha směrech má víc společného s těmi druhými, s bytostmi, které povstaly z Chaosu Živlů. Když prastaří tvořili svět, Havraní Královna byla s nimi; byla to ona, kdo začal odebírat nejtemnější oblasti, uvádějíc tak do pohybu stvoření Stínopádu, temného odrazu prvního světa.

Když prastaří přestali snášet vměšování bohů a rozpoutali válku, Havraní Královna zvolila stranu bohů, stavíc se proti svým předešlým spojencům. Jen ona, strážkyně osudu, mohla vytušit, jaký dopad by měl vývoj událostí na smrtelné rasy, a ať už v pletivu osudu viděla cokoli, vedlo ji to do bitvy. Ozbrojena tu kopím z ledu a hvězdného svitu, tu kosou vykovanou z kousku nočního nebe bohem Moradinem, Královna bojovala v čelních řadách, po boku Banea a Korda.

Někteří z nemnohých mudrců, kteří znají pravou povahu Havraní Královny, tvrdí, že bohové a prastaří byli v těchto časných dnech vyrovnáni v počtu i síle a že to byla Havraní Královna - ani bohyně, ani prastará - kdo vychýlil rovnováhu a nakonec umožnil bohům zvítězit. Těžko říct, co je na tom pravdy.

Po vítězství bohů mohla Havraní Královna vstoupit do Astrálního Moře, vytvořit si tam nové panství a sídlit s ostatními bohy. Místo toho se stáhla do Stínopádu a vybudovala svůj dvůr, Lethernu, právě v té říši, na jejíž tvorbě měla tak velký podíl.

*

Havraní Královna se nejčastěji objevuje v podobě lidské ženy, někteří tvrdí, že je to proto, že se podílela na stvoření lidské rasy. Obvykle je zobrazována jako vysoká žena s pletí barvy vybělené kosti a s vlasy jako půlnoc, oděná do elegantních šatů nebo dlouhé róby s kápí, celá v černé. Její oči odhalují její pravou povahu - chybí jim bělmo, duhovky i zorničky, namísto toho jsou jen temnota vyplněná body světla, odraz hvězd nočního nebe.

Objevuje se také v jiných podobách. Mezi barbary dalekého severu, kde je známá jako Stará Matka Zima, je zobrazována jako stařena shrbená věkem, až na plášť z havraních pírek oděná v bílé. Navzdory její zdánlivé křehkosti se z jejího stisku nedá uniknout a je známá tím, že zardousila i ty nejstatečnější a nejsilnější z bojovníků, kteří se ztratili ve sněhu a vyjícím větru bouřek, které přináší. Říká se, že na svém stavu přede každou sněhovou vločku, vkládajíc do jejího jedinečného vzoru malou částečku osudu, a mnozí barbarští šamani provozují umění předvídání osudu ze čtení sněhových vloček. Říkají, že ty nejzuřivější bouře odhalí těm, kdo jim dokáží odolat, z budoucnosti nejvíc.

V rozlehlých pouštích jihu, kam zima nikdy nepřichází, je titulována Ničitelka Listů a Nositelka Klidu a je zobrazována jako slepá mladá dívka v temných šatech, která způsobuje, že se i ta nejúrodnější půda mění v rozklad a písek, kamkoli vkročí. Dotek její róby zabíjí živé, ale dotek jejích rukou léčí všechnu nemoc a neduživost a zajišťuje dlouhý život. Kráčí mezi vesnicemi a nomádskými kmeny, rozdělujíc zdraví a smrt, jak se jí zlíbí.

Pokud na sebe Havraní Královna bere zvířecí tvar, je většinou ztělesněna jako velký havran, nebo jako bílý vlk.

Její zbraně jsou kopí a kosa a v bitvě je strašlivá; jedna legenda vypráví o duelu mezi Havraní Královnou a bohem Banem, který trval celé století bez oddechu nebo vítězství - dvojice se rozhodla vyhlásit nerozhodný výsledek, aby se mohli navrátit ke svým povinnostem.

Havraní Královna je nestálá bytost. Někdy je krutá jako sám Asmodeus; jindy zase laskavá, až láskyplná. Je nesmiřitelná jako sama smrt, přesto je známá tím, že umí prokázat milost, nebo se dokonce, příležitostně, nechá ukolébat prosbou smrtelníka.

Čas od času smlouvá s lidskými životy; existují příběhy, kdy Havraní Královna přijala život ženy namísto života jejího milovaného. Přinejmenším jeden z těchto příběhů má háček - výměnou za život ženy nevezme Královna život muže, ale jeho vzpomínky na ni. Pak jsou také známé případy obřadních kněží, kteří Královně obětovali nevinné životy, aby prodloužili svůj vlastní. Napřed potřebují tito kněží jen jeden život za ten vlastní, ale jak stárnou a dál odmítají pouta osudu, potřebují větší a větší oběti, aby Královnu utišili. A nezáleží, kolik lidí zabijí, přijde den, kdy Královna odmítne obchod - nikomu nedovolí zcela uniknout osudu.

Kvůli své znalosti osudu je Havraní Královna často žádána o informace. Ačkoli je o nich ochotná smlouvat, často je v tom, co odhalí, past pro neopatrné. Může vynechat nějakou zásadní podrobnost, která nebyla přímo tázána, nebo poskytnout detailní informaci o nějakém nedůležitém bodu. Nelže, ale může klamat. Na ty, co se snaží obelstít osud, pohlíží nejasně, ale baví se pozorováním toho, jak je "vědomost," kterou získali obchodem s ní, nakonec vede k osudu, kterému se snažili vyhnout.

*

Panstvím Havraní Královny je Letherna, třpytivý palác z obsidiánu a stříbra, který leží v samotném centru Stínopádu. Letherna je místo, kam přijdou všechny duše před jejich závěrečným podstoupením konečnému osudu. Tady získávají zdání podoby a tráví dny na dvoře Havraní Královny, dokud není vynesen konečný rozsudek. Letherna a její okolí jsou neustále v období zimy, ale duše, které zde sídlí, kvůli tomu netrpí nepohodlím - pro ně by to stejně tak mohlo být léto v plném proudu.

Povaha Letherny se mění stejně jako Havraní Královna. Někdy je to místo veselí a jeho obyvatelé tančí a hodují. Jindy se změní na skličující pevnost a duše mrtvých vedou války jedna proti druhé neschopné zemřít, nehledě na těžkost zranění. Dvořané se vydávají na lov stíhat nějakého z obyvatel Stínopádu - nebo můžou být sami kořistí, štváni Havraní Královnou a jejími služebníky.

Duše může zůstat na Havraním Dvoře pár dní, nebo několik staletí. Mrtví rychle ztrácí pojem, jak dlouho zde pobyli; v Letherně ubíhá čas zvláštně. Můžete potkat hrdinu mrtvého tisíc let a bude přísahat, že dorazil právě nedávno, zatímco jiný, mrtvý jen den nebo dva, může mít pocit, že přešlo století. Letherna se tím velmi podobá Vílím panstvím. Dvůr by tak mohl být dobrým místem k získání vědomostí ohledně nesčetných témat - pokud ho dobrodruh dokáže dosáhnout bez umírání, nebo se navrátí ze smrti.

Havraní Královna je posedlá okázalostí, majíc jak moc doprovázet zemřelé do Letherny, tak vynášet nad nimi soud. Nedělá to však vždycky, a když k tomu dojde, může to být jak pro obyčejného sedláka, tak pro mocného hrdinu. Na druhou stranu často vydává duše velkých hrdinů a strašlivých zlosynů zástupcům jiných bohů, tyto duše pak odcházejí sídlit do panství svých patronů.

Občas nechá Havraní Královna navrátit duši zpět do smrtelného života i bez obchodu (nebo užití takových přímluv jako je Vzkříšení). K tomu dochází, když se rozhodne, že ona bytost ještě musí odehrát svou roli v osudu. Ti, kteří se navrací touto cestou, jsou často poznamenáni, ať už zvláštním vzezřením nebo jen "aurou," která způsobuje, že se ostatní smrtelníci cítí v jejich přítomnosti nepříjemně. Takováto laskavost není nikdy udělena dvakrát.
(c) Scott Schimmel, 2008; originál zde.
Napsal Sethi 25.03.2009
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 167 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.11996793746948 secREMOTE_IP: 44.222.218.145